Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


DE OOB-HYPE

(Out-of-Bounds planets, of planeten buiten zons-declinatiegrenzen)

eerder gepubliceerd in de Astrokrant door Joyce Hoen
Tabellen voor 2005-2006 door Marianne Gommers

De astrologische "hype" in Amerika is momenteel het onderzoek naar de zogenaamde OOB planeten: Out of Bounds lopende planeten (buiten-grens planeten). In Ottawa logeerde ik bij één van de onderzoeksters daarnaar (Sylvia Jean Smith) en kreeg een "snelcursus" in OOB planeten. De OOB situatie is voor het eerst door de Amerikaanse  astrologe Katie Boehrer naar buiten gebracht en wordt momenteel door veel astrologen onderzocht -- en in mijn 'crashcourse' leerde ik zeker interessante dingen daarover!

Het gaat bij deze OOB planeten om, planeten die zich wat  DECLINATIE betreft buiten het declinatiegebied van de Zon bevinden. Dat betekent dat de declinatie meer dan 23.26 graden Noord of Zuid moet zijn: de maximale Noordelijke en Zuidelijke declinaties van de Zon tijdens de zomer- en winterequinox.

Declinatie van de Zon

Het gebruik van declinaties is in ieder geval in Europa momenteel wat in onbruik, vermoedelijk omdat de Amerikaanse efemeriden (van 100 jaar tegelijk) deze posities niet geven.

Maar net zoals een plaats in Nederland (of waar ook op de aarde) twee coördinaten heeft - lengte en breedte, zo heeft een planeet meer dan één coördinaat: de meest gebruikelijke is de zodiakale lengte, dat wil zeggen, dat een planeet op 10 graden Ram staat (bijvoorbeeld). Bij het begin van de herfst  bevindt de Zon zich op 0 graden Weegschaal, bij het begin van de lente op 0 graden Ram, bij het zomersolstitium op 0 graden Kreeft (de Kreeftkeerkring), en bij het wintersolstitium op 0 graden Steenbok. (De Steenbokkeerkring)

Bij het begin van de lente en de herfst bevindt de Zon zich ook loodrecht boven de evenaar en heeft dan 0 graden Breedte ( geen afwijking Noord of Zuid van de evenaar). Vanaf de lente komt de Zon meer en meer op het noordelijk halfrond maar nooit verder dan 23.26 graden Noorderbreedte: Nederland bevindt zich rond 52 graden Noorderbreedte  en wij blijven de Zon altijd in het zuiden zien, omdat deze nooit echt loodrecht boven 52 graden rondcirkelt natuurlijk. De tropen markeren het gebied tussen 23 graden Zuider -en Noorderbreedte, tussen twee haakjes.

Na het begin van de herfst cirkelt de Zon langzaamaan  steeds verder naar beneden nop het Zuidelijk halfrond en tegen de tijd dat hij 0 graden Steenbok aankomt, en het wintersolstitium daar is, staat hij op 23.26 graden Zuiderbreedte.

Noord-en Zuidwaartse beweging van de Zon

Astronomische feiten zijn leuk, en zelfs de basis voor het werk van de astroloog, maar juist het betekenis er aan geven is het werk van de astroloog. Even tussendoor, Rudhyar schreef in Person-Centered Astrology (hfdst. 18) het volgende over dat noord-en zuidwaarts bewegen van de Zon en trouwens ook van de planeten .

Zes maanden lang (winter en herfst) "beweegt de Zon noordwaarts", waarbij zonsopkomst en zonsondergang   steeds noorderlijker ten opzicht van hun positie rond kerstmis plaatsvinden.  De passage van de Zon noordwaarts over het  vlak van de evenaar (d.i. de lente-evening of lente-equinox) komt overeen met de noordknoop van de planeten en van de Maan. Bij het zomersolstitium (0 gr Kreeft) heeft de Zon zijn maximale noordelijke declinatie bereikt, en dit is het punt van maximale zonnekracht  en bewustzijn -- overeenkomend met de punten van maximale noorderbreedte van de planeten. Hierna begint de Zon zuidwaarts te lopen in declinatie en  zullen de zonsondergangsmomenten ook geleidelijk aan zuidelijker zijn aan de westelijke horizon; tot de zon 0 graad declinatie bereikt en het vlak van de equator passeert in zuidelijke richting. Dit is de herfst-evening of equinox, de zaadtijd - die overeenkomt met de zuidknoop van de planeten.
 
Het  "Noorden" betekent spirituele kracht terwijl Zuiden de intensiteit van biologische ervaringen en emotioneel gedrag vertegenwoordigt. Tenminste, dat is wat deze richtingen millennia langbetekenden op het  Noordelijk Halfrond van de aardbol; en de redenen voor dergelijke betekenissen zijn gevarieerd.
De kwestie is natuurlijk of als  oorspronkelijke en autonome beschavingen zich zouden ontwikkelen  op het zuidelijk halfrond,  deze symboliek niet omgedraaid zou worden,  net zoals  de seizoenen van het jaar omgekeerd zijn.  Zo'n omkering zou logisch zijn, maar het is ook mogelijk te geloven dat de polen zelf van tijd tot tijd omkeren - misschien tegen het einde van een of andere grotere cyclus - en dat grote culturen altijd geboren worden op het noordelijk halfrond. Als Brazilië de plek van een nieuwe beschaving  zou worden,  kan dat wellicht alleen na zo'n omkering van de
polen, of in ieder geval een complete verandering in de elektromagnetische polariteiten van het  Aarde-veld. Er kan ooit wel een groot continent hebben bestaan waar nu de Zuidelijke Pacific Ocean ligt, en Australie en Indonesië kunnen er de overblijfselen van zijn; maar het bevond zich toen misschien direct onder wat toen de noordpool was.
 
De noordpool, waar die ook maar is, zou dus altijd de plaats van INADEMING van spiritueel-cosmische kracht zijn, de zuidpool een plek van uitgifte daarvan (release, loslaten). 

De planeten

Ons zonnestelsel is bijna te vergelijken met een platte schijf, een soort grammofoonplaat, waarvan de groeven de banen van de planeten voorstellen die ongeveer evenwijdig aan de baan van de Zon (geocentrisch gezien) om de Zon cirkelen in steeds wijdere banen. De planeten cirkelen dus ongeveer op dezelfde breedtegraden als de Zon om ons heen! Maar zij kunnen soms iets excentrischer zijn dan de baan van de zon en zelfs in hun declinatie boven de maximale declinatie van de Zon uitkomen, tot ongeveer 27 graden Noorder-of Zuiderbreedte. Elke planeet die een breedte heeft vanaf 23.26 graden (of zeg maar 24 graden, in de aspectaria bij de horoscopen van Pathfinder vind je deze standen voor je geboortehoroscoop)  en dus boven de maximale noord-of zuiderbreedte van de Zon uitstijgt, wordt Out of Bounds genoemd. Deze planeten bevinden zich dan op zulke momenten  buiten de sfeer van waar de zon komt en gaan zo 'hun eigen gang'. Over het algemeen wordt de conditie van een Out of Bounds planeet als 'extreem' ervaren, hetgeen extreem gunstig of extreem moeilijk kan zijn.

Een planeet die Out of Bounds is  zal zich per definitie bevinden in de buurt van  Kreeft (Noorderbreedte) of Steenbok (Zuiderbreedte). Planeten kunnen alleen vanaf eind Stier, Tweelingen of Kreeft OOB zijn (Noorderlijk), of als ze in Boog schutter of Steenbok staan (zuidelijk). De Maan zal VAAK out of bounds zijn, als ze zich daar bevindt.

Progressieve Maan OOB

De OOB conditie kan ook progressief voorkomen, dat wil zeggen, de Maan kan om de circa 14 jaar een OOB positie innemen qua breedte. Het onderzoek van Sylvia Jean Smith liet overtuigend zien dat als de progressieve Maan OOB gaat op het zuidelijk halfrond (d.w.z. dat ze in ieder geval  progressief in Boogschutter of Steenbok moet staan maar ook OOB  tegelijkertitjd), er een aantal jaren aanbreken in je leven die zeer extreem kunnen zijn, financieel moeilijk soms ook.  Omgekeerd, staat de progr. Maan OOB Noordelijk (dus qua teken eind Stier,  in Tweelingen of in Kreeft, en tegelijkertijd met een NB hoger dan 24 graden) , zijn er juist extreem gunstige jaren. De horoscopen die ik er op nageslagen heb  wat dit proces betreft, kwamen wonderbaarlijk overeen met deze observatie!

Maan OOB in de geboortehoroscoop

Als je geboren bent met een OOB Maan, kan het bijvoorbeeld zijn dat je niet zo heel veel aanmoediging van je moeder kreeg (afhankelijk ook van het teken waarin de Maan zich bevindt), en dat ze nogal eens kritiek op je had. Alsof de Zon zijn licht er niet op liet schijnen...

Planeten OOB

Andere planeten kunnen ook OOB staan (alle planeten met een declinatie hoger dan 24 graden Zuid of Noord) endat hoeft zeker niet ongunstig te zijn, het kan juist ook extreem gunstig uitpakken. Als planeten bij progressie veranderen van een 'normale'  situatie (binnen de sfeer en het bereik van de Zon) naar een OOB situatie of omgekeerd, doen zich klaarblijkelijk ook grote keerpunten voor in je leven. Het werken met OOB planeten op deze manier levert niet direct gereedschap op om tot een dieper inzicht te komen, maar kan klaarblijkelijk wel heel praktische informatie opleveren. 

OOB transits van de Maan

Ik heb geen flauw idee of iemand deze al eens bestudeerd heeft. Maar Marianne Gommers stuurde me onderstaande tabel op en we zouden het eens kunnen bestuderen. De hardroze gekleurde perioden zouden dan extreme en buiten controle dagen kunnen zijn, de Maan losgeslagen, die financieel ook moeilijk zijn. De blauw gekleurde dagen extreem gunstig. 

Naschrift eind 2006 : Uiteindelijk bleek dat de Tsunami voorafging door een Volle Maan met de Maan compleet OOB.....

2005

3-Jan-2005 01 h UT, cross equator southward

07-Jan-2005 08 h UT, Out of Bounds
11-Jan-2005 13 h UT, In Bounds
15-Jan-2005 13 h UT, cross equator northward
20-Jan-2005 03 h UT, Out of Bounds
25-Jan-2005 12 h UT, In Bounds
30-Jan-2005 06 h UT, cross equator southward
03-Feb-2005 15 h UT, Out of Bounds
08-Feb-2005 00 h UT, In Bounds
11-Feb-2005 22 h UT, cross equator northward
16-Feb-2005 08 h UT, Out of Bounds
21-Feb-2005 19 h UT, In Bounds
26-Feb-2005 11 h UT, cross equator southward
02-Mar-2005 20 h UT, Out of Bounds
07-Mar-2005 10 h UT, In Bounds
11-Mar-2005 08 h UT, cross equator northward
15-Mar-2005 15 h UT, Out of Bounds
21-Mar-2005 03 h UT, In Bounds
25-Mar-2005 18 h UT, cross equator southward
30-Mar-2005 00 h UT, Out of Bounds
03-Apr-2005 18 h UT, In Bounds
07-Apr-2005 18 h UT, cross equator northward
11-Apr-2005 23 h UT, Out of Bounds
17-Apr-2005 11 h UT, In Bounds
22-Apr-2005 02 h UT, cross equator southward
26-Apr-2005 07 h UT, Out of Bounds
30-Apr-2005 23 h UT, In Bounds
05-May-2005 01 h UT, cross equator northward
09-May-2005 08 h UT, Out of Bounds
14-May-2005 19 h UT, In Bounds
19-May-2005 11 h UT, cross equator southward
23-May-2005 16 h UT, Out of Bounds
28-May-2005 04 h UT, In Bounds
01-Jun-2005 06 h UT, cross equator northward
05-Jun-2005 15 h UT, Out of Bounds
11-Jun-2005 01 h UT, In Bounds
15-Jun-2005 19 h UT, cross equator southward
20-Jun-2005 02 h UT, Out of Bounds
24-Jun-2005 12 h UT, In Bounds
28-Jun-2005 11 h UT, cross equator northward
02-Jul-2005 21 h UT, Out of Bounds
08-Jul-2005 06 h UT, In Bounds
13-Jul-2005 01 h UT, cross equator southward
17-Jul-2005 11 h UT, Out of Bounds
21-Jul-2005 21 h UT, In Bounds
25-Jul-2005 18 h UT, cross equator northward
30-Jul-2005 01 h UT, Out of Bounds
04-Aug-2005 12 h UT, In Bounds
09-Aug-2005 07 h UT, cross equator southward
13-Aug-2005 18 h UT, Out of Bounds
18-Aug-2005 08 h UT, In Bounds
22-Aug-2005 03 h UT, cross equator northward
26-Aug-2005 06 h UT, Out of Bounds
31-Aug-2005 19 h UT, In Bounds
05-Sep-2005 12 h UT, cross equator southward
09-Sep-2005 23 h UT, Out of Bounds
14-Sep-2005 18 h UT, In Bounds
18-Sep-2005 13 h UT, cross equator northward
22-Sep-2005 14 h UT, Out of Bounds
28-Sep-2005 02 h UT, In Bounds
02-Oct-2005 19 h UT, cross equator southward
07-Oct-2005 04 h UT, Out of Bounds
12-Oct-2005 02 h UT, In Bounds
15-Oct-2005 23 h UT, cross equator northward
19-Oct-2005 23 h UT, Out of Bounds
25-Oct-2005 10 h UT, In Bounds
30-Oct-2005 02 h UT, cross equator southward
03-Nov-2005 11 h UT, Out of Bounds
08-Nov-2005 07 h UT, In Bounds
12-Nov-2005 07 h UT, cross equator northward
16-Nov-2005 09 h UT, Out of Bounds
21-Nov-2005 17 h UT, In Bounds
26-Nov-2005 11 h UT, cross equator southward
30-Nov-2005 20 h UT, Out of Bounds
05-Dec-2005 12 h UT, In Bounds
09-Dec-2005 12 h UT, cross equator northward
13-Dec-2005 17 h UT, Out of Bounds
19-Dec-2005 00 h UT, In Bounds
23-Dec-2005 18 h UT, cross equator southward
28-Dec-2005 05 h UT, Out of Bounds

Most Northerly Declination:  28°35' on 25-Sep-2005 06 h UT
Most Southerly Declination: -28°36' on 09-Oct-2005 16 h UT
2006
 
01-Jan-2006 19 h UT, In Bounds
05-Jan-2006 17 h UT, cross equator northward
09-Jan-2006 22 h UT, Out of Bounds
15-Jan-2006 06 h UT, In Bounds
20-Jan-2006 01 h UT, cross equator southward
24-Jan-2006 14 h UT, Out of Bounds
29-Jan-2006 06 h UT, In Bounds
02-Feb-2006 00 h UT, cross equator northward
06-Feb-2006 02 h UT, Out of Bounds
11-Feb-2006 13 h UT, In Bounds
16-Feb-2006 06 h UT, cross equator southward
20-Feb-2006 20 h UT, Out of Bounds
25-Feb-2006 18 h UT, In Bounds
01-Mar-2006 10 h UT, cross equator northward
05-Mar-2006 08 h UT, Out of Bounds
10-Mar-2006 19 h UT, In Bounds
15-Mar-2006 12 h UT, cross equator southward
20-Mar-2006 02 h UT, Out of Bounds
25-Mar-2006 03 h UT, In Bounds
28-Mar-2006 21 h UT, cross equator northward
01-Apr-2006 17 h UT, Out of Bounds
07-Apr-2006 02 h UT, In Bounds
11-Apr-2006 19 h UT, cross equator southward
16-Apr-2006 07 h UT, Out of Bounds
21-Apr-2006 10 h UT, In Bounds
25-Apr-2006 07 h UT, cross equator northward
29-Apr-2006 04 h UT, Out of Bounds
04-May-2006 09 h UT, In Bounds
09-May-2006 02 h UT, cross equator southward
13-May-2006 15 h UT, Out of Bounds
18-May-2006 14 h UT, In Bounds
22-May-2006 14 h UT, cross equator northward
26-May-2006 13 h UT, Out of Bounds
31-May-2006 16 h UT, In Bounds
05-Jun-2006 09 h UT, cross equator southward
09-Jun-2006 22 h UT, Out of Bounds
14-Jun-2006 19 h UT, In Bounds
18-Jun-2006 18 h UT, cross equator northward
22-Jun-2006 20 h UT, Out of Bounds
27-Jun-2006 23 h UT, In Bounds
02-Jul-2006 16 h UT, cross equator southward
07-Jul-2006 07 h UT, Out of Bounds
12-Jul-2006 03 h UT, In Bounds
15-Jul-2006 23 h UT, cross equator northward
20-Jul-2006 01 h UT, Out of Bounds
25-Jul-2006 06 h UT, In Bounds
29-Jul-2006 23 h UT, cross equator southward
03-Aug-2006 14 h UT, Out of Bounds
08-Aug-2006 13 h UT, In Bounds
12-Aug-2006 07 h UT, cross equator northward
16-Aug-2006 05 h UT, Out of Bounds
21-Aug-2006 12 h UT, In Bounds
26-Aug-2006 05 h UT, cross equator southward
30-Aug-2006 21 h UT, Out of Bounds
04-Sep-2006 23 h UT, In Bounds
08-Sep-2006 17 h UT, cross equator northward
12-Sep-2006 12 h UT, Out of Bounds
17-Sep-2006 19 h UT, In Bounds
22-Sep-2006 11 h UT, cross equator southward
27-Sep-2006 03 h UT, Out of Bounds
02-Oct-2006 09 h UT, In Bounds
06-Oct-2006 04 h UT, cross equator northward
09-Oct-2006 21 h UT, Out of Bounds
15-Oct-2006 01 h UT, In Bounds
19-Oct-2006 17 h UT, cross equator southward
24-Oct-2006 09 h UT, Out of Bounds
29-Oct-2006 15 h UT, In Bounds
02-Nov-2006 14 h UT, cross equator northward
06-Nov-2006 09 h UT, Out of Bounds
11-Nov-2006 07 h UT, In Bounds
16-Nov-2006 00 h UT, cross equator southward
20-Nov-2006 16 h UT, Out of Bounds
25-Nov-2006 19 h UT, In Bounds
29-Nov-2006 21 h UT, cross equator northward
03-Dec-2006 19 h UT, Out of Bounds
08-Dec-2006 15 h UT, In Bounds
13-Dec-2006 06 h UT, cross equator southward
17-Dec-2006 23 h UT, Out of Bounds
23-Dec-2006 00 h UT, In Bounds
27-Dec-2006 01 h UT, cross equator northward
31-Dec-2006 02 h UT, Out of Bounds
Most Northerly Declination:  28°43' on 15-Sep-2006 00 h UT
Most Southerly Declination: -28°43' on 22-Mar-2006 16 h UT

(Copyright: chta 2005)

Vervolg rondleiding door de site