Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BOEKBESPREKING

Dr. Renť Argonijt

 

 2024, het jaar van de Kristallen Revolutie

Ik ontving dit boek tijdens een driedubbele configuratie van Mercurius, Mars & Saturnus, met de Maan in Waterman en las hoofdstuk I van deel 1: een in Jip & Janneke taal geschreven verhandeling hoe de schrijver de driedubbele (door hem triple) conjuncties van Jupiter/Saturnus & Uranus onderzocht in de loop van de geschiedenis, maar dat dit echt, echt, GEEN astrologieboek is! Sterker nog, gewone astrologen die niet zoals hij "wetenschappelijk" te werk gaan, brandt hij volledig af.  Zijn populistische taalgebruik doet het ergste vermoeden, maar aan de andere kant, het is zojuist uitgekomen bij Hajefa: Peter Saarloos, en dat is toch ook een niet "wetenschappelijke" astroloog?

Hoofdstuk 2 gaat over de 500-jarige (eigenlijk 492 jarige) cyclus van de Neptunus/Pluto conjuncties, die de schrijver correleert met een nieuwe cultuurfase, na 40 jaar culturele chaos. Dat Neptunus/Pluto om de 500 jaar een grote nieuwe spirituele cyclus start ontging hem kennelijk, maar ja, het is dan ook een wetenschapper...

In hoofdstuk 3 van het eerste deel gaat de schrijver in op de Uranus/Pluto conjuncties en opposities, waarbij hij de conjunctie als positief en de oppositie als negatief ziet. De cyclus als geheel noemt hij de cyclus van Visie en de laatste conjunctie die we meemaakten viel midden in de zestiger jaren. De schrijver hangt daar de start van een Spirituele visie aan op. Als je kijkt naar die periode was het enige spirituele het massale gebruik van LSD... het waren enorm (Pluto) revolutionaire (Uranus) jaren. De conjunctie viel in Maagd: kritisch denken werd mode, en de conjunctie was oppositie Saturnus: autoriteiten, de politie en de overheid hadden niets meer te vertellen, de jeugd eiste zelfbeschikkingsrecht (kom daar vandaag de dag maar eens mee aan:-)  Het was dus een en al anti-autoriteit in die periode, ik groeide er in op als puber, het waren echt wilde jaren...

In hoofdstuk 4 van deel I bespreekt de schrijver de cycli van Saturnus met Uranus, gelukkig is het populistische toontje nu ietwat verdwenen en het is best een interessant hoofdstuk. Hij vergelijkt de 4 keerpunten met de vier seizoenen: elke conjunctie is de Lente, elk eerste vierkant de Zomer, elke oppositie de Herfst (en de teneergang) en elk laatste vierkant de Winter: dit jaar, in 2021 is dan "de winter" van deze cyclus begonnen, want Saturnus en Uranus staan al het hele jaar vierkant op elkaar (en brengen veel onzekerheid met zich mee, zoals trouwens alle harde aspecten van Saturnus en Uranus). Saturnus = oud en begrenzing, Uranus = nieuw & vrijheid, maar de schrijver correleert het aan de 50 jaar durende Kondratiev-cyclus en duidt het daarom als een economische cyclus, wat bij de laatste cycli wel redelijk op lijkt te gaan: conjunctie 1942, maar na WOII de Marshallhulp en verbetering, ergens 1968 of zo oppositie, hoogtepunt en daarna economisch minder goed (helemaal klopt het niet, want de onslaggolf en werkeloosheid was pas in de 70 er jaren), in 2008 weer een oppositie en dat klopt weer wel en dit jaar dus het Winterpunt van de cyclus:-) In 1968 werd ook de Berlijnse Muur gebouwd (Saturnus = grens, oppositie Uranus = vrijheid), in 1988 bij de eerste conjunctie na 1942 weer, spraken Rusland en Amerika met elkaar (Uranus = nieuw, Saturnus = oud, ze gingen samen zogezegd en het communisme was niet langer aartsvijand nummer 1 in Amerika!) en een jaar later werd ook de Berlijnse muur afgebroken, maar dat was dan feitelijk weer bij de Saturnus-Neptunus conjunctie die eind 1989 speelde. En dit jaar dus het laatste vierkant en ook vrijheid neemt een vervelende wending:-(

Het volgende hoofdstuk gaat over de Neptunus/Uranus cyclus die de schrijver de wettencyclus noemt, en daarmee bedoelt hij geen hemelse wetten, maar aardse, wetten die betrekking hebben op de politieke orde. Ik zou de schrijver willen adviseren eens een astrologieboek te lezen over de betekenissen van Uranus & Neptunus...Uit les 2 van jaar 1 van de CHTA opleiding over de Uranus/Neptunus cyclus:  we hadden een conjunctie in 1993, de keer daarvoor was in 1821. Dat was het jaar dat Helena Petrovna Blavatsky geboren werd die bij het 1e vierkant van Uranus & Neptunus in 1865 de Theosofische Vereniging oprichtte. Vlak daarvoor, in 1861, kwam Kriya Yoga beschikbaar voor iedereen, ook mensen met een gezin.  De oppositie was in de jaren 1906/1909, een periode waarin de eerdere opgang van spiritualiteit juist weer omkeerde, de eerste Vakbonden werden opgericht, (geen God maar geld, zeg maar) en in 1954, bij het laatste vierkant, was een groot deel van de jeugd atheÔstisch (nog nooit eerder vertoond). In 1993 keerde dat weer om, er startte toen een nieuwe (Uranus) spirituele (Neptunus) impuls. (En de vakbonden alsmede de PVDA bleef sinds die tijd nergens meer).

In het tweede deel komen we er al snel achter dat de schrijver toch wel eens een astrologieboek heeft opengeslagen en wel deze: (een literatuurlijst ontbreekt ten enen male in dit boek, vreemd voor een wetenschapper toch?)

Richard Tarnas

 Cosmos and psyche

En dat is niet het eerste het beste  boek. Ik heb een keer een lezing bijgewoond van Richard Tarnas in Californie. De zaal zat stampvol en Tarnas is een begenadigd spreker. Maar ik ben het met drs. Renť Argonijt eens dat de materie wat onduidelijk was, niet concreet genoeg.

Argonijt zet in het begin van deel 2 alle grote oorlogen gedurende de afgelopen 1000 jaar eens op een rijtje om te kijken of hij er een planetaire correlatie mee kan vinden.

De rest van  het tweede deel heb ik snel doorgebladerd, want statistieken over oorlogen interesseren me niet echt. Wel blijkt hij nog een astrologieboek in de kast te hebben staan: Het Astrologisch ABC, waarvan hij de schrijver niet noemt, maar dat is Hajo Banzhaf. Hij doet overigens wel de voorspelling dat we de eerstkomende 9 jaar geen grote oorlog zullen hebben op de aarde.

In hoofdstuk 14 van deel 3 (we slaan er een paar over) bespreekt hij de cyclus van Saturnus & Pluto, en met de conjunctie in januari 2020 is daarmee de "Lente" van deze cyclus begonnen, waarover hij nogal positief is. Het jaar 2024 komt nu als eerste aan bod, want dat is het halfvierkant, het midden van de lente.

In de volgende hoofdstukken bespreekt hij de cycli van Saturnus & Neptunus, Jupiter & Saturnus, en nog zo'n stelletje maar hier begint hij mijn belangstelling te verliezen, als astroloog namelijk kan ik met de beste wil van de wereld zijn opsommingen van politieke etc. gebeurtenissen niet volgen, noch correleren aan de planeten die hij er bij noemt.

In hoofdstuk 20 van het laatste deel beginnen de voorspellingen, die overigens niet veel om het lijf hebben. Hij is wel op de hoogte van het werk van Barbault, maar sneert: wat ik verder zal doen is voorspellen. Dat ga ik uitdrukkelijk niet doen volgens de gevestigde astrologische traditie. Volgens die traditie moet je voorspellingen vaag en enigszins poŽtisch formuleren, zodat iedereen kan begrijpen wat je bedoelt, maar je nergens aan vastzit. Als er dan geen hout van je voorspelling blijkt te kloppen, kun je er nog netjes onderuit komen.
De Franse astroloog Andrť Barbault heeft deze praktijk volledig bemeesterd. Barbault voorspelde bijvoorbeeld in 1962 "een extreme crisis met het samourai-imperialistische karakter van een pan-Japanse explosie" die zou plaatsvinden in 2010. Barbault kwam bijna een halve eeuw weg met deze wilde aantijging, en gaf toe dat het letterlijk een vergissing was, maar vond ook dat hij er niet echt naast zat want had hij niet eigenlijk de kernramp van Fukushima voorspeld?  (Eigenlijk wel, j.h...) Dat herinnert ons eraan, zei Barbault,  dat onze configuraties geen onderscheid kunnen maken tussen maatschappelijke of door de natuur veroorzaakte situaties. En ja, zo gaat Argonijt verder, dit is een astroloog die in zijn voorwoord klaagt dat zijn werk niet serieus wordt genomen in wetenschappelijke kring.  Dan komt hij zelf met zijn voorspellingen waarvan ik de astrologische redenaties nogal fraglich vind, maar soit: "OfficiŽle voorspelling #1:  er zal in de jaren -2020 een gebeurtenis plaatsvinden die wereldwijd voor een grotere sociaal-economisch-politieke aardverschuiving zal zorgen dan het Covid-19 virus"". (Ik denk dan huh? Wat moet dat dan geweest zijn?) Van het Covid-virus voorspelt hij dat  die in het voorjaar van 2022 naar de achtergrond zal verdwijnen.  Dan komen er weer een stelletje nogal vage voorspellingen en hier is officiŽle voorspelling #10:  Tussen 2024 en 2028 zal er ergens ter wereld een belangrijke politieke omwenteling plaatsvinden , met wereldwijde impact, vergelijkbaar met die van de Arabische Lente en de Val van de Muur. OfficiŽle voorspelling #21: Aan het eind van 2032 zullen veel mensen het gevoel hebben dat het kantje boord is geweest - of nog steeds is, wat betreft het uitbreken van een grote oorlog.

In de conclusie schrijft hij: Ons aardse bestaan is direct verbonden met hoe de planeten van ons zonnestelsel over de zodiac bewegen (hoera!, hij ziet het licht aan het eind van het boek:-)  Hoe de planeten zich tot elkaar verhouden , zegt iets over wat er gebeurt bij ons. Dat betekent dat je een boel processen die we doormaken als mensen en mensheid, kunt terugvinden in "de sterren".  Ons bestaan is direct verbonden met een hemelse mobile waarvan de bewegingen zo goed als vaststaan. Gelukkig is het niet zo dat het verloop van onze levens ook vaststaat. Er zullen waarschijnlijk nog veel experimenten moeten komen om vast te stellen, hoeveel onveranderlijk is, hoeveel tamelijk voorspelbaar, en hoeveel alle kanten uit kan gaan.  Aldus Renť Argonijt, geboren 14 december 1971  ca 19.45 uur.

 

vervolg de rondleiding door de hele website