Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
 

 


DE WERELD tussen 2002 en 2027

 

Op 2 december 2002 interviewde KRO's radioprogramma la Dolce Vita mij met de vraag hoe de wereld er in 2027 uit zou zien volgens de astrologie. In zo'n kort interview wordt het onderwerp natuurlijk slechts heel summier behandeld. Overigens in de tekst hieronder ook, maar iets minder summier; toen ik naar de planeetstanden voor 2027 keek was ik blij verrast, en heel hoopvol gestemd voor de toekomst...

Over "slechts" 25 jaar is het al zover maar wie van ons kan echt de beelden zien van 2027? We doen dat immers met het bewustzijn van 2002 en ons denken is meestal verstrikt in de tijd waarin we leven. In hoeverre zijn we in staat om boven de huidige tijd uit te kijken en de cyclische patronen van het verleden en de toekomst te doorschouwen? Daar komt bij dat de toekomst altijd afhangt van het heden, zodat om een betere toekomst te creŽren het nodig is om het heden en je directe omgeving, je innerlijke omgeving zelfs, aan te pakken.

Maar de verschillende cultuurtijdperken alsmede de achtereenvolgende kwaliteit van de zogenaamde tijdgeest laten zich wat archetype betreft wel afleiden uit de loop van de planeten.

De belangrijkste van die planeten is wel Pluto. Van 1995 tot 2008 loopt Pluto in het teken Boogschutter, en dat verklaart waarom de grootste emotie en belangstelling op dit moment in de tijd het fenomeen van ‘andere culturen’ geldt. Zowel Nederlanders die veel meer reizen dan voor deze tijd, als buitenlanders die hetzelfde doen, en zelfs immigreren, ontmoeten elkaar met hun verschillende levensvisies. Het internetfenomeen heeft bovendien ook een stroom van informatie tussen mensen over de hele wereld toegankelijk gemaakt. We krijgen allemaal hoe dan ook en op welke manier dan ook te maken met andere visies, andere visies op het leven, en andere visies op het mensbeeld en godsbeeld in het grote geheel, en vragen ons de zin van het bestaan in religieus opzicht af. Dat hoort allemaal bij het teken Boogschutter.

In 2027 is Pluto staat Pluto in het teken Waterman en dat is net als Boogschutter een heel vrijheidslievend teken, sterk gericht op de toekomst. Ook op dit moment (2002) zijn we sterk op de toekomst gericht. Gericht zijn op de toekomst of op het verleden ondergaat telkens een golfbeweging. Dat toekomstiggerichte bijna mannelijke denken, het streven naar de verovering van de ruimte bijvoorbeeld, vindt opnieuw plaats rond 2027. De planeetstanden van 2027 laten een heel gelijksoortige energie zien als die waarin we precies op dit moment zitten. Inclusief een totale vernieuwing op het gebied van verkeer en telecommunicatie. De planeet Uranus, die de ‘vernieuwingen ‘ in de wereld symboliseert, en de ontdekkingen, staat in 2027 weer in Tweelingen, voor het eerst sinds de radio uitgevonden werd. Dus in 2027 mag je verwachten dat we opnieuw enorme ontdekkingen doen op het gebied van de communicatietechniek, en de computerwereld zal ook compleet op zijn kop staan. Dat lijkt allemaal op een soort tijdsgeest die we wellicht nu op andere manieren ook wel beleven. Maar voor het zover is gaat Pluto eerst in Steenbok lopen, tussen 2008 en 2023, en dat zal niet de meest makkelijke periode in de menselijke geschiedenis zijn en die zal bepalend zijn voor 2027.

Mijn verwachting is, dat we na eerst nog een 7 jaar verder grenzen te zien afbrokkelen overal in de wereld, het bestuurlijke apparaat pas vanaf 2010-2012 echt compleet op zijn kop komt te staan, inclusief het terugkeren van grenzen, maar wel op een andere manier. Waarschijnlijk zullen de stappen naar een echte wereldregering gevormd worden in die periode, waarbij vlak voor 2027- in de periode van 2017 tot 2025 het complete geldverkeer verandert naar wellicht 1 munt in de wereld. Gevolgd door 1 wereldtaal waar vanaf 2012 al een begin mee gemaakt wordt (en die naar mijn idee het engels zal zijn), en in 2025 tot 2032 een feit gaat worden.

Die Pluto in Steenbok-fase tussen 2008 en 2023 waarbij een poging tot het vormen van een wereldregering plaats vindt, zal niet zonder slag of stoot gaan en toch heel veel individuele vrijheden van mensen wegnemen. En daar komt een totale reactie op, waar het jaar 2027 een onderdeel van is. In 2027 wordt het belang van individuele vrijheid nog veel belangrijker dan het nu lijkt te zijn. Er zijn tegen die tijd allerlei factoren bezig geweest in de wereld die ten bate van het collectief individuele vrijheden hebben weggenomen, en regels hebben gemaakt, soms veroorzaakt door onmacht, waar een revolte op komt vanaf 2023 durend tot 2045. 
2027 ligt dus in het begin van die periode van de revolte naar meer individuele vrijheid. Maar ook is er sprake van meer en meer onderdrukking van die individuele vrijheid vermoedelijk veroorzaakt door steeds sterkere big brother technologie, waar ook doorbraken te verwachten zijn in die periode.

Het lijkt wel of we ons zelf meeslepen in een onafwendbare versnellende stroom richting meer controle en repressie, gewoon omdat onze wereld zo groot is geworden dat we het bijna niet meer kunnen bevatten. Die wereld wordt echter vanaf ongeveer 2010 ook weer kleiner, een soort golfbeweging in ons bewustzijn vindt ook daar plaats. We worden op dit moment overspoeld door informatie die we niet altijd een plek kunnen geven maar wel onze visies op de kop zetten, we gaan proberen van alles terug te herwinnen, dingen een plek geven, door meer grenzen te zetten, en collectievere verantwoordelijkheid te nemen. Het grote modewoord tussen 2008 en 2023 zal ‘verantwoordelijkheid’ zijn, zowel individueel als collectief, gevolgd door het woord ‘vrijheid’ vanaf 2023. Maar hoe dat precies gaat gebeuren, is natuurlijk niet te zeggen, dat hangt af van hoe wij daar zelf mee omgaan en op welk niveau we dat doen.

Misschien is het het meest 'donkere scenario' wat ik hier zo schilder. Maar Pluto in Steenbok is nu eenmaal net zo'n soort energie als Pluto oppositie Saturnus van 2001 en een deel van 2002. Er zijn best heel mooie kanten te verzinnen voor de uitwerking van Pluto in Steenbok, maar met name op individueel gebied, niet zo op collectief gebied. Het collectief reageert namelijk meestal erg 'voorspelbaar'. En over de gouden kansen die Pluto in Steenbok individueel biedt, daar zal ik rond 2008 vast wel een tekst over maken:-)

 (©) Joyce Hoen, 2 dec. 2002

Vervolg rondleiding door de site