Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

TREK 
EEN MEDICIJN
KAART ! 

 

 

De Medicijnkaarten
 bij Bol. com bestellen:

Medicijnkaarten<br>Jamie Sams & D. Carson
Medicijnkaarten
Jamie Sams & D. Carson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE ROL VAN DIEREN ALS LERAREN BIJ DE INDIANEN


(Dit is de tekst van een radiouitzending door Joyce Hoen op 4 oktober 1999) .

In de Indiaanse cultuur spelen dromen spelen een heel belangrijke rol. Dromen in de zin van visioenen, lucide dromen, door dromen kom je in contact met de geestelijke wereld. Een Indiaan bijvoorbeeld die succes wilde hebben in de strijd en in de jacht, zorgde dat hij door een sjamaan getraind werd in dromen. Hij ging de bergen in, naar een stille plek. En daar bereidde hij zich voor op zijn dromen, door dagen te vasten, te bidden en pijp te roken.
Als je zelf wel eens gevast hebt en tegelijkertijd gemediteerd, kun je deze staat van bewustzijn wellicht herkennen : de grens tussen materie en geest wordt dan heel dun. Te veel voedsel in onze maag geeft zoveel onzuiverheden, dat we daarmee onszelf totaal afsluiten voor de geestelijke wereld en alleen maar zintuiglijk kunnen waarnemen. Aan de andere kant: als je dagen vast kunnen er zoveel dingen met je gebeuren, dat het niet verstandig is dit zonder begeleiding te doen.  Hoe dan ook, zo'n Indiaan ging dus de bergen in, ging vasten en bidden en na een tijdje was hij klaar voor het visioen. Hij kreeg dan een droom waarin een wezen voorkwam, meestal een dier. Dat dier was dan de boodschapper van de Hogere Macht. Beer, de Wolf, Hert, maar ook wezens als de Donder, vertelden de dromer wat hij moest doen om  te slagen in het leven. De aanwijzingen die de dromer kreeg, waren heel duidelijk. Zo moest hij bijvoorbeeld zijn wapenuitrusting op een bepaalde manier beschilderen, en hij moest bepaald voedsel eten. Bovendien bood de bovennatuurlijke kracht die in de droom werd overgebracht de Indiaan bescherming in de strijd, en genezing bij ziekte.
De boodschappers die in de dromen verschenen, hadden allemaal een specialisatie. Beer was een arts, Wolf een soldaat en leraar.   Soms waren de dromers in genootschappen georganiseerd. Bekende genootschappen waren de Dromers van de Eland en de Dromers van het hert. De Dromers van de Donder werden Heyoka's genoemd, en je kon alleen lid worden van zo'n genootschap als ook jij in je visioen bezocht werd door een bepaalde totem.
Voorspellende dromen kwamen ook voor, maar pas als drie mensen van een stam dezelfde droom hadden gehad, werd er door de Indianen waarheid aan gehecht.   De Hopi indianen zijn een heel bekende groep, die tegenwoordig op een groot reservaat wonen, en die zelf menen dat ze oorspronkelijk van de Pleiaden kwamen - van een andere sterrengroep dus.
Zij hebben een heel interessante ceremonie die de slangenceremonie genoemd wordt. Die ceremonie werd gehouden om overvloedige oogsten af te smeken, en regen te verkrijgen. Een soort van regendans dus. Vroeger duurde zo'n slangenceremonie zestien dagen en werd gehouden in de maand augustus, de oogstmaand. De Hopi's brachten giftige slangen naar wat de Kiva genoemd wordt. De Kiva is een ondergrondse ceremonieruimte. De slangen werden gewassen in yuccaschuim, van cactussen dus, en ze kregen stuifmeel te eten. Voor de slangendans begon, lieten de priesters de slangen in een aantal voorwerpen bijten, zodat ze hun gif kwijtraakten.
Wel zo slim natuurlijk.   Het hoogtepunt van de ceremonie was de dans met de slangen. De priesters deden dan pardoes maar  zo een greep in de krioelende slangenhoop, die met meel was bedekt. Met hun vrachtje slangen renden ze dan naar het dorpsplein en gooiden daar de slangen op de grond. Sommigen liepen het plein viermaal rond met een levende ratelslang tussen de tanden geklemd. Ze werden gevolgd door een slangenbezweerder, die de slang afleidde met een stok met veren. Andere Hopi's pakten zo veel mogelijk slangen uit de hoop en renden er hard mee weg. In de woestijn lieten ze tenslotte hun slangen vallen. Dat moet een heel spektakel geweest zijn, vast vergezeld van trance-achtig tromgeroffel en gezang, zodat het ongetwijfeld een enorme indruk maakte.

KRAAI
De sjamaan Joska Soos schreef in zijn autobiografie dat hij van zijn sjamanistische leermeester had geleerd om uit de geluiden en gedragingen van dieren dingen aan de weet te komen. En heel belangrijk daarbij waren de kraaien, sjamanen lezen boodschappen uit hoe kraaien vliegen, en vooral uit hun klanken, hun 'gezang' als het ware. De leermeester van Joska Soos had zelf 64 verschillende soorten klanken waargenomen bij kraaien, hetgeen een heel bijzonder getal is, omdat 64 de uitkomst is van 8 x 8, en het getal 8 een rechtstreekse verbinding met de hemel voorstelt.
Dat sjamanen dingen aflezen van kraaien bestond al bij de oude Germanen waar de kraai de vogel was van Odin. Ook bij de Noord-Amerikanen Indianen speelt de kraai een belangrijke rol en bij de oude Romeinen waren er speciale priesters die naar boodschappen luisterden die door de kreten van de vogels werden overgebracht.
De kraai vertelt de sjamaan niet de hoge spirituele dingen, klaarblijkelijk, maar de gewone praktische zaken, bijvoorbeeld over wat voor weer het wordt, of dat er mensen aankomen over de bergen of zo.   Wat ik de kraaien zie doen, is niet vliegen of geluiden maken, tenminste, daar let ik nooit op en misschien moet ik dat wel doen, maar ze eten gewoon al het voedsel op dat mensen die in een shoarma zaak zijn geweest buiten verspreiden op de grond. Het lijkt wel of het een team van stadsreinigers is, die kraaien, 's ochtends vroeg voor dag en dauw! Soms echter maken ze ook juist een enorme zooi, door de openbare prullenbakken binnenste buiten te keren op de grond, op zoek naar voedsel.  

Er bestaat een verhaal dat gaat over de fascinatie die Kraai had voor haar eigen schaduw, zo vertelt het boek Medicijnkaarten, dat zich bezig houdt met de helende kracht van dieren.
De kraai bleef maar kijken, en krabben aan haar eigen schaduw, en eraan pikken, totdat haar schaduw wakker werd en tot leven kwam.
Toen at de schaduw van de Kraai haar op. Kraai is nu Dode Kraai.   Dode Kraai is de linkshandige Bewaker. Als je Kraai diep in de ogen kijkt, heb je de toegangspoort naar het bovennatuurlijke gevonden. Kraai kent alle niet-kenbare mysteries van de schepping, zij bewaakt alle heilige wetten.
Doordat Kraai de heilige wetten bewaakt, kan zij de wetten van het stoffelijk universum naar haar hand zetten en zelf van vorm veranderen. Dit vermogen is zeldzaam en uniek. Er bestaan heden ten dage maar weinig ingewijden. Een van de kunsten van Kraai is de verdubbeling: dat wil zeggen het vermogen om bewust op twee plaatsen tegelijk te zijn waarbij een andere stoffelijke vorm wordt aangenomen.   Alle heilige teksten,, zo gaat de tekst in het boek Medicijnkaarten verder, staan onder bescherming van de Kraai:
Kraai is een voorteken voor verandering. Kraai leeft in de leegte en heeft geen tijdgevoel.   De Oude Indiase Opperhoofden vertellen ons dat de Kraai tegelijkertijd verleden, heden en toekomst kan zien. Kraai laat licht en donker samensmelten en ziet zowel de innerlijke als de uiterlijke werkelijkheid.   De kracht van Kraai betekent kennis uit de eerste hand van goed en kwaad. Deze kennis is van een hogere orde dan de kennis die tot uitdrukking komt in de wetten die door de mens werd geschapen.  Als je met de kracht van de Kraai spreekt spreek je met krachtige stem over het gebrek aan harmonie, evenwicht, heelheid en rechtvaardigheid.   Denk eraan dat de Kraai scheel tegen de wereld aan kijkt. In de Mayacultuur hadden schele mensen het voorrecht en de plicht om in de toekomst te kijken. Zet je angst om een roepende in de woestijn te zijn opzij, en 'kras' als een kraai zodra je iets ziet, is de boodschap van de Kraai!   Het boek Medicijnkaarten gaat nog verder en geeft overigens ook uitleg als je de kaart legt en de kaart van Kraai komt boven, rechtop of ondersteboven ---een ondersteboven geplaatste Kraai is ook een fraai beeld, het is een beeld van je zelfvoor de gek houden, bij Kraai gaat het er om openlijk op te komen voor je waarheid en er ook naar te handelen: zodat woord en daad in evenwicht  zijn.  

MUIS
De Muis is meestal een ongewenst huisdier in elk nederlands huishouden, maar bij de Native Americans heeft elk dier ons een spirituele les te leren. Als er muizen op je pad komen, welke boodschap krijg je dan?   Als ik lees wat de Medicijnkaarten over de Muis te vertellen hebben, moet ik astrologisch onmiddellijk denken aan het teken Maagd, zoals de Kraai overigens iets heel Schorpioenachtigs vertelde.
Want Muis zegt: "Om iets te kennen, raak ik het aan met mijn snorharen." Paradoxaal genoeg is dit zowel een grote kracht als een grote zwakte. Het is goed voor je om zaken van dichtbij te bekijken, het is goed voor je om aandacht te besteden aan details, maar het is slecht voor je om elke kleinigheid in nog kleinere delen te ontleden.
Muis heeft vele roofzuchtige vijanden, waaronder vogels, slangen en katten. Doordat Muis voedsel vormt voor veel dieren, is zijn vermogen om overal gevaar te bespeuren hoog ontwikkeld. Onze zogenaamde beschaving is een zeer ingewikkeld geheel van componenten. Om er je weg in te vinden, heb je elk jaar meer organisatievermogen nodig. De kracht van Muis kan je hierbij goed te pas komen. Dingen die in de ogen van anderen onbelangrijk lijken, zijn voor Muis van levensbelang.   Mensen met de kracht van Muis veroorzaken nogal eens boosheid bij mensen met andere kracht, omdat ze zulke vitters zijn. Mensen met de kracht van Muis zullen het pluisje op je jas opmerken..   De opperhoofden vertellen ons dat er zonder Muis geen gesystematiseerde kennis zou bestaan.  Met Muis kwam een einde aan de renaissance en begon het tijdperk van specialisatie.
Het kan zijn dat als je persoonlijke kracht die van Muis is, dat je misschien een beetje bang bent voor het leven. Je bent echter zeer goed georganiseerd en hebt voor alles een vakje. Als Muis verschijnt vertelt het dat je nauwkeurig moet gaan onderzoeken. Kijk zorgvuldig naar jezelf en anderen.   Je zou je kunnen afvragen of dat inderdaad de boodschap is van Muis als deze zich opeens in onze huizen voordoet...  

SPIN  
De Spin is ook zo'n huisdier waar we trouwens niet direct aan denken op dierendag. (Dit is de tekst van een radio-uitzending die op dierendag uitgezonden werd) Spin weefde het web waarin de mensen voor de eerste keer het alfabet zagen. Dat zeggen de Indiase Medicijnkaarten tenminste over de spin.
Toen Spin gevraagd werd waarom alle lijnen van zijn web op symbolen lijken antwoordde Spin: "wel, het is tijd dat de kinderen van de Aarde leren hoe ze aantekening moeten houden van hun voortgang tijdens hun Pad op Aarde." "Maar", zei Hert tegen Spin: "ze hebben al afbeeldingen die in symbolen de verhalen van hun ervaringen vertellen."  "Ja", zei Spin, "maar de Kinderen van de Aarde worden complexer, en hun toekomstige generaties zullen meer willen weten."  En zo weefde Spin het rudimentaire alfabet. Je moet er maar op komen. Eerder had Spin trouwens al de droom van de wereld geweven, die werkelijkheid was geworden. Haar droom van de stoffelijke wereld was miljoenen jaren geleden in vervulling gegaan.
Gek genoeg snap ik dit laatste nog beter dan dat het spinneweb het rudimentaire alfabet zou bevatten. Want toen Geest of God zich wilde manifesteren in de stof moest er eerst een soort van aanknopingspunt in tijd en ruimte gecreŽerd worden, het bewustzijn daarvan zit verborgen in onze eerste chakra, ons wortelchakra. En inderdaad lijkt het Spinneweb wel wat op een aanknopingspunt in tijd en ruimte.  Zo maar in het ogenschijnlijke niets maakt Spin een aanknopingspunt, eigenlijk is het elke keer opnieuw een scheppingswonder als je die spinnewebben waarneemt overal buiten.   Het lichaam van de Spin heeft ongeveer de vorm van het cijfer acht. Het bestaat uit twee gedeelten, die bij het middel met elkaar zijn verbonden, en uit acht poten.  Spin is het symbool van de oneindige mogelijkheden van de schepping. Haar acht poten stellen de vier winden van verandering voor en de vier richtingen op het Medicijnwiel.   Als de Spin op je weg komt heb je kans dat ze je aanspoort om te scheppen, en nog eens te scheppen! Kijk eens naar nieuwe alternatieven om uit je huidige impasse te komen. En Spin zou je kunnen vragen een dagboek bij te houden.   De negatieve kant van Spin is dat ze haar partner zal opeten als ze te veel in zichzelf verzonken raakt, Misschien is dat het beeld waarom sommige mensen zo bang zijn voor de spin. Overigens hebben we eens een keer met een groepje mensen vastgesteld, dat de persoon die bang is voor de spin, niet bang is voor de muis, en de persoon die bang is voor de muis, niet bang is voor de spin. Misschien is de muis wel levensangst, en de Spin doodsangst: de angst om opgegeten te worden. Bij de Spin kun je scheppend bezig zijn, bij de Muis kun je angst hebben om te scheppen.  

MIER
Nog zo'n veelal ongewenst huisdier is de Mier, die in grote colonnes op de suiker af kan komen in een keuken. De Mier is in wezen alleen ongewenst binnenshuis, buitenshuis is het een heel aanvaardbaar diertje, dus eigenlijk is het geen huisdier, maar een tuindier.
Mier kan een blad over een afstand van kilometers vervoeren, alleen maar om het naar de mierenhoop terug te brengen, hun eigen huis in de tuin. En Mieren in Afrika zullen een bos kaal vreten wanneer voedsel schaars is, al hebben ze er een jaar voor nodig! De kracht van de mier is dan ook het geduld. Mier is een bouwer, ze is zo agressief als wat, heeft een enorm uithoudingsvermogen, een onderzoekende geest, en schenkt ook heel makkelijk weg.   Elke mier in de mierenhoop maakt deel uit van het groepsbewustzijn van Mier,aangezien alle Mieren voor de Mierenkoningin en de gemeenschap werken. Zelfopoffering is een onderdeel van de kracht van de mier. Miermensen zijn ook actieve mensen met veel gemeenschapszin, ze zijn planners en tevreden wanneer hun dromen beetje bij beetje werkelijkheid worden.   In de woestijn schijnt een soort van mier te leven die een hol graaft in de vorm van een omgekeerde kegel. Ze verbergt zich dan op de bodem en wacht rustig af tot een of ander nietsvermoedend insect in het hol valt. Terwijl het zand instort, valt de prooi uiteindelijk op de bodem, waar het terechtkomt in de opengesperde kaken van de mier. Geduld wordt dus beloond!   De mier kent geen ongerustheid over het met lege handen terugkomen van een speurtocht. Als je de kracht van Mier hebt, eet je langzaam en bedachtzaam. En je hebt het vertrouwen dat het universum voor je zal zorgen.   Als Mier op je pad komt, is het tijd om in een bepaalde levenssituatie een beetje vertrouwen en geduld te ontwikkelen. Misschien was je vergeten dat je altijd zult ontvangen wat je nodig hebt, op een tijdstip dat je het juist het hardst nodig hebt. Mier werkt aan het welzijn van het geheel. De Indiaanse Medicijnkaart Mier vraagt: doe jij dat ook? Als dat zo is, wees er dan zeker van dit het geheel hetzelfde welzijn voor jou wil, en dat erin zal worden voorzien!  

HOND
De hond is in tegenstelling tot de zojuist besproken mier wel een huisdier, en een heel geliefd huisdier zelfs.
Ook alle Indianenstammen in Noord-Amerika hielden honden. Deze prachtige dieren waarschuwden ook hen als er gevaar dreigde  en hielpen bij de jacht. En op lange winteravonden verschaften ze warmte. De hondenclan heeft natuurlijk vele leden, maar bij de eerste Honden van de Indianen ging het meestal om half wilde exemplaren. Dit nam echter niet weg dat zij hun eigenaars hun aangeboren trouw betoonden.   Hond is door de eeuwen heen beschouwd als dienaar van de mensheid. Mensen met de kracht van Hond staan gewoonlijk anderen op de een of andere manier ten dienste. Hond is het synoniem voor liefdadigheid, de filantroop, de therapeut of verpleegkundige ook. Maar ook de dominee of de soldaat.
Hond was namelijk de dienaar-soldaat die de tenten van de Indianenstam behoedde voor een verrassings-aanval. Tot de kracht van Hond behoort de liefhebbende zachtheid van een beste vriend en de half wilde beschermingsenergie die noodzakelijk is voor de afbakening van gebied.
Mensen die bijvoorbeeld in 1946, 1958, en 1970 zijn geboren, zijn geboren onder het Chinese dierenriemteken de Hond en deze mensen beschikken inderdaad vaak over deze eigenschappen, evenals de volgende merkwaardige eigenschap:
Door de eeuwen heen namelijk is Hond ook de bewaker van de hel geweest en ook van oude geheimen en verborgen schatten.   Als er tegen een hond is geschreeuwd, of hij is geslagen, geeft hij notabene nog steeds liefde aan hem die zo slecht heeft gehandeld.  Soms zie je ook honden waaruit de trouw geslagen is. Zij krimpen ineen en huilen. Sommige honden zijn zelfs tegen hun aard in afgericht om wreed en gemeen te zijn. Ze hebben in feite de agressieve neigingen van hun eigenaren overgenomen.  Alsof hun genetisch geheugen is gemanipuleerd.  

Bij de medicijnkaarten gaat het erom een kaart te trekken door je af te stemmen op het nu in je leven om er achter te komen welk dier je totem is op dit moment. Er zit een boek bij met heel inspirerende en vaak erg treffende teksten!