Center for Humanistic &

Transpersonal

Astrology

Nederland

Email:

chta@astrologie.ws

vervolg de rondleiding door de hele site

Email Cursus Astrologie IV

Harmonics: een korte inleiding 

1. John Addey
2. Wat zijn Harmonics precies?
3. Het berekenen van de Harmonics
4. Het getal in de astrologie
Literatuur
 

  

 

HARMONICS

1. JOHN ADDEY

De theorie en de ontwikkeling van de techniek van de ‘Harmonics’ is het levenswerk van de Britse astroloog en filosoof John Addey (1920-1982). Addey’s serieuze belangstelling voor de astrologie begon terwijl hij nog op school zat. Op 26 jarige leeftijd trad hij toe tot de astrologische afdeling van de Theosofische Vereniging, waarvan hij van 1951-1958 vice-president was. In 1951 behaalde hij het diploma van de Faculty of Astrological Studies.

In de zomer van 1955 had hij genoeg van de verwarde en onzekere staat waarin de astrologie verkeerde en hij besloot serieus wetenschappelijk onderzoek te doen naar een nieuwe benadering. In 1956 en 1957 bestudeerde hij de horoscopen van mensen die lang leefden, en van mensen die polio hadden. Hij stuitte toen op het begin van wat hij zou gaan noemen de ‘golftheorie’ in de astrologie. In de jaren daarna kwam hij tot de conclusie dat alle astrologische symboliek begrepen kan worden in termen van de fundamentele principes van de '‘cyclus" en "het getal". Hij ontdekte eenheid achter alle principes, een eenheid die naar Pythagoras verwijst, en in 1958 inspireerde hij collega-astrologen om de Astrological Association op te richten om de serieuze ontwikkeling en integratie van de astrologie te bevorderen. Van 1961 tot 1973 was hij president van deze organisatie, die door zijn werk de belangrijkste astrologische organisatie van de wereld is geworden.

Het belangrijke werk van Addey werd niet gemotiveerd door een wens om de astrologie een plek te geven binnen een materiele wereld, maar veeleer om ‘voorbij deze materiele wetenschappers’ te gaan, voorbij de drempel die gelegd wordt tussen astrologie en haar toekomstige aanhangers. Addey beschouwt het universum als een manifest geworden uitingsvorm van een innerlijke en hogere vorm van Waarheid, die gedeeltelijk ontrafeld kan worden door het observeren van de kosmos als zijnde het ‘geschreven’ woord van God. Addey’s belangrijkste publicaties zijn: "Astrology reborn" (1972), "Harmonics in Astrology" (1976), "Harmonics Anthology" (1976), en (aanbevolen voor filosofen) "Selected Writings" (1976).

(Informatie uit: Larousse Encyclopedia of Astrology, door Charles Harvey).

In Engeland werden er in de laatste 7 jaar van Addey’s leven regelmatige week-lange zomerworkshops gehouden, die door mensen over de hele wereld werden bezocht: het zijn die mensen die enthousiast geworden zijn voor de theorie van ‘Harmonics', en die er veel mee hebben gewerkt. Na het overlijden van Addey is het vooral David Hamblin geweest, die door is gegaan met het werk over de Harmonics. Zijn werk ‘Harmonic Charts, a new dimension in astrology’ verscheen ook in het Nederlands.

II. WAT ZIJN HARMONICS NU PRECIES?

Volgens mijn begrip ervan is het werken met Harmonics niet meer en niet minder dan een heel verfijnde, gedetailleerde vorm van aspect-analyse, waaraan de Pythagorese getallenleer en enkele op de Hindu-leer gebaseerde filosofische concepten aan ten grondslag liggen.

Omdat er met Harmonics een heleboel ‘hulphoroscopen’ gecreëerd kunnen worden, zijn de Harmonics een eigen leven gaan leiden, die in wezen afleiden van waar het werkelijk om gaat: een microscopische blik op de aspecten in de horoscoop.

In Nederland (en ook wel daarbuiten) werd speciaal de ‘Navamsja-horoscoop" gebruikt (geïnitieerd door Wim van Dam), die slechts één van de hulphoroscopen is. De Navamsja-horoscoop, (een begrip uit India), laat specifiek de werking van het noviel-aspect zien van 40º. Dit aspect komt tot stand door de horoscoopcirkel te delen door het getal 9, en de navamsja-horoscoop is dan ook de 9e harmonic van de radixhoroscoop. Deze navamsja-hulphoroscoop is in India een begrip apart, geen enkele zichzelf respecterende Hindu-astroloog stelt het klaarblijkelijk zonder de Navamsjahoroscoop, maar doet dit wel in samenhang met zijn eigen Hindu-systeem van horoscopie bedrijven, een systeem dat geheel anders is dan ons systeem, waar de Westerse tropische zodiak aan ten grondslag ligt, en waar de transsaturnale planeten Uranus, Neptunus en Pluto wel een rol spelen (in tegenstelling tot de astrologie van India).

Andere hulphoroscopen zijn de 4e harmonic, de 5e en de 7e harmonic.

De 4e harmonic geeft een hulphoroscoop aan waar alle aspecten gebaseerd op het getal 4 verfijnd weergegeven kunnen worden, en deze harmonic sluit heel nauw aan bij het systeem van de halfsommen. De Ebertin-school werkt in feite uitsluitend met de 4e harmonic, zo zou het wel gesteld kunnen worden.

De 5e en 7e harmonic belichten aspecten die in de traditionele astrologie nauwelijks gebruikt worden, te weten het quintiel en het septiel.

III. BEREKENEN VAN DE HARMONICS

Het berekenen van de harmonics is heel eenvoudig, maar vergt alleen veel tijd of werk (zoals bijna alles m.b.t. de astrologie, lijkt het wel). Computers rekenen de harmonics in een oogwenk uit, als je met de hand rekent of met een calculator dan is dit de rekenmethode:

Vermenigvuldig alle radixfactoren van de horoscoop met een bepaalde factor. Bijvoorbeeld: met de factor 4 als je de 4e harmonic wilt berekenen.

Met de factor 5 als je de 5e harmonic wilt berekenen.

Met de factor 7 als je de 7e harmonic wilt berekenen.

Trek van de uitkomsten net zo vaak het getal 360 af, tot er een getal ontstaat dat onder de 360 ligt.

Het getal dat dan ontstaat is de ‘zoveelste harmonic’ van de radixplaneet, en is dus de uitkomst.

Een voorbeeld (want hoe ‘vermenigvuldig’ je nu een radixfactor?)

In Krishnamurti’s horoscoop staat de Zon op 20º48’ Stier. 0º Stier is hetzelfde als 30º van de gehele dierenriem. In termen van de dierenriem gesproken staat de Zon van K. dan op 50º48’. Bij het berekenen van de ‘9e harmonic’ kan dit getal (50º48’ dus) dan met 9 vermenigvuldigd worden (hetgeen met een calculator makkelijker is dan zonder natuurlijk), en de uitkomst is dan:

457º12’. Hier trekken we 360º van af:
360º00
=97º12

In termen van de gehele dierenriem is deze uitkomst hetzelfde als 7º12’ Kreeft, en dit is dan de zg. ‘navamsja-positie’ van de Zon van K. (oftewel : de 9e harmonic).

Nog een voorbeeld: K’s Maan staat op 25º16’ Boogschutter. 0º Boogschutter is hetzelfde als 240º in de gehele dierenriem., en 25º16’ Boogschutter wordt dan 265º16’. Als we dit met 9 vermenigvuldigen is de uitkomst: 2387º24’.

Hier trekken we net zo lang 360ºaf tot we onder de 360º uitkomen:

2387º24’
360º00 -
2027º24’
360º00 -
1667º24’
360º00 -
1307º24’
360º00 -
947º24’
360º00 -
587º24’
360º00
227º24’ , hetgeen hetzelfde is als 17º24’ Schorpioen.

En zo kunnen we alle radixfactoren vermenigvuldigen met 9 om de navamsja horoscoopposities te verkrijgen. Of we kunnen de 4e harmonic berekenen, of de 5e, of de 7e.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden om hiermee te werken, mogelijkheid nr. 1 is dat de nieuwe posities om de radixhoroscoop geplaatst worden, en mogelijkheid nr. 2 is om een nieuwe hulphoroscoop te creëren. Om met dit laatste te beginnen: David Hamblin was een sterk voorstander van het creëren van nieuwe hulphoroscopen. Als hij een krachtige nieuwe aspectstructuur ziet in de nieuwe hulphoroscoop, bijvoorbeeld de 4e of de 5e, dan stelt hij dat de 4e harmonic horoscoop bijzonder krachtig is van een bepaald persoon. De betekenis heeft dan vervolgens te maken met het getal 4. Wat betekent het getal 4 eigenlijk? Zoals we van de halfsommentheorie al weten, heeft het getal 4 met daadkracht, uitdaging en verwerkelijking te maken.

Een ‘krachtige 5e harmonic horoscoop’ betekent dan iets in de trant van een sterk ‘creatieve persoonlijkheid’, omdat dit de betekenis is die met het getal 5 te maken heeft.

Mijn persoonlijke bezwaar tegen deze methode is, dat de hulphoroscoop je makkelijk uit het oog doet verliezen waar het werkelijk om gaat: namelijk om een bepaalde aspectstructuur die je onderzoekt. En het maken van nieuwe hulphoroscopen leidt tot het maken van nieuwe huizen, en nieuwe ascendanten, en dan ontstaan er vierkants-aspecten in de nieuwe 5e harmonic-horoscoop en zo zie je door de bomen het bos niet meer.

Maar laat mijn ‘persoonlijke bezwaar’ niemand ervan weerhouden om hiermee te experimenteren; vooral als je geïnteresseerd bent in de getalsmatige wetten van de kosmos kan deze methode je tot bepaalde inzichten brengen, die volgens mij uiteindelijk neerkomen op een beter inzicht in de ‘vibratie’ die elk aspect met zich meedraagt.

Een conjunctie in een ‘harmonic-hulphoroscoop’ is in feite het aspect dat in de radixhoroscoop al staat, maar dan niet als conjunctie maar als quintiel bijvoorbeeld (72º), als we het over een 5e harmonic hulphoroscoop hebben. Zo staat in Krishnamurti’s 5e harmonic Saturnus conjunct de 5e harmonic Descendant. Als we teruggaan naar de radix zien we dat Saturnus 72º van de Descendant verwijderd is, hetgeen het quintiel aspect is.

Een andere methode om met bijvoorbeeld de ‘navamsja’ posities (9e harmonic) te werken is om deze rondom de radix te plaatsen. Conjuncties schijnen dan zeer bepalend te zijn voor het lot in je leven (9e harmonic). De navamsja heeft iets met ‘vervulling’ te maken, volgens het basisprincipe van het getal 9. Het getal 9 namelijk is opgebouwd uit 3 x 3. Harmonie x Harmonie zou je mogen stellen: leidend tot volledigheid en vervulling. Ook wel eens naar het aardse vlak getrokken en in verband gebracht met het Huwelijk (in India).

IV. HET GETAL IN DE ASTROLOGIE

De belangrijkste bijdrage van John Addey, en ook van Charles Harvey en David Hamblin in dit verband met betrekking tot de theorie van de ‘Harmonics’ is m.i. de koppeling tussen een bepaald aspect en de kwaliteit van het getal dat er aan ten grondslag ligt: een fundament dat inderdaad door Pythagoras gelegd was. In deze maatschappij zijn wij de ‘kwaliteit’ van de ‘kwantitatieve factor’ een beetje vergeten. Elk getal draagt een ‘vibratie’ met zich mee die zich sterker en sterker verfijnt. Het getal 1 staat voor heelheid, en eenheid, het getal 2 (de oppositie voor bewustwording van de tegenpool, het getal 3 door "ik, jij en de omgeving", in harmonie met elkaar (vlg. Hamblin), het getal 4 (het ‘vierkant’), is opgebouwd uit 2 x 2, geeft strijd en stoffelijke werkelijkheid of verwerkelijking aan, en het getal 5: het quintiel, is het getal van de Mens. De Mens als middelaar tussen Aarde en Kosmos: het getal 5 staat precies tussen 1 en 10 in. (In dit verband is het uitermate boeiend je te realiseren dat ons muntenstelsel met kwartjes van het materiele getal ‘4’ is veranderd naar het getal ‘5’ , met 20 cents muntstukken nu de Euro in Europa is ingevoerd!) We hebben niet voor niets zo’n moeite met deze munten, de vibratie ervan is totaal anders dan we gewend zijn.

Het getal 6 is 2 x 3: zowel strijd als werkzaamheid in harmonie (het sextiel: de harmonie waaraan gewerkt wordt). Het getal 7, het septiel, is 3 en 4 opgeteld, harmonie en werkzaamheid, het getal 8 is 2 x 2 x 2, hetgeen ook weer te maken heeft met stoffelijke manifestatie, en het getal 9 tenslotte: 3 x 3: de voleinding, de volledigheid.

Nu kunnen we de getallen eindeloos verfijnen en nog met veel hogere harmonics werken: de 40e of de 80e, en sommige astrologen deden hier wel onderzoek mee. Charles Harvey heeft geopperd dat we voor ons 40e levensjaar ook de 40e harmonic kunnen maken, voor ons 41e levensjaar de 41e harmonic, enzovoorts.

In de praktijk blijkt dat niet veel mensen met harmonics blijven werken, en toch ‘zit er wel wat in’. Nu, dat ‘wat er in zit’ heeft volgens mij te maken met de trilling of vibratie van het ‘getal’, een concept dat we ook in de aspectentheorie van de CHTA lessen tegenkwamen, en in werkelijkheid een concept is dat ik van John Addey’s filosofie heb meegekregen, nadat ik met harmonics en halfsommen gewerkt had. M.a.w.: wat mij betreft: de harmonics hebben bijgedragen tot een beter inzicht in hoe aspecten nu precies werken, en alleen al dat is de moeite waard om er eens mee te experimenteren!

Literatuur (allemaal out of print, per aug. 2003):

John M. Addey, M.A., DF Astrol S: "Harmonics in Astrology", Fowler, 1976

David Hamblin, M.A., DF Astrol S: "Harmonic Charts, a new dimension in Astrology" (vertaald in het Nederlands), Aquarian Press, 1983.

Wim van Dam: "Astrologie en homofilie" en "Korrektie van de Geboortehoroscoop" (deze boeken trachten de werking van de navamsja aan te tonen alsof het spiegelpunten zijn). Schors, Amsterdam.

Albert Bredenhoff: Harmonische Aspecten-Analyse, Hilhof, Hattem, 1986.


URLS (engelstalig) met informatie over harmonics:

vervolg de rondleiding door de hele site


Copyright CHTA, Center for Humanistic & Transpersonal Astrology, Lochem, Ruurlo

                  Al het materiaal in deze cursus is voor strikt privé-gebruik.