Emailcursus Medische Astrologie

De omnibus humani corporis interioribus membris AnathomiaDe emailcursus medische astrologie gebruikt al het materiaal van het gelijknamige boek “Medische Astrologie voor niet professionele medische astrologen”. De toegevoegde waarde van de emailcursus is dat je zelf opdrachten maakt en daar feedback op krijgt. Deze begeleiding kost € 180,00. Het materiaal alleen is dus in feite ook gewoon verkrijgbaar via het boek.
De emailcursus staat open voor iedereen, die reeds  praktische ervaring heeft met het duiden van horoscopen, bereid is om met KOCH-huizen te werken, dan wel de emailopleiding astrologie bij het CHTA heeft gevolgd.

De doelstelling van deze cursus is het op een zinvolle manier leren lokaliseren en interpreteren van symptomen, op zo’n manier dat inzicht ontstaat in WAAROM zich een bepaalde ziekte manifesteert. De grondgedachte hierachter is dat ziekte zich manifesteert omdat onbewuste negatieve patronen zich zijn gaan ‘vastzetten’ in het biologische systeem en ons via een fysieke gewaarwording proberen iets te vertellen. Als we al bewust zouden zijn van bepaalde patronen, hoefde de ziekte zich niet te manifesteren, dus in die zin kan ziekte ook als een handvat gezien worden om tot inzicht te komen.
Genezing komt tot stand door middel van volledige acceptatie van een bepaald fenomeen (en wat de astroloog en de cliënt betreft: door middel van volledige acceptatie van de cliënt en al zijn of haar ziektesymptomen), begrijpen ervan, en een flinke dosis liefde. Ook al kun je dit laatste niet altijd forceren. Compassie en liefde zijn echter wel de belangrijkste sleutel tot heelwording. Ook het begrijpen van iets leidt tot heelwording, omdat er dan een ‘verbinding’ gelegd wordt: iets wordt niet meer als autonoom, kwaadaardig, en buiten je zelf gezien, maar je kunt door middel van inzicht een ‘verbinding’ leggen; het ergens betekenis aan geven, of verkrijgen, maakt werkelijk ‘heler’.
Niet alle ziekten zijn volledig in één  leven te genezen, er is een ‘hiërarchie’ wat ziektepatronen betreft, maar ergens aan lijden, iets als buiten jezelf zien, maakt innerlijk nog meer verscheurd en afgezonderd.

Voor de astroloog zal medische astrologie een heel bijzonder fenomeen opleveren, en dat is, dat astrologie opeens heel concreet gaat worden: we kunnen immers om bepaalde fysieke symptomen niet meer heen, ze manifesteren zich letterlijk en er is dan geen kwestie meer van een horoscoop die ‘zus of zo’ kan uitwerken, nee: het werkt letterlijk uit volgens een bepaald patroon in de horoscoop.
De bedoeling van deze cursus is om gereedschap aan te reiken, een bepaalde denkwijze, en bepaalde methoden van horoscoopinterpretatie, zodat je in staat bent om ziektepatronen te lokaliseren in de horoscoop: zodanig, dat je de juiste planeetpatronen waarneemt die ergens mee te maken hebben, hetgeen de duiding voor de ‘betekenis’ van een ziekte vergemakkelijkt. Daarnaast zal de cursus je concrete aanwijzingen geven, welke planeet- en horoscoopenergieën belangrijk zijn om een heelwording te stimuleren. Daarvoor zal het zo nu en dan nodig zijn met halfsommen te werken, en bovendien werkt medische astrologie het beste met Koch huizen (net als andere astrologie trouwens:-)

Medische astrologie is NIET bedoeld als diagnose middel! Een bepaald planetair patroon hoeft niet perse als ziekte tot uitdrukking te komen, een patroon komt alleen als ziekte tot uitdrukking indien wij in het verleden negatieve ervaringen hebben met die bepaalde patronen, hetgeen uiteraard het makkelijkst gaat met de planeten Saturnus, Neptunus en Pluto: de planeten die wij het moeilijkst kunnen zien als helpers, als vrienden. Het accepteren van de moeilijkste dingen in het leven past dus wel in de filosofie van een astroloog. Medische astrologie is echter wel bedoeld om, ALS een diagnose eenmaal gesteld is (en niet eerder), de horoscoop als middel te gebruiken om het ‘waarom’ achter de ziekte te begrijpen.

De cursus is een ‘intensive’ : het zal niet ALLE ziektefenomenen die er maar bekend zijn behandelen. Als je de werkwijze eenmaal onder de knie krijgt, weet WAAR je naar moet kijken in een horoscoop, dan moet je in principe in staat zijn om dezelfde methodiek toe te passen op de horoscopen van cliënten in je eigen praktijk.

Omdat we hier allemaal filosofisch mee worstelen, zullen we fenomenen als de dood en kanker zeker ook bespreekbaar maken. Hier heb je een bepaalde spirituele affiniteit voor nodig, een weten, een besef, als is het maar vaag, dat mensen een ziel zijn, die belangrijker is, dan het soms krakkemikkige lichaam waar we in rondlopen en dat we wel eens verwisselen voor een nieuw lichaam in een nieuw leven om weer andere ervaringen op te doen. De realisatie: we ZIJN een ziel, en HEBBEN een lichaam, is dus heel belangrijk achter de zienswijze van deze cursus. Daarmee kunnen we voor elk wezen een diep respect hebben, maar niet noodzakelijkerwijze voor de fysieke symptomen van het lichaam, tenzij het lichaam gezien wordt als een hulpmiddel om negatieve energie te transformeren (hetgeen door ophoping soms niet altijd lukt). Hoe dan ook: we ZIJN niet het lichaam, dat is belangrijk.

Inhoud van de cursus

In de eerste (2 a 3) lessen zullen we
a) het gereedschap aanbieden om mee te werken:
‘de woordenlijstjes’ van de medische astrologie en
b) de filosofie die belangrijk is.

Daarna zullen we ons bezig houden met het leren ‘lokaliseren’ van bepaalde verschijnselen in de horoscoop en zullen als voorbeeld het fenomeen ‘astma’ nemen. Vanaf dit stadium ben je ook welkom je eigen horoscopen in te brengen.

Daarna komt een les over het 8e huis aan bod, een les die je het ‘waarom’ achter ziekte zal leren begrijpen en je concreet een hulpmiddel zal geven om mensen te helpen.

Vervolgens komt ‘de persoonlijkheid’ van ziekte aan bod, met behulp van het fenomeen “reuma”: een ziekte waarvan gezegd wordt dat het ongeneeslijk is, maar astrologie-studenten die in een vroeg stadium al last van reumatische verschijnselen hadden en opeens hun horoscoop begrepen, zagen hun reumatische verschijnselen verdwijnen als sneeuw voor de zon!

Daarna zullen we twee ‘modellen’ bespreken om ziekteprocessen beter te begrijpen. Het ene is het model van Reckeweg: hieraan gekoppeld zullen we de functie van de Maan en voeding bespreken, Mars en ons energiesysteem, evenals de elementen (drie a vier lessen).

Het andere model is metafysischer van aard, en bespreekt de drie indiase “Guna’s” die mogelijk gekoppeld kunnen worden aan de drie ‘miasma’s’ van de grondlegger van de homeopathie: Samuel Hahnemann, en die ziekte terugbrengt tot drie grondpatronen die op vele verschillende manieren uit kan werken: we zullen het basispatroon van het ‘Hoofdkruis’ bespreken, van het ‘Vaste kruis’, en van het ‘Beweeglijke Kruis’. Met name de laatste uitingsvorm is een uitingsvorm die niet begrepen wordt door de bestaande medische wereld, omdat het ‘onzichtbare’ fenomenen als allergieen, chronische vermoeidheid, en derge-
lijke Neptunische verschijnselen biedt.

Hieraan gekoppeld zullen we een les wijden aan het fenomeen van enerzijds de Saturnus/Neptunus halfsom, anderzijds de interaktie tussen Saturnus en Neptunus. Ook fenomenen als alcoholisme komen hier aan de orde.

Daarna bespreken we de rol van Pluto in de horoscoop, en bepaalde Plutonische processen die niet verklaarbaar zijn als we slechts naar een leven kijken (zoals handicaps vanaf de geboorte).

Tot slot zullen we de chakra’s bespreken, en fenomenen als hartstoornissen.

Tussen en in al deze lessen door zal er voldoende ruimte zijn om bepaalde ziekten astrologisch nader onder de loep te nemen, eventueel door je eigen inbreng.

Hoe gaat de cursus per email te werk?

je ontvangt de lessen net als bij een correspondentiecursus, les na les. Aan het eind van elke les staat een opdracht of een aantal vragen: zo gauw je die terugstuurt ontvang je de volgende les.  De lessen worden op de website gezet, stuk voor stuk en kunnen daar opgehaald, bewaard en eventueel geprint worden.

Aanmelding voor de “Emailcursus Medische Astrologie” gaat via onze website. Klik hier.

Wil je een proefles? Vraag dit aan via het formulier hieronder.

Vraag vrijblijvend een proefles aan!

    Literatuur die handig is om aan te schaffen:

    “Astrologie en Anatomie” van Ebertin,
    verkrijgbaar bij de Slegte. Dit boek geeft voor alle graden van de dierenriem de anatomische correspondentie. We zullen deze lijstjes overigens  kort in onze opsomming meenemen in de eerste hoofdstukken.

    “De Zin van Ziek zijn” door Dethlefsen.
    Thorwald Dethlefsen is een astroloog, de beelden die beschreven worden in zijn boek “de zin van ziek zijn” zijn in werkelijkheid gebaseerd op  astrologisch kennis, ook al schrijft hij zo nu en dan wat ‘hard’ en voelt een en ander als ‘veroordeling’ aan. De kunst is om zelf zonder oordeel te DURVEN kijken, open genoeg te zijn, en als astroloog voldoende vertrouwen bij de cliënt te creëren, dat niets als oordeel voelt, en alles bespreekbaar is. Dit is niet iets dat aangeleerd kan worden in een cursus, dit is een stadium in menselijke ontwikkeling dat vanzelf een keer komt, zo het reeds niet aanwezig is. Ik behoud me het recht voor, mensen die aan deze cursus deelnemen, en die ‘negatieve boodschappen’ overbrengen die NIET behulpzaam zijn, uit te sluiten van een verder vervolg van de cursus, overigens zonder restitutie van cursusgeld.