Ram 2024

De invloed van het teken Ram 
Bron: Omegahighlighter

Voorwoord
In dit nummer van de nieuwsbrief aandacht voor het teken Ram. De Zon komt op 20 maart onder invloed van het teken Ram. Mercurius, Cheiron en de Noordelijke Maansknoop bevinden zich dan al onder die invloed.

De invloed van het teken Ram (Aries)
Ram is het 1e teken van de dierenriem.
Het wordt gesymboliseerd door de glyphe

Ram symboliseert de levenskracht en de Wil tot Zijn, de levenskracht die zich verankert in de vorm en zich daar uitdrukt.
Dit maakt de Ram tot de geboorteplaats van de ideeën, als manifestatie vanuit de Goddelijke inspiratie. Ramgeborenen zijn over het algemeen vol vuur en vol initiatief.
Zij kunnen hemel en aarde bewegen om hun doelen te bereiken.
In feite is het de uitingsvorm van de hogere dadendrang. De nog onbewuste Ram is nogal gericht op de lagere begeerten.
De “eerst ik” benadering is kenmerkend bij al zijn/haar manifestaties, zonder daar direct een eigen doel aan te verbinden. Levenslessen worden over het algemeen gezien als fysieke overwinningen of nederlagen.
Ongerichte impulsiviteit is over het algemeen het kenmerk van hun handelen.
Het leven wordt gedomineerd door behoefte aan dominantie en persoonlijke erkenning.
De meer bewuste Ram houdt zich niet alleen bezig met activiteiten die het eigen welzijn dienen maar ook het welzijn van de leefomgeving.
Het instinctieve handelen wordt minder, doelen worden via een steeds bewustere aanpak behaald. Daarbij wordt de vurige aanpak (van aspiratie i.p.v. begeerte) ingezet om de doelen te bereiken. Als je een sterk Ram type bent daag je je omgeving uit, alsof alles van jouw initiatief afhangt om zaken te veranderen. Je houdt ervan om nieuwe ondernemingen te starten en daar kun je best stevig en agressief mee omgaan.
Jou weg is de weg, eenvoudigweg omdat jij voelt hoe het leven het nodig maakt dat jij handelt. Het is de wil van God en het is lastig voor jou te begrijpen waarom niet iedereen dat ook zo ziet en zich direct bij je initiatief en mening aansluit. Dit is jouw kracht, maar ook je achilleshiel. Je hebt vaak niet de neiging ook de inbreng van anderen in overweging te nemen. Het drukt de aard van de planeet Mars uit en deze is niet echt sociaal. Een werkelijk sociale houding zorgt ervoor dat je verantwoordelijk voelt voor het gevolg van je acties op de mensen rondom je. De Ram die een volwassen sociaal bewustzijn heeft ontwikkeld zal zich bezighouden met de vraag of en hoe nieuwe ontwikkelingen passen in de tradities, de cultuur, de gewoonten van een ieder die door de activiteit wordt geraakt. Een sterke Ram persoonlijkheid zal jarenlang proberen zijn/haar eigen emotionele ingevingen of revolutionaire ideeën door te drukken en op te leggen aan de omgeving en kan daar lang mee wegkomen. Je kunt er zelfs nogal succes mee hebben. Dan komt er onvermijdelijk een tijd dat alles zich tegen je keert en de maatschappij zijn kracht van stabiliteit of inertie tegen je gaat keren.

Vooruitzichten tot 1 mei
Op 20 maart om 04.06 uur is er de jaarlijkse lente-equinox.
De Zon keert terug op het Noordelijk halfrond en komt onder invloed van het sterrenbeeld Ram.
De dagen worden weer langer dan de nachten.
De Zon voegt zich dan bij Mercurius en Cheiron die op dat moment ook samen in Ram staan. Ook de Noordelijke Maansknoop bevindt zich al in Ram op nagenoeg dezelfde graden. Op 5 april komt ook Venus onder invloed van Ram.

De energieën zijn krachtig maar over het algemeen ook heel meewerkend. Dus laat je niet weerhouden. We hebben wel wat moeite om onze energie gefocust te houden, dus laat je ook niet teveel afleiden.

De Maansverduistering met Volle Maan op 25 maart is in de ochtend alleen gedeeltelijk zichtbaar. Het maakt ons iets meer bewust van onze behoefte zonder die door onze emoties te laten bepalen. De maand maart eindigt met een energie die ons kansen biedt op mentaal gebied.

Op 2 april gaat Mercurius retrograde lopen. De tijd van moeizame communicatie en defecte apparatuur breekt weer aan. Als je spullen hebt die onderhoud nodig hebben, doe het dan bij voorkeur voor 2 april.

Op 3 april kunnen we onze relaties door een diep-roze bril bezien. Wees je ervan bewust dat dit een uiting van je eigen behoefte kan zijn die niet altijd door de ander zal worden ingevuld. Ook daar is spraken van een eigen behoefte.

Op 5 april begeeft Venus zich naar een vuriger invloed. Er ontstaat de neiging daar gevolg aan te geven. Zeker als er ook nog die interessante ontmoeting plaatsvindt die ons zo aanspreekt. Probeer je bewust te blijven van je diepste behoeften als leidraad voor impulsief gedrag. Die vlinders laten zich waarschijnlijk voelen en besef dat daar in het proces van transformatie ook snel weer een andere gedaante opdoemt.

De Nieuwe Maan van 8 april gaat samen met een Zonsverduistering. Ze vindt plaats op het moment van zonsondergang en conjunct Cheiron. De symboliek van de 20e graad Ram geeft volgens de mandala het volgende beeld: “een klein meisje geeft vogels te eten in de winter”.

Het te boven komen van een crisis door mededogen. Het thema is het te boven komen van leven naar liefde. Zou dit een vingerwijzing voor ieder van ons inhouden?

Op 19 april verlaat de Zon het teken Ram, ze komt dan onder invloed van de Stier. Het vurige verdwijnt en wordt ingewisseld voor materieel verlangen. Een normale impuls in deze tijd van het jaar, laten we niet vergeten respect te hebben voor onze leefwereld. De samenstand van Jupiter en Uranus op 21 april op de 22e graad Stier geeft daar een extra aanwijzing voor. De sterke invloed van Pluto bij deze overgang op de Zon maakt deze gebeurtenis intenser en diep zuiverend. De symboliek van de 22e graad Stier is bijzonder en op termijn hoopvol: “een witte duif vliegt over woelige wateren”.

Het gaat hier om het ritme van de door het Hogere ingestelde cycli. Dat is juist de uitwerking van de vernieuwende energie, een nieuwe fase van ontwikkeling voor de komende 15 jaar (als Uranus en Jupiter opnieuw samen staan).

Ik las recent over de afgezwakte plannen van de EU m.b.t. de eisen aan de boeren in Europa. Op het eerste gezicht mogelijk teleurstellend, maar als de kansen die ook geboden worden om verantwoordelijk gedrag in het gebruik van onze natuur te stimuleren inderdaad worden opgepakt kijken we daar over 15 jaar mogelijk anders tegen aan.

Bronnen: De astrologische Mandala, Dane Rudhyar

Belangrijke energieën tot 1 april Vanaf 20 maart spelen de volgende opvallende astronomische gebeurtenissen. Deze geven de energieën, die we als astrologen proberen op te pikken en te verklaren in beïnvloeding van dagelijkse gebeurtenissen.

20 mrt. Zon naar Ram (04.06)
21 mrt. Zon sextiel Pluto
22 mrt. Venus conjunct Saturnus
23 mrt. Mars naar Vissen (00.47)
24 mrt. Venus sextiel Jupiter
25 mrt. Volle Maan (08.00) op 6e graad Ram en Weegschaal met verduistering van de Maan
28 mrt. Mercurius sextiel Uranus
2 april Mercurius Retrograde (00.16) op 28e graad Ram
3 april Venus conjunct Neptunus
5 april Zon conjunct Noordknoop, Venus naar Ram (06.00)
6 april Venus sextiel Pluto
8 april Nieuwe Maan met eclips (20.21) op 20e graad Ram, Zon conjunct Cheiron
10 april Mars conjunct Saturnus
12 april Zon conjunct Mercurius R
17 april Venus conjunct Noordknoop
19 april Mercurius R conjunct Venus, Zon naar Stier (16.00), Mars sextiel Jupiter
20 april Mars sextiel Uranus
21 april Jupiter conjunct Uranus (op 22e graad Stier), Zon vierkant Pluto
24 april Volle Maan (01.49) op 5e graad Stier en Schorpioen
25 april Mercurius direct (14.54)
29 april Mars conjunct Neptunus, Venus naar Stier (13.31)
30 april Mars naar Ram (17.33) R planeet is retrograde

Bronnen: Astrologische agenda 2024 (Hajefa)

Colofon
Een uitgebreidere versie van deze nieuwsbrief is aan te vragen via info@omegahighlighter.com Op de website www.omegahighlighter.com treft u meer astrologische artikelen aan.

Een meester in het handelen volgt niet de voren en voetsporen van de ander

Lao Tse