Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


DE AFWEZIGE VADER IN DE HOROSCOOP

 

In principe zijn er twee manieren om een “afwezige vader” in de horoscoop te zien: Neptunus in verbinding met de Zon (of Zon in verbinding met het 12e huis of het teken Vissen) of een Uranus oppositie de Zon. De Zon is het symbool voor de “vader”. (En niet Saturnus zoals veel mensen nog steeds blijken te denken, behalve in die gevallen waar Saturnus in verbinding staat met de Zon, het Zon-archetype wordt dan Saturnaal gekleurd, en dan is dit archetype wel van toepassing op de vader).

De Zon kan in Vissen staan in het 8e huis, en de vader kan door ziekte of zelfs door overlijden afwezig zijn geweest. In werkelijkheid bevind je vader zich dus “aan de andere kant” in dat geval, en hoe onzichtbaar ook, er is dan juist een verbinding voorbij het stoffelijke!

De Zon kan in Vissen of conjunct Neptunus in het 9e huis  staan en dan is je vader wellicht alsmaar onderweg en ook nooit aanwezig. De Zon kan in het 12e huis staan en je vader kan dan zelfs een totaal onbekende voor je zijn.

De Zon kan in Vissen of conjunct Neptunus in het 4e huis staan en je vader kan een drukke huisartsenpraktijk hebben gehad, met oog en oor voor iedereen behalve voor jou persoonlijk (Vissen is het archetype van “onpersoonlijkheid of universaliteit”). Of hij kan de hele tijd in een alcoholisch delirium aanwezig zijn geweest en dus ook niet echt aanwezig.

Hoe het ook zij, het is van grote invloed op je eigen beleven van je  identiteit. Iedereen met een Zon/Neptunus aspect (een hard aspect) of een Zon in Vissen of in het 12e huis heeft vraagtekens over wie hij of zij nu eigenlijk is. Analoog aan de vraag wie je vader nu eigenlijk is.

Het zorgt er voor dat je op “zoek” gaat naar je identiteit, en precies dat, kon wel eens de reden zijn om geboren te worden met zo’n situatie in het leven en in je horoscoop.  het op zoek gaan naar wie je echt bent, en het in eerste instantie nooit vinden natuurlijk. Want alles wat Vissen gekleurd is of Neptunisch beďnvloed, geeft geen antwoord in de stof, maar in spirit. Natuurlijk kun je omdat je geen streng voorbeeld hebt gehad van een vader, er zelf ook een zootje van maken in het leven, en je slachtoffer voelen of zelf niet echt goed aanwezig zijn.  Wat ook kan, is dat je al op jonge leeftijd een heel idealistisch beeld schiep, wat waarschijnlijk in de verste verte niet overeenkomt met de brute werkelijkheid, maar dat geeft niet. Want het scheppen van idealistische beelden, traint je geest om iets te zoeken op het allerhoogste gebied. Dat er telkens teleurstellingen in de stof zijn hoort er helaas bij. Dat je je vader of je zelf wellicht nooit vindt, hoort er wellicht voor sommigen ook bij. Toch is dat niet de bedoeling. De werkelijke kosmische bedoeling van een Zon in Vissen of in het 12e huis of in verbinding met Neptunus, is een dieper weten over wat de ware identiteit van je vader is, daar achter gaan komen. En inderdaad, die identiteit vind je niet in de stof. Je vindt het innerlijk.

Het is waanzinnig interessant om te beseffen dat weinigen van ons onze ouders goed kennen, of ze nu wel of niet aanwezig waren. Want wat doen wij? Wij plakken een beeld op hen. Het beeld van de moeder, of van de vader. En daardoor kunnen we ze nooit zien voor de mensen die ze in werkelijkheid zijn, niet alleen in hun moeder-of vaderrol. Door vele levens heen spelen vele mensen de rol van de moeder en de rol van de vader voor ons. In werkelijkheid worden ze zogezegd door de kosmos aangesteld om die goddelijke rollen uit te beelden voor het kind. De werkelijke vader die we allemaal hebben, en die zich in ontelbare aspecten aan ons openbaart, behoort ook niet tot de stoffelijke wereld, het is waar we vandaan zijn gekomen, de kosmos zelf, God. Het zou wel eens kunnen dat een kind zonder vader, met Zon in Vissen, conjunct Neptunus of in het 12e huis (of iets in die geest) eerder in de gaten heeft dan de rest van de mensheid, wie zijn werkelijke vader is. En dus wie hij zelf is. Een kind van God. 

 

-door Joyce Hoen DF Astrol S -(©)
eerder gepubliceerd in  Astrokrant no 31

Vervolg rondleiding door de site