Kreeft 2024

Voorwoord
Dit is een speciaal nummer van de nieuwsbrief met aandacht voor het teken Kreeft (Cancer) Op 20 juni komt de Zon op onder invloed van het teken Kreeft; een dag eerder dan we gewend zijn beleven we dus de langste dag. Kreeft is het teken van familie, roots en huiselijkheid en intimiteit, maar ook van de poort naar bewustwording. Het teken Kreeft wordt gesymboliseerd door de glyphe

Het teken Kreeft kan gezien worden als de expressie van de drang tot incarneren van de ziel. Hier vertegenwoordigt de vorm: de wil om te zijn (Ram), het verlangen te zijn (Stier), de uitwisseling tussen oorzaak en gevolg (Tweelingen). In de oude wijsheid staat Kreeft bekend als de toegangspoort tot daar waar de incarnatie kan worden aangenomen in de vorm.
Een incarnatie in Kreeft gaat vooral over de eerste samenhangende verankering van de ziel in een fysiek lichaam en het ontstijgen van het bewustzijn van de massa. Kreeft is een waterteken, maar dit teken bewoont zowel het water als het land. In nauwe afstemming met de psychische krachten, die zich diep van binnen afspelen, gaat de Kreeft op zoek naar de aardse verankering. Kreeft vertegenwoordigt de instinctieve mens, het massa-bewustzijn. Juist in de komende periode (Waterman tijdperk) moet dit veranderd worden naar groepsbewustzijn. Het is belangrijk te onthechten van de materie om te kunnen groeien, evenals het loskomen van oude patronen van gehechtheid en daarmee verbonden emoties. Die oude patronen komen voort uit eerdere incarnaties en de daar opgedane ervaringen. Kreeft is ook de omgeving waar groepen uit eerdere incarnaties weer samen een nieuwe ervaring ingaan om de invloed van de Maan en emoties te leren begrijpen en beheersen.

Bronnen:
Zielsgerichte astrologie, Alan Oken

Vooruitzichten tot 1 augustus
Rond 20 juni kun je je verward voelen. De energie verandert sterk. Je kunt zowel fysiek als mentaal even de weg kwijt raken. Op 20 juni bereikt de Zon weer het hoogste punt op het Noordelijk halfrond: de Kreeft-keerkring. Het is weer tijd voor de Zonnewende, met enige weemoed nemen we afscheid van deze fase van steeds toenemende zonnekracht. De laatste week van juni krijgen we meer de neiging om ons terug te trekken in onze eigen vertrouwde omgeving. We kunnen daarbij wel te maken krijgen met diverse vormen van al dan niet gewenste uitingen van de autoriteit in ons leven. Rond 2 juli kan de verwarring toeslaan. Probeer gefocust te blijven, alhoewel dat best een klus kan zijn. Probeer ook zuiver te blijven in je gedachten-uitwisseling. Het komt erop aan en onzuiverheid kan dan gemakkelijk tot fikse meningsverschillen leiden. Als dat overwonnen is word je mogelijk beloond met helpende inzichten die behulpzaam kunnen zijn bij de realisatie van je ideeën in de praktijk. De Nieuwe Maan op de 15e graad Kreeft. Het is de graad van de vervulling, die op vele manieren (van stoffelijk tot mentaal) tot uiting kan komen. Rond 8 juli staan de sterren op onverwachte kansen en voorspoed. Er komen onverwachte kansen, maak er gepast gebruik van. Omstreeks 11 juli is er de mogelijkheid deze kansen in meerdere dimensies tot vervulling te laten komen. Vertrouw op de zuiverheid van je idealen. Die zijn nodig om te test op 12 juli te doorstaan. Hoe het afloopt is een boodschap voor jezelf. Omstreeks 15 juli heb je de neiging wat onberekenbaar te zijn in je acties. Op zich hoeft dat geen probleem, ware het niet dat dit ook voor anderen geldt en dan kan het tot ongewenste toevalligheden leiden. De Volle Maan op 21 juli raakt de laatste graden van Kreeft en Steenbok. Stel je open voor hogere inzichten en wijsheden. Ze zijn nu binnen bereik, en geven dan ook prachtige kansen. Ook de energie van 22 juli vraagt on verinnerlijking, het kan mooie inzichten voor je verdere weg opleveren. De Zon krijgt genoeg van huiselijkheid en wil zich in volle levenskracht doen gelden. Ze komt onder invloed van het teken Leeuw.

Bronnen: De astrologische Mandala, Dane Rudhyar

Belangrijke energieën tot augustus
Vanaf 20 juni spelen de volgende opvallende astronomische gebeurtenissen. Deze geven de energieën, die we als astrologen proberen op te pikken en te verklaren in beïnvloeding van dagelijkse gebeurtenissen.

20 juni  Zon vierkant Neptunus, Zon naar Kreeft (22.51)
21 juni  Mercurius sextiel Mars
22 juni  Volle Maan ((03.08) op 2e graad Kreeft en Steenbok
26 juni  Mercurius driehoek Saturnus 29 juni Venus sextiel Mars, Saturnus Retrograde
30 juni  Mercurius sextiel Uranus, Mars driehoek Pluto R
2 juli  Neptunus Retrograde, Mercurius driehoek Neptunus, Mercurius naar Leeuw (14.50)
3 juli  Venus driehoek Saturnus R, Mercurius oppositie Pluto R
5 juli  Mars sextiel Saturnus R
6 juli  Nieuwe Maan (00.57) op 15e graad Kreeft
8 juli  Venus sextiel Uranus, Venus sextiel Jupiter
11 juli  Zon driehoek Saturnus R, Venus driehoek Neptunus R, Venus naar Leeuw
12 juli  Venus oppositie Pluto
15 juli  Mars conjunct Uranus
18 juli  Zon sextiel Uranus
20 juli  Mars sextiel Neptunus R, Mars naar Tweelingen
21 juli  Volle Maan (12.17) op 30e graad Kreeft en Steenbok, Venus sextiel Jupiter
22 juli  Mercurius vierkant Uranus, Zon driehoek Neptunus R, Mars driehoek Pluto R, Zon naar Leeuw (09.44)
23 juli  Zon oppositie Pluto R
26 juli  Mercurius naar Maagd (00.42), Zon sextiel Mars R planeet is retrograde

Bronnen: Astrologische agenda 2024 (Hajefa)

De laatste graad Steenbok
In de astrologische mandala wordt de laatste graad Steenbok gesymboliseerd door: “Een geheime vergadering van mannen, die verantwoordelijk zijn voor beslissingen op wereldniveau”. Ieder van ons zal zich hier een voorstelling bij kunnen maken en mogelijk verwachtingen aan koppelen. Een en ander afhankelijk van levenservaring, inzicht en persoonlijke instelling. De astrologische mandala voegt hier nog wat uitleg aan toe. Het gaat om het hoogtepunt van sociale verantwoordelijkheid en de verwijzing naar macht. Deze macht kan spiritueel gebruikt worden, maar door anderen weer misbruikt worden om er persoonlijk voordeel uit te halen. We hebben vanaf het begin van dit jaar meerdere planeten deze graad zien passeren. Pluto was daar steeds aanwezig tot op 20 januari ook de Zon deze graad passeerde. Kort daarop verliet Pluto Steenbok en ging in Waterman lopen. Een voor een volgden de persoonlijke planeten dit voorbeeld. Eerst Mercurius op 5 februari, daarna Mars op 13 februari en tenslotte Venus op 16 februari. Telkens was er dan een conjunctie van deze planeet met Pluto. Binnenkort op 21 juli wordt die graad weer geraakt, nu door de Volle Maan. Daar wordt dan ook de 30e graad Kreeft bij betrokken. De symboliek van deze graad: “Een dochter van de Amerikaanse revolutie”. Een aantal weken later komt ook Pluto weer op deze graad. Nu voor de laatste keer in de komende circa 250 jaar. Dan mag verwacht worden dat de symboliek opnieuw haar uitingsvorm kiest. We zullen hier ongetwijfeld een en ander merken in het krachtenspel om ons heen.

Bronnen:
Kosmische cycli van wording, Alexander Ruperti
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar

Colofon
Deze artikelen worden ook uitgegeven in de maandelijkse nieuwsbrief door Omegahighlighter. Hierin ook diverse korte verhaaltjes en/of samenvattingen van spirituele artikelen die recent zijn verschenen. Ook worden interessante artikelen van gastauteurs geplaatst en actuele mededelingen vermeld. Op de website www.omegahighlighter.com treft u meer astrologische artikelen aan. Het is uitsluitend toegestaan artikelen te verspreiden of te gebruiken, na overleg en onder voorwaarde van bronvermelding en schriftelijke toestemming vooraf. Aanmeldingen voor deze nieuwsbrief kan eenvoudig via een mail naar omegahighlighter@wxs.nl met de tekst “Aanmelding Nieuwsbrief”.  

Meesterschap is de vrucht van het streven Pluk de vrucht en leg het meesterschap niet aan anderen op.

Lao Tse