Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


DE ASTROLOGIE VAN ZONS-EN MAANSVERDUISTERINGEN

door JOYCE HOEN DF Astrol S

Een ijzersterk en waar gebeurd verhaal: vlak voor de publicatie van het boek Cosmic Loom (1987) van Dennis Elwell, een Engelse astroloog en gewezen journalist,  gaf Elwell een inleiding over zijn boek aan een groep journalisten. Hij realiseerde zich, dat de meeste journalisten altijd mooie verhalen achteraf te horen kregen over astrologie en wilde ze eens iets nieuws presenteren, hij wilde de kracht van astrologie laten zien.  Hij besloot een voorspelling te doen. en hij baseerde die voorspelling op de eerstkomende eclips (zonsverduistering) in die tijd, in Maart 1987.

Als je in de efemeride de zonsverduistering van 29 Maart 1987 opzoekt (bijvoorbeeld in The American Ephemeris) , zie je dat de Zon en de Maan op ongeveer 8 graden Ram staan. Het enige wat Elwell deed was die regel in de efemeride verder vervolgen om te kijken welke aspecten er met die 8 graden Ram gemaakt werden. Jupiter stond op 7 graden Ram, Neptunus op 8 graden Steenbok. Elwell begon na te denken, en vroeg zich af wat  Jupiter-Neptunus betekent  in eclips-versie. Hij paste gewoon astrologie toe, en kwam op begrippen als grote schepen, zee-reizen.

Nu is Elwell een astroloog met een enorme ervaring, en op de een of andere manier zal hij ook vast een intuïtie gehad hebben, want hij besloot opeens, dat een ramp met een boot wel eens aan de orde kon zijn. (De eclips-versie van dit aspect).  Hij schreef verschillende ferry-maatschappijen aan om ze te waarschuwen (met kopieën aan een notaris-kantoor) dat ze hun veiligheidsmaatregelen in acht moesten nemen speciaal rond die datum. Op 28 maart ontving hij een brief van een grote ferrymaatschappij die regelmatig passagiers per ferry tussen Engeland en Europa vervoerde.  "Er was niets aan de hand, alle veiligheidsmaatregelen waren genomen, en Elwell hoefde zich nergens druk over te maken".  En toen was er op 29 maart de ramp met de ferry in Zeebrugge waar 200 mensen overboord gingen. En ja, de maatschappij was dezelfde die hem een brief terug had gestuurd. Hij had nog andere ferry-maatschappijen aangeschreven, die ook ontkenden dat er iets mis zou kunnen zijn met de veiligheidsmaatregelen, maar in korte tijd na deze grotere ramp gebeurden er nadien ook nog eens allerlei rampen met kleinere schepen vlak na deze eclips. 

In September 1987 gaf Dennis Elwell een lezing op het jaarlijkse astrologiecongres in Engeland dat ik bijwoonde. Hij zei iets in de trant van: "maar jullie kunnen dit allemaal, pas gewoon astrologie toe!  Laten we eens kijken naar bijvoorbeeld de komende Maansverduistering op 7 Oktober aanstaande (1987 dus)."  Hij keek in zijn efemeride en merkte op dat die Maansverduistering plaats vond op een dag waar Mercurius en Pluto een conjunctie maakten in Schorpioen.  En hij fantaseerde er een eind op los. "Mercurius, dat is vervoer. Pluto , is ondergronds. Nou, laten ze maar oppassen met de metro in Londen", zei hij achteloos. Terug in Nederland, zonder metro’s , werd het natuurlijk al snel 7 oktober. Opeens hoorde ik een nieuwsflits op de televisie:-- er was een enorme ondergrondse brand uitgebroken in de metro in Londen.. ik verstijfde, toen ik het hoorde, want opeens schoot de voorspelling van Elwell me weer te binnen
 
Sinds die tijd zijn eclipsen weer een bron van veelvuldig onderzoek in de astrologie, voor die tijd waren astrologen er niet zo heel veel mee bezig. In de oudheid echter waren eclipsen heel cruciale factoren die het lot van koningen, keizers, heersers en oorlogen bepaalden! Een zons-of maansverduistering te zien is dan ook een heel indrukwekkend iets, licht wat wegvalt, doet je al gauw aan donker, dood, en angsten en rampen denken. En zo zijn eclipsen ook de geschiedenis ingegaan, en zo werken ze vandaag de dag nog vaak door, op de zonsverduistering in Augustus 1999 volgde bijvoorbeeld een hele serie  aardbevingen, de grootste in Turkije. De zonsverduistering in Januari 1991 was meteen het moment van de Golfoorlog in Irak. Zonsverduisteringen blijven hun naam eer aan doen: het lijkt her en der heel duister te worden.  Licht dat wegvalt, mensen die overlijden in een eclipsperiode, (Diana van Engeland op een zonsverduistering in Augustus, Paus Johannes Paulus II met de eerste zonsverduistering in 2005),  rampen die men op aarde waarneemt. Maar mij stelde het niet tevreden. Waarom bijvoorbeeld is het in India heel gebruikelijk om inwijdingen te doen plaatsvinden op dagen dat de Zon of Maan verduistert?  Er moest meer achter zitten. In de Vedische astrologie schijnen daarentegen de Maansknopen (vooral de Zuidelijke) een heel slechte naam  te hebben, juist omdat de Maansknopen zo’n grote rol spelen bij eclipsen. Een Zons-of Maansverduistering vindt namelijk per definitie plaats als de Zon, Maan en Aarde (binnen 18 graden orb) op één lijn staan. De Maansknopen zijn de snijpunten van de Maanbaan en de baan van de Zon, en als de Maan in de buurt van de ecliptica komt (de baan van de Zon) en dus ook in de buurt van de Zuidelijke of Noordelijke Maansknoop,  en de Zon staat tegelijkertijd ook in de buurt van één van de Maansknopen, gaan de Zon, Aarde en Maan op één lijn staan en creëren een enorm krachtenveld.  Een verduistering is al Totaal als deze binnen 12 graden orb van de Maansknopen plaatsvindt. En een verduistering is partieel (gedeeltelijk) als deze tussen 12 en 18 graden orb van de Maansknopen plaatsvindt. Het woord eclips heeft natuurlijk ook te maken met de Ecliptica, waar alle energie zich samen concentreert op of rond het punt van de Maansknopen.  

De Zonsverduistering in Januari 1991 vond  bijvoorbeeld plaats op 25º20 graden Steenbok, toen de Maansknoop op 28º Steenbok stond. Van Elwell had ik al geleerd te kijken naar de aspecten met andere planeten die gemaakt worden, om de aard van de eclips te kunnen aanvoelen. Welnu, Saturnus stond op 28º Steenbok, overigens conjunct de radix-Pluto in de horoscoop van Amerika: het beeld van die golfoorlog begint dan al vorm te krijgen, vooral als je weet dat die radix Pluto in het tweede huis van de horoscoop van Amerika staat (macht/geld).

Door zo’n samenbundeling inclusief de Maansknopen (die ons pad aangeven) kun je rustig spreken van ingrijpende gebeurtenissen die het pad van iemand danig kunnen wijzigen in de perioden rond een zonsverduistering, beginnend vlak rond de zonsverduistering (met een orb van 6 dagen ervoor, en wellicht twee weken erna).

Twee keer (soms drie keer) per jaar vindt er een Zonsverduistering plaats, altijd voorafgegaan of gevolgd (en soms beide) door een Maanverduistering.  Als het om drie Zons-of Maansverduisteringen gaat, zijn er altijd twee vlak achter elkaar. De Zon passeert maar een keer per jaar de Noordelijke Maansknoop en een keer per jaar de Zuidelijke Maansknoop, en dat zijn de twee eclipsperioden.

In 2005 is er een Zonsverduistering op 8 April, op 19º06 graden Ram, als de Zon en de Maan op 19º06 Ram staan. De Noordelijke Maansknoop staat dan op 22º45 Ram, de orb is dus heel nauw, 3,5 graad.  Venus staat op 20º Ram, Saturnus staat op 20º  Kreeft vierkant er mee, de Zonsverduistering van 8 April zal dus een Venus/Saturnus betekenis hebben. Relaties, en scheidingen in sommige gevallen wellicht. Of nierproblematiek om het in klassieke duistere eclipstermen te zeggen. Of als we Venus als geld zien, een sterkere daling van waarden van dingen.  Dat is dus allemaal  als we de verduisterde, zwarte en donkere kant van eclipsen in het wereldgebeuren toepassen.

De Maansverduistering die er op volgt,  vindt plaats op 24 April,  op 4º20 Schorpioen/Stier, met de Maansknopen op 22º48 Ram/Weegschaal, een orb dus van ongeveer 12 graden.

 Omdat er vaak zoveel samengebalde kosmische energie op één punt samenkomt tijdens een eclips, betekent dat, dat bepaalde dingen duizendvoudig versterkt naar buiten kunnen komen. En soms denk ik inderdaad wel eens, dat onze geschiedenis valt en staat met de verduisteringen die in een bepaald jaar plaatsvinden, verbonden met die eclipsen, want daar vinden de grote doorbraken en omkeringen plaats, de aardbevingen, maar ook de bewustwordingsmomenten, de ingrepen in ons lot.

 Op een gegeven moment besloot ik me eens echt  te gaan verdiepen in de persoonlijke betekenis van een eclips. Waarom kwamen eclipsen vaak zo negatief tot uitwerking? Was dat eigenlijk wel de bedoeling van een kosmische energie? In mijn levensfilosofie is kosmische energie neutraal, of zelfs altijd betekenisvol, en ligt in het universum NIET de bedoeling om ons rampen te bezorgen. Wat gebeurt er dan precies bij een eclips, wat zouden we er mee kunnen? Vroeg ik me af. En de eerstvolgende zonsverduistering erna, nam ik de proef op de som. Ik besloot heel intens te letten op wat ik voelde, en wat er gebeurde. In die tijd gaf ik les  (in medische astrologie) op een academie voor natuurgeneeskunde.  De lessen waren (mijns inziens dan:-)) geïnspireerd, en liepen als een trein. Op de dag van die bepaalde zonsverduistering ging ik weer naar de school, met allerlei ideeën over waar we het die dag over zouden hebben.
 
En wat bleek al snel die dag?: ik verloor de controle, kwam niet meer uit mijn woorden, en ging af , om het even in zulke termen te zeggen. Dat vond ik in verband met de eclips een heel waardevol gegeven. Als de Zon onze Bron is, en zelfs God, of ons Hoger Zelf, en als die even weg valt, blijft er weinig anders over dan ons ego. (De Maan). En dat ego kan dan wel denken dat het alles zelf kan, maar zonder verbinding kunnen wij helemaal niets. Zonder God kunnen wij niets. Ons stoffelijke lichaam zou zonder de oplading van universele energie niet eens tot leven komen. Deze zonsverduistering leverde mij met andere woorden een geweldig inzicht op, in hoe mijn ego het overneemt tijdens een zonverduistering en prompt de controle verliest. Ik werd daarna veel dankbaarder voor de verbinding met de Zon en realiseerde me meer dan ooit, hoe wij mensen op aarde tot niets in staat zijn op ons eentje, als er niet een innerlijke kosmische sturing zou zijn. 0

De Zonsverduistering in Augustus 1999 viel in Leeuw. Dat wil zeggen, de Zon en de Maan stonden in het teken Leeuw. We vierden die zonsverduistering met een groep. Ik had een enorme last van negatieve ego-manifestaties van Leeuw, doordat iemand continu de aandacht probeerde te trekken. Ik zag de negatieve Leeuw-kwaliteit gewoon voor mijn neus afgebeeld. En sprak daar ook over bij deze zonsverduistering. Als bij een zonsverduistering het ego het overneemt, en de zonsverduistering valt in Leeuw, dan kun je dus de negatieve (of liever gezegd behoeftige ego) kwaliteiten van Leeuw opeens zien, die zich niet verbonden voelt met de Bron op zo'n moment. Wat een inzicht elke keer!

Op een bepaalde manier is de Zon ook het mannelijke en de Maan het vrouwelijke. Bij Zonsverduisteringen die in relaties spelen, neemt de vrouw het over, en is de man even weg of niet in controle. Het omgekeerde vindt natuurlijk plaats met een Maansverduistering.
Daar wordt dan  juist ook het ego verduisterd. Vandaar dat Maansverduisteringen dan ook vaak zulke enorme verbindende momenten zijn, een moment waarbij God het JUIST overneemt, en je alleen maar ontvankelijk hoeft te zijn! Het zijn echt de heilige momenten in een jaar! Ze komen altijd 2 weken eerder of later dan een Zonsverduistering, en soms allebei, afhankelijk van de orb die de Volle Maan maakt met de Maansknopen op dat moment.

Maar ook het vrouwelijke kan even verduisterd worden, of het lichamelijke. Als je jezelf  op de hoogste potentie van zon eclips afstemt, kun je dus merken wat het is om zonder verbinding te leven (de zonsverduistering) en dankbaar te zijn bij de maansverduistering voor de verbinding die het overneemt. Maar op het afgespiegelde aardse vlak kan een Maansverduistering net zo goed een probleem op leveren, voor het vrouwelijke of voor het lichamelijke dus.  Het nieuws in de wereld laat altijd de negatieve kant van energie zien. Maar dat hoeven wij niet per definitie over te nemen door te denken dat eclipsen negatief zijn. Wat doen we er mee?, is de vraag. Gebruiken we ze en realiseren we ons dat het kosmisch krachtenveld 1000-voudig versterkt is op zo’n moment en sturen we in onze meditaties heling naar de mensen die het nodig hebben? Of gaan we door met stuurloos rond te dobberen en onderhevig te zijn aan externe factoren?

 Er is de laatste jaren wat onderzoek gedaan naar de zogenaamde Saros cycli: eclipsen behoren tot bepaalde groepen, die beginnen met zeer partiele eclipsen, dan steeds meer naar de evenaar trekken en totaal worden, en dan weer afzwakken. Om de 18/19 jaar komen eclipsen op hetzelfde punt terug. Er is zelfs gesuggereerd dat de betekenis van eclipsen te vinden kan zijn in de horoscoop van de allereerste eclips van een serie. Maar overtuigend is dit alles nooit echt geweest.  Er wordt ook gesuggereerd dat het bij de uitwerking van de eclipsen gaat om plaatsen op de aarde waar de eclips zichtbaar is,  maar dat is niet astrologisch. Per slot van rekening kunnen we Pluto ook niet zichtbaar waarnemen maar het effect van deze planeet is onmiskenbaar.  Astrologisch gaat het er alleen om waar de eclips plaats vindt in de dierenriem, en in welk huis die in je eigen horoscoop valt.  Mundaan gezien kun je de duiding van een eclips dan het beste doen  à la Elwell: --kijk welke andere planeten aspecten met elkaar maken (of met de eclips).  En dit geldt ook voor occultaties, of grote conjuncties, zoals in 2004 en 2012 tussen de Zon en Venus. Venus is niet groot genoeg om een eclips te veroorzaken, ze maakt hooguit een beautyspot. Maar de betekenis van die conjunctiemomenten die lijken op een eclips (of van occultatie momenten) kun je vinden door naar belangrijke aspecten tijdens dat moment te kijken in de efemeride (of in de horoscoop ervan).

Een andere factor om rekening mee te houden (zie Ruperti in zijn boek Cosmische Cycli, uitg.CHTA) is je te realiseren dat de Maan naar het verleden wijst, en de Zon naar de toekomst. Bij een zonsverduistering wordt het zicht op de toekomst even verduisterd, doordat het verleden boven komt, bij een Maansverduistering wordt het verleden juist uitgeschakeld om zicht op de toekomst te krijgen.  

Maansverduisteringen zijn vanuit dit standpunt dan ook ongelooflijk goede momenten om vervelende gewoonten uit het verleden te doorbreken, bijvoorbeeld verslavingen, of eetgewoonten of wat dan ook.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een Zonsverduistering met de Zuidknoop (momenteel elk jaar in het najaar, een Zonsverduistering is altijd een Nieuwe Maan conjunct de knopen, en momenteel staat de Noordknoop in een lenteteken, dus de Zuidknoop in een herfstteken), een sterkere impact hebben met kwesties uit het verleden die aan het licht komen dan een Zonsverduistering conjunct de Noordelijke Maansknoop. Maar eerlijk gezegd: zelf heb ik daar nog te weinig onderzoek naar gedaan, en bij mijn weten hebben anderen dit ook nog nauwelijks gedaan.

Mocht je het nog eens ergens tweedehands tegen komen: het boek van Jansky over Eclipsen (uitg. Schors) is een aanrader, momenteel helaas uitverkocht.

   
Eclipsen  in 2005:

Zonsverduistering op 8 April op 19º06 Ram conjunct Venus in Ram, vierkant Saturnus 
Maansverduistering op 24 April op 4º20 Schorpioen,  Mars sextiel Pluto
Zonsverduistering op 3 Oktober op 10º19 Weegschaal, halfvierkant Venus en anderhalf-vierkant Mars die net retrograde is gaan lopen.
Maansverduistering op 17 Oktober op 24º13 Ram, Zon conjunct Jupiter (orb 3 gr.)

 
Eclipsen  in 2006:

Maansverduistering op 14 Maart op 24º15 Maagd,  oppositie een retrograde Mercurius in Vissen
Zonsverduistering op 29 Maart op 8º35 Ram
Maansverduistering op 7 September op 15º00 Vissen driehoek Jupiter, Saturnus oppositie Neptunus
Zonsverduistering op 22 September  op 29º20 Maagd, in een Saturnus/Neptunus oppositie periode

Eclipsen in 2007 en later: zie deze pagina

(geschreven voor de Astrologische Agenda van Equinox, editie 2005) 

Joyce Hoen DF Astrol S (©)

Vervolg rondleiding door de site