Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Boekbespreking GRAPHIC EPHEMERIS door Astrid Fallon


Deze boekbespreking verscheen eerder in CHTA's Astrokrant, 2e jaargang nummer 1 (1998)

Bij Editions Rocher verscheen een naslagwerk dat vooral voor astrologen die zich met collectieve trends bezig houden een 'must' lijkt te zijn: een grafische efemeride voor de jaren 1920-2040. In het boek staan naast grafische efemeriden voor elk jaar een pagina met gedetailleerde informatie over planeetaspecten van dat jaar. De titel van het boek is Ephemerides Graphiques et previsionelles/ Graphic Ephemeris for Forecasts, De efemeride werd gemaakt door de Belgische astrologe Astrid Fallon (tegenwoordig woonachtig in Engeland).

Sinds 1988 (sinds de conjunctie van Saturnus met Uranus) is het wel doorgedrongen in de astrologische wereld, dat conjuncties van planeten werkelijk nieuwe cycli in beweging zetten, met drie markante keerpunten: tijdens het eerstvolgende vierkant, de oppositie, en het laatste vierkant. Zo betekende de Saturnus-Uranus conjunctie het einde van de Koude Oorlog (terwijl de oppositie daarvoor het hoogtepunt daarvan betekende). Saturnus/Uranus was (toen ze conjunct stonden) letterlijk een 'ontmoeting' tussen twee partijen, oud en nieuw, en een vrijkomen van oud karma, een openbreken van grenzen.

In Astrid Fallon's boek worden de cycli van de langzame planeten keurig op een rijtje gezet, en daar zijn een aantal interessante dingen uit af te leiden:

We beginnen met de langzaamste cyclus, die van Neptunus/Pluto, die een totale omwenteling in het spirituele gedachtegoed teweeg bracht (de geboorte van bijv. Vivekananda, Rudhyar, Krishnamurti en Yogananda vond plaats tijdens de vorige conjunctie, die eens in de 493 jaar voorkomt. Deze cyclus werd een aantal jaren geleden behoorlijk uitgedaagd toen Pluto in transit (op 6-9 graden Boogschutter) tegenover die conjunctie stond, die eind 19e eeuw plaatsvond op circa 6-7 (-9) Tweelingen.


/ een cyclus van 493 jaar:
Conjuncties: in in 906, in in 1399, in in 1892, en in in 2385.
Dat de grootste spirituele cyclus tot drie keer toe in het teken Tweelingen valt, zou heel goed te maken kunen hebben met de evolutionaire ontwikkeling van het mentale aspect van de mensheid.


/ een cyclus van 113/141 jaar:
Conjuncties: in in 1202, in 1344 in , in 1456 in, in 1597 in , in 1710 in , in 1850 de laatste in een vuurteken: , en in 1966, met de studentenrevolte, in het teken (de "Maagdenhuisbezetting" als symbool voor deze studentenrevolte is nog steeds een ongelooflijk boeiende synchroniciteit!), de volgende conjunctie is ook in een aardeteken, in 2104, in het teken .


/ een cyclus van 172 jaar:
De vorige conjunctie die een ware opening in het bewustzijn bracht en slaap-en waakritmes verstoorde..) ligt een aantal van ons misschien nog vers in het geheuden: dat was namelijk in 1993. Deze conjuncties op een rijtje: in 453 in , in 624 in evenals in 794; in 964 en in 1135 in , in 1306 en 1478 in , in 1650 in , in 1821 en 1993 in , en de volgende is in 2165 in het teken . Is het ook niet opvallend, dat deze cyclus, die onder meer met vernieuwing (Uranus) van spiritualiteit (Neptunus) te maken heeft, telkens in een opvolgend teken komt? In 1821 wilde men het christendom praktischer maken (en daardoor ontstond het socialisme...), precies bij de vorige OPPOSITIE raakte het Christendom en het socialisme (industralisatie, vakbonden) helemaal los van elkaar, en we zijn net een nieuwe cyclus begonnen van weer een samenkomst van de twee principes (spiritualiteit en industrialisatie (Uranus).


/ een cyclus van 31/38 jaar:
In 1786 rond de Franse revolutie viel deze conjunctie die met macht en bestuurlijke organisatie te maken heeft in het teken , in 1819 in het teken , in 1851 in het teken (was dat de opkomst van het IJzer, beheerst door Ram, de treinen, de stoomwalsen? - Saturnus/Pluto kan werkelijk diepe metamorfoses in het materiele leven teweeg brengen. In 1883, toen de banken echt begonnen te functioneren was er een conjunctie in het teken , in 1915 tijdens de eerste Wereldoorlog in het teken (een zwarte bladzijde (Saturnus/Pluto ook) voor vele families, landen en culturen), in 1947 in het teken (een nieuwe generatie die self-empowerment voorstond), in 1982 in het teken (alle relatiepatronen op de kop), en straks in 2020 in het teken . Overigens is de cyclus van 1982 waar we nu in zitten op dit moment (2001 en 2002) aan het culmineren met de oppositiefase tussen Saturnus/Pluto in Boogschutter: relaties op internationaal gebied worden beperkt, lijkt het wel.


/ een cyclus van 35,9 jaar:
In 1775 viel die in het teken , in 1809 in het teken , in 1846 (toen Neptunus ontdekt werd, letterlijk het in de 'stof brengen' (Saturnus) van Neptunus), in het telken van ontdekkingen: , in 1882, weer met die bankwereld die toen begon in het teken , in 1917 in het teken , in 1952 vlak voor de Watersnoodramp in Nederland (dijken = Saturnus, overspoeld = Neptunus) in het teken , en de laatste keer, in 1989, toen niemand zich meer kon concentreren, en vermoeidheids- en verwarringsziekten de kop op staken, maar ook een enorme inspiratie, en het 'overspoelen' van de Berlijnse Muur (Saturnus) viel de conjunctie in het teken . De volgende keer is het 2026, en dan komt deze conjunctie in het teken . In deze cycli zien we een keurig patroon van 3 keer beweeglijke tekens, drie keer vaste tekens, en nu 3 keer de hoofdtekens.


/een cyclus van 45,4 jaar:
De Saturnus/Uranus conjuncties die telkens nieuwe (Uranus )wereldorden (Saturnus) lijken te veroorzaken vinden om de 45,4 jaar plaats. De voor-vorige keer was het in 1942, aan het eind van het teken (bovenop de Maan van Nederland, een land dat als andere landen pijnlijk geconfronteerd werd met de inperking (Saturnus) van vrijheid (Uranus), in die periode. In 1988 was de daarop volgende conjunctie aan het eind van het teken : de bevrijding (Uranus) van datzelfde karma (Saturnus) op internationale (Boogschutter) schaal. De eerstvolgende oppositie vindt in 2009 plaats.

Astrid: met dank voor al je werk!

Joyce Hoen DF Astrol S, 1998-2008


Astrid Fallon's website laat nog meer interessante dingen zien.

 

vervolg de rondleiding door de hele website