CHTA

Cursus Astrologie IV 

Tour

Center for Humanistic &Transpersonal Astrology

 

Huizensystemen - deel 3

Vlierbes 9, 7261 HL  Ruurlo
Email:

chta @ astrologie.ws

 

../.. vervolg van deel 2

Reader:

ASTROLOGIECURSUSGEVERS worden verzocht deze reader NIET te printen en kopiŽren voor hun cursisten, maar ze naar deze webpagina te verwijzen. Inbreuk op het copyright en gebruik van de tekst voor eigen cursussen is niet toegestaan. De reader wordt op deze website gratis beschikbaar gesteld omdat er tot op heden alleen maar misverstanden & vraagtekens blijken te heersen over huizensystemen bij astrologiestuderenden.

(c) Joyce Hoen DF Astrol S, 2002-2010

 

DE HOROSCOOP VAN JUNG - MET KOCH (a) en PLACIDUS (b) HUIZEN

 

BEREKENING PLACIDUS-CUSPEN
We gaan nu achtereenvolgens de huiscuspen van huis 11 en 12 volgens Placidus en volgens Koch met de hand narekenen, met de hulp van een willekeurige huizentabel (het doet er niet toe of dat een Koch- of Placidus tabel is). Dit om helder te krijgen wat er precies gebeurt en WAT er precies berekend wordt om de tussenliggende huiscuspen te verkrijgen. Het valt vast ook wel uit te leggen volgens trigonometrische principes met tangensen en cosinussen erbij en zo, maar ik wilde het graag gewoon begrijpen, dus ben ik in de loop der tijd gaan achterhalen (met hulp van een aantal collega-astrologen (in dankbaarheid, en jullie weten zelf wel wie jullie zijn) hoe die cuspen nou precies berekend worden. Het staat namelijk nergens in de bestaande literatuur. Althans niet op een voor mij te begrijpen manier:-)

DE PLACIDUS METHODE gaat uit van het berekenen van een huizentabel voor een bepaalde noorderbreedte en niet direct van het berekenen van de tussenliggende huizencuspen van een reeds bestaande horoscoop. Voor elke graad van de dierenriem wordt vastgesteld (op die Noorderbreedte waar een huizentabel voor gemaakt wordt) hoe lang die graad er over doet om van Ascendant naar het MC te gaan (de tijdsduur van de halve dagboog met andere woorden).

Stel dat we een huizentabel zouden maken voor 47NB36 (de breedtegraad van de geboorteplaats van Jung). Jung heeft een MC van 29 graden Schorpioen (afgerond) , dus laten we onze huizentabel eerst eens gaan maken voor 29 graden Schorpioen (alle andere graden gaan volgens dezelfde principes).

1) In een willekeurige huizentabel zoeken we eerst eens op hoe laat het is in Sterrentijd als deze 29e Scorpio-graad over de Ascendant gaat op 47N36. Dat blijkt een sterrentijd van 11.16 uur op te leveren.

2) In sterrentijd gemeten is het 15.46 uur als 29 gr. Schorpioen op het MC verschijnt. De halve dagboog heeft dus een tijdsduur van 15.46-11.16 = 4.30 uur. Deze halve dagboog wordt door 3 gedeeld om tussenliggende Sterrentijden te verkrijgen waar een nieuwe Ascendant bij hoort op deze breedte. 4.30 uur gedeeld door 3 is 1:30 uur. Wat Placidus nu doet is het volgende :

op 47.36 gr. Noorderbreedte is:

29 gr. Schorpioen de graad die staat

op de ASC -- bij een Sterrentijd van 11.16 uur
op cusp 12 -- bij een Sterrentijd van 11.16 + 1.30 = 12.46 uur
op cusp 11 -- bij een Sterrentijd van 11.16 + 3.00 = 14.16 uur
op het MC --- bij een Sterrentijd van 15.46 uur

En dan wordt er een huizentabel gecreŽerd:

S.T. M.C. CUSP XI CUSP XII ASC
11:16       29 Sc
12:46     29 Sc  
14:16   29 Sc    
15:46 29 Sc      

Met andere woorden: cusp 11 en 12 worden proefondervindelijk vastgesteld uitgaande van hoe lang die specifieke graden nodig hebben om op die Noorderbreedte van Ascendant naar MC te gaan. Die tijdsduur wordt door 3 gedeeld, daar horen nieuwe sterrentijden bij en dat zijn dan de sterrentijden waar deze graden op cusp 11 (of 12) verschijnen.

KOCH-BEREKENING
Het bezwaar dat de uitvinders van het KOCH-systeem tegen de Placidusberekening hadden, ligt hierin, dat men vond dat de waarden van cusp 11 en 12 een nieuwe sterrentijd opleverden, die niet noodzakelijkerwijze plaatsbepaald was, in die zin, dat de cuspen 11 en 12 niet in feitelijke relatie staan met het geboortemoment, maar in relatie tot een MC/ASC berekening van dat geboortemoment (die overigens wel plaatsbepaald is).

Placidus creŽert eerst een huizentabel gebaseerd op de ene horoscoop (cq geboortetijd) en relateert daaraan een nieuwe horoscoop
Koch creeert eerst de huizen van een horoscoop geldig voor die geboortetijd zelf op basis van Ascendanten die horen bij de Sterrentijden die te voorschijn komen door de halve dagboog door 3 te delen.

Wat de berekening van de huizen betreft zijn stappen 1 en 2 van de Placidus berekening dezelfde die in de Koch-berekening gemaakt worden. Alleen creŽert men dan geen huizentabel geldig voor ascendanten die horen bij een compleet andere geboortetijd voor wat de tussenliggende cuspen betreft zoals Placidus doet, maar men kijkt naar de werkelijke ascendanten voor die tussenliggende sterrentijd, op die noorderbreedte, en dat zijn dan cuspen 11 en 12.

(Ik kan me voorstellen dat als je dit snel leest, en als deze materie nieuw voor je is, je in het begin in het geheel niet begrijpt wat hier staat:-), maar hierboven wordt zo eenvoudig mogelijk uitgelegd wat nu werkelijk het verschil is tussen Koch en Placidus:-)

Schematisch gaat de berekening voor Koch-cuspen als volgt:

 

1) In een willekeurige huizentabel zoeken we eerst op hoe laat het is in Sterrentijd als de 29e Scorpio-graad (het MC van Jung) over de Ascendant gaat op 47N36 (de Breedte van de geb. plaats van Jung). . Dat blijkt een sterrentijd van 11.16 uur op te leveren.

2) In sterrentijd gemeten is het 15.46 uur als 29 gr. Schorpioen op het MC verschijnt. De halve dagboog heeft dus een tijdsduur van 15.46-11.16 = 4.30 uur. Deze halve dagboog wordt net als bij Placidus door 3 gedeeld : 4.30 uur gedeeld door 3 is 1:30 uur. Deze twee stappen zijn nog dezelfde als degene die Placidus uitvoert, maar dan gebeurt bij Koch iets anders:

3) 11.16 + 1.30 uur = 12.46 uur is de S.T. die nodig is voor cusp 11
en 12.46 + 1.30 uur = 14.16 uur is de S.T. die nodig is voor cusp 12

van DEZE horoscoop (niet voor een huizentabel geldig in zijn algemeenheid voor die Noorderbreedte, zoals bij Placidus).

De volgende stap die nu gedaan wordt is uit te zoeken welke Ascendant er hoort (voor deze Breedte van 47N36) bij de bovengenoemde sterrentijden, en deze Ascendanten worden dan resp. cusp 11 en 12. (zie een willekeurige huizentabel om ze zo op te zoeken).

Cusp 11 blijkt dan op te leveren: 16 gr. Boogschutter
Cusp 12: blijkt dan 5 graden Steenbok te zijn. (allemaal afgeronde waarden).


CONCLUSIE KOCH/PLACIDUS

Het Koch-Huizensysteem heet niet voor niets het Geburts-Orts-Haeuser-systeem, het geboorteplaatshuizen systeem. De tussenliggende cuspen worden immers vastgesteld voor de geboortetijd en -plaats zelf. Dat is bij Placidus niet het geval. Placidus neemt verschillende Ascendanten en MC's waar voor telkens verschillende momenten en creŽert daaruit een huizentabel voor de tussenliggende cuspen.

Je kunt je echter afvragen wat de logica is ascendants-graden voor andere tijden te plaatsen op cusp 11 en 12 zoals Koch doet.... kortom, het zit allemaal aardig 'geconstrueerd' in elkaar en dat geldt voor beide systemen. Het verschil in de duiding tussen Koch en Placidus komt echter wel degelijk overeen met het feit dat Koch zich meer richt op de individuele geboortehoroscoop en de echte geboorteplaats- en tijd, en Placidus een algemenere huizentabel creŽert, waardoor cuspen 11 en 12 niet afgeleid zijn van het geboortemoment op die geboorteplaats zelf. Koch-horoscopen leveren een veel exacter individueler beeld op en transits over Koch cuspen zijn heel direct en persoonlijk. Transits over Placidus cuspen zijn 'algemener' of meer in relatie tot wat anderen ervaren rondom jou dan wat jij zelf ervaart. Althans, die ervaring heb ik zelf inmiddels met beide huizensystemen. Mogelijk zal ik deze 'theorie' in de toekomst nog eens staven met praktijkvoorbeelden en deze reader vervolgen, maar voorlopig raad ik je aan zelf eens heel goed waar te nemen wat voor jou waarde heeft.

Rekenkundig kunnen we de Koch- en Placidus berekening samenvatten als volgt:

.KOCH deelt de Sterrentijd van de halve dagboog van een bepaalde dierenriemgraad voor een bepaalde horoscoop (plaats, en tijd) door 3 en

.PLACIDUS doet hetzelfde, maar trekt andere conclusies:

.KOCH vindt nieuwe Ascendanten bij de nieuwe tijden die ontstaan door de halve dagboog door 2 te delen en die maakt hij tot cusp 11 en 12, en

.PLACIDUS vindt nieuwe Sterrentijden waarvan hij een huizentabel maakt voor de Noorderbreedte die het uitgangspunt was, en doet dat voor alle graden van de dierenriem, zodat hij daarna cusp 11 en 12 af kan lezen, zonder dat deze noodzakelijkerwijze sterrentijden van de halve dagboog van de geboortetijd zijn.


ALCABITIUS
Alcabitius, een Arabisch astroloog die leefde aan het einde van het eerste millennium had al eeuwen voor Placidus en Koch een soortgelijk huizensysteem ontwikkeld (het huizensysteem van Alcabitius dus), dat op dezelfde manier als de Koch huizen uitgerekend wordt, maar precies "omgekeerd": Alcabitius ging niet uit van de graad van de dierenriem die op het MC stond, ( in de horoscoop van Jung dus 29 graden Schorpioen), teruggebracht naar de Ascendant om daarvan de halve dagboog vast te stellen, hij ging uit van de Ascendant zelf (in het voorbeeld van Jung 0.54 Waterman) en bracht deze naar het MC om daar de halve dagboog van te vinden en door 3 te delen om nieuwe Sterrentijden te krijgen.

 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR
*HOLDEN, Ralph William, B Tech, B.D., Th.L., DF Astrol S., " The Elements of House Division", Fowler, 1977
*KAMPHERBEEK, Jan: jaargangen 3,4,5 tijdschrift 'SPICA'
*HONE, Margaret: "The Modern Textbook of Astrology"
*LEO, Alan: "Casting the Horoscope"
*DEAN, Geoffrey et al: "Recent Advances"
*GORTER, Corn: "De techniek van de astrologie'
*KNEGT, Leo: "Astrologie, wetenschap en techniek.

(De meeste van deze titels zijn inmiddels uitverkocht, waarschijnlijk met uitzondering van het boek van Margaret Hone).

Modern Textbook Of Astrology<br>Margaret E. Hone
Modern Textbook Of Astrology
Margaret E. Hone

Leuk artikeltje van Ronnie Speed over Koch


Met dank aan Aukje Eijgelaar voor de grafische ondersteuning!

 

Copyright CHTA, Center for Humanistic & Transpersonal Astrology, Ruurlo, The Netherlands.

                  Al het materiaal in deze cursus is voor strikt privť-gebruik.

vervolg rondleiding langs de site