De Composite tussen Israel & Palestina

door Joyce Hoen DF Astrol S -

In Maart 2002, toen Saturnus nog oppositie Pluto stond, schreef ik een weekahead over deze oppositie en keek naar de composite tussen Israel en Palestina. Het ziet er naar uit dat in de tussentijd de dingen min of meer verlopen zoals de composite aangaf. De weekahead van destijd reproduceer ik nu hier: 

De "Pluto-Saturnus" situatie daarboven aan de hemel geeft zoals verwacht voor veel mensen op de planeet een situatie van wanhoop aan, van onmacht, speciaal daar waar men is overgeleverd aan externe krachten. 
In zijn 'Forecasts boeken' heeft Ray Merriman het al meerdere malen gehad over de correlatie tussen spanningen aan de hemel met Pluto en Saturnus en spanningen op aarde tussen Palestina en Israel.  En zeker is dat de oppositie tussen beide planeten daar boven aan de hemel overeenkomt met de oppositie tussen deze twee landen, "Zo Boven, Zo Beneden" als vanouds op deze dualistische aarde. 

Voor sommigen lijkt het een onmogelijke situatie, een situatie waar geen ontkomen aan is, en waar ook geen oplossing lijkt te zijn op dit hoogtepunt van het echte oppositie staan van deze twee planeten.  Je kunt je afvragen wie hier Saturnus speelt, en wie Pluto. Van oudsher wordt Saturnus trouwens met de god Jahweh in verband gebracht, dus je zou Saturnus in dat opzicht wel bij Israel kunnen plaatsen en Pluto bij Palestina. En nou is er een soort nieuw ijzeren gordijn van prikkeldraad geplaatst tussen de twee landen (symbool voor hoe ze elkaar prikkelen). 

Het IJzeren gordijn in Berlijn kwam overigens ook tot stand tijdens een oppositie van twee planeten: Saturnus en Uranus, en werd om zeep gebracht toen deze twee planeten eindelijk weer bij elkaar stonden (conjunct) aan de hemel: er was opeens weer eenheid. 

De mensen die in het Midden Oosten wonen zijn in ieder geval knap wanhopig. Alhoewel de Saturnus-Pluto oppositie zo velen van ons raakt, op zo veel verschillende en ook heel persoonlijke manieren, werd ik geraakt door een interview met een vrouw die daar woont die echt de wanhoop nabij was: tot voor kort kon zij goed opschieten met het volk aan de andere kant "van het prikkeldraad", maar nu de angst hoogtij viert, en angst het wapen van de oorlog is, de Pluto-Saturnus oppositie dus diepe angsten bij mensen omhoog brengt, volgen de ruwe acties van mensen veroorzaakt door deze  angst en onmacht (Saturnus en Pluto naar beneden gehaald, naar het zwartste niveau van de psyche).  Bitter, koud,  en liefdeloos. Het omgekeerde van genezing en heelzijn. (Dat Pluto-Saturnus de koude waarheid, de koude oorlogen laat zien, maar dat ze uiteindelijk bdoeld zijn voor een transformatie van die rotzooi richting vergeving en liefde in plaats van haat, is een ander verhaal). 

Hoe dan ook, die vrouw riep vertwijfeld dat de westerse wereld hen in de steek liet, en dat wij hier in het Westen alleen maar aan ons zelf denken en een heel materialistisch, egoistisch en oppervlakkig leven zonder enige diepte leiden. Nou, dat kon ze wel eens goed zien. Ik besloot eens naar de situatie in Israel en Palestina te kijken, en eens te zien wat de 'sterren' daar te vertellen hebben. Eerlijk gezegd: ik word niet bepaald wijs uit de horoscopen van Israel en Palestina in dit verband, ik begrijp niet waarom die twee landen met elkaar aan het vechten zijn (let wel, vanuit astrologisch standpunt, astrologie is boven-politiek, en ik probeer kosmische factoren te begrijpen). Toen maakte ik echter de relatiehoroscoop (de composite) tussen beide landen en het plaatje werd opeens overduidelijk. 

Israel werd ''geboren" op 14 mei 1948, in Tel Aviv, om 16.00 uur pm EET.  Palestina werd een zestal uren later geboren, niet omdat het land op zich 'geboren' werd, maar toen was het einde van het Mandaat, en in zijn boek "World Horoscopes" geeft Nicholas Campion aan dat de volgende horoscoop voor Palestina heel goed de "intentie van de Palestijnen kan zijn om zelfstandig te zijn": 15 mei 1948, 0.00 v.m. EET, te Jeruzalem. 

 

Maar nu hun relatiehoroscoop (composite): 

 

De composite horoscoop geeft aan WAAROM de relatie bestaat voor deze twee landen en volkeren: Wat is de karmische achtergrond en kosmische bedoeling voor hun relatie? De positie van Pluto en de Maansknopen (zie Jeff Green's boek over Pluto en evolutie, (zie deze pagina)- vertelt het verhaal. Pluto in het 8e huis handelt per definitie over HET JUISTE GEBRUIK VAN MACHT. Het verkeerde gebruik van macht is doden (8e huis), iemand anders domineren en aan je onderwerpen (8e huis), haat (8e huis) (Zuidknoop in Schorpioen), angst voor je eigen voortbestaan, je ego wat onderuit gehaald wordt (8e huis). Een strijd op leven en dood dus en puur misbruik van macht (8e huis). 

Als Pluto in het 8e huis voorkomt in een relatiehoroscoop tussen twee geliefden, dan raken deze twee mensen elkaar in het diepst van hun wezen, en soms ook vanwege misbruik van macht, soms seksueel, en soms omdat een van de twee individuen al haar/zijn macht weggeeft aan de ander, omdat ze denkt dat die ander haar/hem iets kan geven wat zij/hij zelf niet heeft.  Soms raakt de een betrokken bij het stervensproces van de ander en wordt een band gesmeed ver over 1 leven heen. Er ontstaan processen die compleet buiten alle controle van het ego liggen. De ware bedoeling van het 8e huis is de Kruisiging van het Ego (de verandering van haat naar liefde, en .... doe het maar eens, als je iemand haat, dan weet je meteen hoe godsonmogelijk moeilijk die processen van transcendentie van je ego zijn!) . Nou, dat is al moeilijk genoeg voor een enkel individu, laat staan voor twee landen die onderhevig zijn aan de meest materiele en platte vorm van uitdrukking van kosmische energie. Het is waarachtig Meesterschap als een individu dit op kan brengen, maar twee landen? Weet echter, dat elk individu die dit voor elkaar krijgt, degene is die werkelijk iets doet voor de wereldvrede, en niet de strijders voor vrede, die zichzelf alleen identificeren met vrede en slachtofferschap, en daardoor bijna per definitie de andere kant bij anderen oproepen, in plaats van in zichzelf de dualiteit te transcenderen. (Krishnamurti zei niet voor niets: "oorlog zit in jezelf", en de wortel van oorlog kan alleen daar uitgeroeid worden). 

Hitler werd overigens ook geboren met Pluto in het 8e huis (het verkeerde gebruik van macht dus), maar aan de andere kant, zijn er ook veel grote individuen (Meesters over zichzelf) geboren met Pluto in 8, mensen die werkelijk van dienst waren voor de mensheid, en grote genezers waren. 

Met Pluto in 8 is het dus altijd een strijd tussen het verkeerde en het juiste gebruik van krachten en van macht.  Gebruik je kracht voor het eigen ego (uit angst voor overleving en de dwang voort te bestaan, of gebruik je je krachten ten gunste van de mensheid, niet uit angst, maar uit diep inzicht, compassie en begrip, niet in de laatste plaats voor jezelf?) 

Schorpioen staat op cusp 12 en de Zuidknoop in 11: deze specificeren het verhaal van het verleden en de patronen van deze twee landen: het telkens weer oprakelen van het verleden (12e huis)  en hun spirituele behoefte (12e huis) om ergens veilig te zijn op de planeet (als groep, 11e huis)  , terwijl hun veiligheid (spirituele veiligheid zelfs met Schorpioen op 12 en ook als groep , Zuidknoop in 11) continu bedreigd wordt. (Schorpioen/ Pluto in 8)

De Noordknoop geeft het punt aan waar het conflict opgelost kan worden: het bevindt zich in Stier en wordt beheerst door Venus in Kreeft in het 7e huis. Het geeft aan dat mensen beter kunnen ophouden met telkens naar het verleden te kijken en zichzelf slachtoffer te voelen (Schorpioen, 12e huis) en op persoonlijker basis in het hier en nu terecht moeten komen, praktischer moeten worden (Stier Noordknoop, Venus in Kreeft). Bescherming van MENSEN en hun gezinnen (Kreeft) is nu belangrijker dan bescherming van een spiritueel erfgoed en hele landen (Zuidknoop). Venus staat echter, helaas, ongelooflijk zwak in deze horoscoop, hetgeen de reden kan zijn waarom het zo moelijk is dit punt te bereiken. 

Mars symboliseert het macho-gehalte van de relatie tussen beide landen: hij staat in het vurige en trotse teken Leeuw (en daarom gebruik ik de term macho) en staat heel makkelijk bereikbaar (in tegenstelling tot Venus), driehoek een rebelse Jupiter/Uranus oppositie in de horoscoop.  Het is in deze onderlinge relatie ongelooflijk makkelijk voor het mannelijk ego om in lichterlaaie te ontsteken. De vrouwen en kinderen echter, die mede gesymboliseerd worden door de Maan, bevinden zich in de werkelijk krachteloze positie: ze zitten gevangen in het 8e huis, en zitten zonder twijfel boven op hun woede, die ook niet makkelijk te transcenderen is (Onderdrukt door Pluto en Saturnus in datzelfde 8e huis) 

PLUTO TRANSIT OVER DE ASCENDANT IN 2003

Alhoewel we op dit moment allerlei manifestaties zien van de Pluto-Saturnus oppositie aan de hemel en het gestrijd tussen macht en onmacht, zal het niet lang duren voordat de transit Pluto over de ascendant van deze relatie tussen Israel en Palestina komt!!

Als deze horoscoop ook maar enigszins correct is, zal de eerste hit in januari 2003 zijn en de hel zal losbreken.  Maar in feite is de hel al losgebroken. Pluto transiteert nog steeds in het 12e huis.  De thema's van het collectieve verleden komen nu voor de laatste keer naar buiten op enorme oncontroleerbare schaal. Want met Pluto over de Ascendant kan de hel wel losbreken, maar... het ongelooflijk boeiende is, dat er een totaal nieuwe fase gaat ontstaan in de relatie tussen Palestina en Israel: de fase van AUTONOMIE (dat is Pluto in het eerste huis!) 

Het enige wat hier op kort termijn kan helpen is dat beide landen AUTONOOM worden en los van elkaar komen! En ik begreep gisteren dat net nadat ik dit geschreven had, dit ook de bedoeling is van Amerika die zich met het conflict gaat bedoelen-- ik pik kennlijk iets op wat in de lucht zit.

De Ascendant bevindt zich op 18+ Boogschutter.  Als je naar de symboliek kijkt van deze graad (Rudhyar/Mandala), dan sta je helemaal versteld over de accuratesse van deze graad (en zal deze composite echt wel gebaseerd zijn op de juiste horoscopen):  Het symbool zegt "Pelikanen die zich bedreigd voelen door het gedrag en de ongastvrijheid van mensen zoeken veiliger gebieden om hun jongen groot te brengen."

"De noodzaak voor mensen die bezorgd zijn voor de toekomst, om een nieuwe levenswijze en een gezondere omgeving te ontdekken."

Rudhyar's commentaar op deze symboliek is de volgende: De voor de hand liggende reden om 'pelikanen' ten tonele te voeren, is dat de traditie ons verteld dat deze vogels zo sterk bezorgd zijn voor hun jongen, dat zij hun eigen vlees en bloed geven om hun nageslacht te voeden. Of dit nu feit of symbool is, de betekenis van het beeld verwijst naar een situatie die de laatste tijd een dringend probleem is geworden. Onze technologische samenleving vervuilt niet alleen ons milieu overal ter wereld, maar evenzo het bewustzijn en de gevoelsreacties van de nieuwe generaties. Het zoeken naar een nieuwe levenswijze wordt door velen als een dringende noodzaak ervaren. 

Overleving van het ras is een zaak van het uiterste belang geworden. Hele diersoorten zouden door onze beschaving uitgeroeid zijn; de mensheid zelf is in gevaar. Gaan wonen op afgelegen planeten is nauwelijks een oplossing. Een generatie zou zichzelf wel eens kunnen moeten opofferen ten bate van haar nakomelingen. 

Pff, gezien de Israel/Palestina situatie, is diit een heel schrikbeeld, maar, het is wat we waarnemen in de werkelijkheid. Een volk dat een land zoekt om haar jongen op te brengen voor de overleving van hun cultuur.  Enfijn, in 2003 wandelt Pluto over deze graad van de dierenriem. 

En intussen ziet het er naar uit dat het verdere autonoom werden van de twee landen met Pluto in het eerste huis van de composite bezig is met de muren er t ussen. 

CHTA - Joyce Hoen - 2002-2005
[Bezoekersteller]