Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen

 


JE KUNT ALTIJD OPNIEUW BEGINNEN!

Uit Astro-time nummer 37 - door Joyce Hoen

            Onlangs spookte er een zinsnede van Dane Rudhyar door mijn hoofd, alsmaar opnieuw, “We can begin again together”, maar ik was bezig met iemand die enorm bleef hangen in oude patronen. Ze inspireerde me het volgende artikel te schrijven. Samen kunnen we inderdaad ook altijd opnieuw beginnen, maar eerst maar eens hoe iemand voor zichzelf opnieuw kan beginnnen en de hele wereld om zich heen kan zien veranderen alleen al daardoor!

En van de ergste verslavingen die wij hebben, is de verslaving aan oude trauma's of aan oud verdriet, vooral in de jeugd. Deze laatste zijn  namelijk omdat ze je persoonlijkheid zo geconditioneerd hebben, veel moeilijker te doorzien en veel moeilijker om los van te komen, dan trauma's die op latere leeftijd ontstaan.

Omdat we, als het om een trauma op latere leeftijd gaat, reageren met totaal onbegrip over wat ons is overkomen, willen we het begrijpen (vooral in de zin van hoe het toch mogelijk is dat zoiets ons overkomt....) en blijft onze geest in cirkeltjes van het hete hangijzer draaien en worden we bijna de nieuwe persoonlijkheid met dat trauma of probleem.

Het is dan ook grenzeloos moeilijk om uit die rol van gekwetst slachtoffer te stappen, omdat je die persoon praktisch geworden bent! Je  bent dus onbewust opnieuw geconditioneerd.

Trauma kan fysiek, emotioneel-psychologisch, mentaal of spiritueel zijn. Het meest zichtbare is fysiek trauma, het trauma waarmee we in de wereld een andere rol aannemen, omdat de wereld op ons ook heel anders reageert met die uiterlijke verwonding. Fysiek trauma is overigens ook heel  moeilijk te overstijgen. Emotioneel en psychologisch of mentaal trauma is veel moeilijker te onderkennen. Immers, als er geen zichtbare manifestatie van een 'probleem' is, kan het moeilijk zijn gedrags-of persoonlijkheidsverslavingen te doorbreken.

In al deze drie situaties gaat de buitenwereld op je reageren, en neemt je waar in de nieuwe rol van persoon "met dat en dat probleem'. Het moeilijkste om in die buitenwereld andere reacties te krijgen is bij fysiek
trauma. Stel je jezelf maar in een rolstoel voor, iedereen heeft er direct een bepaalde reactie op, je 'bent de persoon in de rolstoel' geworden.

Zelfs als je door een gezond transformatieproces heengaat en helemaal verandert, op fysiek, emotioneel, psychologisch-mentaal of  spiritueel niveau dan nog zal de buitenwereld je aanspreken op je oude 'rol' en kun je het heel moeilijk vinden om met je vernieuwde persoonlijkheid tussen je oude kennissen, vrienden, collega's en je familie te functioneren. Houd gewoon moedig vol! Per slot ben jij de eerste die verandert, de rest went vanzelf wel aan je nieuwe persoonlijkheid, tenzij  ze dat niet willen. Dit laatste kan voorkomen bij een partner die vindt dat  hij of zij met de oude persoon getrouwd was en niet met de nieuwe die jij  wilt worden. Het zijn moeilijke relatieveranderingen om mee te maken,maar echt niet onoverkomelijk.

Veel makkelijker is het om aan een nieuwe persoonlijkheid te wennen die een ziekte heeft, want dat zal de hele buitenwereld begrijpen. En de grootste (Saturnus-bepaalde) zwakte die de mens heeft, is dat hij of zij per definitie zo graag geaccepteerd en begrepen wil worden door de buitenwereld; sommigen kunnen hun hele leven bezig zijn met die behoefte aan uiterlijke erkenning. Dat het juist bij Saturnus om het jezelf erkennen gaat in plaats van het te laten gebeuren door de buitenwereld, is iets dat ik al zo vaak beschreven heb (zie evtl. “Transits”) dat ik daar nu niet verder over ga uitweiden. Ik wil het graag hebben over dat ‘verslavende’ aspect van een nieuwe persoonlijkheid met een trauma of een probleem.

Want net zo goed als je kunt wennen aan het gedrag van een nieuwe persoonlijkheid met droevige of zelfs traumatische ervaringen die je maar niet los kunt laten en die dus macht over je hebben (je geeft het die macht ook),  net zo goed kun je je losmaken van die persoonlijkheid met trauma en besluiten je oude vrolijke persoonlijkheid (of zoiets dan) weer aan te nemen. Het is namelijk een (wils-) besluit, en dat werkt krachtiger dan wat ook ter wereld. Het is een keuze die je maakt.

Je kunt redenen hebben om verslaafd te blijven aan die rol van bijvoorbeeld het slachtoffer zijn. Dat levert dan “meerwaarde” op zeggen mensen wel eens. Want zelfs “negatieve” aandacht is namelijk beter dan helemaal geen aandacht, vinden we onbewust. Hier komen we opnieuw bij het probleem van Saturnus, en het stuk in ons dat zo graag begrepen en erkend wil worden, en een oplossing zoekt in die buitenwereld waar het het nooit en te nimmer zal vinden. Ook hier is het antwoord dat als Saturnus niet omdraait naar een innerlijke kracht en we geen verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven, hoe de omstandigheden ook zijn, en ons zelf niet erkennen, we nooit uit de vicieuze cirkel van onze “verslaving” komen. Het probleem van ‘verslaafd’ te zijn aan bepaald gedrag is wel een heel moeilijk probleem, moeilijk namelijk om er inzicht in te krijgen (en dat lukt zonder astrologie al bijna helemaal niet denk ik wel eens:-)),  maar dan ook nog het te overstijgen… Toch vraag ik me regelmatig af of een alcohol-of nicotine verslaving niet nog veel moeilijker is om te overstijgen……..

Als je je zelf al jaren ‘koestert’ als de persoon met een trauma, dan voelt het bijna aan als een “existentiele dood” van een zelf dat je opgebouwd hebt, om dat vaarwel te zeggen, en je weet maar nooit wat er daarna komt! Vrijheid en bevrijding kan heel griezelig zijn voor sommige mensen.

Het is net als het verhaal van de wezens die jarenlang in een kooitje opgesloten zijn, en dat kooitje uiteindelijk een heel veilig (want bekend) plekje vinden, maar als er opeens een deurtje opengaat, en de buitenwereld verkend kan worden, durft er opeens niemand dat kooitje meer uit.  Nieuwe dingen voelen onveilig. Vrijheid voelt zelfs vaak onveilig. En zo kan ook een bevrijding van een oud patroon, dat zelfs negatief kan uitwerken op de rest van je leven, onveilig voelen.

Dat betekent dat het allerbelangrijkste wat we nodig hebben om uit oude patronen te stappen, nadat we eenmaal ingezien hebben dat ze tot niets leiden, onze wil is. Het hoeft alleen maar een besluit te zijn om te nemen, want de wil volgt automatisch je eigen besluiten op! Zo eenvoudig is het in werkelijkheid!  De wil hoort bij en Mars en daartegenover staat Weegschaal waar we vaak (terecht) twijfel en besluiteloosheid aan vast plakken in onze astrologieduiding. Met als gevolg natuurlijk dat beslissingen nemen of iets echt besluiten inderdaad Mars en is als tegenstelling tot de weifelende Weegschaalkant in ons. De wil in te zetten is dus makkelijker dan je denkt, de wil te hebben van je oude patronen af te komen, en te durven een nieuwe rol aan te nemen is dus niets meer, en niets minder, dan een BESLUIT.

Zo’n besluit kan bijvoorbeeld genomen worden uit kwaadheid, die je dan positief omzet, door er een lichte “verwoedheid” van te maken en iets te gaan creren voor de toekomst, in de nieuwe rol die je voor ogen hebt.

Zo’n besluit kan ook gewoon genomen worden na het inzicht dat je ‘verslaving’ aan het oude rollenpatroon je in feite niet iets echt substantieels oplevert en je toch maar in kringetjes rond blijft draaien. Hoe dan ook, als je te lang in oude patronen blijft hangen krijgen ze macht over je en raak je je creatieve zelf kwijt. Je kunt aan de hand van de Saturnus-transit cyclus door je horoscoop bepalen wanneer het tijd is om verder te gaan, en daartoe simpelweg een besluit te nemen, of wanneer je nog even doorgaat met (rouw-) verwerking. Elke transit van Saturnus en trouwens ook van Uranus en Pluto over een hoekpunt (Ascendant, Descendant, IC of MC) van je horoscoop is een geweldig moment voor een nieuwe start. Bij het woord “start’ hoort en Mars, en alle hoekpunten zijn het begin van een hoofd-of kardinaal huis in de horoscoop en passend voor een nieuw besluit.

Ga daarna pas een bewuste her-verwerking van het oude patroon aan als Saturnus door huis 8 of 2 wandelt.

Hoe dan ook, besluit iets, want dat woord ‘besluiten’ is je geheime wapen in het vrijkomen van negatieve woede, angst- en andere patronen die hun oorzaak in het verleden hebben.

Joyce Hoen DF Astrol S ()

Vervolg rondleiding door de site