Horoscoop Emily Brontë - - door Irèn Nooren

 INLEIDING

Ik sta er versteld van hoe weinig mensen Wuthering Heights  / Woeste Hoogten kennen, maar dit terzijde.
Het ongepolijste, ruwe verhaal vertelt over de zielsverwantschap tussen de hoofdpersonen Catherine en Heathcliff, pure passie.
Als je een geheugenopfrisser kunt gebruiken:
Catherine groeit op met de vondeling Heathcliff. Ze kan echter niet met hem trouwen; hij is zonder duidelijke afkomst. Na een gesprek te hebben afgeluisterd tussen Catherine en dienstbode Nelly (de alwetende verteller van het verhaal), waarin Catherine's zegt dat ze nooit met hem zou trouwen, verdwijnt Heathcliff voor drie jaar. Hiermee maakt hij Catherine's leven kapot. Als hij na drie jaar terug komt is Catherine getrouwd met verfijnde buurjongen Edgar. Dat had ze enkel gedaan om de toekomst van haar en Heathcliff veilig te stellen. Catherine wil niet kiezen tussen de twee mannen. Ze blijft trouw aan Edgar, maar ze houdt van Heathcliff. Hierdoor kwetst ze zowel Edgar als Heathcliff.
Uit wraak trouwt Heathcliff Isabella, de zus van Edgar, zonder toestemming van de familie. Isabella, blind van verliefdheid, aanbidt Heathcliff. Algauw komt Isabella achter het ware karakter van Heathcliff. Haar leven is verwoest. Zij krijgen een zoon Linton.
Na de dood van Catherine dwingt Heathcliff Cathy, de dochter van Catherine en Edgar, om met Linton te trouwen. Als Linton doodgaat, krijgt Heathcliff de schuld. Hij had hem verwaarloosd.
Heathcliff gelooft eerst dat, als hij de dood van Catherine kan wreken, hij dichter bij haar kan komen. Maar juist het tegenovergestelde gebeurt. Als Heathcliff stopt met zijn pogingen tot wraak wordt hij verenigd met Catherine.

De roman heeft vooral veel kritieken gehad omdat het vrij ruw en vol passie geschreven is. Het is nogal bruut en duister. Er wordt gevloekt en mishandeld. Er is weinig liefde zoals God dat -in die tijd- had bedoeld. Niet echt passend bij de zoete verhaaltjes die toen geschreven werden.
Er gebeurt ook weinig in het verhaal. Het is nihilistisch te noemen. Het is een relaas dat wordt verteld door een nieuwsgierige zelfingenomen bezoeker en later door een dienstbode aan de bezoeker. Een nieuwe verteltrant voor de 19de eeuw.

Haar duistere roman over een heftig gepassioneerde liefdesrelatie heeft een ongelooflijke aantrekkingskracht op mijn Venus in Schorpioen. En mijn vierkant tussen Zon en Pluto heeft nu eenmaal een voorkeur voor intimiderende en passionele mannen. Heathcliff is een schatje. :-)
Daarbij heb ik een grote fascinatie voor het verhaal. De zielsverwantschap tussen een man en een vrouw die bij elkaar willen zijn maar zelf de afstand creëren. Ze kiezen er voor om juist een enorme passionele liefde te voelen door de moeilijkste weg te kiezen.

Over Emily is weinig bekend. Ze is nooit getrouwd geweest. Er zijn geen relaties of contacten bekend buiten haar familie. Ze had vier zussen en een broer.
 

DE HOROSCOOP - BASISGEGEVENS:

ASCENDANT, ZON & MAAN
Ascendant = 24.45 Schorpioen met Pluto-Rx in Vissen in 4 = mysterieuze persoonlijkheid. De weinige opmerkingen over haar geven aan dat ze niet wilde dat iemand haar kende. Ze was vrij gesloten. Een echte huismus.
Pluto staat driehoek de Asc.
Graadsymboliek Ascendant = Door een fijne diagnose na een onderzoek met röntgenstralen wordt een mensenleven gered.
"Reserved and reclusive by nature E. remains a figure whose life and personality are largely shrouded in mystery" schrijft Daphe Merkin in haar voorwoord van Wuthering Heights, de enige roman van Emily. Teruggetrokken en gereserveerd. Ze richtte zich op één roman vol duistere passie waarin ze blijk geeft van een enorm observatietalent en psychologisch inzicht.
Emily bleef haar leven op de achtergrond. Anders dan haar zus Charlotte die meerdere boeken schreef en haar best deed om erkenning te krijgen als schrijver.
Het Graadsymbool past perfect bij de diepzinnige en onderzoekende wijze waarop Emily haar roman schreef - als een röntgenapparaat keek ze dwars door haar personages heen-, het heeft haar onsterfelijk gemaakt.

Pluto, Heerser Asc. in Vissen in 4: onderzoekende houding om te kunnen ontsnappen aan haar thuis, haar familie.
In Wuthering Heights is het motief van open deuren en ramen erg belangrijk. Ze symboliseren de ontsnapping. Hoewel de mogelijkheid tot vluchten steeds aanwezig is, kunnen de personages in Wuthering Heights nooit ontsnappen. Ze zijn veroordeeld tot elkaar.
 
Natuurlijk blijft het gissen in hoeverre Emily veroordeeld was tot haar familie. Zie ook hieronder "Doorverbonden aspecten".


Zon = 6.45'21 Leeuw in Huis 9
Zelfbewustzijn in creatief docentschap.
Tijdens haar leven ondernam Emily een aantal pogingen om les te geven. Weinig succesvol. Ze vond het leuker om met haar fantasieën te spelen.
"She had a hard time relating to her pupils. One student recalled her telling her class that the school's dog was dearer to her than any of them were." schrijft Juliet Parker over Emily.
De Zon maakt geen aspecten.


Maan = 8.01 Kreeft in Huis 8
De Maan is de Dominante Energie - Anderhalfvierkant SchorpioenAsc.  Het gaat hier om een Balsemieke of Zaaiende Maan = de tijd was nog niet rijp om het werk van Emily te accepteren.
"The story she has written goes to far, and so doing it was way ahead of its time - and, perhaps, ahead of our time as well." Daphne Merkim
Het werk van Emily werd tijdens haar leven niet geaccepteerd. Het was te heftig voor de waarden en normen van de tijd waarin zij leefde (Huis 8). Haar werk bevatte een gewelddadige emotionaliteit (dialect, vloeken, verwaarlozing) die zo diep ging dat het weerzin opwekte.
Daarnaast was het in de 19de eeuw ongepast te schrijven voor een vrouw. Ze moest haar vrouwzijn ontkennen om haar werk naar buiten te brengen.
"After the publication of Wuthering Heighs, some sceptics maintained that the book was written by Branwell (de broer van Emily), on the grounds that no woman from such a circumscribed life, could have written such a passionate story." schrijft Petri Liukkonen in zijn biografie over Emily.

Maan anderhalfvierkant de Asc.
De dominante Maan in de horoscoop van Emily verklaart over het spaarzame van wat er over haar is geschreven.
Daphne Merkin over Wuthering Heights " It reads like the work of some one who had direct access to her unconscious - or as the New Agers might put it, was able to "channel" her unconsious."
Blijkbaar voelde Emily zich veilig bij haar onderbewuste.
 
Wuthering Heights is de naam van een huis dat wordt bewoond door vreemde personages. Er zijn nauwe knellende familiebanden. Het is geen gezellig huis. Het wordt beheerst door een duistere macht (Maan in Kreeft in 8).
Een passende passage hierbij is als Heathcliff van een bezoeker midden in de nacht hoort dat er iets aan zijn raam krabbelt. Als de bezoeker per ongeluk door  het raam slaat, wordt zijn arm gepakt door een koude hand. Een stem roept "laat me binnen. Ik ben Cathy." Catherine's is echter al 20 jaar dood. Heathcliff smeekt Catherine's vol passie en smart om binnen te komen zodat ze weer samen kunnen zijn. Het blijft echter stil.

De Maan staat in oppositie met Jupiter-retro in Steenbok in 2
Dit aspect maakte het mogelijk om de kwetsbare emoties van haar onderbewuste (Maan in 8) structureel (Steenbok) in de openheid (Jupiter) te brengen op het gebied van haar talenten (huis 2).
Wuthering Heights is het verhaal over een man en vrouw die wensen dat ze weer één zullen zijn na de dood. De dood zal hun verlossing zijn.
Zijsprongetje... Tweelingen op cusp 8, heer 8, Mercurius staat in Leeuw in 9 = praten/schrijven over de dood,  denkbeelden van de dood op een creatieve wijze in de openheid brengen. Merc staat driehoek Nept & Uranus. in Boogschutter = een enorme inspiratie en vernieuwing om creatief te schrijven. Emily schreef naast Wuthering Heights een aantal Romantisch gedichten en met haar broer en zussen toneelstukken).

Citaat uit Wutherings Heights:
"I don't know if it be a pecularity in me, but I am seldom otherwise than happy while watching in the chamber of death, should no frenzied or despairing mourner share the duty with me. I see a respose that neither earth nor hell can break free, and I feel an assurance of the endless and shadowless hereafter - the eternity they have entered -  where life is boundless in its duration, and love in its sympathy, and joy in its fullness."

Een andere uiting van haar Maan in Kreeft in 8 zijn de moederloze personages in Wuthering Heights. Emily heeft haar moeder verloren op driejarige leeftijd, blijkbaar heeft de dood van haar moeder zo'n impact op haar gemaakt dat ze haar personages ook tot wees maakt.

Mars op 11.56 conj Venus op 12.15 Maagd in Huis 9.
Onderdeel van het T-kruis
Met het keiharde aspect tussen Mars en Venus konden de voorkeuren of gevoelens van Emily hoog oplopen. Passiviteit en activiteit worden samengevoegd. Als je Mars en Venus kunt zien als tegengestelde naturen dan staan ze bij Emily op één punt. Wuthering Heights vertelt het verhaal van een man en een vrouw. De man is actiegericht, de vrouw passief. Ze zijn samen verbonden. Dienstbaar naar elkaar in aardse termen.
Emily laat de hoofdpersoon Catherine zeggen: "He's more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same."


ELEMENTENVERDELING
Aantal planeten en factoren op het hoofdkruis = 2 (1 persoonlijk Maan)
Aantal planeten en factoren op het vaste kruis = 3 (3 persoonlijk Zon, Merc. & Asc)
Aantal planeten en factoren op het beweeglijke kruis = 7 (3 persoonlijk Venus, Mars & MC)
Verdeling op de kruizen is niet in balans.
Groot overwicht op het beweeglijke kruis = gemak met loslaten & aanpassen.
Onderwicht op het hoofdkruis = Veel moeite om te beginnen, initiatief te nemen.

Aantal planeten en factoren op in het element Vuur = 4 (2 persoonlijk Zon & Merc)
Aantal planeten en factoren op in het element Lucht = 0
Aantal planeten en factoren op in het element Aarde = 4 (3 persoonlijk MC, Venus & Mars)
Aantal planeten en factoren op in het element Water = 4 (2 persoonlijk Maan & Asc.)
Verdeling in de elementen is in niet in balans.
Gebrek aan planeten in Lucht - contacten.
"Unlike Charlotte, Emily had no close friends. She wrote a few letters.", schrijft Petri Liukkonen in zijn biografie over Emily.
Terwijl haar zusters, een levendige correspondentie onderhielden, zijn er van Emily weinig contacten bekend.
Dit valt ook toe te schrijven aan Tweelingen op 8. Als de dood zijn voor luchtige conversaties/contacten.

DOORVERBONDEN ASPECTEN
T-kruis in de beweeglijke tekens
T-kruis van Venus, de heerser van de NK, staat
Venus conj. Mars in Maagd in 9.
De conjunctie van Mars/Venus staat in oppositie met Saturnus in Vissen in 4
De conjunctie van Mars/Venus staat vierkant Uranus in Boogschutter in 2

Conjunctie Mars/Venus
Het samengaan van een drang om zich te verbinden en persoonlijke wil. Het maakte de dienstbare energie (Mars in Maagd) van Emily wat passief (Venus). Haar eigen persoonlijke wil vermengde ze met de ander, zodat ze niet de actie, dadendrang had. Daarbij staat de conjunctie ook nog opp. Saturnus.

De conjunctie van Mars/Venus staat in oppositie met Saturnus in Vissen in 4
Beperking door een kunstzinnig thuis om een relatie  in de openheid te brengen. Een onduidelijke rem om  het initiatief te nemen om een relatie te onderhouden. Haar thuissituatie remde haar af om iets te doen met die conjunctie. Waarschijnlijk leerde ze daardoor juist te fantaseren over impulsieve relaties.
Van Emily zijn er geen relaties bekend. Toch moet ze, mijn inziens in aanraking zijn geweest met personen die een hartstocht bij haar deden  ontvlammen. Ze schrijft met zoveel passie dat ik me niet kan voorstellen dat ze die gevoelens nooit zelf gehad zou hebben. Saturnus is heer 3 staat conj het IC. Grote kans dat de familie, juist haar broer en zussen, als één waren (Vissen) zodat Emily beperkt werd in het beginnen van relaties (Mars/Venus).
In Wuthering Heights blijft Catherine ondanks haar sterke gevoelens (Mars/Venus) voor Heathcliff trouw aan haar partner Edgar (Saturnus).
Saturnus zorgde er waarschijnlijk voor dat Emily beperkt was om te vluchten van haar familie. Ze bleef trouw aan haar thuis. Misschien werd ze heen en weer geslingerd tussen die twee polen (Mars/Venus en Saturnus). Er is echter ook nog een derde in het spel: Uranus in Boogschutter in 2.

De conjunctie van Mars/Venus staat vierkant Uranus in Boogschutter in 2
Vernieuwend door ruimdenkende waarden en normen. Dit aspect maakte haar dat ze haar tijd ver voor uit was. Van Emily wordt gezegd dat ze de meest geniale was van de Bronte-familie, maar ook de meest aparte.
"She was the only one of the Brontë children to be given a middle name. Apparently even then they (haar ouders) realized she was different." zegt Juliet Barker in haar tekst  "Emily "The Strange" Brontë"

Charlotte heeft haar NK staan op 16.32 Tweelingen in 10 = de lege poot van het T-kruis. (Haar MC staat op 11.23). Het was Charlotte die zorgde dat Wuthering Heights in 1850 opnieuw werd uitgebracht. Met haar voorwoord en aanpassingen werd het boek geaccepteerd. Helaas heeft Charlotte een tweede boek van Emily vernietigd omdat ze haar inmiddels overleden zus wilde beschermen tegen nog meer kritiek. Het tweede, onbekende boek zou heftiger zijn geweest dan Wuthering Heights.
"Charlotte called her sister a "baby god," and always mourned the loss of what Emily might have written had she lived. There is a chance that Charlotte did in fact destroy an uncompleted second novel of Emily's, perhaps feeling that the subject of the novel might do harm to Emily's reputation, of which Charlotte was extremely protective. Charlotte always felt that there were certain subjects which should not be handled in novels, and it's possible that Emily had started working with one of those subjects, causing Charlotte to fear even nastier reviews than the ones for Wuthering Heights." Juliet Barker


MAANSKNOPEN
Zuidknoop in Schorpioen in 12, heerser Zuidknoop = Pluto staat in Vissen in 4
Blijkbaar heeft haar Ziel voor deze familie gekozen omdat ze zich vertrouwd voelde bij het extreem opofferen aan haar fantasierijke familie (heerser ZK in 4).
 
Pluto, de heerser van de ZK vierkant Neptunus in Boogschutter in 2.
"To escape their unhappy childhood, Anne, Emily, Charlotte and their brother Branwell created imaginary worlds. Emily and Anne created their own Gondal saga."
Vissen op 4 = een thuis vol fantasie. Het ontsnappen door te leven in een fantasiewereld. Pluto in Vissen in 4.
Het vierkant tussen Pluto en Neptunus wordt verwoord in de volgende tekst van Daphne Merkin:
"Perhaps the most striking triumph of the novel that although it is a very particular fever dream concoted by one very specific and overheated imagination, it manages somehow to take over and become your own fever dream, the exact contents of which are hard to recall once you wake up. Should you chance to read it a second or third time. Wuthering Heights comes at you afresh, in part because the novel seems to vanish into its own delirious origins once you've finished it, leaving no footprints, and in part because it is a little erary force of nature such as you've never encountered before.
Pluto, Heer 12 & 1 in 4, maakte het Emiliy mogelijk om haar fantasie en inspiratie eigen te maken. Het was de basis van haar bestaan. Haar familie was hierbij erg belangrijk.
Neptunus is Boogschutter in 2 geeft aan dat Emily een groot kunstzinnig talent had.
Het maakte het mogelijk haar onderbewuste te channelen (zie opmerking D. Merkin bij Maan in Kreeft in Huis 8).
Een andere bron vertelt dat Emily zich veel te veel inleefde in die fantasiewereld:
"She got along best with Anne, the youngest, and they created the world of Gondal together. This messed Emily up a little in the long run. She became WAY too attached to this world... Emily went to the Roe Head School where Charlotte was then teaching. Emily managed to stay only three months before her nerves became too frazzled and she had to go home. She simply couldn't stand not being able to write and think about Gondal as much as she wanted to. Even when she was nearly 27 years old, she eagerly resorted to playing Gondal characters while on a trip to York with Anne. When she wrote about the trip later, she mentions almost nothing of the trip except for the Gondal fanatasies." Juliet Parker.

Noordknoop in Stier in Huis 6, heerser Venus in Maagd in Huis 9,
In haar leven mocht ze leren concreet bezig te zijn. Haar talent (Stier) gebruiken in haar dagelijkse bezigheden (Huis 6), om het vervolgens te gaan publiceren (heerser NK in Huis 9).

Noordknoop staat anderhalfvierkant met het MC. Hiermee is het pad van haar Ziel verbonden met de taak die ze in haar leven heeft gesteld. Maagd op het MC = dienstbare houding naar de wereld toe. Praktisch bezig zijn.
Daarnaast wordt haar MC door de volgende midpunten geraakt:
MC = Venus/Pluto - Mars/Pluto = de wereld hartstochtelijke liefde - hartstochtelijk geweld tonen
MC = Uranus/Neptunus = vernieuwende inspiratie, een baanbrekend verzinsel tonen
MC = Noordknoop/Zon = aansluiting vinden bij een creatieve groep.
MC = Venus/Neptunus - Mars/Neptunus = publieke fantaseren over liefde en geweld
Dat Emiliy koos voor het schrijven zal te maken hebben dat ze met haar Mercurius-Neptunus driehoek hulp van boven kreeg.
Een ander uiting van Mercurius-Neptunus en Heer 3 in Vissen conj cusp 4 is de volgende uitspraak:
"Emily was always especially freaked out at the idea of being revealed as an author. She made Charlotte swear never to tell anyone, and at one point, Charlotte out and out lied to her best friend, Ellen Nussey, to keep the secret." Juliet Parker.

Venus, de heerser van de NK, staat
_ conj. Mars in Maagd in 9 = harmonieuze actie om een publicatie te bewerkstelligen
Mars = Heer 5 in 9 = je eigen creatie naar buiten brengen.
_ in oppositie met Saturnus in Vissen (T-kruis) = juist bewustworden van haar fantasievolle familie en basis.
Saturnus = Heer 3 in 4 =  basisopleiding vanuit huis, Emily volgde thuis onderwijs. Ook het schrijven gebeurde thuis, in haar familie.
_ vierkant Uranus in Boogschutter in 2 (T-kruis) = een geheel eigen mening er op na houden wat betreft eigen waarden en normen. Dat werd haar door haar tijdgenoten niet in dank afgenomen. Veel te vernieuwend.
Uranus = Bijheer 3 in 2 = een schrijftalent. Al schrijvend zekerheid verkrijgen. Haar broer en zussen verschaffen haar zelfvertrouwen.

De Zon staat vierkant de Maansknopen. Doordat de Zon verbonden is met de knopenas is er een zekere creativiteit, zelfbewustzijn dat haar Ziel kon gebruiken bij weg naar dat wat ze wilde bereiken in dat leven.
 
 

In de horoscoop van Emily zijn er een aantal thema's belangrijk

1. Transformatie
_ Schorpioen Asc.
_ Dominante Maan in 8
_ Pluto maakt een Biquintiel met Merc.
2. Familie:
_ Heerser asc & Zuidknoop in 4.
_ Maan = dominante energie.
_ Staurnus & Pluto in 4
3. Naar buiten brengen, in de openheid
_ Zon in Leeuw in 9
_ Keihard aspect tussen Mars & Venus in 9.
_ Heerser Noorknoop, Venus in 9 staat overigens zonder orb Quintiel met de Asc.
_ Conj van Mars & Nept wordt afgeremd door Saturnus in 4, wat haar juist leerde om een zinvolle invulling te geven aan die conjunctie.
_ Jupiter in opp. met dominante Maan.

Samengevat: transformatie door het naar buiten brengen van emoties. De Zuidknoop schonk haar de onbewuste inspiratie om te transformeren.  De Noordknoop geeft aan dat ze dat kon doen door in daaglijkse bezigheden haar talent te gebruiken. In de tijd van Emily was het ongebruikelijk voor vrouwen om te werken. Toch bleek uit bronnen dat de Bronte-familie er een strak schema op na te houden.

 
Pluto vierkant Neptunus is een aspect dat nagenoeg iedereen heeft die geboren is in de jaren vanaf 1810 tot 1826. Het geeft de basis aan van de kunststroming Romantiek, een internationale kunststroming die van ca. 1800 tot 1850 in het theater en de literatuur opgang maakte. Romantiek ziet de Kunst als Lijden. Het was een poging om de kunst te zuiveren van onechte emoties. Romantische Kunstenaars werkten niet voor opdrachtgevers maar om de kunst alleen (De meesten zijn dan ook in pure armoede gestorven.) Ze waren gefascineerd door het mystieke en hadden belangstelling voor het raadsel van het leven. De Bronte-zusters worden gerekend tot de Romantiek.

BIOGRAFIE - CHRONOLOGISCHE INDELING
30 juli 1818 - geboorte Emily Jane Bronte in Thornton, bij Bradford, Yorkshire.

April 1820  -  verhuizing van de Bronte familie naar Haworth. Emily is 1,5 jaar.
Progressies >> Merc-p in Leeuw in 9 driehoek Nept in Boogschutter in 2.
Transits >> Sat.-t in Vissen in 4 vierk. Maan in Kreeft in 8 = transformatie van thuis

September 1821 = Moeder Bronte sterft.
Progressies >> Eerste Progressieve Nieuwe Maan in Leeuw in Huis 9
Progressies >> Maan-p anderhalfvierkant Nept, heer 4, in Boogschutter in 2 = verlies van een moeder
Progressies >> Maan-p anderhalfvierkant Pluto, heer 1 & 12, in Vissen in 4 = dood van een moeder
Transits >> Sat.t draait op 9 aug 1821 om op 26.43 Ram in 5 anderhalfvierk Mars in Maagd in 9
Transits >> Sat.t in Ram in 5 driehoek Nept (heer 4) in Boogschutter in 2
November 1824 - Emily Bronte start met de Cowan Bridge School.
Transits >> Nep.t (heer 4) in Steenbok in 2 opp Maan in Kreeft in 8 = thuis verlaten

6 mei 1825 _ Zus Maria Bronte sterft;
1 juni 1825 _ Charlotte en Emily verlaten Cowan Bridge School;
15 juni 1825 _ Zus Elizabeth Bronte sterft. Charlotte is nu het oudste kind en neemt de verantwoordelijkheid van de oudste zus.
Progressie >> Mars-p in Maagd in 9 vierkant Uranus in Boogschutter in 2
Transits >> Sat-t (heer 3) in Tweelingen op cusp 8
Transits >> Sat-t vierkant de conj Venus & Mars
Transits >> Sat-t opp Uranus (bijheer 3) in Boogschutter in 2
Transits >> Sat-t vierkant Sat in Vissen in 4
Transits >> Nept-t (heer 4) halfvierkant Asc in Schorpioen - Pluto in 4
Transits >> Uranus in Steenbok op cusp 3 - Sat. in 4

Juni 1826 - Vader Bronte, teruggekomen van een reis, neemt 12 houten soldaatjes mee voor Broer Branwell = het begin van de fantasiespelletjes of verhaaltjes die de Brontes aan elkaar vertelde.
Door de soldaatjes gaan de  broer en zussen Bronte een fantasiewereld opbouwen.
Progressie >> Mars-p in Maagd in 9 opp Sat. in Vissen in 4
Transits >> Sat-t in Tweelingen in 8 opp Nept in Boogschutter in 2

1831 - Emily en Anne beginnen de Gondal saga.
Progressies >> Merc-p conj Mars & Venus in Maagd in Huis 9 = 12 aug 1818 = 1831/1832
Transits >> Pluto-t in Ram in 4 vierkant Maan in Kreeft in 8
Transits >> Uranus-t op midpunt (in waterman in huis 3) Pluto - Neptunus
Transits >> Sat.-t in Maagd in 9 conj Mars/Venus

24 November 1834 _ Het meest vroege gedateerde manuscript van Emily Bronte manuscript. Handelend over de Gondals die het eiland Caaldine ontdekken.
Progressies >> Merc-p in Maagd in Huis 9 vierk Uranus in Boogschutter in 2 = 15 aug 1818 = 1834/1835
Transits >> Uranus-t, bijheer 3, in Waterman in 3 vierk ASc in Schorpioen
Transits >> Uranus-t in Waterman in opp Merc in Leeuw in 9
Transits >> Uranus-t in Waterman anderhalfvierk Maan in Kreeft in 8
Transits >> Sat-t in Weegschaal in 10 vierk Maan in Kreeft in 8

Juli tot oktober 1835 _ Emily is een leerling van Miss Wooler's school in Roe Head = Maan-p opp Merc. in 9.
Emily wordt naar huis gestuurd omdat ze lichamelijk niet in orde zou zijn. Andere bronnen geven heimwee als reden.
Progressies >> Eerste progressieve Volle Maan in Waterman in 3.
Transits >> Nep-t, heer 4, in Waterman halfvierk Uranus in Boogschutter in 2

12 juli 1836 _ Het meest vroege gedateerde gedicht
Progressies >> Zon-p in Leeuw in Huis 9 vierkant Asc in Schorpioen = 17 aug 1818 = 1836
Progressies >> Zon-p in Leeuw in Huis 9 driehoek Nept in Boogschutter in Huis 2 = 17 aug 1818 = 1836
Progressies >> Sat.-p retro in Vissen in Huis 3 vierk Uranus in Boogschutter in Huis 2 = 17 aug 1818 = 1836
Progressies >> Merc-p in Maagd in Huis 9 opp Sat in Vissen in 4 = 17 aug 1818 = 1836
Progressies >> Merc-p conj MC in Maagd = 17 aug 1818 = 1836
Transits >> Sat-t in Schorpioen in 12 vierk Zon in Leeuw in 9
September 1837 _ Emily gaat lesgeven op Law Hill School, bij Halifax.
Ze houdt het 6 maanden vol
Progressies >> Maan-p conj Saturnus & IC en later conj. Pluto.
Progressies >> Venus-p in Weegschaal in 10 vierk Jup in Steenbok in 2
Progressies >> Mars-p in Maagd in 10 vierkant Nept in Boogschutter in 2
Transits >> Nep-t in Waterman opp Zon in Leeuw in 9
Transits >> Sat-t in Schorpioen anderhalfvierk Maan in Kreeft in 8
 
1838-1842 _ De meeste gedichten die nog bestaan zij in deze periode geschreven.
Transits >> Sat-t conj de Asc in Schorpioen
Transits >> Nept-t op midpunt (in waterman in huis 3) Pluto - Neptunus
Februari tot november 1842 - Emily gaat naar een school in Brussel. Samen met Charlotte om muziek en vreemde talen te bestuderen. Ze schrijft essays in het Frans. Als tante Branwell ('vervanger' van haar moeder) sterft keert Emily terug naar Haworth.
Progressies >> Mars-p in Maagd in 10 opp Pluto in Vissen in 4
Progressies >> Merc-p in Maagd in 10 opp Pluto in Vissen in 4
Transits >> Uranus-t in Vissen conj Pluto in Vissen in 4
Transits >> Uranus-t in Vissen vierk Nep, heer 4, in Boogschutter in 2
1843 - Alleen met haar vader: een tijd van creativiteit en vrijheid = Maan-p in Huis 5
Transits >> Nep-t in Waterman opp Merc in Leeuw in 9
Transits >> Nep-t in Waterman halfvierkant Jup in Steenbok in 2
Transits >> Sat-t in Waterman in 3 opp Zon in Leeuw in 9
1844 - Start met het schikken van haar gedichten in twee notitieboeken en scheidt het Gondalan van het   non-Gondalan-materiaal.
Transits >> Sat-t in Waterman in 3 opp Zon in Leeuw in 9

1845 was een belangrijk jaar voor het schrijven:
_ De Brontes geven het idee op om een school te beginnen.
_ Broer Branwell heeft een ingeving om romans te gaan schrijven en spoort zijn zussen aan om dit ook te doen.
_ Zus Charlotte ontdekt de gedichten van Emily. Overtuigd haar om ze te bundelen en naar buiten te brengen (oktober).
_ Emily begint met haar roman Wuthering Heights (december)!!!
Progressies >> Uranus-p, bijheer 3, draait om naar direct op 16.09 Boogschutter in Huis 1 (net voor cusp 2 1) op 26 aug 1818 = 1845
Transits >> Uranus-t in Ram in 4 vierk Maan in Kreeft in 8
Transits >> Uranus-t in Ram in 4 anderhalf vierk Merc in Leeuw in 9
Transits >> Sat-t op midpunt (in waterman in huis 3) Pluto - Neptunus
Transits >> Nep-t in Waterman in 3 vierkant Asc in Schorpioen

Mei 1846 - Gedichten van Currer (= Charlotte), Ellis (= Emily) en Acton (=Anne) Bell worden er gepubliceerd. Ze betalen zelf de kosten. Er worden twee exemplaren verkocht. Maar het maakt hen wel tot schrijvers.
Juli 1846 - Wuthering Heights is klaar. Samen met Agnes Grey van Anne and The Professor van Charlotte worden ze bij diverse uitgevers aangeboden.
Transits >> Sat-t in Waterman in 3 vierkant Asc in Schorpioen
Juli 1847, T.C. Newby accepteert Wuthering Heights en Agnes Grey. De publicatie wordt echter uitgesteld tot met het succes van Jane Eyre de belangstelling is gewekt in de "Bells"
December 1847, Wuthering Heights en Agnes Grey worden uitgegeven.
Progressies >> Zon-p in Maagd in Huis 9 driehoek Jup in Steenbok = 28 aug 1818 = 1847/1848
Transits >> Pluto-t in Ram anderhalfvierkant Mars/Venus conj in Maagd in 9
Transits >> Sat-t in Vissen opp Mars/Venus conj in Maagd in 9
 

1848 - In de literaire wereld is er verwarring over de identiteit en het aantal van de "Bells".

Emily trekt zich steeds meer terug in zichzelf. Emily is 29/30 jaar
24 september 1848 _ Branwell sterft
1 oktober 1848 - Emily verlaat het huis voor de laatste keer om de begrafenis van Branwell bij te wonen. Ze vat een stevige kou die zich ontwikkeld in een longontsteking (=Tweelingen op 8)
19 december 1848 = Emily sterft = Sat conj het IC & Jup-retro conj midp Merc (heer 8) & asc.
Transits >> Pluto-t in Ram anderhalfvierkant Mars/Venus conj in Maagd in 9
Transits >> Sat-t conj Sat in Vissen in 4 ++ Saturnus Return ++
Transits >> Sat-t in Vissen conj IC
Transits >> Sat-t in Vissen vierkant Uranus in Boogschutter in 2
Transits >> Sat-t in Vissen anderhalfvierkant Zon in Leeuw in 9

1850 - Wuthering Heights wordt opnieuw uitgebracht, met een selectie van gedichten en een biografisch notitie van Charlotte. Dit keer wordt haar talent wel erkend.
Progressies >> Tweede Progressieve Nieuwe Maan in Maagd in Huis 9 = 31 aug. 1818
Progressies >> Jupiter-p draait om van retro naar recht op 3š08 Steenbok in Huis 2 = 31 aug. 1818
Progressies >> Merc-p in Weegschaal in 10 vierk 3š.8 Steenbok in Huis 2 = 31 aug. 1818

1893  The Bronte Society wordt opgericht.
Progressies >> Nept-p (heer 4) terug op de plaats van de radix 13 okt 1818 = 1893
1941 Het complete werk van gedichten gepubliceerd
Progressies >> Merc.-p vierkant MC 

Iren Nooren, geboren in NL, woont en werkt nu op Curacao, waar ze een ontwerpbureau heeft,  begon haar astrologiestudie begin 2004 en maakte zich de  emailcursus snel eigen -- ze maakte deze biografie die voor een astrologisch onderlegd iemand duidelijk kennis van zaken laat zien eind 2005.......een natuurtalent!   Zelf schrijft ze: 

Dit was heel leuk om te doen. Vooral omdat ik hierdoor het boek / persoon op een hele andere wijze ben gaan bekijken. Maar wel veel werk, zeg. Ik was al blij dat ze 'maar' 30 jaar had geleefd. Het was daardoor nog een beetje te overzien.
 

Wuthering Heights bij Bol.com:

Wuthering Heights<br>Emily Bronte
Wuthering Heights
Emily Bronte