Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com

 De Plutoiden - 24,95 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLUTONISCHE BOEKBESPREKINGEN

 

Boekbespreking de Plutoiden

 

De schrijfster, Saskia van Vliet, heeft een bepaalde Plutoidische stijl van schrijven, lees Plutonisch, maar dan anders:-)  Volgens haar zijn de Plutoiden energieknopen, die op blokkades in onszelf wijzen.   Het boek is een studie naar de mythologie, culturen en historie, niet een studie  toegepast in horoscopen, wat wellicht nog niet zo eenvoudig is als het  om energieën gaat die met het hele zonnestelsel te maken hebben. Dat is echter niet het inzicht van de schrijfster, die de Plutoiden als persoonlijke factoren, vanuit het persoonlijk onbewuste, beschouwt.  De Plutoiden zijn dus net zo iets als de asteroiden: brokstukjes van de Kuipergordel, van wat ooit één was.

Ze schrijft in hoofdstuk 2: De Plutoiden staan allen in verbinding met een bepaald volk en we kunnen ze zien als de bewaarders van wijsheden van een grote volksgeest. Dat vind ik wel een interessante invalshoek trouwens, de moeite waard om te bekijken. Huya, Quaoar en Sedna zijn goden van "natuurvolken", afkomstig uit de oude Noord-en Zuid- Amerikaanse cultuur. Make make en Haumea zijn goden van de "Grote Oceaanvolken"", afkomstig uit de oude Polynesische cultuur. Pluto, Ixion, Eris en Orcus zijn goden van "stadsvolken", afkomstig uit de Griekse en Romeinse cultuur. En Varuna is een god van de "mystieke volken", afkomstig uit de Oer-Indische cultuur.

Saskia van Vliet zal Pluto & de Plutoiden stuk voor stuk bespreken. Ik ben met Pluto begonnen en erg enthousiast over haar verteltrant en over haar inbedding van mythologische Pluto-principes in een eigentijdse filosofie. (Energievelden, frequenties).  Ook vind ik haar knap origineel, zo schrijft ze over Pluto dat daar waar hij staat in je horoscoop, zich je diepste angst voor het begaan van een zonde bevindt. Of dat helemaal de clou is, vraagteken, maar origineel is het zeker.  Het verschil tussen Pluto & de Plutoiden is niet alleen dat het om een planeet en om nieuw ontdekte brokstukken gaat, maar ook dat Pluto in 1930 werd ontdekt, en die nieuwe dwergplaneten pas in dit millennium.

Ze bespreekt ze op chronologische volgorde van de datum van hun ontdekking:  Huya: 10 maart 2000, omlooptijd circa 247 jaar.  Varuna: 28 november 2000, omlooptijd 284 jaar. Ixion: 22 mei 2001, omlooptijd ca 247 jaar, net als Huya. Quaoar: 4 juni 2002, omlooptijd ca. 284 jaar, net als Varuna dus. Haumea: 7 maart 2003? Omlooptijd ca. 283 jaar, dus net als Quaoar en Varuna. Eris: 21 oktober 2003, omlooptijd: 559 jaar. Sedna: 14 sept. 2003, omlooptijd ca 11.400 jaar... Orcus: 17 februari 2004, omlooptijd  ca 247 jaar, dus net als Pluto & Huya. En tenslotte (in dit boek dan) Make make: 31 maart 2005, omlooptijd ca. 308 jaar.

HUYA

 

 Ik heb eens even een plaatje opgezocht van de omloopbaan van Huya en ontdekte dat deze verrassend parallel loopt met die van Pluto: hij lijkt zelfs ook binnen de baan van Neptunus te komen, zoals Pluto dat ook doet, als hij op z'n meest spiritueel werkt (1970-1990, zo uit mijn hoofd, ongeveer).

Zijn formaat is echter, evenals de andere Plutoiden veel kleiner:

 

Voor Huya zou de naam Plutoide, klein Pluto -afgezantje,  wel passen. Ik leer weer bij:-) Maar werkt' hij ook Plutonisch uit op zijn eigen manier? Geen idee, maar dat zou wel logisch zijn, minder sterk dan Pluto zelf natuurlijk. Saskia van Vliet omschrijft in haar boek Huya als volgt: Huya gaat over stress en mentale overbelasting. Er is te veel kramp, en Huya (een god van de regen) vraagt om ontspanning en los te laten. Stel, dat ze gelijk geeft, dan is het principe van overbelasting, en te veel verkramping (en ook van controle willen houden, ) een Pluto principe. Maar ze heeft het over MENTALE overbelasting. Huya lijkt daarmee een soort Mercuriale afgezant van Pluto te zijn.. maar  toch duidt Huya op een Venezeolaanse regengod. Plotseling met  één klap alles wegvagen zodat je mind tot rust komt? Dit laatste verzin ik er dan bij, omdat het wel aardig zou zijn iets Plutonisch toe te voegen aan de regengod Huya die in dezelfde baan als Pluto loopt.

De meesten van jullie zullen Huya in het teken Leeuw hebben staan. Achterin het boek staan verkorte efemeriden voor alle Plutoiden van 1930 tm 2035. <Als het boek een tweede druk zou krijgen zou ik aanbevelen dat je niet bij elke bladzijde van de efemeride het boek 180 graden moet draaien.> Huya liep in Kreeft t/m 1954. (24 jaar, kramp in de emoties?) In Leeuw van 1955 tm 1975 (20 jaar dus, kramp in de zelfexpressie?), in Maagd sinds het jaar van de invoering van de zomertijd: 1976 tm  1991 (16 jaar, kramp m.b.t. de gezondheid, mentale kramp bij een generatie die opgegroeid is met het mobieltje e.d.?). In Weegschaal van 1992 tm 2004 (12 jaar, kramp in hoe je denkt dat relaties moeten zijn en levensstijl?), in Schorpioen van 2005 tm 2015 (10 jaar, mentale kramp in het alsmaar moeten van dingen?), in Boogschutter van 2016 tm 2027 (11 jaar).  Die mentale  "krampen" zouden dat door een donderende regenbui in één klap weggevaagd kunnen worden zodat er overgave en algehele ontspanning ontstaat?

 VARUNA

De volgende twee Plutoiden zijn Varuna & Ixion. De mythologische beschrijving van Varuna, en trouwens ook van Ixion, leest als een trein in dit nieuwe boek van Saskia van Vliet.  Daar waar Varuna in je horoscoop staat, gaat het om het je openstellen voor de stroom van het leven, even kort door de bocht samengevat, maar persoonlijk kan ik ook met de uitgebreidere beschrijving niet veel als ik het toepas in mijn horoscoop.  Ixion is een ander verhaal, het lijkt op het ego component dat op Plutonische wijze ingezet wordt en uiteindelijk bakzeil haalt.

Op mijn startpagina: http://astrologie.chx.nl vind je in de tweede kolom "asteroidengenerator". Dat is een efemeride generator voor elk object aan de hemel, planeten, asteroiden en ook Ixion bijvoorbeeld staat er in. Daarmee kun je dus eventueel de positie van Ixion bepalen zo lang je het boek zelf nog niet hebt.

IXION

Ixion in de horoscoop geeft aan waar je handelingsonbekwaam bent (:-) Als je dat ontkent gaat het mis, je hebt hulp nodig bij het ontwikkelen van de vaardigheden op dat gebied. Zelfmisleiding en arrogantie kunnen hier een rol spelen. (Ik heb geen idee of ik het zou kunnen herkennen in mijn leven, maar ik vind het gewoon geinig.)

Interessant vond ik haar koppeling met mensen die energie zuigen, die niet uit zichzelf kunnen putten maar zich afhankelijk opstellen van de energie van anderen.

 QUAOAR

 Ook het hoofdstuk over Quaoar is bevlogen, het verhaalt over de Tongva Indianen die het tegenwoordige Californie bevolkten, eens onderdeel van Mexico, en waar Quaoar de grote Scheppingsgod was, het verhaalt over de dans van het leven, de cycli van het leven, over de 4 windrichtingen, en dan opeens: "daar waar Quaoar in je horoscoop staat ben je cynisch". Het is er windstil: er is geen publiek voor je creatie, je krijgt er niets voor terug.

Ik kan het weer niet herkennen in mijn eigen horoscoop, en zou me maar zo kunnen voorstellen dat het bij Quaoar begint om in grotere cycli te denken dan ons menselijk bestaan, of zelfs meerdere levens van ons menselijk bestaan. Dat het om grotere beschavingen en cycli daarin gaat, dus waar we op een heel andere manier mee zouden kunnen relateren, als we dat al doen.

Maar waar het wel windstil is gebleven in mijn leven is met de wijsheid van de windrichtingen, om even iets persoonlijks er tussen door te gooien alsof ik dat nog niet genoeg doe:-)  Een aantal jaar geleden liep ik door het bos en vroeg toen aan een Eik of hij me de Indianenwijsheid van de vier windrichtingen zou kunnen leren. Ik had het natuurlijk best kunnen opzoeken, maar deed dat toe nu toe niet. Ik probeerde me af te stemmen op de verschillende windrichtingen als er een wind waaide tijdens de wandelingen, maar, het bleef windstil in het begrijpen ervan:-) Maar nu komt het dus toch op mijn pad want in dit hoofdstuk wordt het prachtig beschreven:

De vier windrichtingen

 • Waait de wind uit het Oosten, dan is het tijd voor vernieuwing en inzicht.  Het Oosten brengt nieuwe ideeën voort.

 • Waait de wind uit het Zuiden, dan betekent dat een periode van warmte, bloei en geluk.

 • Waait de wind echter uit het Westen, dan is de tijd voor de ondergang aangebroken.

 • Maar als de wind uit het koude Noorden blaast, dan is het tijd om geduldig te zijn.  Dit houdt in bezinning en wijsheid, loslaten van het oude en voorbereiding van het nieuwe.

Zo te zien is het heel makkelijk te onthouden als je het Oosten met Ram gelijkstelt, het Westen met Weegschaal, het Zuiden met de zomer en het MC en het Noorden met de winter en het IC.

HAUMEA

We gaan naar Hawaii. Haumea werd ontdekt op fotografische platen op 6 mei 2004, maar bleek naderhand ook al vastgelegd te zijn op 7 en 10 maart 2003, in ieder geval na de ontdekking van Uranus in Vissen dus.

Haumea is een vulkanische explosieve godin die kan doen verstenen. Ik maakte meteen contact met de energie ervan toen ik de wederom erg boeiend beschreven mythologie ervan las in het boek van Saskia van Vliet. Het deed me namelijk meteen denken aan de Kundalini kracht, een kracht die normaliter opgerold ligt (versteend bijvoorbeeld) en een kracht die je fysiek kan doen verstenen. Het is een functie van Pluto. Met haar uitleg in de horoscoop van Haumea kon ik, helaas, wederom niets.

 

Het helen van Plutoproblemen
Het helen van Plutoproblemen
Cunningham, D.

ERIS

 Eris, een dochter van Zeus en Hera in de Griekse mythologie is een godin van de strijd. Ze is ook de zuster van Ares (Mars). Alleen gaat het nu niet over een relatief dicht bij de aarde staande planeet, maar over een object  dat in 2003 ontdekt werd en maar liefst een omlooptijd heeft van 559 jaar in plaats van 2 jaar zoals Mars.

Ten tijde  van de ontdekking van Eris zaten we in de aftermath van 2001 en strijd was er genoeg op de wereld, met "de axis of Evil", de kreet die Bush de wereld ingooide in 2001.

Eris loopt zo langzaam dat ze in 1930 op 0 graden Ram stond en nu in 2015 op 22 graden Ram. 

Als je je Griekse mythologie wilt ophalen is het hoofdstuk over Eris interessant om na te lezen, en wederom goed geschreven.

Interessant genoeg kan ik deze keer wel wat met de interpretatievoorbeelden die de schrijfster geeft over de huispositie van Eris, ze bespreekt Eris in 1, 6 en 12.  Daar waar Eris staat sta je in je recht: ga je bij onrecht de zaak verdedigen of vlucht je naar het tegenover gestelde huis? (Kort door de bocht samengevat). En hoe voer je de strijd?

SEDNA

 De omlooptijd van Sedna is gigantisch: ca. 11.500 jaar, en haar baan bovendien enorm elliptisch:

Het gele puntje is de Zon en de rode stip de huidige positie van Sedna. Je ziet dat ze het dichtst bij de Zon (en dus de aarde) staat in haar omloop, en dat is de reden dat ze relatief snel door de tekens gaat momenteel: in 1930 stond ze halverwege het teken Ram en interessant genoeg kwam ze pas in het teken Stier in 1969, het jaar dat de mensheid naar de Maan ging. De ontdekking van de Maan is in wezen de ontdekking van de planeet Aarde geweest: voor het eerst kregen we toen beelden van onze planeet als geheel, van buitenaf te zien. Sinds die tijd is Sedna dus bezig, klaarblijkelijk, met de aarde als geheel en hoe wij met haar omgaan.  In 2025 komt ze in het teken Tweelingen en je vraagt je af we tot dan moeten wachten voor de mensheid er achter is welke schade de communicatiemiddelen van tegenwoordig opleveren met al die straling. Maar in Saskia de Vries'boek geen woord over de tekens waarin Sedna staat, wat ik wel jammer vind, vooral vanwege die enorm lange omlooptijd. Sedna, een godin van de zee bij de Inuit, wordt wel in een paar huizen in de horoscoop besproken, maar een klein object met zo'n enorme lange omlooptijd moet iets anders betekenen dan 1 mensenleven, het gaat wellicht wel om enorm grote collectieve patronen het gehele zonnestelsel betreffende (denk ik dan).

Maar in het boek De Plutoiden wordt aan Sedna een persoonlijker betekenis gehecht, in de horoscoop zou ze staan voor daar waar er een aanslag is gepleegd op je onschuld bijvoorbeeld, daar waar je miskend bent, en je spijt kunt hebben als haren op je hoofd van iets. In het huis waar ik Sedna heb staan kan ik me er niets bij voorstellen, maar ik heb Sedna zonder zowat enige orb tegenover Neptunus staan, en dat kan ik plaatsen. (De vraag is of dat niet Neptunus op zich al is, ook een god van de zee). Mijn hele generatie zal Sedna tegenover Neptunus hebben staan en Karen Hamaker is er daar ook één van. Zij schreef een boek over Sedna dat ik weliswaar nog nooit heb ingekeken, maar ik heb begrepen dat ze Sedna in verband heeft gebracht met de Tsunami in december 2004. Dat is op zich een interessante correlatie, alhoewel Sedna ruim een jaar daarvoor ontdekt werd. De woeste zee die ons als mensheid collectief in eenheid bracht met beelden op ons netvlies die niemand van ons licht zal vergeten. Wat een natuurgeweld was dat. Wellicht is dat inderdaad wel Sedna.

ORCUS

Orcus is de god van de dood, magere Hein, die je komt halen als je laatste uur geslagen is. Het was de ontdekker opgevallen dat de omloopbaan van Orcus vrijwel identiek is in ruimte en tijd als die van Pluto, maar met een precies tegenovergestelde positie. Als Pluto het dichtst bij de zon staat (in Schorpioen), is Orcus er juist het verst vanaf en omgekeerd. Orcus liep in Stier tm 1934, daarna in Tweelingen t, 1954, toen in Kreeft tot 1980, daarna in Leeuw tot 2009 en vanaf 2009 in Maagd.

De mythologische beschrijving van Orcus in het boek leest weer als een trein, maar met de speculatie over de betekenis in de horoscoop kan ik wederom helemaal niets. Voor mij is het ook nog maar de vraag of we de betekenis van een planeet of Plutino al te zeer af moeten leiden van de mythologie, of dat de astronomische beweging belangrijker is, zoals Dane Rudhyar voorstelde. De omloopbaan van Orcus:

De omloopbaan van Pluto is elliptisch de ene kant op, de omloopbaan van Orcus de andere kant op. De schrijfster speculeert deels over de spiegelvorming van Orcus al zou het een schaduw zijn, maar Orcus is een bestaand object, wordt echter wel de "anti Pluto" genoemd vanwege zijn omgekeerde elliptische baan.

Ik dacht zo bij mezelf, als Orcus magere Hein is, wat doet hij dan in een horoscoop als iemand sterft? (ik heb momenteel nogal wat planeten aan het transiteren in het 8e huis:-) - en bij de eerste de beste persoon die ik probeerde: Pater Pio, zie ik dat Orcus binnen een halve graad van zijn radix Saturnus stond ten tijde van zijn overlijden. Verder heb ik nog niet gekeken, maar het lijkt een onderzoekje waard.. 

MAKEMAKE

Makemake is de naam van een God van de Paaseilandbewoners.  De Plutoide Makemake stond van 1932 tm 1957 in Kreeft, van 1958 tm 1954 in Leeuw, van 1985 tm 2013 in Maagd, en vanaf 2014 in Weegschaal. Volgens de schrijfster geeft de huispositie van Makemake weer waar je waarneemt dat er geblokkeerde energie ligt.  Stel dat je Makemake in het 3e huis hebt dan neem je makkelijk negatieve energie in communicatie waar. Je hebt het meteen door als mensen de waarheid niet spreken (ook een eigenschap van Pluto in 3 trouwens, red.). Heb je Makemake in het 4e huis dan registreer  je blokkades op het gebied van bijv. emotionele veiligheid (ook Pluto in 4 trouwens, red.). 

Dit deel van het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk dat enorm aansluit op de Healing Code: over hoe Plutoiden verborgen emoties kunnen zijn die de energie van ons hart belemmeren (de Healing Code is simultaan met de Plutoiden ontdekt, red. en ik las beide boeken door elkaar:-)

Deel 2 bevat een erg goed geschreven tekst over de vijf elementen (ether is het 5e element),  maar de koppeling met de Plutoiden is mij vooralsnog wat te speculatief en hier en daar ook onlogisch.  Er staat daarna nog wel een mooi overzicht van de Plutoiden en hun kernkwaliteiten zoals de auteur dat ziet:

 • Pluto: moedig (bereidwillig) zijn
 • Huya: Vol vertrouwen (overgave) zijn
 • Varuna  aandachtig (open) zijn.
 • Ixion: sterk (onafhankelijk) zijn.
 • Quaoar: in beweging (creatief) zijn.
 • Haumea: oorspronkelijk (je zuivere zelf) zijn.
 • Eris: eerlijk (strijdbaar) zijn.
 • Sedna: vergevend (heel) zijn.
 • Orcus: rijk (getalenteerd) zijn.
 • Makemake: vrij (onbegrensd) zijn.
 • Samenvatting: voor mij was dit boek heel verfrissend om te lezen. De basisfilosofie van de schrijfster omvat een belangrijk deel van het boek en is heel inspirerend.  Het boek is niet al te concreet met de duidingen van de Plutoiden of Plutino's ? :-) , maar zet aan tot eigen onderzoek daaromtrent. De schrijfster heeft in ieder geval enorm veel voorwerk geleverd door de mythologie van de betreffende goden te bestuderen en heel goed te beschrijven.  Wil je op het pad gezet worden van het zelf onderzoek doen naar de Plutoiden in de horoscoop, dan is dit boek van harte aanbevolen. 

 

vervolg de rondleiding door de hele website