Tweelingen 2024

De invloed van het teken Tweelingen      
Bron: Omegahighlighter

De Zon komt op 20 mei onder invloed van het teken Tweelingen.
Tweelingen is het teken van de dialoog en deze nieuwsbrief is bedoeld als een vorm van dialoog.
Dat kan op meerdere manieren plaatsvinden, door te reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief of de inhoud een rol te laten spelen in je eigen innerlijke afweging.

Naar aanleiding van de nieuwsbrief over het teken Stier kreeg ik meerdere reacties.
Sommigen heel bijzonder, getuigend van transformatie, anderen eenzijdig met weinig balans en eenpuntig gericht op de eigen overtuiging.
Natuurlijk hadden ze allemaal te maken met de energie die op ons afkomt. En die bij ieder van ons anders uitwerkt.
Dat is het wezen van onze aanwezigheid in het hier en nu, die korte tijdsspanne die ons gegeven is om bewust meer inzicht op te doen over de bedoeling daarvan.
In de maandelijkse artikelen over de tekens, zien we steeds een ander teken met duidelijk andere accenten. Die verschillende accenten vormen het wezen van de incarnatie in elk teken. Voor iedereen anders dus en ook bedoeld als een weg naar de eigen bestemming. Het teken Tweelingen daagt ons uit daar meer kennis over op te doen.
Neem die gelegenheid zou ik zeggen en overdenk wat er op je pad komt in stille verwondering.

De invloed van het teken Tweelingen
Het teken Tweelingen wordt gesymboliseerd door de glyphe

Tweelingen verandert alles wat nodig is voor de evolutie van de ziel, zowel in het leven van een individu als bij de mensheid als geheel.
Tweelingen onthult de relatie tussen de paren van tegenstellingen (de dualiteit).
Dit proces komt tot uitdrukking via de planeten Mercurius en Venus.
Mercurius in de simpele vorm van de rechtlijnige communicatie en het primaire leervermogen.
Venus voegt daar een hogere dimensie van waarde in de vorm van liefde aan toe.
Mercurius helpt om het proces van bewustwording te ondersteunen door de conflicterende belangen in de duale standpunten te helpen uitvergroten, waardoor geleidelijk inzicht en begrip ontstaat.
Venus bevordert vervolgens de synthese omdat er een taak is de tekenstellingen samen te brengen door het creëren van onderling begrip.
Naarmate in dit proces vorderingen worden gemaakt en intelligentie en liefde samenwerken, worden de tegenstellingen overbrugd en ontstaat een bewust wederzijds begrip.
Dat is dan ook weer de basis voor het bevorderen van juiste menselijke relaties, zoals bijvoorbeeld de manier waarop we ons uitdrukken naar elkaar of de wil en bereidheid om gezamenlijk op te trekken op de weg naar een betere wereld.

Afbeelding: Patanjali als de incarnatie van Adi Sesha (bron: Wikimedia)

Patanjali, de bekende “vader” van de yoga, heeft er in zijn yama’s en niyama’s aandacht aan besteed.
Zoals het weigeren om in denken en/of doen anderen schade toe te brengen.
Afbeelding: Patanjali als de incarnatie van Adi Sesha (bron: Wikimedia)

Dit is overigens niet een proces dat steeds zomaar als een eenvoudige exercitie gaat ontstaan.
Soms is het nodig diepgrondig en kritisch door de tegenstellingen heen te gaan en daarbij andersluidende standpunten en inzichten (vooral ook in jezelf) te vernietigen.
Stap voor stap wordt echter het hogere doel benaderd, omdat er in al die belevenissen geleidelijk het inzicht begint de gloren, dat alles anders is dan het lijkt.
Het daarnaar handelen zal uiteindelijk de mensheid als geheel en individueel leiden en ontwikkelen.

Bronnen:
Zielsgerichte astrologie, Alan Oken
Wikimedia, afbeelding Patanjali

Vooruitzichten tot 1 juli
Op 20 mei (vlak voor 3 uur in de middag) gaat de Zon over naar het teken Tweelingen.
Het kan een periode zijn met strijd tussen idealen en misleiding.
De eerste dagen onder de invloed van Tweelingen en in de laatste week van de maand mei is de energie vriendelijker.
Jupiter verlaat Stier, waarmee de overdrijving van de “materiele honger” voorlopig zal worden beperkt. Jupiter komt onder de invloed van Tweelingen.
Het kan er toe leiden dat er veel meer “nieuws” in ons leven verschijnt.
Ook de behoefte om nieuwe kennis op te doen en te communiceren neemt toe.
Houd goed contact met je diepste weten om zuiver te houden wat je als werkelijk en waar wil aanvaarden. Er komen ook mogelijkheden om daadwerkelijk actief bij te dragen aan het genezen van oude wonden.

Rond 31 mei is onze geest super actief. Er kunnen allerlei bijzondere inzichten ontstaan.
Rond 3 en 4 juni is er een heel harmonische opeenhoping van bijzondere energieën.
Het geeft vele mogelijkheden inzicht te verwerven voor de verdere groei en ontwikkeling.

De Nieuwe Maan op 6 juni op de 17e graad Tweelingen valt onder de volgende symboliek:
“Het hoofd van een forse jongeling verandert in dat van een gerijpt denker”.
We zien hier de transformatie van emoties in verstand en van instincten in gedachten uitgebeeld, Het verbeeldt een proces van mentale metamorfose.

Omstreeks 8 juni kunnen we beter wat behoudend omgaan met onze financiële middelen. Ook onze relaties kunnen wat zakelijker zijn dan gewoonlijk.
Ook kunnen we wat minder enthousiast zijn om ergens energie in te steken, maar als we er aan beginnen wordt het begonnen werk ook secuur afgemaakt.

Rond 11 juni is de energie nogal explosief. Neem geen onnodige risico’s en reageer zeker niet agressief. Vermijd bij voorkeur ook gevaarlijke omgevingen.
Daarnaast is het goed je gedachten zorgvuldig te formuleren. Je kunt nu eenvoudig onnodig veel weerstand oproepen.

Rond 17 juni kunnen we weer gemakkelijk op een roze wolk belanden of de werkelijke bedoeling van financiële voorstellen niet doorzien. Wees attent, je kunt nu gemakkelijk worden misleid.

Rond 20 juni kun je je verward voelen. De energie verandert sterk. Je kunt zowel fysiek als mentaal even de weg kwijt raken. De Zon bereikt dan ook weer het hoogste punt op het Noordelijk halfrond de Kreeft-keerkring. Het is weer tijd voor de Zonnewende, met enige weemoed nemen we afscheid van deze fase van steeds toenemende zonnekracht.

De laatste week van juni krijgen we meer de neiging om ons terug te trekken in onze eigen vertrouwde omgeving. We kunnen daarbij wel te maken krijgen met diverse vormen van uiting van de autoriteit in het leven.

Bronnen:
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar

Belangrijke energieën tot 1 juli
Vanaf 20 maart spelen de volgende opvallende astronomische gebeurtenissen.
Deze geven de energieën, die we als astrologen proberen op te pikken en te verklaren in beïnvloeding van dagelijkse gebeurtenissen.
20 mei Zon sextiel Neptunus, Zon naar Tweelingen (14.59)
22 mei Zon driehoek Pluto R
23 mei Venus conjunct Jupiter, Venus sextiel Neptunus, Volle Maan (15.53) op 3e graad Boogschutter en Tweelingen, Venus naar Tweelingen (22.30), Jupiter sextiel Neptunus
25 mei Venus driehoek Pluto R
26 mei Jupiter naar Tweelingen (01.15)
28 mei Mercurius sextiel Saturnus
29 mei Mars conjunct Cheiron
31 mei Mercurius conjunct Uranus
3 juni Jupiter driehoek Pluto R, Mercurius sextiel Neptunus, Mercurius naar Tweelingen (09.36)
4 juni Mercurius driehoek Pluto, Mercurius conjunct Jupiter, Zon conjunct Venus
6 juni Nieuwe Maan (15.36) op 17e graad Tweelingen
8 juni Venus vierkant Saturnus
9 juni Mars naar Stier, Zon vierkant Saturnus
11 juni Mars vierkant Pluto
12 juni Mercurius vierkant Saturnus
14 juni Zon conjunct Mercurius
17 juni Venus vierkant Neptunus, Venus naar Kreeft (08.20, Mercurius vierkant Neptunus,
Mercurius naar Kreeft (11.07), Mercurius conjunct Venus
20 juni Zon vierkant Neptunus, Zon naar Kreeft (22.51)
21 juni Mercurius sextiel Mars
22 juni Volle Maan ((03.08) op 2e graad Kreeft en Steenbok
26 juni Mercurius driehoek Saturnus
29 juni Venus sextiel Mars, Saturnus Retrograde
30 juni Mercurius sextiel Uranus, Mars driehoek Pluto R
R planeet is retrograde

Bronnen: Astrologische agenda 2024 (Hajefa)

De Jupiter Uranus cyclus
Op 21 april jl. hadden we een conjunctie van Jupiter en Uranus op de 22e graad Stier.
Astronomisch en astrologisch is dit een tamelijk zeldzaam gebeuren.
Het treedt eenmaal in de 13 à 14 jaar op.
Personen die op of rond 21 april geboren werden, zullen er verder in hun leven door gekenmerkt worden, bijvoorbeeld in hoe ze zich ontwikkelen en welke nieuwe afslagen op het pad ze weten te bedenken. Omdat deze gebeurtenis met enige regelmaat voorkomt, leek het me interessant daar eens verder aandacht aan te besteden.
Jupiter kent een cyclus van ongeveer 11,8 jaar rond de Zon en Uranus van 84 jaar.
Dat houdt in dat er in een Uranus cyclus ongeveer 7 cycli van Jupiter plaatsvinden.
Elke samenstand van Uranus en Jupiter treedt op in een ander teken, maar uiteindelijk vindt deze na 84 jaar weer plaats in hetzelfde teken. De cyclus in een gemiddeld mensenleven is dan voltooid.

Zo’n 84-jarige cyclus van Uranus maakt overigens deel uit van een grotere Uranus cyclus van 12 omlopen van Uranus om de Zon . Dit is bij benadering duizend jaar. Rudhyar noemt dit ook een archetypische cyclus van het proces van de ontwikkeling van de beschaving.
Als we terugdenken aan de recente geschiedenis zien we een ontwikkeling van 1000 jaar van de geboorte van Christus tot de diepste duisternis van de Middeleeuwen met grote macht van de religie.

Als we vervolgens 2 van deze cycli nemen, er gaan 2 Uranus cycli in een Neptunus cyclus, ontstaat er een parallel met de precessie van de equinox. De grote tijdperken, waarin we nu het Vissen tijdperk verlaten en het Waterman tijdperk ingaan.
Ook 2 Neptunus – Pluto cycli beslaan ongeveer 1000 jaar.

Al die cycli hebben dus een eigen kosmische rol om aan de ontwikkeling van de mensheid en het plan bij te dragen.
Bij elke conjunctie van Jupiter en Uranus begint er een nieuwe trend van sociale, religieuze en psychologische transformatie. Zo’n conjunctie speelt de rol nieuwe waarden toe te laten en de mensheid uit de gevangenschap van oude waarden te bevrijden.

Het teken onder welks invloed de conjunctie plaatsvindt geeft aan in welk gebied er nieuwe ontwikkelingen verwacht mogen worden. Ze zullen plaatsvinden, ook tegen de intentie van de grote en weinig bewuste massa.
De persoonlijke horoscoop laat zien hoe iemand met een conjunctie van Jupiter en Uranus daarin aan deze transformatie een bijdrage gaat leveren.
Vaak laat deze ook de persoonlijke rebellie van het individu zien om de eigen gevangenschap te doorbreken en zijn/haar rol in deze transformatie op zich te nemen.

In 1927 waren er 3 conjuncties van Jupiter en Uranus, de laatste op de eerste graad Ram.
In 2010 is er weer een conjunctie van Jupiter en Uranus op diezelfde 1e graad Ram, nu de eerste van de drie). De mandala geeft hier een mooie symboliek: Een vrouw die uit de zee is opgerezen, een zeehond omhelst haar.
Deze graad typeert de gang van de mens op het pad van het leven met een drang om op te stijgen en een risico om terug te vallen en terug te zinken in de vergetelheid van de zee.
In 1927 waren er 4 mooie voorbeelden geboren met deze conjunctie in hun horoscoop:
Albert Hein, Dick Bruna, Harry Belafonte en Harry Mulisch.
Ze hebben allemaal op hun specifiek gebied geworsteld en hun bijdrage geleverd aan nieuwe trends van sociale transformatie.

In het verlengde hiervan is de symboliek van de 22e graad Stier (waar de laatste conjunctie van Uranus op 21 april plaatsvond) boeiend.
De symboliek: “Een witte duif vliegt over woelige wateren”.
Het vertegenwoordigt het ritme van de kosmisch door de Ene ingestelde kosmische cycli, een teken voor degene die gelooft en vertrouwt.
Het is ook de symboliek van 4e straal van harmonie door conflict.
De harmonie kan pas ontstaan door de oorzaken van de polariteiten te begrijpen en ze als zodanig te aanvaarde
Ze zijn er om als mensheid verder te kunnen transformeren.

Bronnen:
Kosmische cycli van wording, Alexander Ruperti
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar

Colofon
Deze artikelen worden ook uitgegeven in de maandelijkse nieuwsbrief door Omegahighlighter.
Hierin ook diverse korte verhaaltjes en/of samenvattingen van spirituele artikelen die recent zijn verschenen. Ook worden interessante artikelen van gastauteurs geplaatst en actuele mededelingen vermeld. Op de website www.omegahighlighter.com treft u meer astrologische artikelen aan.
Het is uitsluitend toegestaan artikelen te verspreiden of te gebruiken, na overleg en onder voorwaarde van bronvermelding en schriftelijke toestemming vooraf.
Aanmeldingen voor deze nieuwsbrief kan eenvoudig via een mail naar omegahighlighter@wxs.nl met de tekst “Aanmelding Nieuwsbrief”.