Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDEX BOEKBESPREKINGEN 

Zus Luyckx: De Dwads:

Zo hard als staal, zo concreet als stenen: degenen van jullie die de workshop van Zus Luyckx over de dwads, alweer enige jaren geleden, in Gorssel bijwoonden, zullen deze tekst herkennen. Zus gaf toen een heel onderhoudende en heldere workshop over de dwads, haar specialiteit, en nu is eindelijk haar boek erover uit! Zus struktureert het gebruik van de dwads op een unieke manier en gebruikt talloze voorbeeldhoroscopen.  Aan het eind volgt ook nog de horoscoop van de Jupiter/Neptunus conjunctie van 12 april 2022 met de Maan in 12 en Saturnus en Mars in 6 en meldt dat in de herfst van dit jaar long-covid toe zal nemen evenals de tweespalt die nu heerst.  Daarna oefent ze ook nog met dwads op uitslagen van voetbalwedstrijden. Het boek eindigt met korte duidingen voor alle 144 dwads. Wordt geleverd met een apart vel om snel dwad-combinaties op te zoeken. Een ideaal boek voor de astroloog die alles al gezien en gedaan heeft en zich wel eens wil storten op een geheel andere, nieuwe invalshoek. Aanbevolen! Uitsluitend verkrijgbaar bij de auteur, email zus.luyckx@telenet.be ß 31,00 euro incl. verzending.

John Wadsworth:

 Jouw Zodiac Soul

Dit is een reisboek, EN een werkboek. De bedoeling is dat je de reis langs alle tekens van de dierenriem maakt, en uiteraard kun je je eigen horoscoop erbij betrekken, maar klaarblijkelijk kunnen zelfs mensen die niets van astrologie weten dit boek gebruiken.  Zo'n reis langs de dierenriemtekens laat de logica van de opeenvolgende tekens zien, en gebruikt ook parallellen met wat er in de natuur gebeurd. Wat het werkboek betreft: aan het eind van elk teken staan suggesties om met het archetype van het teken te werken, zo kun je bij Tweelingen een dagboek aanschaffen en bij Schorpioen het graf van een overleden dierbare bezoeken (bijvoorbeeld). Verder worden er een aantal psychologische vragen aan je betere zelf gesteld, zodat het ook om zelfonderzoek gaat. Terugkomend op wat ik me vorige week woensdag bij dit boek afvroeg, of het nu om sterrenbeelden of om dierenriemtekens gaat: het woord sterrenbeeld komt in het gehele boek niet voor, het werd alleen op de achterflap gebruikt. Maar het gaat dus om dierenriemtekens.

 

\

Willem Simmers: klik hieronder:

 Klassieke astrologie

Het boek beoogt klassieke astrologie, met al zijn regels, op een eenvoudige manier neer te zetten, zodat iedereen het kan begrijpen en Simmers doet dat niet onsympathiek. Het boek heeft een schitterende hoeveelheid voorbeeldhoroscopen, die echter allemaal met de diverse technieken uit de zg. klassieke astrologie bekeken worden, zoals daar zijn: sects, profecties, geniture, en lotspunten, allemaal van die rekenkundige zaken die typisch zijn voor het mannelijke brein. De horoscoop werd oorspronkelijk ook gewoon in vierkanten gemaakt, pas in de 20e eeuw kwam de cirkelvorm en het meer ronde, vrouwelijke denken.  Vrouwelijke astrologen zijn ook iets van de meer recente tijd, met andere woorden, moeten we wel terugwillen naar Klassieke Astrologie?

 

 

In "De Kaarsvlam" van september-oktober 1998 (52e jaargang no 5) schreef MELLIE UYLDERT het volgende over de door het CHTA gepubliceerde vertaling van Raymond Merriman's bestseller: "Evolutionaire Astrologie: de reis van de ziel door verschillende staten van bewustzijn":

"Een omvangrijk boek in kleine drukken in een saturnale hoogst nauwkeurige stijl - een enorm werk, die vertaling! De schrijver: een diep doordenker, komt bij zijn bespreking van de menselijke evolutie, tot verschillende astrologische nieuwigheden, zoals b.v. de berekening van de midpunten der hoekpunten in de horoscoop: op deze gevoelige punten zou een progressieve planeet een grote gebeurtenis in het betreffende leven kunnen veroorzaken naar gelang van de betekenis der twee hoekpunten. Hoewel het ons verbaast dat de midpunten inderdaad aan de hun toegeschreven betekenis voldoen - wij zouden denken, dat de sterkste van de twee planeten een eind voorbij het midden zou reiken! Maar hoekpunten zijn punten.

Wat treft in dit boek, is het begrip voor de wereldgebeurtenissen, die vaak hun aanzijn danken aan conjuncties van belangrijke planeten, bv. Uranus en Neptunus zoals wij nu opnieuw beleven. Op blz. 228 staat bijv: het is betekenisvol dat het punt 0 Steenbok zich heel dichtbij het Galaktisch Centrum bevindt (27 Boogschutter) en bij de Apex van de Zon (2 gr. Steenbok). Deze 2 punten in het universum symboliseren respectievelijk de 'universele geest' en de potentiele richting (bestemming) van de mensheid. Individuen met planeten dichtbij 27 Boogschutter hebben een natuurlijk gevoel voor de menselijke conditie, een natuurlijk inzicht in het uitgestrekte gebied van de menselijke ervaring. Er is kortweg een 'diep begrijpen" van de menselijke natuur, dat in deze graad besloten ligt. Zij, die planeten dichtbij 2 Steenbok hebben staan, hebben een aangeboren gevoel voor de toekomst, in het bijzonder waar het betrekking heeft op groepen mensen of de mensheid. Er is een gevoel voor richting waar het land of de wereld heen gaat als planeten deze twee graden passeren, en bij de graad van het wintersolstitium: 0 gr. Steenbok, krijgt de mensheid een zeldzame gelegenheid om te handelen naar dit inzicht op een manier die potentieel een krachtig effect heeft voor verschillende volgende generaties.

Deze greep uit dit originele boek geeft een blik op de speciale kijk van de schrijver, die dit hele orginele boek doortrekt! Het is astrologie op formaat!

Mellie Uydert

  • Voor de nederlandse versie van het boek kun je nadere informatie vinden door op de afbeelding van de cover hierboven te klikken.

In het september nummer van Eclips/Heelster schrijft Gowina aan 't Goor: over dit zelfde boek:

Dit boek is onlangs uitgekomen. Het is niet een boek wat je 'even' leest. Het is moeilijk, het is diepgaand, maar heel interessant. Ik ben er erg blij mee. Om je een indruk te geven citeer ik uit de folder:

Alhoewel ook beginners zullen genieten van de heldere uitleg van spirituele astrologische basisprincipes, zullen tevens doorgewinterde astrologen nieuwe voeding en inspiratie verkrijgen door dit boek. In het boek wordt een heel nieuwe kijk gegeven op de plaatsing van de Zon in de horoscoop; de Maansknopen en prenatale eclipspaden worden besproken, alles vanuit een visie dat de horoscoopcirkel een cyclus van groei en evolutie is. Op die manier worden ook de cycli van buitenplaneten in kaart gebracht en in verbinding gebracht met het verloop van de tijd en met spirituele maar ook mundane gebeurtenissen. Een heel inspirerend boek dat iedereen zal verrijken op vele manieren"

Het bovenstaande is in ieder geval zeker voor mij van toepassing, alhoewel ik het nog meerdere keren moet lezen om het geheel te kunnen doorgronden. Ik schreef al: het is een 'moeilijk' boek met (voor mij) talloze nieuwe inzichten en mogelijkheden om naar de horoscoop te kijken, maar dat is positief; het dwingt ons om onze kennis levendig te houden en, zo nodig, aan te passsen. Ik raad het u ten zeerste aan.

Gowina aan't Goor.


Eastern Systems for Western Astrologers, Weiser 1997, Klik eventueel op de cover om het uit Amerika te bestellen via Amazon

Bijdragen:

  • Ray Grasse: Astrology and the chakras
  • Robin Armstrong: The Degrees of the Zodiac and the I Ching
  • Bill Watson: Chinese five-element (Tzu Ping) Astrology
  • Michael Erlewine :Tibetan Astrology
  • Hart deFouw: The humanism of vedic astrology
  • Dennis Flaherty: The Eastern Moon through Western Eyes
  • James Braha: Prediction East
  • Richard Houck: Life & Death - East & West

In het voorjaar van 1990 is de Amerikaanse astroloog Bill Watson in Taiwan, waar hij managementtrainingen geeft, en komt daar in contact met een Taiwanese Astrologe, met wie hij besluit samen consulten te gaan doen. In de loop van de tijd deden ze er samen ruim 100. De Chinese astrologe maakte gebruik van slechts 8 Chinese karaktertekens, die ze in 2 rijen van 4 onder elkaar zette. De meest rechtse kolom symboliseerde het jaar van de geborene, de tweede de maand, de derde de dag en de vierde het uur. Voor de eerste consulten had Bill Watson zich gigantisch voorbereid: stapels computeruitdraaien met progressies, solaren, transits, de hele mikmak, en de Chinese astrologe had slechts pen en papier en een efemeride: ze tekende zo de 8 tekens. Tot zijn verwondering bleek dat zij met deze 8 tekens zoveel informatie, concreet en wel kon verschaffen, dat hij onder haar Chinese astrologie begon te bestuderen, en wel speciaal het Tzu Ping systeem van Lot en Fortuin. In tegenstelling tot de Westerse wereld, waar de astrologische kennis rijkelijk met elkaar gedeeld wordt op congressen en in boeken, gaat het er in China heel anders toe. Zo schrijft Bill Watson (waar ik erg om moest lachen (omdat ik altijd nogal Scorpionische leermeesters heb gehad...), dat onze astrologie heel Aquariaans is en open, en de Chinese astrologie heel geheimzinnig en Scorpio-achtig: astrologen bewaren hun geheimen zorgvuldig, er is veel onderlinge rivaliteit, en zelfs zijn er wel vendetta's Er schijnt een oud gezegde te zijn in China: "Ik ben Chang, de Leraar van de Hemel, met de hand voor mijn mond", waarvan de implicatie is dat de geheimen van de hemel niet geopenbaard behoren te worden.

Tzu Ping is een heel oude traditie die mondeling van leraar op leerling overgebracht wordt al meer dan 2000 jaar lang. Het is een traditie van initiatie: niemand krijgt een boek erover te pakken dat al haar geheimen ontsluiert. Technisch gesproken komt er geen planeet bij te pas, maar toch worden de beoefenaren astrologen genoemd.

In China wordt de astroloog alom gerespecteerd, zijn loon is hoger dan dat van welke psychotherapeut ook. Maar de clienten zijn er veeleisend. Er ligt een enorm verschil in de nadruk op de individualiteit bij ons in het Westen en de nadruk op het collectieve in China: onderlinge familierelaties en het 'lot' van de sociale kring waarin je je bevindt zijn daar veel belangrijker. De Chinese klant vraagt heel concrete antwoorden van de astroloog: (hetgeen mij erg doet denken allemaal aan de Indiase client) -- komt er volgend jaar een man in mijn leven? Is het een goed idee op die en die plek een fabriek te bouwen? Verloopt de operatie van mijn moeder goed? Bill Watson stond versteld hoe accuraat de 8 tekens informatie opleverden op dergelijke vragen, iets wat hij in het begin niet presteerde met de Westerse astrologie. In China VERWACHT men dat je voorschrijvend bezig bent, heel anders dan in het Westen waar je materiaal aanreikt zodat een client zelf bewuster een keuze kan maken. Je hoeft in China niet te beginnen uit te leggen hoe astrologie werkt, dat interesseert de client geen lor: hij respecteert je vak en verwacht niet anders dan dat jij degene bent die interpreteert en voorschrijft.

Watson adviseert om de Westerse en de Chinese astrologie NIET met elkaar te vergelijken, omdat de symbolen, zowel van de twaalf zodiaktekens , als van de elementen gebaseerd zijn op totaal verschillende kosmologieen, totaal verschillende primaire archetypen en symbolen. De beste toegang hiervoor vind je overigens, zo zegt hij, in de I Tjing: bestudeer die eerst als basis voor de Chinese astrologie.

Wat de 5 Chinese elementen betreft: Hout vertegenwoordigt de lente (en het Oosten), en deze produceert Vuur. Vuur vertegenwoordigt de Zomer (en het Zuiden). Vuur produceert as, en uit as ontstaat het element Aarde. Omdat Aarde wel wat van alle elementen heeft, beheerst dit geen seizoen of richting, maar wordt in het midden van de cirkel geplaatst. Uit Aarde onstaat metaal: metaal is het element van de herfst en van het Westen. Uit Metaal kan Water ontstaan als het vloeibaar gemaakt wordt, en Water beheerst de Winter en het Noorden. Water en Metaal zijn yin, Hout en Vuur zijn yang van kwaliteit.

Een mooi voorbeeld van de collectiviteit van China is dat een Chinese astroloog je zal AFRADEN je eigen teken te veel te stimuleren, dat leidt maar tot individualiteit en de bedoeling is juist een sociaal wezen te zijn. Dus als je een Water Draak bent, is het niet de bedoeling het element water te stimuleren (noch de kwaliteiten van Draak), in tegen deel. Daarnaast echter kan elke persoon geboren in de winter (de Yin tekens), wel wat Vuur en Hout kwaliteiten gebruiken en elke persoon geboren in de zomer (de Yang elementen) wel wat Water en Metaal.

Een ander voorbeeld van het feit dat het Collectieve zo'n nadruk heeft in China, is dat het onderwerp 'fate' (noodlot) daar veel belangrijker is. In het westen kunnen we door individualisering proberen ons noodlot te transformeren of te overstijgen, maar in China speelt het een veel bepalender rol. En dat zal ook een reden zijn waarom "Fate & Fortune" zo'n belangrijke rol speelt in de Chinese astrologie. Karakterbeschrijvingen zijn veel minder belangrijk en de westerse boeken (en websitepagina's:-)) die allerlei karaktertrekken aan de Chinese zodiak geven, zijn klaarblijkelijk voor een groot deel ontsproten aan onze fantasie hier.

Progressies gebruikt de Chinese astroloog ook, maar een beetje op de manier van de Hindu Dasa's: de tijdsperioden: een bepaalde tijdsperiode valt onder een bepaald teken en element en afhankelijk van de onderlinge relaties van al die elementen kan een Chinese astroloog bepalen of het gunstig of minder gunstig gaat en op welk vlak.

Wat de oorsprong van de Chinese astrologie betreft: die kan heel goed uit India zijn komen overwaaien, of uit het Babylonische tijdperk, eigenlijk is daar heel weinig over bekend. Elementen van de Egyptische zodiak, de Hindu dierenriem, en Babylonische inscripties lijken alle wel wat met elkaar gemeen te hebben, maar uiteraard worden de symbolen met de eigen cultuur vermengd.

De 12 Chinese Zodiaktekens worden overigens dus ook over de 24 uren van de dag verdeeld: China kent zogenaamde 'dubbele uren': zo kun je in het uur van de Rat geboren zijn, en lange tijd was dat de manier waarop men naar de klok verwees. Men is in China al blij als een client weet in welk 'dubbel uur' hij of zij geboren is..

Hoe simpel de Chinese astrologie ook lijkt met slechts 8 symbolen, voor jaar, maand, dag en 'dubbel-uur', verdeeld naar 'branches' en 'stems' , Bill Watson geeft in dit hoofdstuk een duiding van Clinton, die mij te ingewikkeld was om te volgen: het leek me zelfs enorm gecompliceerd en vereist in wezen een totaal nieuwe studie van totaal nieuwe symboliek!

MOVING TO SUCCESS, The Astrology of Location, door Rose Murray

Het uitstekende boek van Cozzi over geografische astrologie is al lang uitverkocht dus toen ik dit boek tegenkwam, bestelde ik het meteen. Helaas vertoont dit boek verschijnselen die we al langere tijd in de astrologie tegenkomen: het wordt geschreven voor "het grote publiek" en daardoor erg oppervlakkig gemaakt. Bovendien is dit boek helemaal ge-ent op Amerika, en Amerikaanse locaties. Desalniettemin zaten er toch interessante gezichtspunten in om verder voor jezelf uit te werken. Murray heeft veel van de geboortehoroscopen van Amerikaanse steden gebruikt (dat kan, bij een nieuw land, waar de stichtingsdata van veel steden bekend zijn!) , en dan met name de Zon en Maan positie, die inderdaad veel van de invloed van de bepaalde stad weergeven. Aan het eind gebruikt ze een theorie die niet veel beschreven is, en dat is de theorie van de GEODETICS. Daarbij wordt de hele zodiak over de aarde gelegd, beginnend bij Greenwich: 0 graden Ram. Zo is de rechterkant van Amerika (New York) Steenbok gekleurd (op het MC), en de Westkant Waterman gekleurd. Ze laat in grote lijnen de relaties zien met de rest van de wereld. Het grootste deel van het boek echter beslaat iets heel bizars, en toch ook weer niet, en dat is een overeenkomst tussen de gewone speelkaarten en de graden van de dierenriem. Ze stelt dat we 52 kaarten in een spel hebben, en een reeks van 13 (die vier keer voorkomt). Dertien is een getal dat interessant wordt als we aan de Maya kalender denken. En aan de dertien maancycli in een jaar. Ze zegt ongeveer het volgende: overeenkomend met de 12 dierenriemtekens hebben we 12 kaarten met een gezicht in elk spel. En de dertien maanden komen overeen met de dertien kaarten in elk van de vier series (Harten, Schoppen, Ruiten en Klaver). De rode en zwarte kaarten symboliseren het licht en het donker, dag en nacht. Maar als je de aantallen gaat tellen: 1 voor het Aas, twee voor de twee, de Boer neemt als het getal 11, de Koningin als 12, en de Heer als dertien, krijg je het getal 91. Als je dit vermenigvuldigt met vier is 364 het resultaat. Neem je er een joker bij (zie "de dag buiten de tijd" bij de Mayakalender), dan hebben we 365 dagen. Als je met andere woorden geinteresseerd zou zijn in de relatie tussen speelkaarten en de zodiakale graden, is dit boekje erg boeiend. Rose Murray legt vervolgens geen relatie tussen zodiakale graden en de kaarten, maar tussen geboortedata en de kaarten, (ze schrijft dus nog steeds voor het grote publiek), en, legt dan de relatie met bepaalde steden en landen... om er weer "locatie astrologie"van te maken. (Joyce Hoen, 8 augustus 1999)

Jay Ramsay: Alchemie, de kunst van transformatie Synthese-Mirananda, 2003 ISBN 90-6271-934-1:

Het pad is het zelfde, de wegen zijn uniek. Maar om het pad te beschrijven, heb je een symbolentaal nodig. Astrologie is zo'n taal. Maar Alchemie ook. In dit nieuwe boek van uitgeverij Synthese-Mirananda wordt 'het pad' (van transformatie) uitgelegd aan de hand van de symbolen van de alchemie, maar je kunt het ook andersom stellen: alchemie wordt uitgelegd als het pad van transformatie. Het boek begint met een overzicht van de geschiedenis van de Alchemie zodat je namen als Paracelsus en John Dee tegenkomt, en beschrijft vervolgens het pad zelf, en maakt daarbij veelvuldig gebruik van oefeningen die je kunt doen, het is een beetje geschreven in de vorm van een Amerikaanse workshop dus. (Of een serie daarvan). De vier elementen en de planeten worden ook in verband gebracht met de alchemistiche symbolen en de schrijver geeft er blijk van niet alleen de overeenkomsten tussen de metalen en de planeten te kennen, maar de astrologie zelf ook: de Saturnus-terugkeer, en de functie van Saturnus en Pluto op 'het pad' worden ook kort benoemd. Bij Proxis te bestellen voor 17,95 euro. Klik hier.
Joyce Hoen 30 jan. 2003

RICHARD TARNAS: Cosmos & Psyche

Cosmos and Psyche
Cosmos and Psyche
Richard Tarnas

Het boek cosmos & psyche van Richard Tarnas is helaas niet in het Nederlands, dus ik ben me door de engelse versie aan het begeven.
ik snap niet alles vanwege het literaire engels en vanwege het onderwerp op zich, het is dus best een uitdaging om aan het boek te beginnen.
ik laat de woorden over me heen stromen en na een paar bladzijden ga ik proberen na te denken over wat de man geschreven heeft.
en ik ben overdonderd...  (en ik ben pas bij bladz. 80 :))
 
Wat een heerlijke verteltrant heeft hij over heerlijke onderwerpen, zoals synchroniciteit bijv. , en laat deze onderwerpen op een wetenschappelijk onderbouwde manier tot leven komen.
Hij vertelt hoe hij zelf door de astrologie gegrepen werd, dat hij er in het begin erg sceptisch over was, maar na onderzoek volkomen overtuigd is van astrologie en wel op een hele integere, maar toch wetenschappelijke manier. het lijkt haast wel of hij de dingen naar een hoger plan tilt, samenvat wat er tot nog toe op dit vlak gebeurt is en dit op zijn manier heeft ge´ntegreerd en hij maakt een statement over dat wat hem het meest logisch lijkt. Als je het boek leest voel je de hartstocht van de man die het geschreven heeft.
 
dus.... dit gezegd op de vrijdagochtend, ga naar de winkel en koop het boek!!!
Ellen van Geel, Amsterdam, april 2008

 

 

Marga Herrewijn: Van geloven naar weten: een filosofisch astrologische studie over nieuwe tijds ontwikkelingen in het Aquariustijdperk. , Droomvallei uitgeverij 2016.

Ik heb dit boekje zojuist van A tot Z gelezen en GENOTEN. Niet dat ik het noodzakelijkerwijs met alles eens ben (met veel wel), maar Marga geeft toch een heel verfrissende kijk op spirituele ontwikkeling tegelijkertijd gebaseerd op oude wijsheden. Ze heeft ook nogal wat briljante inzichten, eentje daarvan is:

blz. 15: in het verleden maakten de fanatieke zoekers naar verlichting buitenlichamelijke, astrale reizen. Bij de Egyptenaren en Boeddhisten ging dat onder begeleiding van een meester, bij de Indianen door middel van drugs. Tegenwoordig is deze gevaarlijke manier van de zoektocht naar het licht buiten het lichaam niet meer nodig. Het Christuslicht, dat latent in ons aanwezig is, is ontstoken. Voor alle mensen is het nu mogelijk om de goddelijke essentie veilig in het eigen hart te zoeken in plaats van in de onveilige astrale wereld. In de astrale wereld huizen niet alleen de lichte maar ook de duistere krachten, zodat het een gevarenzone is voor onwetende, nieuwsgierige zoekers. Het gebruik van drugs brengt je in contact met deze astrale wereld en zet het ik tijdelijk buiten de deur. Zie daar het gevaar.

Blz. 66: Contrasten tussen de westerse en oosterse wereld: het westen: groepen - boeken - kennis - objectieve cultuur - standaardisatie - mechanische ontwikkeling - massa opvoeding - wetenschap - geheugentraining - onderzoek. Het oosten: enkelingen -heilige geschriften - wijsheid - subjectieve cultuur - het eigene - mystieke ontwikkeling - specifieke training - religie - meditatie - bespiegeling.

Het is een inspirerend boekje

Wilma ter Mull, het Collectief Onbewuste - deel 2

 

 

 

Verschenen: Willem Simmers, Maansknopen, Lotsbepalers in de astrologie. Hajefa, oktober 2017

 

Als je van de boeken van Willem Simmers houdt, dan vind je deze vast ook leuk, want het is geschreven in wat ik bijna een typische Willem Simmers-stijl zou gaan noemen: in spreektaal, soms met humor maar ook soms bijna alsof je een klein kind bent. Volgens de auteur is er weinig verschenen in het Nederlands over de Maansknopen (en de boeken van Jeff Green en Martin Schulman staan dan ook niet in zijn referentie-lijst achterin).
Willem Simmers stoelt met zijn versie van de Maansknopen op de Indiase traditie, maar dit boek is wel bedoeld voor de Westerse astrologie, zo stelt de schrijver meerdere malen. Op blz. 25 schrijft hij: de Drakenkop (Noordelijke Maansknoop) is "ons kunstmatige ik". Wees daarom voorzichtig met het veelgehoorde advies binnen de moderne astrologie: je dient je voor je ontwikkeling te richten op de plaats (huis en teken) waarin de Drakenkop zich bevindt.
De Drakenkop scheidt ons van het collectief en zet daarom onze ego´stische belangen voorop. Hij verhindert de planeten die hij be´nvloedt deel te nemen aan het collectief. Daarmee versterkt hij de egocentrische ambities en bovenal de behoefte aan materieel gewin. Hij zet, kortom, altijd het eigenbelang voorop.

Nou, deze invalshoek heb ik inderdaad nog nooit eerder gehoord....  en als ik zijn duidingen lees van de Maansknopen in de huizen, dan doet hij dat inderdaad met bovenvermelde invalshoek en wordt het niet bepaald inspirerend.

De auteur vermeldt ook nog kort wat mythologie van het sterrenbeeld de Draak en de Maansknopen, en dat stukje is wel met humor geschreven, maar hij stapt heel snel over van Cambodja, via Egypte naar India, en praat die mythologieŰn aan elkaar. 
Verder gebruikt hij in de radix conjuncties tussen planeten en de knopen (terecht) maar ook driehoeken en alleen in de uurhoekastrologie ook vierkanten en sextielen.

 

  Oscar Hofman: Praktijkboek Medische Astrologie, Hajefa oktober 2017

Ik werd aangenaam verrast toen ik dit boek opensloeg en er in begon te lezen, ik heb het daarna helemaal uitgelezen. Het boek begint met een uitgebreide verhandeling over supplementen en vitaminen, die astrologisch ingedeeld worden, en beschreven. In detail en heel boeiend. (Vond ik dan, want zelf ben ik een enorm Boogschuttertype die nooit zo op details let, dus ik vond dit een welkome aanvulling:-). Daarna komt er een al even boeiend hoofdstuk over de belangrijkste kruiden, ingedeeld naar de 4 typen (melancholisch, cholerisch, etc). en bv in koude en drogende kruiden, waarbij de signatuurleer ook niet ontbreekt. Het volgende hoofdstuk gaat over de metalen waarbij de "buitenplaneten niet voorkomen omdat het geen echte planeten zijn". Daarmee worden trouwens niet de buitenplaneten bedoeld maar de transsaturnale planeten, zoals mensen die met klassieke astrologie werken wel vaker doen.  Dan een summiere verhandeling over ayurveda met een leuk lijstje: liefde is zoet, hebzucht is zout, jaloezie is zuur, haat is scherp, verdriet is bitter en angst is adstringerend (samentrekkend). De Schluesslerzouten worden ook kort besproken en daarna komen ouderwetse methoden als de decumbituurhoroscoop aan bod en enkele voorbeeldhoroscopen. Hoe dan ook is dit boek alleen al vanwege de hoofdstukken over de vitaminen en de kruiden zeer de moeite waard!

 

 

vervolg de rondleiding door de hele website