Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INLEIDING IN DE TAROT

De tweede tekst van een radiouitzending (dd mei 1998) door Joyce Hoen dit keer over de Tarot.


Ik heb het vermoeden dat ik 1 van de weinige mensen ben die nog nooit iets met de Tarot heeft gedaan, maar ik heb de schade de afgelopen week ingehaald. Mijn eigen pad naar de Tarot begon dus naar aanleiding van deze uitzending ruim een week geleden. Ik ging om te beginnen maar eens op zoek naar 'de juiste Tarot kaarten". Er blijken namelijk ongewoon veel verschillende soorten tarot kaarten te zijn. Er zijn de Madame Lenormand kaartjes, er zijn de Thothkaarten van Aleister Crowley, er zijn zelfs kaarten die de afbeeldingen van de Tarot verplaatst hebben naar Amerikaans-Indiaanse symbolen. Dat laatste lijkt mij een beetje cultuurvervalsing. De Tarot kaarten hebben een Egyptische en later Midden-Europese oorsprong en als je aansluit op de de Amerikaans-Indiase cultuur moet je ook hun symbolen gebruiken: en de Medicijnkaarten nemen.

Ik heb zelf niet zo veel met die middeleeuwse afbeeldingen van de duivel, en de dood, en ik bracht een hele dag door in Amsterdam met te snuffelen naar kaarten waar ik wel een verbinding mee wilde leggen, en uiteindelijk vond ik een set prachtig gekleurde in Zwitserland gemaakte kaarten, waar alle middeleeuwse fatalistische dood-en-verderf-afbeeldingen uitgehaald waren, en vervangen door veel universeler symbolen, uit zowel de Egyptische, als de Perzische, Indiase, en Kabbalistische cultuur. En daar heb ik met plezier een week lang mee gewerkt. Maar zo is het voor elk mens: we leggen een bepaalde relatie met symbolen en na verloop van tijd gaan de symbolen voor ons werken. Het is ook niet voor niets dat er zo veel verschillende tarotdecks bestaan, alsof elke tarotist zijn of haar eigen symbolen ontwerpt in de loop van de tijd.

De oorsprong van het woord Tarot

Historici hebben naar het woord Tarot gekeken om te proberen de oorsprong van Tarot te achterhalen. Sommigen hebben geopperd dat Tarot van het oude Egyptische woord Ta-rosh komt, dat 'de koninklijke weg' betekent. Anderen hebben beweerd dat het een anagram is van het Latijnse woord rota, dat wiel betekent - de kaarten symboliseren dan de cirkelgang van het leven, van geboorte naar dood. Weer anderen zijn van mening geweest dat het Hebreeuwse woord Torah, dat wet betekent, de kaarten in verband zou kunnen brengen met de mystiek van de Kaballa. Er zijn er die er een verbastering van de naam Thoth in hebben gezien, de oude Egyptische god van magie en wijsheid.

Maar misschien is het woord Tarot wel afgeleid van het woord TAR, een Hongaars zigeunerwoord dat 'een spel kaarten' betekent en op zijn beurt weer is afgeleid van het sanskriet woord taru. Overigens is het engelse woord voor zigeuner, gypsy, een oude afkorting van Egyptenaar: egyptian. Ook het woord alchimie komt uit het Arabisch en betekent de kunst van Khemt, of Egypte. Dat Tarot zijn oorsprong in Egypte vindt, is de oudste theorie.

Bekers, Zwaarden, Staven en Schijven ( Harten, Schoppen, Klaveren en Ruiten)

Het is ook mogelijk dat de vier kaartsoorten van Tarot: bekers, zwaarden, schijven en staven, verwijzen naar de vier hindukasten. De Bekers zijn de priesters, de Zwaarden de strijders, de Schijven de kooplieden, en de Staven de dienaren. In psychologisch opzicht symboliseren de Bekers de liefde, geluk, tevredenheid maar ook teleurstelling, woede en angst; de Zwaarden betreffen onze mentale opvattingen, de Staven vertellen over visie, inzicht en de Schijven tenslotte de concrete werkelijkheid van het aardse leven. Daar zou je misschien ook de vier elementen water (Bekers), lucht (Zwaarden), vuur (Staven) en aarde (Schijven o-- of munten -) in kunnen herkennen.

Dit deel van de Tarot, met vier soorten, genummerd 1 tot en met 10, en wat in de gewone spelkaarten, de boer, vrouw, dame en koning heet, de hofkaarten in de Tarot, lijkt heel veel op het gewone spel kaarten dat iedereen kent. In deTarot heet dit de kleine Arcana. De Bekers in de Tarot zijn de Harten in het gewone kaartspel, de Zwaarden in de tarot zijn de Schoppen, de Schijven zijn de ruiten, en de Staven zijn de klaverenkaarten. De Tarot bestaat echter uit 78 kaarten, naast de kleine, is er ook nog een grote Arcana, met 22 archetypische toestanden, waarover zo meer.

De grote Arcana en je geboortedatum

De grote Arcana, de 22 kaarten van de Tarot stellende 22 universele principes of wetten voor,belangrijke leringen, die we telkens op verschillende momenten ervaren. In haar boek over de Tarot beschrijft Angeles Arrien hoe we kunnen bereken wat onze kaart is voor het leven, maar ook wat voor ons de kaart is voor een bepaald jaar. Dat doe je door simpelweg je geboortedatum op te tellen.

* Licht op de Crowley-Tarot, Angeles Arrien, Proxis, fl. 60,00

Als je bijvoorbeeld geboren bent op 24 januari 1965, tel je 24 =+ 1 bij elkaar op, dat is 25 en dan tel je dat op bij 1965, samen is dat 1990. De onderlinge cijfers tel je weer bij elkaar op: 1 + 9 + 9 + 0 en dat geeft 19. Zo lang een getal onder de 22 blijft hoef je de twee cijfers die ontstaan niet nog eens bij elkaar optellen. Kaart 19 zou voor een geboortedatum op 24 januari 1965 dan je zielskaart zijn, voor dit hele leven. Maar nu leven we in 1998. Voor deze persoon zou dit jaar een speciale kaart gelden: 24 + 1 is weer 25, en dat opgeteld bij 1998 = 2023: dat is 2+0+2+3, samen 7. Dat betekent dat de 7e tarotkaart van de grote Arcana, de Zegenwagen, dit jaar de toon aangeeft, en dat volgend jaar de 8e kaart aan de orde is, vorig jaar de 6e kaart aan de orde was, enzovoorts.

De groeicyclus door de jaren heen

Het gaat bij deze 22 archetypische kaarten dus kennelijk om een cyclus van ongeveer 22 jaar, waarbij de eerste 11 kaarten van de Tarot de neerdalende cyclus voorstelt, van geest naar stof, en de andere 11 kaarten de opstijgende helft van de cyclus van stof terug naar geest. Deze twee impulsen, de weg terug naar Huis als het ware, en het ons steeds verder van huis verwijderen als je het zo wilt noemen hebben we allemaal in ons.

kaart 0 of 22: de Dwaas:

We beginnen met de kaart 0 of 22, de Dwaas, of the Fool on the hill. We noemden vorig week in de uitzending over de Bhagavad Gita al een prachtig principe dat bij deze kaart hoort, en dat uit de Bhagavad Gita komt:

Wat geen werkelijkheid is, was dit nooit en zal het ook nooit zijn,

Wat werkelijkheid is, was dit ook altijd en kan niet worden vernietigd.

De dwaas kent deze zekerheid op een diep innerlijk vlak. Het getal 22 is kabalistisch het Meestergetal, dus ergens is de Dwaas niet zo dwaas als het lijkt. Omdat deze kaart zich voor het begin en na het einde bevindt van de hele cyclus, symboliseert deze kaart de transcendente bewustzijnsstaat van voor de geboorte en na de dood. Het is een heel mystieke kaart.

kaart 1: de Magier:

Het volgende stadium is kaart nummer 1: de Magier. Van Dwaas naar Magier dus. De Magier schijnt veel met communicatie te maken te hebben, dus we spreken hier vermoedelijk van het principe: In het begin (het getal 1) was er het Woord. In het Boeddhisme spreekt men van Juist Spreken en Juist handelen.

kaart 2: de Hogepriesteres:

Kaart nummer 2 is de hogepriesteres: een androgyne figuur die zichzelf genoeg is. Het gaat hier om een staat van zelfvertrouwen, en een sterke intuitie. Als deze kaart je groeisymbool is, als dus je geboortedatum, maand en 1998 bij elkaar opgeteld een 2 wordt, begint er nu een negen tot 10 jaar durende cyclus waarin de nadruk ligt op het leren jezelf op creatieve wijze genoeg te zijn, en op individuatie. In dit jaar evalueer je wat je bent en wat niet . Heb vertrouwen in je eigen onafhankelijkheid, misschien heb je zelfs de behoefte alleen te zijn. Waterrijke gebieden om in te vertoeven passen ook bij deze kaart.

kaart 3: de Keizerin:

Kaart nummer 3 is de keizerin, of de Godin Moeder Aarde: we keren steeds meer tot het Aardse nu, vanuit de geestelijke gebieden.Klaarblijkelijk ervaren mensen de behoefte om duidelijkheid te brengen in wat wel en niet emotioneel belangrijk is in een jaar waarin deze kaart het groeisymbool is. Dit is dan een van de beste jaren om het volgende te doen:

1) doorbreek patronen van emotioneel te veel geven of jezelf te veel beschermen

2) los problemen op die met moederschap te maken hebben of met de eigen moederfiguren in het leven

3) breng meer schoonheid, harmonie en vorm in je leven. Je bevindt je nu op het Pad van het Hart. Een tijd voor diepe gevoelsbetrekkingen.

kaart 4: de Keizer:

We gaan door met de vierde kaart van de Grote Arcana van de Tarot en vervolgen onze reis door de groeicyclus van het leven: het 4e stadium is de Keizer, persoonlijke macht en leiderschap. Als je getal uitkomt op 22 of 4, je geboortedag, maand en 1998 voor dit jaar, dan kun je de behoefte voelen om te verhuizen, te reizen, of nieuwe ondernemingen aan te gaan. En het is een goede tijd om problemen met vaderfiguren of belangrijke relaties met mannen op te lossen.

Sta open voor het aanvaarden van verantwoordelijkheid, en leg een fundering voor jezelf.

kaart 5: de hogepriester, of hierofant. Ook wel de profeet genoemd:

Kaart 5 is de hogepriester, profeet of hierofant. Een mooie uitspraak die bij deze kaart hoort en uit de Course of Miracles komt:

Naargelang je onderwijst, zul je leren. Als dat waar is, en het is waar, vergeet dan niet dat wat je onderwijst jou onderwijst.

Deze kaart is dus het symbool van het mentorschap en het onderwijzen. Als deze kaart je groeisymbool is voor dit jaar, wil je misschien een oplossing vinden voor zaken betreffende je gezin (kaart 4 was dus met de moeder of vrouwspersonen, kaart 5 met de vader of mannelijke personen, en nu, een jaar verder, met het hele gezin). Misschien wil je ook terug naar school of nog een opleiding volgen. Of ga je zelf les geven. Deze kaart is goed voor innerlijke groei en ontwikkeling, contemplatie en meditatie passen er ook bij .

kaart 6: de Geliefden:

Kaart nummer 6 is het symbool van de Geliefden. Als je geboortedag en maand en de cijfers van het lopende jaar, opgeteld uitkomen op het getal 24 of 6, kun je de behoefte ervaren al je betrekkingen opnieuw onder de loupe te nemen: vrienden, collega's. Het is een jaar voor verdieping van relaties of verandering van vriendenkring of netwerk. Relaties die niet gelijkwaardig en speciaal zijn hebben niet langer zin. Soms is het Geliefden jaar ook een jaar van keuzes maken tussen in je relaties.

kaart 7: de Zegewagen:

Kaart nummer 7 is de Zegewagen. Als je geboortedag en maand en het getal van het huidige jaar samen op 7 uitkomt zit je in een zegenwagenjaar. Het is het beste jaar om in beweging te komen, te verhuizen, te reizen of van baan te veranderen. Verandering van loopbaan zijn in een zegewagen jaar geen onverwachte gebeurtenis. De 7e maand van het jaar, de Maand van Kreeft dus, is speciaal voor een Zegenwagenjaar.

kaart 8: de Gerechtigheid:

Kaart nummer 8 is de kaart van de Gerechtigheid. Waarschijnlijk is het geen goed jaar om rechtszaken aan te spannen. Strikt genomen dient dit jaar om bijvoorbeeld via meditatie of visualisatie de sluiers van misleiding of zelfbedrog door te snijden, zodat er meer eenvoud en evenwicht in je leven komt. De Maand van Weegschaal is een belangrijke maand in dit verband om terug te komen op het pad van harmonie en eenvoud.

kaart 9: de Kluizenaar:

Kaart nummer 9 is de kaart van de kluizenaar. Als je geboortedatum en maand optelt samen met de cijfers van het lopende jaar het getal 9 oplevert, is het nu een goede tijd om onafgemaakte zaken uit het verleden te voltooien. In Kluizenaarjaren krijg je vaak te maken met een sterk verlangen om in retraite te gaan, in stilte, in contemplatie. Wat ook heel sterk schijnt te passen bij de kluizenaar is om met je handen te werken, hetzij creatief, hetzij via healing, misschien Reiki.

kaart 10: Het Rad van Fortuin:

Als je getal voor dit jaar uitkomt op 10, is de kaart het Rad van Fortuin. We zitten nu bijna op de helft van de cyclus, het wiel gaat nu keren. Ten goede wel te verstaan, het is een symbool voor groot fortuin en positieve ontwikkeling. Ook financiele meevallers passen hierbij.

kaart 11: de Kracht en de Verleiding:

Kaart nummer 11 is de kaart van de Kracht maar ook van verleiding. Misschien ga je oude innerlijke beesten leren temmen en beteugelen, of is het een jaar van nieuwe hartstocht. In ieder geval boor je onbeperkte bronnen van kracht in je eigen natuur aan en je ervaart dat je steeds meer jezelf wordt.

kaart 12: de Gehangene:

Kaart nummer 12 is de gehangene, de doorbreker van patronen, de man die op de kop staat. Mensen uit het verleden gaan je in dit jaar opzoeken en zijn belangrijke spiegels voor het herkennen en doorbreken van patronen. Zo'n jaar is het beste om destructieve patronen werkelijk actief te doorbreken, en verder te gaan op het pad van je hogere natuur.

kaart 13: de Wedergeboorte:

En dan is kaart nummer 13 tenslotte de kaart van de wedergeboorte. Je oude identiteit wordt nu achter gelaten, het is een totale transformatie, als een slang die in een nieuwe huid kruipt.

kaart 14: Gematigdheid:

Als je geboortedatum, geboortemaand en de cijfers van het lopende jaar , samen uitkomen op 14, is dit het jaar van de Kunst en de Gematigdheid. Dit is het jaar waar dingen op hun plaats gaan vallen, waar dualiteit overstegen wordt. Bovendien geef je wellicht op artistieke wijze uitdrukking aan je zelf in deze periode.

kaart 15: de God Pan:

Kaart nummer 15 is het duiveltje, of de God Pan en waar een hoop humor nodig is. Vat niet alle dingen zo ernstig op, het is een Steenbok jaar, kennelijk, en kwesties in de maand van Steenbok of met Steenbokmensen dienen tot een oplossing gebracht te worden. Combineer humor met stabiliteit.

kaart 16: de Toren:

Kaart nummer 16 is de Toren. Als dit het getal voor dit jaar is voor je schijnt het een heel goed jaar te zijn om oude gebouwen, auto's, ideen en projecten te kopen en ze dan te vernieuwen. Ook is het een jaar waar je een mystieke ervaring kunt ondergaan. Mischien begin je aan een dieet, of met meditatie en op zoek naar meer voldoening.

kaart 17: de Ster:

Kaart nummer 17 is de kaart van de Ster: anderen erkennen jouw talent. Tijdens zo'n jaar kun je inderdaad erkenning krijgen voor diensten of prestaties waar je een aanzienlijke bijdrage aan leverde, en in dit jaar ervaar je dat je eigenwaarde intakt is, of krijg je meer vertrouwen in jezelf. Je voelt niet langer de noodzaak om anderen op te hemelen of te kleineren.

kaart 18: de Maan:

Kaart nummer 18 is de kaart van de Maan. Kennelijk wordt je in zo'n jaar geconfronteerd met je eigen onverdraagzaamheid ten opzichte van oude illusies, hersenschimmen en zelfbedrog. Het maanjaar wordt een jaar waarin je keuzen doet die je werkelijke natuur steunen in plaats van je automatische persoonlijkheid of plichtmatige zelf. Laat jezelf niet langer in de steek, wordt echter.

kaart 19: de Zon

Kaart 19 van de Grote Arcana van de Tarot is de kaart van de Zon. Als je geboortedatum: maand en dag plus de cijfers van het lopende jaarsamen optelt tot 19, is dit een Zonnejaar, een jaar om werkelijk creatief te zijn en je niet te laten uitputten en leegmaken. Raak niet betrokken bij dergelijke situaties, wees uitsluitend met inspirerende, creatieve en vernieuwende dingen bezig.

kaart 20: het Oordeel:

Dit schijnt een goed jaar te zijn om een samenwerkingsverband aan te gaan met familieleden of met geliefden. Wat dat met het Oordeel te maken heeft weet ik niet, deze kaart heet echter ook de Aeon.

kaart 21: het Universum:

Kaart 21 tenslotte is het Universum, we zijn van de Maan naar de Zon gegaan, toen naar het Aeon, en nu naar het Universum. Het principe van totaliteit en heelheid. Het is wel belangrijk voor je om als dit je getal voor dit jaar is jezelf neer te zetten in de wereld op een actieve manier. Wees duidelijk in wat er moet gebeuren. Je staat niet erg achter dingen 'die moeten' op dit moment en wilt eigenlijk alleen maar vanuit je hart bezig zijn. Misschien wil je vrijwilligerswerk doen of op een andere manier zinvol bezig zijn. Reizen en verre landen zijn in dit jaar ook belangrijk voor je om nieuwe inspiratie op te doen.

Legmethoden:

Er zijn verschillende manieren om de Tarotkaarten te leggen, heel ingewikkelde manieren, en heel eenvoudige.Als rasechte beginneling vond ik de uitgebreide leggingen veel te lastig, en dus heb ik een eenvoudige manier gekozen , die de het Patroon voor elke dag heet. Aangezien ik er de gekste resultaten mee had deze week, en dus ook elke avond de kaart legde, zal ik deze hier uitleggen. Sommige mensen zien in een drievoudige legging , het verleden, heden en de toekomst, hetgeen heel goed mogelijk is, maar ik legde de kaart gewoon voor elke dag, en merkte dat ik er enorm geinspireerd door werd. Op de meeste dagen waren de kaarten heel inspirerend en bijzonder, en voor 1 dag legde ik een kaart die op diepe teleurstelling zou wijzen. Ik merkte echter dat doordat ik die kaart trok, ik overal op voorbereid was, en geen enkele teleurstelling meemaakte, met andere woorden, het sterkte me gewoon.

Wat je doet is energie te leggen van jezelf in de kaarten, terwijl je ze alle 78 schudt. Daarna spreid je ze in een ronde boog voor je uit en bepaalt dan welk van de uiteinden het hoofd voorstelt, en welk van de uiteinden de voeten.

Voor de eerste kaart besluit je, waar je bewustzijn het sterkst geconcentreerd is in je lichaam op dit moment. Veronderstel dat dat je maag is. Trek dan een kaart uit het gedeelte van de ronde boog waar zich ongeveer de maag zou bevinden.

Als je deze kaart naleest, dan gaat het hier om de kaart van de ziel, van de innerlijke leiding: hier is waar je die dag hulp kunt verwachten.

Deze drie kaarten zijn dus eerder ziel, geest en lichaam, dan heden, verleden en toekomst.

De tweede kaart vertelt iets over je geestesgesteldheid. Vraag je zelf af, als je nu een beslissing zou moeten nemen: vanuit welk deel van je lichaam je dat het meest accuraat en helder zou doen. Als dat je hart is, of je hoofd, of je handen of wat dan ook, trek dan een kaart ongeveer uit die plek waar zich dat hart of het hoofd bevindt. Deze kaart vertelt iets over je geestesgesteldheid van die dag.

De derde kaart tenslotte vertelt iets over wat er in de concrete stoffelijke werkelijkheid actueel wordt, of plaatsvindt.

Vraag je zelf af, waar in je lichaam je jezelf het gezondst voelt. En trek dan een kaart uit de ronde boog die een beetje overeenkomt met de plek van dat lichaamsdeel.

Ik heb deze week de interpretaties gebruikt uit het reeds eerder genoemde boek van Angeles Arrien, maar er zijn honderden boeken en wel 100 verschillende tarotspelen en iedereen zegt dat je ook zelf op een gegeven moment je eigen interpretaties gaat maken, misschien wel je eigen tarotdeck!

Maar als beginner moet je natuurlijk ergens beginnen. Je kunt een cursus volgen, er zijn zelfs opleidingen tot tarotist, en je kunt op het internet surfen en als je engels goed is zelfs een cursus tarot op het internet vinden. Ik kwam 'm in ieder geval binnen de kortste keren tegen door te zoeken via yahoo.com simpelweg op het woord tarot.

Ik heb zelf dus in een week tijd heel verrassende resultaten gehad, maar ik ben wel een beetje voorzichtig te werk gegaan, en heel sterk op mijn intuitie afgegaan. Het duurde uren voordat ik een tarotspel vond waarvan de afbeeldingen mij persoonlijk aanspraken. En ook heb ik me beperkt tot maar een boek, vooralsnog, omdat ik anders waarschijnlijk helemaal in verwarring zou raken van alle verschillende interpretaties. En dat boek voelde goed aan. Voor mij. Maar natuurlijk kan het voor iedereen anders zijn. Ik denk dat het met de tarot net zo is als met verschillende vormen van voorspellende astrologie, zoals de uurhoekastrologie: naarmate je je er op toelegt, gaat het steeds meer voor jou leven, als je er maar een persoonlijke relatie mee legt. Je belevendigt het in feite allemaal zelf. Maar wel in relatie met je eigen onderbewuste. En: ik heb gemerkt dat het heel erg verslavend kan zijn! ...maar ja, wie wil de toekomst niet graag weten?

vervolg de rondleiding door de hele website