Terug naar de index

DOSSIER PSYCHIATRIE

1.Onvrijwillige opname

2.Psychofarmaca 

3.Psychose & behandeling 

4. Psychose symptomen & Kundalini;  horoscoop Nijinski

5. Psychose & Filosofie: Taal, klank, betekenis en communicatie

6. Psychose: symptoom "koopwoede"

7. Schizofrenie

8. Psychiatrie versus de spirituele ervaring

9. De Narcistische Persoonlijkheid (volgt)

10. Manische Depressie (volgt)

11. Borderline (volgt)

12. Depressie (volgt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOSSIER PSYCHIATRIE & ASTROLOGIE
4. Psychose symptomen & Kundalini


Vaslav Nijinski was een wereldberoemde danser, en heel sensitieve persoon,  die op zijn 29e psychotisch werd op het moment dat   Uranus transit op 26 Waterman stond  (conjunct Mars op zijn IC) oppositie Saturnus op 26 graden Leeuw. Uranus was dus in zijn 4e huis gekomen en zou ook snel oppositie zijn eigen Saturnus komen.   De volgende 30 jaar van zijn leven spendeerde hij opgesloten in een inrichting, tot zijn overlijden op 8 april 1950. (Jupiter -t op 28.40 Waterman, Neptunus transit op cusp 12). In 6 weken tijd,  vanaf 19 januari 1919, schreef hij zijn "psychotische dagboeken" (Saturnus is heer 3). Na deze 6 weken wordt hij op 4 maart 1919 onvrijwillig maar permanent opgenomen.  De 6 weken voor zijn opname spendeerde hij op zolder in zijn afgelegen villa in Zwitserland, terwijl zijn vrouw, zijn dochtertjes en bij gelegenheid zijn schoonmoeder, beneden waren. Hij was bang dat zijn vrouw hem zou laten opnemen (wat ze uiteindelijk ook deed). en vertrouwde zijn arts-en-amateur psychiater die hem dagelijks kwam onderzoeken voor geen stuiver. Nijinsky zag zijn dagboek als de enige veilige haven voor zijn racende gedachten die zich over hem uitstortten. Zijn schrijven wordt steeds meer obscuur in de loop van de weken als hij zijn relatie met God onderzoekt, waarbij hij op een gegeven moment schrijft: "Ik ben God"  en later "God zei tegen me: ga naar huis en vertel je vrouw dat je gek bent."  Het tempo en de stijl van zijn schrijven verandert dan drastisch, hij begint in abstracte poŽzie te schrijven, afgestemd op zijn omgeving: de geluiden van het huishouden, het rinkelen van de telefoon, voetstappen beneden in de hal, gedeelten van gesprekken die hij hoorde worden alle geregistreerd als een soort van begeleiding van zijn dans met de gekte en functioneren wellicht als de enige grip op de werkelijkheid (astrologisch gesymboliseerd door Steenbok op cusp 3). , Nijinski's vrouw vond de dagboeken een aantal jaren na zijn opsluiting en publiceerde het nadat zij eerst de teksten veranderde, en allerlei verwijzingen naar zijn homoseksualiteit, zijn "opgeblazen ego", zijn bizarre paranoia, en verscheidene obsessies met lichamelijk functioneren en seksuele handelingen verwijderde.  In 1989 werden de dagboeken ongecensureerd gepubliceerd. Het is niet makkelijk om te lezen, Nijinsky's gedachten draaien in cirkels, hij legt zijn ervaringen van moment tot moment vast en doorbreekt zijn gedachtestroom vaak om een gebeurtenis in de kamer ernaast te beschrijven.  Soms is zijn schrijven lucide, vaak schrijft hij in tegenstrijdigheden en non-sequiturs. Bron van deze informatie en van de horoscoop: http://www.makara.us/04mdr/01writing/03tg/bios/Nijinski.htm Bij Nijinski is het symptoom van de "racende gedachten" dat bij een psychose hoort, een heel sterke aanwijzing, dat Uranus transit , de vrijmaker, versneller en doorbreker van patronen, tegenover Saturnus de barriere van het normale denken doorbrak omdat Saturnus de heerser van het 3e huis van communicatie, schrijven en denken is. Er ontstaan opeens gedachten boven tijd en ruimte, maar de geest probeert het te begrijpen (Steenbok op 3). Het is heel waarschijnlijk dat Nijinski zich van zijn eigen innerlijke processen bewust was, processen die zich op meerdere niveaus van de werkelijkheid tegelijk afspeelden. Een onbewust iemand zou zich niet druk hebben gemaakt over dat zijn vrouw hem zou laten opnemen. Hij maakte wel degelijk een inschatting met betrekking tot de sociale werkelijkheid, dat hij over een grens was gegaan die niet acceptabel is voor anderen. En zijn voorgevoel bleek te kloppen. Hij werd opgenomen. Om er nooit meer uit te komen. 

*DE SYMPTOMEN VAN MANISCHE PSYCHOSEN

"The Merck Manual of Medical Information (Home Edition, ISBN  0911910-67-5 (zo ongeveer voor medische informatie wat de Van Dale is voor de Nederlandse Taal)  geeft de volgende symptomen aan voor psychose. 

1) Extreme opgewektheid (Elation),  geÔrriteerdheid of vijandigheid.
2) Tijdelijke huilbuien
3) Opgeblazen ego, opscheppen, "grandiose behaviour" : gedrag van grandiositeit = grootheidswaan? 
4) Gedachten die snel doorracen, nieuwe gedachten worden opgeroepen door de klank van woorden in plaats van door hun betekenis, de neiging om snel afgeleid te zijn.
5) Een verhoogde interesse in nieuwe activiteiten, en sterke betrokkenheid bij andere mensen, die zich dan vervreemden van de persoon door het opdringerige karakter van de manische persoon. (een symptoom dat  m.i. eerder bij manische-depressie (zg. bipolaire stoornis) hoort dan bij de psychose)
6) Veel inkopen doen, zakelijk idiote investeringen doen.
7) De waan een exceptioneel talent te hebben
8) De waan een uitzonderlijke fysieke ziekte te hebben.
9) De waan heel rijk te zijn, de waan aristocratische voorouders te hebben of een andere grootse identiteit
10) Visioenen te hebben of stemmen te horen (hallucinaties)
11) Paranoia (achtervolgingswaanzin) 
12) een versterkte fysieke activiteit
13) Mogelijk gewichtsverlies vanwege sterkere activiteit en onachtzaamheid voor voeding
14) Verminderde behoefte aan slaap
15) Vermeerderd seksueel verlangen. 

Een mooie opsomming. Geen van deze eigenschappen zijn eigenschappen die je op de keper beschouwt als eigenschappen hoeft te zien die een negatief oordeel hoeven te op te leveren. Maar het zijn wel eigenschappen waar de patiŽnt op afgerekend wordt, en dus negatief gemaakt worden, door de behandelaars, en met gedwongen medicijninname voor behandeld wordt.  Het zijn bovendien eigenschappen die kunnen horen bij een Kundalini ontwaking, een psycho-spiritueel proces dat door een enkele (Amerikaanse) psychiater wel bestudeerd is althans op de fysieke symptomen ervan (Lee Sanella  Kundalini : Psychosis or Transcendence) , maar niet begrepen en binnen de Saturnale werkelijkheid van het academische-wetenschappelijke klimaat niet eens bestaat. Ik weet niet zeker of alle psychoses Kundalini-gerelateerd zijn, ik denk het niet, maar weet het niet zeker.

in deze transcript, een interview met Dr Lee Sanella (psychiater) over de relatie tussen Kundalini en psychose, stelt Sanella in ieder geval dat niet alle psychoses Kundalini gerelateerd zijn. Hij stelt ook dat door alleen al te praten over deze relatie je in de westerse wereld voor half gek versleten kunt worden. Iets wat eigenlijk heilig behoort te zijn wordt gewoon verkracht in het westen, zoals helaas zoveel dingen.

 Drugs (geforceerde bewustzijnsdoorbraak)  kunnen ook een rol spelen, evenals een diep doorgevoerde concentratie van de geest op bepaalde onderwerpen.  Kort door de bocht: Kundalini is een plotselinge elektrische versnelling (Uranus)  in het centrale zenuwstelsel, met energie die zich plotseling een weg baant door de chakra's naar boven, en herinneringen op kan roepen (en kan schoonmaken) van bijvoorbeeld vorige levens, die de bestaande ingekapselde identiteit van het "huidige leven" tijdelijk kunnen overrulen. Als de kundalini al blokkeert bij het tweede chakra (het heiligbeenchakra)  ontstaat de enorme seksuele druk (symptoom 15). Kundalini vergroot namelijk alles duizend keer uit, net zoals sommige drugs dat doen (die dus ook een psychose kunnen oproepen).  Als Kundalini blokkeert bij het derde chakra (de solar plexus) kunnen er angstige hallucinaties ontstaan.  Als Kundalini focust op het 4e chakra (het hartchakra), speelt een ver doorgevoerde devotie (of een meer persoonlijke verliefdheid) vermoedelijk een rol. Als Kundalini blokkeert of focust op het 5e chakra, het keelchakra, (Mercurius) ontstaan de racende gedachten (symptoom 4), waarover meer op de volgende pagina. Als Kundalini blokkeert op het 6e chakra, speelt het versterkt door de toekomst en het verleden heenkijken, het door de materie heenkijken (de materie wordt transparant)  waarschijnlijk een rol. Als Kundalini uit de kruin gaat, heb je de poppen aan het dansen, en waarschijnlijk veroorzaakt dit de psychose. Kundalini heeft in de tussentijd de neiging mensen extreem creatief, scheppend, en geniaal te maken, het is een proces van super-evolutie en wat er allemaal daarnaast nog verkeerd mee kan gaan valt voldoende na te lezen in het werk van Gopi Krishna, (zie deze pagina). Een andere bron van informatie is een internetyoga groep, met in het Nederlands teksten op deze site.  Met de "romantisering van de psychose" heeft het niets te maken, wat sommige psychiaters denken, die het verschijnsel van manie en psychoses alleen kunnen zien als een afwijking van de norm, niet als iets dat ze helemaal niet aan kunnen, omdat ze geen ervaring hebben met Kundalini-symptomen.  Deze trend wordt de laatste decennia des te erger, omdat meer en meer mensen spirituele ontwakingen hebben, die in een materialistisch wereldbeeld waar fenomenen als chakra's, evolutionaire ontwikkeling van de ziel, en de spirituele functie van het centrale zenuwstelsel gezien worden als waanbeelden die met godsdienstwaanzin te maken kunnen hebben , of met een narcistische persoonlijkheid die niet sociaal functioneert.  Dus wordt er met biologische middelen ingegrepen en het hele proces onderdrukt door enorm giftige chemicaliŽn, "medicijnen" genoemd, waardoor de geest kunstmatig verdoofd wordt  met enorme lange termijn gevolgen die de persoon een vegeterend bestaan bezorgen. Psyche betekent oorspronkelijk "ziel". Het is juist de ziel die onderdrukt wordt door de psychofarmaca, zodat de persoon weer normaal lijkt, om de eenvoudige reden dat hij dan weer beter past in een bestaan vol mensen die altijd al slaapwandelend en niet bezield door het leven gaan...  Je kunt de psychose ook vergelijken met een enorme jetlag (Uranus/Saturnus), waar het tijdsverschil niet langer een half etmaal beslaat, maar veel sterker is. Ook een jetlag betekent dat het lichaam niet resoneert met de lokale tijd. De biologie van het lichaam reageert  ergens anders op. Terugbrengen in de lokale tijd, op natuurlijke wijze, is het enige wat heilzaam is, en zo lang een patiŽnt de wet niet overtreedt, zelf aangeeft niet opgenomen te willen worden, zal zijn eigen lichaam en geest het heft vanzelf in handen nemen, zo mogelijk gestimuleerd door een omgeving die volgens een bepaalde routine leeft en de geest van de persoon daarmee telkens wat in aanraking brengt met de lokale tijd. (Bijv. etenstijd, tijd om te wandelen, heel "normale" dingen, van dag tot dag). 

Als je de waanzin, de andere kant van verlichting ziet als de andere kant van verlichting, wordt je dus  bestempeld als een narcist met "grandioos" gedrag of grootheidswaanzin. In Nederland kennen we de klassieke verhalen van mensen die menen dat ze Napoleon zijn (symptoom 3: opgeblazen ego, opscheppen, gedrag van grootheidswaanzin).  Ik vermoed overigens dat dergelijke claims minder zullen worden naarmate Napoleon niet langer bestaat in ons collectieve bewustzijn als de grote overwinnaar van Europa (of zo iets in die geest) en er andere helden in het collectieve bewustzijn komen.  Godsdienstwaanzin zal er inderdaad wel voor in de plaats komen. Maar waarom? Zou het ook kunnen zijn dat God echt bestaat, en dat je er contact mee kunt leggen? Volgens de psychiatrie die bestaat bij de gratie van een materialistisch-georienteerde maatschappij, niet. 

 

Terug naar de eerste pagina       vervolg de rondleiding door de hele website