Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


DE BEWEEGLIJKE TEKENS EN LUCHTVERVUILING

door JOYCE HOEN DF Astrol S

Maagd is het dierenriemteken bij uitstek als we het hebben over milieubewustzijn. Maagd staat voor hygiëne, perfectie, dienstbaarheid, en daarnaast ook nog voor de principes werk, ziekte en gezondheidszorg. Alles wat vies is en chaos veroorzaakt, alles wat niet perfect is, is over het algemeen een gruwel voor Maagd-typen. Maagd-mensen zijn nogal kritisch van aard, niet in de laatste plaats naar zichzelf.

In de 60er jaren is er een hele generatie mensen geboren, die allemaal Pluto in het teken Maagd hebben staan. De 60er jaren waren op zich kritische jaren, de tijdgeest van die tijd was nogal revolutionair (met Uranus naast Pluto in Maagd), op de scholen leerde men 'kritiek' te hebben op het establishment, en het interessante is dat van alles wat er in die tijd is geboren, de kinderen van die tijd natuurlijk deze tijdsgeest met zich meedragen en willen verwerkelijken.

Astrologisch gezien is het eigenlijk heel opvallend dat de principes van milieubewustzijn en milieuverontreiniging zo sterk samenhangen met de principes van werk, ziekte, gezondheidszorg en kritiek. Wat hebben kritiek en ziekte, wat hebben kritiek, werk en de gezondheidszorg dan met elkaar gemeen? Wat is het verband tussen deze principes? En wat zegt ons dat?

In de loop van de jaren ben ik steeds sterker overtuigd geraakt van het feit dat kritiek en ziekte bijna synoniemen zijn, en dat kritiek wel eens de wortel van veel ziekte en luchtvervuiling zou kunnen zijn……Kritiek is een ongelooflijk negatieve energie, het is ‘vuil’ dat gespuid wordt naar jezelf (zelfkritiek) of naar een ander (meestal) en dat gebeurt vaak op zulke subtiele wijzen, dat we soms nauwelijks in de gaten hebben dat kritiek een rol speelt van belang. Stap eens een dagje in de trein en luister naar wat mensen onderling tegen elkaar zeggen. Leer te luisteren niet naar WAT mensen tegen elkaar zeggen, maar HOE ze de dingen tegen elkaar zeggen, en probeer eens te voelen hoe er vaak een negatief oordeel (Boogschutter negatief erbij) te bespeuren valt waardoor een ander zich afgewezen kan voelen en zich moet verdedigingen (Boogschutter erbij, een teken wat vierkant op Maagd staat).

Of hoor je soms dat iemand een ander totaal accepteert in zijn of haar eigenheid zonder oordeel (Boogschutter negatief) of kritiek (Maagd negatief)? Dat is de houding die gezondheid (Maagd en Jupiter die bij Boogschutter hoort) bevordert.

Je zult ontdekken, in het luisteren naar HOE mensen dingen vertellen over anderen en tegen anderen, dat er een heel subtiele geestelijke luchtvervuiling aanwezig is in onze onderlinge communicaties. En dan kun je beginnen te begrijpen waarom mensen ziek worden, en waarom ziekte een vastgeroest onderdeel is van onze menselijke beschaving en misschien niet eens uit te roeien is.

De geestelijke luchtvervuiling die er heerst is misschien wel erger dan de fysieke luchtvervuiling: dit laatste kunnen we zien, proeven, ruiken en meemaken. Maar de geestelijke luchtvervuiling werkt zo subtiel, dat niemand in de gaten heeft dat die speelt. En ik denk dat geestelijke luchtvervuiling de werkelijke oorzaak is van fysieke luchtvervuiling. Hoe we ook aan het opruimen slaan, we zullen de vervuiling niet werkelijk weg krijgen als we de geestelijke luchtvervuiling in ons denken niet onder ogen zien, en bij ons zelf te rade gaan.

Kritiek en ziekte zijn dus praktisch synoniem. Ik kan me nauwelijks iets minder heilzaams voorstellen dan kritiek van de ene mens op de ander, of van kritiek op jezelf omdat je vindt dat je niet perfect genoeg zou zijn.  In deze Pluto in Boogschutter tijden vierkant Maagd, moet ik met enige regelmaat denken aan de uitspraak van Jezus: "wie zonder zonde is werpe de eerste steen", (of iets in die richting:-) als een mening weer eens tegelijkertijd een veroordeling is, waardoor de vrijheid van meningsuiting zelfs in het gedrang komt, uit angst voor een veroordeling of voor kritiek. Kritiek is zo’n MAKKELIJKE manier (kijk naar de discussies van Skepsis groepen die tegen de astrologie zijn; het is de makkelijkste manier om aandacht te krijgen), maar kritiek is ook zinloos. Ik kan me niet voorstellen dat er ooit iemand een innerlijke verbetering heeft ondergaan dank zij kritiek. En, "opbouwende" kritiek, bestaat die eigenlijk wel?  Wat mij betreft ligt hier een taak voor de generatie die Pluto conjunct Uranus in het teken Maagd heeft:-) Het is de generatie die geboren werd zo rond de tijd dat de scholieren in ‘geëngageerde groepen’ leerden debatteren en kritiek te hebben op ‘het’ systeem, maar wonderwel is deze generatie zelf vrijwel NIET geëngageerd en heeft nauwelijks kritiek op ‘het’ systeem. Men zegt helemaal niets. Waar ligt de angst voor kritiek en voor veroordeling?

Misschien wordt het tijd dat het teken Maagd getransformeerd wordt tot een niveau waar het ooit bedoeld voor moet zijn geweest: Dienst aan de Mensheid, waarbij het teken Vissen, dat er tegenover staat, geïntegreerd wordt door middel van compassie en vergeving.

Het teken Vissen lijkt op het eerste gezicht totaal tegenovergesteld aan Maagd (chaotisch, slordig en niet geïnteresseerd in ordening en perfectie). Het teken Vissen is niet zo gericht op het aardse (waar alles imperfect lijkt) zoals Maagd: die dus steeds de zogenaamde imperfectie tegenkomt en het vage van Vissen maar onbegrijpelijk vindt. Toch komen die twee tekens elkaar telkens tegen, alsof ze wat met elkaar hebben en dat hebben ze natuurlijk ook.

Wat het dierenriemteken Maagd kan betekenen voor Vissen is het leren maken van onderscheid. Doordat Vissen door alle uiterlijkheden heen de Eenheid van alles zoekt, en alles aan elkaar breit, kan dit teken bij tijd en wijle geen onderscheid meer maken tussen schijn en werkelijkheid, of tussen het ene en het andere. Vissen is op zoek naar de Absolute Werkelijkheid, de Eeuwigheid, waar alles klopt, perfect past, en goed is, maar in alle fasen op weg daarheen heeft Vissen de neiging om de zaken te verwarren en op het stoffelijke het niet-stoffelijke te projecteren. Hier komt het onderscheidingsvermogen van Maagd echt goed van pas!

Omgekeerd leert Vissen aan het teken Maagd dat compassie, begrip en vergevingsgezindheid de balans voor Maagd brengt.

Ik denk dat elke vorm van kritiek die geen compassie en begrip vooropstelt, er alleen maar op uit is dingen te verbeteren zonder begrip te hebben voor het feit dat ieder een eigen weg te gaan heeft. Kritiek die zich bezig houdt met ontkenning van iets dat is, is negatieve kritiek. Een voorbeeld: iemand in mijn omgeving heeft een plan. Men vraagt mij om commentaar. Als ik nu reageer met de ontkenning van dat plan, omdat ik het niet zie zitten, en allerlei verbeteringen toe ga voegen, dan ben ik eigenlijk bezig met het ontkennen van de ander die dat plan heeft gemaakt, en dat doet nogal pijn. Als wij een ander niet bevestigen maar ontkennen, dan voelt dat als een afwijzing, en daar sluipen allerlei emoties in, die een open menselijke interactie in de weg staan. De kunst is dus om daadwerkelijk te communiceren (Tweelingen) in plaats van alleen maar met verbeteringen te komen (Maagd) of het beter te weten (Boogschutter) , en het plan van de ander in zijn waarde te laten door begrip (Boogschutter) en compassie (Vissen) te hebben, hetgeen veel behulpzamer is (Maagd).

Zo iets maakt dat de ander in een gesprek ook veel creatiever kan zijn, en zichzelf niet hoeft te verdedigen. Hier komen veel betere plannen uit dan in het eerste geval.

Hoe dan ook, om er precies achter te komen, wat het verschil is tussen negatieve kritiek die luchtvervuiling veroorzaakt, en behulpzaamheid die een ander werkelijk helpt, die de lucht helder houdt, of zelfs doet opklaren, is het zinvol om elke keer als er kritiek in het spel is, te letten, niet op de feitelijkheden van wat gezegd wordt, en gedacht, dus niet op het WAT te letten, maar op het HOE. Hoe worden de dingen gezegd?

Met die methode kun je er ook makkelijk achterkomen, waarom sommige verhalen die je hoort niet werkelijk een gevoel geven dat die verhalen ‘kloppen’. Soms worden ons prachtige verhalen opgedist, hele theoretische verhandelingen gehouden, waar wij aan de binnenkant toch vraagtekens bij hebben, maar als we alle zinsneden en uitspraken ontleden en analyseren, dan lijkt alles prachtig in elkaar te zitten en kunnen we onze vinger niet leggen op dat wat we intuïtief weten : er klopt iets niet. Ook hier kom je een heel eind verder als je let op HOE de dingen gezegd worden: hier haal je veel meer informatie uit dan als we onze hersenen pijnigen met te volgen van WAT er precies gezegd wordt:-)

Ik denk overigens ook dat deze houding heel zinvol is in elke therapeutische of astrologische praktijk: je laat je dan niet langer meeslepen door precies WAT er gezegd wordt, maar je gaat letten op het hoe, en kunt dan helderder waarnemen. Op die manier kom je zelfs sneller achter de werkelijke problematiek die er speelt. Op deze manier leren we met onze intuïtie (Vissen) te werken, en dat betekent opnieuw dat het teken Vissen dan meer geïntegreerd wordt bij de Analyse van Maagd. En als Maagd en Vissen elkaar niet langer uitsluiten en tegenover elkaar gaan staan, is er sprake van werkelijk holisme, en holisme is een ander woord voor heelheid, en zelfs voor heiligheid.

(Tekst eerder gepubliceerd in de Astrokrant van September 2002, oorspronkelijk een deel van een lezing in 1992).

Joyce Hoen DF Astrol S (©)

 

Vervolg rondleiding door de site