HET GELUKSPUNT OF PARS FORTUNAE

´I. BOEKBESPREKING ´Astrologische Agenda van Hajefa,
themanummer GELUKSPUNT

Deze agenda (2006 ) is alleen al om de artikelen over het gelukspunt de moeite waard om te kopen en te bewaren. Een flinke collectie Nederlandse astrologen schreef een aantal heel goede artikelen over het gelukspunt, zodat je vrijwel alle kennis die daarover bekend is wel zo'n beetje bij elkaar hebt.

Carla Kerklaan gaat heel uitgebreid in op de symboliek van het gelukspunt in het eerste artikel en bespreekt eerst in het kort de maanfase psychologie volgens Else Parker.

John Timpermans is een van de drie klassieke astrologen die hun kennis stoelt op oudere bronnen. Hij stelt dat het Pars Fortunae o.m. met weelde te maken heeft, en geeft aan uit welke hoek de financiele steun komt. En hij is een van de weinigen die het belang van de heersers van het Pars er bij neemt: een aantal jaren geleden stond er een artikel in de Astrokrant (zie verderop deze pagina) over het Pars waar juist de heerser aan het licht kwam, en ook dat kwam uit de oudere bronnen in de geschiedenis van de astrologie. Tegenover het Pars Fortunae staat het Pars Daimon oftewel Part of Spirit, dat meer met geestelijke groei te maken heeft. Het Pars hyleg tenslotte, ontstaat door de formule Ascendant + Maan - voorgeboortelijke Nieuwe of Volle Maan en zou iets zeggen over de reden van iemands incarnatie.

Hanny Vermeulen-Vriend schrijft een uitstekend artikel over het hedendaagse gebruik van het Pars en geeft ook aanwijzingen hoe het in de horoscoop te gebruiken.

Bert Esser's interpretaties van het Pars komen nog het meest overeen met de lessen erover van het CHTA, maar dat is niet zo verwonderlijk omdat ook mijn bron uit de WVA kwam ( J.C. Snijders, Beginselen der Astrologie, Becht 1940).

Lea Manders schrijft een heel persoonlijke beleving over het gelukspunt, en neemt stelling ten aanzien van het gebruik van het dagpars bij daggeboorten en nachtpars bij nachtgeboorten (waar de klassiek georienteerde astrologen ons weer naar toe willen hebben). Maar zij ziet dat onderscheid niet zo zitten, ikzelf trouwens ook niet. Het idee van het Pars Fortunae als zijnde meer materieel en het Part of Spirit als zijnde meer geestelijk (zie John Timperman's bijdrage) is waarschijnlijk passender.

Dan volgt een bijdrage van Marlies Schollaart die de duiding van Martin Schulman volgt.

De bijdrage van Martien Hermes lijkt wel wat op die van John Timpermans, maar is niet zo leesbaar geschreven, als die van John. Martien vergelijkt het gebruik van het pars in de astrologie met kerkbezoek... het idee erachter is dat wij niet rechtsreeks met de universele God kunnen spreken en daarom zal het Pars onze eigen invalshoek tot die God weer kunnen geven.

Dick van der Mark gaat filosofisch in op het fenomeen van het geluk en koppelt van alles aan de Maansknopen. En passant stelt hij dat we bij de eerste progressieve Nieuwe Maan na de geboorte switchen van Noord-naar Zuidknoop, bij Volle Maan draaien we om, bij de tweede Nieuwe Maan switchen we weer, enzovoorts, en stelt ook nog doodleuk dat het waarschijnlijk al bekend is.... ik vind het een creatief idee omdat de wisseling van yin naar yang en vice-versa bij de progressieve Maansfasen duidelijk is (van Zon naar Maan of Maan naar Zon) maar dit door te trekken op de Maansknopen is me nog niet eerder opgevallen (en is het echt zo?) -- stond het toevallig voor het eerst in de boeken van Bastiaan van Wingerden?

George Bode maakt een heel nieuwe horoscoop van het gelukspunt door deze op de ascendant van een hulphoroscoop te zetten en Jan de Graaf heeft weer een heel andere veel belevender invalshoek als het om goudzoekers of godzoekers gaat. Hij stelt iets dat de moeite waard is om in gedachten te houden: "Je kunt wel zien dat het Pars oorspronkelijk een typische waarzeggerstruc is".

Lyke Bagaya gelooft echter dat we onszelf verwerkelijken in het huis waar het Pars staat en Oscar Hofman's bijdrage is een interpretatie op de klassieke manier waar mijn hersenen het helaas laten afweten om het helemaal te volgen.

Hoe dan ook, een geweldig leuke verzameling ideeen over het gelukspunt, alles bij elkaar in 1 boekje!

Bij Proxis 12 euro, klik hier.

2. UIT ASTROKRANT 2003/27

Als aanvulling op deze collectie hier een deel van het artikel Het Pars Fortunae in Astrokrant 2003-27, waarin ik verslag doe van twee lezingen die ik in Canada en Amerika hoorde over het gelukspunt. De eerste lezing was van Marion McMillan uit Ottawa, en ik schreef:

Omdat zij mij na het Canadese congres een week te logeren had en een weekendworkshop voor me had georganiseerd vond ik het wel zo beleefd om een lezing van haar te volgen ondanks het feit dat ik geen zin had in het onderwerp (het Gelukspunt of Pars Fortunae).

Maar groot was mijn verbazing toen ik haar aanhoorde en haar boodschap 'binnenkwam'. Ze had een uitermate verfrissende en relevante invalshoek voor het duiden van het gelukspunt. Soms heb je dat wel eens, dat je iets 'hoort' en van binnen gewoon 'weet' dat het klopt, alles voelt dan juist op alle niveaus tegelijk. En zo was het ook met de lezing van Marion. Naar de geschiedenis van het gelukspunt had ze een heel gedegen onderzoek gedaan, maar tegelijkertijd besloten er op een andere manier naar te kijken, los van de overlevering vandaag de dag, die simpelweg het huis duidt waar het gelukspunt staat. Ze vertelde dat uitgerekend als mensen in een heel moeilijke fase, depressief of getraumatiseerd zijn, het dan veel beter is om in plaats van iemand een oplossing voor zijn of haar probleem aan te bieden, zo iemand een geschenk te geven. Een geschenk vanuit het hart. En het geschenk moet dan iets zijn wat te maken heeft met het huis waar de heerser van het gelukspunt zich bevindt.

Vanuit Amerika mailde ik deze informatie (met haar toestemming) naar een stel cursisten en vroeg ze allemaal waar ze het meest mee gebaat waren als ze in een dip zaten en of ze konden herkennen dat het geschenk voor hen op zo'n moment inderdaad te maken had met het huis waar de heerser van het gelukspunt stond (eventueel met aspecten). Bijna zonder uitzondering herkenden ze dat! Zo kan iemand met de heerser van het gelukspunt in het 12e huis op een moeilijk moment erg veel baat hebben even helemaal alleen gelaten te worden, terwijl iemand met de heerser van het gelukspunt in het 3e huis juist erg veel baat heeft bij een gesprek met iemand anders, een uitwisseling, niet noodzakelijkerwijze een advies van een ander (dat is weer het 9e huis) (Vakanties kunnen natuurlijk ook passen bij de heerser van het gelukspunt in 9).

Tijdens het ISAR congres in Californie daarna werd me aanbevolen naar een lezing van de Australische Glennys Lawton te gaan. Helaas had zij het ook al over het gelukspunt! Maar inmiddels was ik er al heel wat opener voor geworden.. Gelukkig had Glennys in een opzicht dezelfde visie als Marion, namelijk dat je het nachtpars niet als een alternatief gelukspunt hoeft te gebruiken als je 's nachts geboren bent. Het gelukspunt is het gelukspunt of je nu overdag of 's nachts geboren bent. De formule om te draaien geeft je wellicht het 'geestelijke punt' zoals Rudhyar het klaarblijkelijk omschreef. Glennys had echter WEER een andere invalshoek die ook interessant was. Ze zei dat je moest kijken naar het huis waar het gelukspunt in stond, en was dit bijvoorbeeld het derde huis, dan moest je vervolgens kijken naar de planeet Mercurius in je horoscoop, en die planeet en alle aspecten die hij maakt als heel sterk zien. Of, als je het gelukspunt in het 7e huis hebt: kijk dan naar wat Venus doet in je horoscoop, want dat is dan een van de prominentere thema's in je leven.

Je ziet, dat deze twee laatste visies dus eveneens rekening houden met heersers, en o.a.  John Timperman geeft er de bronnen voor in zijn bijdrage in de Astrologische Agenda 2006, maar de twee visies hierboven werken met een nieuwe interpretatie en gaan niet per definitie uit van de regels van "toen". 

Joyce Hoen, sept. 2005