Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


DE JUPITERCYCLUS EN JE LEEFTIJD

 

In de tabel hieronder kun je je leeftijd opzoeken om te zien in welke fase van je leven je je bevindt op dit moment. Er is een 6-voudig ritme waar te nemen, waarin elk 1e jaar de start van iets veronderstelt, elk 6e jaar weer een loslaten. De eerste 6 jaren van een 12-jarige cyclus zijn meer persoonlijk gericht, terwijl de tweede 6 jaar van zo'n cyclus meer in relatie met de buitenwereld staan. De dierenriem kent eveneens 12 fasen, en dus kun je elk jaar kwalitatief waarderen volgens een bepaald teken van de dierenriem.

Start Wortelen Ontkiemen Bloei Rijping Loslaten
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90

De Jupitercyclus is ook 12 jaar (11,88 om precies te zijn): elk 12 jaar beginnen we een nieuwe Jupitercyclus. Elk jaar wanneer Jupiter in transit conjunct je Jupiter radix komt bevindt je je in de "Ram'"-fase van je Jupitercyclus. En dat telt zo 12 jaar door. Zo heb je inderdaad op je 12e, 24e, 36e, 47 a 48e levensjaar een nieuwe Jupitercyclus (en start de "Ram" fase). De betekenis van deze fasen vindt je hieronder , of je klikt op het symbool. Over het algemeen kun je gewoon je leeftijd vaststellen en dan lezen in welke groeifase van je leven je bevindt, maar accurater is het, door de exacte transits van Jupiter zelf in de gaten te houden. Als je bijvoorbeeld Jupiter in je radix op 12 graden Stier hebt staan, zal elk "Ramjaar" lopen van elke transit van Jupiter op 12 graden Stier tot en met 12 graden Tweelingen. Als Jupiter van 12 graden Tweelingen tot 12 graden Kreeft loopt, zul je je in de "Stierfase" (het 2e jaar na de Jupiter-terugkeer) bevinden. De Jupitercyclus relateert over het algemeen aan je sociale doelen in de buitenwereld, aan je successen van het verwerkelijken van je zelf in die buitenwereld: het is dus een cyclus die heel sterk gericht is op de relatie tussen jou en de buitenwereld. Het is je succescyclus (of falen natuurlijk, om het dan opnieuw te proberen in elke nieuwe Ramfase:-) - De ideeŽn voor deze cyclus komen voor het merendeel uit het boek: Cosmische Cycli van Wording, van Alexander Ruperti. De beschrijvingen per fase zullen het meest van toepassing zijn op mensen boven de dertig jaar. Bovendien moet je je realiseren dat de cyclus zich niet elke keer herhaalt, maar telkens omhoog spiraalt.

DE JUPITER-TERUGKEER - het "Ram" jaar.

Dit is het jaar waarop alles waar Jupiter voor staat in je leven opnieuw geboren wordt. Als je meer sociale erkenning of aanzien wilt, is dit een jaar om bewust aan die doelen te werken. Neem wel initiatief en leiderschap en laat het niet van anderen afhangen. Probeer je mogelijkheden uit op alle gebieden, sociaal, filosofisch, religieus of politiek. Dit is niet een jaar van beloning of echt uiterlijk succes, het is eerder een nieuwe stroom van energie die je meeneemt op een reis naar een doel in de verte. Het is het begin van een nieuwe cyclus, open en enthousiast. Het is een tijd om zaden te planten die pas later vrucht zullen dragen. Het huis waarin Jupiter staat in je geboortehoroscoop zal laten zien welk soort initiatief nodig is. Telkens, cyclus na cyclus, dient de Jupiterimpuls een nieuwe effectievere vorm aan te nemen. Zo'n eerste fase kan je ook in contact brengen met de problemen die overwonnen moeten worden: er moeten bepaalde gewoontepatronen veranderd worden. Elke nieuwe Jupitercyclus brengt een nieuwe test op je pad, gebaseerd op de resultaten van de vorige cyclus. Wat van belang is, is niet wat er gebeurt, maar hoe je de energieŽn gebruikt. Openstaand voor verandering zodat je Jupiter-filosofie en -inhoud betekenisvol is voor de wereld buiten je.

Het 'Stier'-jaar.

De tweede fase van de nieuwe cyclus geeft je inzicht in wat er concreet mogelijk is met het nieuwe initiatief. Consolidatie dus en het afwerpen van vruchten van dat wat je vorig jaar begonnen bent. Neem afstand van al die dingen die geen vruchten afwerpen. Beter management van je vermogens en krachten is geen slecht idee. Deze fase kan je ook laten zien waar de inertie zit van je gewoontepatronen en vooroordelen, en of dat sterker is dan de nieuwe Jupiterimpuls, of dat je uit deze door je zelf gecreŽerde beperkingen kunt komen. Als dat laatste lukt zul je nieuwe verborgen bronnen binnen in je zelf kunnen aanboren! De nieuwe Jupiterimpuls die vorig jaar begon moet dus in deze fase in contact gebracht worden met de bronnen en middelen die aanwezig zijn of aangeboord worden. Misschien moet je je enthousiasme wat afremmen en er ook voor zorgen jezelf niet te ruw te verwijderen van mensen die je sociale succes in de voorgaande cyclus mogelijk hebben gemaakt. Houdt je idealen realistisch en aanvaardbaar voor anderen in de gemeenschap, we hebben het bij de Jupitercyclus per slot over een cyclus en een impuls die betekenis heeft juist doordat deze een relatie tussen jezelf en de buitenwereld legt. Realiseer je ook dat de werkelijke waarde van je idealen afhangt van in hoeverre je alleen op persoonlijk voordeel uit bent of dat je iets bij te dragen hebt van je zelf aan het grotere geheel rondom je heen. Als je inderdaad een antwoord hebt op bepaalde sociale behoeften, dan kun je een versterking van de Jupiterimpuls verwachten.

Het 'Tweelingen'-jaar.

Dit is een heel mentaal gericht jaar, waarin je experimenteert met nieuwe denkbeelden. Je leest veel of schrijft veel en communiceert je ideeŽn links rechts en overal aan iedereen. Je begint je Jupiter-impuls nu te externaliseren. Alles moet vrij stromen, je bent nog in een experimenteerfase. Pas over een jaar ga je echt keuzes maken. Nieuwe contacten kunnen helpen je Jupiter-ideeŽn beter toe te passen in de alledaagse werkelijkheid. Er kunnen nog spoken uit het verleden op je pad zijn, zoals herinneringen aan het mislukken in de vorige cyclus, die je voortgang belemmeren. Heb dus moed en wilskracht om de oude patronen van verveling en je ergens bij neer te leggen niet te herhalen.

Het 'Kreeft'-jaar.

Omdat het hier om een Eerste Vierkant gaat, een keerpunt in de Wassende fase van de totale cyclus, kan het een 'crisis in actie' betreffen. De eerste drie fasen waren als puur experiment en expansie bedoeld, nu gaat het om een consolideren van een stevige basis, als gevolg van een definitief besluit, of het kiezen van een definitieve richting. Kon je alle kanten nog uit met je ideeŽn in de vorige fasen, nu moeten er keuzes gemaakt worden. Sta jezelf vervolgens toe je ook werkelijk te laten beperken door de keuze die je maakt. Dat betekent dat je je energieŽn niet meer moet versnipperen naar alle kanten en je eigen doel voor ogen moet houden. Weet, ondanks een eventuele crisis of besluitname, dat je niet aan een eind gekomen bent of voorwaarts zou kunnen gaan. Het gaat hier slechts om een keerpunt om steviger fundamenten te leggen.

Het 'Leeuw'-jaar.

Dit is een fase van sterker worden van datgene wat er na het keerpunt van de Kreeftfase plaatsvond. het is een periode voor vooruitgang in vol vertrouwen, creativiteit en volledig vrije expressie. De dromen van het eerste kwadrant worden nu persoonlijke realiteit, durf risico's te nemen. In deze periode moet je persoonlijk staan voor waar je in gelooft. . De enige problematiek kan een te groot optimisme zijn, speciaal als het om speculatie gaat. Je hebt het gevoel echt een missie te hebben en neemt daar ook makkelijk het voortouw in. Misschien ben je op dit moment de leider van een groep volgens je eigen idealen. Je krijgt hoe dan ook makkelijk sociale erkenning voor je Jupiterdoelstellingen, en probeer arrogantie, trots en gedachteloze passie te vermijden, die anders grondig onderuitgehaald zullen worden in de hieropvolgende Maagdfase van het aanleren van bescheidenheid. Als je je succes gebruikt voor het vermeerderen van je persoonlijke prestige, ego, of voor het verkrijgen van privileges die alleen jou gelden, zal de hele Jupitercyclus, althans in spiritueel opzicht, negatief worden. Dus deel van je zelf (in het stevig staan voor waar je in gelooft) met de buitenwereld.

Het 'Maagd'-jaar.

Dit kan een fase van zelfverbetering zijn, vooral als je weinig succes had in de vorige Leeuwfase. Je ware spirituele aard zal naar voren komen door de manier waarop je antwoord geeft aan dit eventuele falen. Soms gaat het eenvoudigweg om het ontwikkelen van een nieuwe techniek, beter is een complete toewijding van het zelf aan het sociale ideaal dat je aan het begin van de Jupitercyclus voor ogen had. Zie de crisissen onder ogen, speciaal als ze veroorzaakt worden door het ego of door zelfzuchtigheid. Je dient in deze fase bereid te zijn te groeien, te dienen en te gehoorzamen. Wees niet bang voor meer werk en meer dienstbaarheid. Deze 6e fase is de laatste stap op weg naar het iets nieuws bereiken op sociaal niveau en je energieŽn te mobiliseren voor een positief resultaat. Als je sociale gedrag niet overeenkomt met het ideaal dat je tijdens de Ramfase voor ogen had, weet dan dat het niet te laat is te veranderen. De feedback die je krijgt van anderen kan je dwingen je te realiseren dat je niet zo praktisch of waardevol bezig was als je oorspronkelijk dacht. Dit kan tot een crisis leiden met de noodzaak iets te veranderen , hetzij in je manier van denken, hetzij in je gedrag. En leer daarom eventueel een nieuwe techniek aan.

Het 'Weegschaal'-jaar.

Dit is de "Volle Maan" fase van de Jupitercyclus: een jaar van culminatie, of hoogtepunt. Wat er ook maar begonnen werd 6 jaar geleden en voldoende basis kreeg tijdens de Kreeftfase drie jaar hiervoor, dient nu definitief vorm te krijgen in de buitenwereld. Het kan overigens om een aanpassing gaan, een nieuwe manier om om te gaan met alles wat Jupiter betekent in je leven, vaak ook door ontmoeting met een significant ander. Er kan ook een soort van 'inwijding' plaatsvinden, in dat grotere geheel waarvan je nu weet dat je er bij hoort. Je kunt de behoefte hebben om weg te rennen voor jezelf, of je identiteit te verliezen in te veel sociale activiteiten. Tegelijkertijd is meer sociaal aanzien mogelijk door de ontmoeting met betekenisvolle mensen, of wellicht door te trouwen, of je ware uiterlijke bestemming te vinden. Partnerschap levert hoe dan ook groei en expansie op, maar het is niet de bedoeling je eigen normen en waarden in te ruilen voor die van een ander, zelfs niet als je een noodzakelijke 180 graden heroriŽntatie maakt op je eigen normen en waarden door de interactie met anderen. Breidt de sfeer van je persoonlijke contacten echter wel uit. Toekomstige kansen zullen komen door deze nieuwe contacten. Deze fase kan je hoe dan ook meer zelfvertrouwen geven in de buitenwereld, door acceptatie van die buitenwereld van je sociale idealen en doelen.

Het 'Schorpioen'-jaar.

Naar aanleiding van het resultaat van het voorgaande jaar en de keuzen daarin, dient er nu een consolidatie te komen van de waarden en normen van je Jupiteridealen in samenhang met de buitenwereld. Dit leidt in deze fase tot een heroriŽntatie en soms zelfs een crisis van de Jupitertrend. Problemen kunnen ontstaan doordat je niet praktisch genoeg bent en je idealen in de liefde of je wens te delen zo op de top voert, dat je de werkelijkheid van het uiterlijke leven totaal vergeet, in een poging om je eigen filosofie ECHT neer te zetten (en uitgedaagd te krijgen) in die buitenwereld, je eigen werkelijkheid als het ware de uiterlijke werkelijkheid te laten overschaduwen. Het is altijd een proces van geven en nemen, en je moet rekening houden met de normen en waarden van de wereld als geheel! Dus sla niet alles in de wind. Het kan ook een jaar voor persoonlijke zelfvernieuwing worden, een soort van wedergeboorte als sociaal persoon die betekenisvol in de buitenwereld is. Verlies in dit proces jezelf niet in de normen en waarden van anderen, en wees wel trouw aan je eigen doel, dat zo praktisch mogelijk geÔntegreerd moet worden met een nu eenmaal bestaande buitenwereld. Breng geen schade aan aan anderen.Trots, boosheid en lustgevoelens moeten vermeden worden: ze laten alleen maar zien dat je nog niet de meester bent van je eigen "huis" en dat de primitievere energieŽn integendeel meester zijn over jou.

Het 'Boogschutter'-jaar.

Dit kan een ware fase van succes en groei zijn, en je kunt merken dat de idealen waar je voor stond nu de grotere wereld beginnen te doordringen. Het omgekeerde kan ook waar zijn: dat de grotere wereld jouw idealen binnendringen, probeer dus alles te toetsen aan je eigen idealen. Deze zijn getest en vruchtbaar gemaakt door relaties met andere mensen sinds de Weegschaalfase. Maak lange termijn plannen met betrekking tot je sociale visie. Wees niet al te overdadig en wordt niet meegesleept door fanatisme of door je ego! Investeringen in het educatief werk, uitgeven, of in het buitenland passen in deze fase, evenals het in contact komen met religieuze ervaringen die je horizonten verbreiden. De Jupiterexpansie van je eigen idealen die in deze periode plaatsvindt zal zeker gerelateerd zijn aan kansen op dat levensgebied dat gesymboliseerd wordt door het huis waardoorheen Jupiter op dit moment in je eigen horoscoop loopt.

Het 'Steenbok'-jaar.

Deze Laatste Vierkant fase is een fase waarin alles wat je sinds het begin van de Jupitercyclus probeerde te verwerkelijken in de buitenwereld geen verdere groei meer kan verwachten. Het is zelfs nodig om objectief te kijken naar de resultaten en je af te vragen: wat betekent mijn huidige werk nu voor mij persoonlijk? Wat verwacht ik er eigenlijk van? Heb ik alles gedaan wat mogelijk was? In hoeverre heb ik me geconformeerd aan anderen? In hoeverre kan ik meer mezelf zijn in de toekomst? Idealiter draagt elk individu aan zijn of haar maatschappij bij wie hij of zij in essentie is. In hoeverre is dat gelukt in deze Jupitercyclus? Bedenk wat jouw eigen waarde is en in hoeverre je daarvan geeft of kunt gaan geven in de toekomst in de maatschappij - het doet er eigenlijk helemaal niet toe op welke plaats dat is of in welk werk. De kwaliteit van je zijn in die buitenwereld is belangrijker. In deze fase kun je je bewust worden van wat je ervan terecht bracht sinds het begin van de cyclus tien jaar geleden door de feedback van de buitenwereld op je doelstellingen. Aangezien dingen nooit helemaal compleet of perfect zijn, mag je rustig toegeven dat er nog iets aan schort en dat er dingen voor verbetering vatbaar zijn. Dit kan het wijder maken van je doelstellingen zijn zodat ze een groter doel dienen. Maar je zult hoe dan ook in deze fase ook het prestige krijgen dat je werkelijk verdient en je beroepsmatige of sociale plek in de buitenwereld innemen.

Het 'Waterman'-jaar.

In sociaal opzicht kun je zowel enorme publieke erkenning als juist het tegenovergestelde krijgen dit jaar, en je kunt enorme droomkastelen bouwen als compensatie voor wat er ontbrak in de vorige fase. Blijf zo nuchter mogelijk en vanuit die nuchterheid is het vervolgens goed om al je waarden en je sociale groepsactiviteiten te herwaarderen. Dit is wel degelijk een periode van het plukken van de vruchten van je succes in het openbare leven en een tijd waarin je je prestige kunt vermeerderen in de buitenwereld, maar deze tijd dient ook het wakkermaken van een nieuw verlangen naar volgende horizonten. Let goed op het verschil tussen ideaal en werkelijkheid en probeer van daaruit alvast nieuwe doelen voor een nieuwe cyclus te creŽren. Alle mensen die je geholpen hebben met je huidige succes dien je niet te vergeten, ook niet voor de volgende succes. Het gevaar bestaat namelijk dat je je in overmoedigheid teveel afsnijdt van de mensen die je geholpen hebben omdat je met je hoofd in de wolken loopt. Maak je idealen dus praktisch toepasbaar voor iedereen in de buitenwereld waarmee je te maken hebt. Deel je succes met anderen: stel je bronnen beschikbaar voor de mensen waarmee je verbonden bent in een gezamenlijk sociaal ideaal. Laat je ook niet te veel afremmen in je sociale idealen door tegenwerkingen of testen van anderen. Houdt het zicht op je levensdoel en vooral: maak dingen praktisch.

Het 'Vissen'-jaar.

Dit is een jaar om al je waarden en normen te herzien en de moed te hebben zo veel mogelijk onbekende en nieuwe waarden te assimileren in je leven, zodat de nieuwe cyclus die straks met de Ramfase begint ook werkelijk nieuw is. Laat dingen die niet werkelijk waardevol zijn, los, en heb de moed je geloof, handelen en denken te laten beÔnvloeden door allerlei nieuwe ideeŽn, zelfs als deze vreemd zijn of zelfs tegenstrijdig met je eigen waarden. Deze nieuwe ideeŽn kunnen komen vanuit het buitenland, van een filosofisch of spiritueel werk dat je leest, van een teacher, of van het maken van een verre reis. Er wordt werkelijk gevraagd dingen los te laten, en tegelijkertijd zo veel mogelijk nieuwe dingen in je leven toe te staan. In sommige opzichten kan dit jaar een crisis brengen, met name als je weerstand hebt tegen verandering, en dus tegen groei.

@ CHTA/Joyce Hoen - 2000 -2008

 

Vervolg rondleiding door de site