Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 


EEN INTERNATIONALE HULDE AAN DE BRILJANTE

DANE RUDHYAR
1895-1995

- deel 3 (van 10) - RUDHYAR , door Jeff Jawer

 

In 1973 begon ik astrologie te studeren uit traditionele teksten. Ik werd geboeid door astrologie, maar voelde dat er veel meer in moest zitten dan ik gelezen had. De duidingen waren beperkt en vrij vaak negatief. Astrologie kwam niet overeen met mijn ideeĎn over het leven en menselijke mogelijkheden.

Al gauw vond ik echter "Astrologie, Aanleg en Karakter" door Dane Rudhyar en werden mijn hoogste verwachtingen beantwoord. Rudhyar ging in feite veel verder dan waar ik op gehoopt had en presenteerde astrologie op een diep betekenisvolle manier. Astrologie werd niet langer bepaald door determinisme - het was vrij om naar de hoogste uitdrukking van menselijke mogelijkheden te leiden. Rudhyar werd voor mij, zoals voor zo vele andere astrologen, de sleutel tot de toekomst in plaats van een last uit het verleden.

Trouw aan zijn Ram-natuur, waren Rudhyar's ogen altijd op de toekomst gericht, baanbrekend voor astrologen, esoterici en allerlei denkers. Zijn astrologie voegde zich bij de humanistische stromingen van deze eeuw door de mens in het midden van zijn wereld te plaatsen en persoonlijke keuze de essentie van de astrologische praktijk te maken. Alles in de geboortehoroscoop kon als mogelijkheid worden gezien, niet aan ons voorgeschreven door krachten van boven.

Wij werden niet langer op de aarde neergedrukt, door onze horoscoop gebonden aan de beperkingen van Saturnus, het geweld van Mars of de verwarring van Neptunus. Ieder van ons werd vrij om de scheppers van de 21ste eeuw te zijn, niet gevangenen van de 19de.

Rudhyar transformeerde het astrologische landschap en inspireerde ons om naar het hoogste in onszelf te gaan, in plaats van gevangen te blijven in onze ouderwetse wereldvisie. Vierkanten en opposities hielden op veroordelingen tot gevangenschap in conflict te zijn en werden poorten naar ontdekking. Dit alles werd mogelijk gemaakt door Rudhyar's creativiteit en liefde voor de mensheid.

Dat was zijn essentiŽle geschenk aan ons. Maar hij heeft ons ook met de uitdaging gelaten om onszelf te transformeren en ons te richten op een nieuwe visie voor astrologie en menselijke mogelijkheden.

In zijn lange carriŤre heeft Rudhyar zo goed als alle onderdelen van de astrologische praktijk aangeroerd van huizen tot planeten, tekens, aspecten en alles daar tussen in. Fundamenteel in zijn benadering is een zoektocht naar 'betekenis' geweest, naar logische patronen en begrip van de astronomische principes, die aan ons werk ten grondslag liggen.

Een goed voorbeeld hiervan is zijn werk met cycli, in het bijzonder de maancyclus. Rudhyar's werk op dit gebied heeft ons eraan herinnerd om aandacht te besteden aan de dynamische beweging van de planeten, deze als bewegende in plaats van stilstaande punten te zien. In "The Lunation Cycle" introduceerde Rudhyar een maatstaf van 8 fasen in de maandelijkse cyclus van Zon en Maan.

Volle Manen werden niet langer beschreven als conflicten tussen het bewuste en onbewuste zelf. De Volle Maan en de andere zeven fasen werden beschreven als onderdelen van een proces, een dynamische relatie tussen deze twee essentiŽle hemellichamen. Elke fase wordt gezien als ergens vandaan komende en ergens naartoe gaande. Astrologen werden begeleid in het begrijpen, dat zelfs al ligt de geboortehoroscoop vast in tijd en ruimte, dit niet geldt voor ons, of de planeten. Het werken met de maanfasen opende de deur naar een visie op astrologie, die astrologen uitdaagde om patronen op een nieuwe manier te zien.

Rudhyar's werk met de Maan-cyclus heeft een waarde die ver voorbij de relatie tussen de Zon en Maan gaat. Het herinnert ons eraan om alle planetaire patronen te onderzoeken in het licht van de grotere cycli, waarin zij bestaan. In zekere zin heeft dit de astrologie 'vervrouwelijkt', die gedurende meer dan 2000 jaar voornamelijk door het mannelijk bewustzijn werd overheerst. De mannelijke benadering van het leven en de astrologie werd geconcentreerd op punten, op vaste elementen voor uitleg en controle. Mannen hebben geen zichtbare maandelijkse cyclus, hetgeen hen afgescheiden houdt van de dynamiek van de natuur en de kosmos. Dit heeft hen in staat gesteld om te handelen alsof zij geen deel van de natuur zijn, maar er buiten staan en er niet door geraakt worden. De ecologische verwoesting waarin we momenteel leven is hier een van de resultaten van.

Maar de Maancyclus herinnert ons eraan dat relaties met verbindingen te maken hebben, met golven, cycli en spiralen, niet met afzonderlijke punten. Terwijl wij ons steeds meer bewust worden van de aard van cycli, gaan we onszelf onwillekeurig als onderdeel van een groter proces zien. Hoewel Rudhyar op vele manieren intellectueel was, heeft hij ons geholpen om de verbinding te herstellen met de heelheid van het bestaan, hetgeen ons kan helpen om onszelf en onze planeet te genezen. Hierdoor geeft zijn werk een terugkeer aan naar een oude wereldvisie, waarin alles wat leeft met elkaar verbonden is.

Tegelijkertijd heeft Rudhyar's werk geholpen om ons naar een evolutionair perspectief te leiden, waarin de mensheid in ontwikkeling is en wij de toekomst kunnen scheppen. Zijn uitgebreide teksten over de buitenplaneten vormen bij voorbeeld een van de manieren, waarop hij ons naar een nieuwe visie op onszelf heeft geleid. Een sleutel in zijn begrip van de buitenplaneten is hun rol in de transformatie van het egogebonden zelf (beperkt door Saturnus) naar kosmisch bewustzijn.

Het proces is er echter paradoxaal een, dat de nadruk zowel op het individu als op het collectief legt. Dat wil zeggen, dat we allemaal unieke individuen zijn met keuzen, die over onszelf en onze handelingen gemaakt moeten worden. Ieder van ons kan en moet handelen om de mogelijkheden te vervullen, zoals deze in de geboortehoroscoop staan. Los van culturele of sociale conditionering bestaat er een essentieel menselijke en persoonlijke wil, die ons de vrijheid toestaat om onze mogelijkheden op een individuele manier te benutten. Maar het verband tussen individuele uitdrukking heeft een collectieve uitwerking. Daarom zag Rudhyar de buitenplaneten als middel om voorbij het strikt persoonlijke te evolueren en naar het transpersoonlijke te gaan. Op die manier dragen wij allemaal bij aan het collectieve bewustzijn en collectieve groei.

Het is echter belangrijk om erop te wijzen, dat Rudhyar over de waarde van cultuur in relatie tot astrologie schreef. Hij zei dat iedere cultuur zijn eigen astrologie ontwikkelt. Dit schijnbaar eenvoudige en logische idee wordt in geen andere astrologische literatuur van deze eeuw gevonden. Op deze manier herinnert Rudhyar ons er-aan om aandacht te besteden aan de wereld waarin wij leven. Om niet opgesloten te blijven in ons bekrompen perspectief, maar de onafscheidelijke beperkingen te begrijpen, die daarin besloten liggen. Door de vooroordelen van onze tijd en plaats te kennen, kunnen we besluiten om hieraan voorbij te gaan.

Rudhyar, die in muziek was getraind, putte zijn inspiratie uit vele bronnen. Hij studeerde theosofie, was vertrouwd met Oosterse religieuze tradities en putte uit een aantal verschillende filosofische bronnen. Door deze ruime kennis en ervaring was hij in staat om met zoveel gemak van de technische naar de spirituele kant van de astrologie te gaan. Hij combineerde zijn hele opvoeding om de astrologie naar een hoger vlak van waarde te brengen voor ons allemaal.

Rudhyar's werk daagt ons ook uit. Het staat ons niet toe om ons in angst en ontkenning terug te trekken. Zijn teksten lieten een mededogen zien dat op intelligentie was gebaseerd, niet op sentimentaliteit, hetgeen hem in staat stelde om in al zijn werk een hoog niveau te handhaven. Hij heeft ons gevraagd om deel te nemen aan de schepping van een nieuwe fase in de menselijke ervaring, om dichter bij de goden te komen, het hoogste deel van onszelf. Op deze manier heeft Rudhyar de astrologie nieuwe waarde gegeven in de 20ste eeuw. Het is een uitdaging om volkomen mens te zijn, goddelijke mens.

Enkele van Rudhyar's ideeŽn vinden hun oorsprong in astronomie, dat wil zeggen de fysieke elementen van de planeten. Zijn werk met de Zon-Mercurius relatie bij voorbeeld, verdeelt hun cyclus eenvoudig astronomisch om hun mogelijke relaties te belichten. Dit is geen esoterisch werk, maar benadert de zuivere waarnemende astrologie van onze voorouders. Op deze manier worden wij herinnerd aan een zekere logica en eenvoud, die ons in staat stelt om onze eigen waarnemingen te doen en verdere inzichten te ontdekken in de astrologie en onszelf.

Wij kunnen Rudhyar geen "esoterische" astroloog noemen, want zijn werk is altijd op het concrete en praktische gebaseerd geweest. Noch kunnen we hem een traditionele (materialistische) astroloog noemen, omdat hij duidelijk begreep dat gebeurtenissen de manifestatie van 'betekenis' zijn. Daardoor strekte zijn werk zich over de hele astrologie uit als van geen andere astroloog in deze eeuw. Hoewel zijn taalgebruik soms moeilijk is voor hedendaagse astrologen, is zijn bedoeling nooit onduidelijk. Hij heeft ons zowel de grondslagen als de mogelijkheden van onze kunst laten zien, zoals geen ander ooit heeft gedaan.

De invloed van Rudhyar is zo in de moderne Noord-Amerikaanse astrologie verwoven, dat mensen vergaten dat hij de bron van zoveel ideeŽn was en, het belangrijkste, van een denkwijze over menselijke mogelijkheden. De teksten van Stephen Arroyo, om een voorbeeld te geven, staan vol met Rudhyar's begrip van de relatie tussen ziel en psychologie. De hele moderne psychologische astrologie is Rudhyar in feite dank verschuldigd. Hij heeft niet alleen uitvoerig over psychologische astrologie geschreven, maar hij heeft een brug naar spiritualiteit gebouwd om de twee te combineren.

De directe invloed van Rudhyar is in de Verenigde Staten van Amerika vervaagd naarmate zijn ideeen door anderen werden opgenomen. In Europa wordt Rudhyar's werk echter op een meer directe manier voortgezet door het werk van zijn vriend en volgeling: Alexander Ruperti. Ruperti heeft meer dan een dozijn groepen in Frankrijk, Spanje en Zwitserland georganiseerd, die de werken van Rudhyar bestuderen en proberen om zijn principes in het dagelijkse leven toe te passen.

Alex verdient de bijzondere dank van alle astrologen voor zijn toewijding en dedicatie zowel als voor zijn originele bijdragen aan Rudhyar's werk! Astrologen en studenten in zijn Netwerk voor Humanistische Astrologie (R.A.H.) streven naar transformatie van zichzelf door astrologie. Zij worden door Rudhyar's werk geÔnspireerd om zichzelf op manieren te onderzoeken, die het individu aanmoedigen een weg te zijn om de menselijke evolutie te helpen.

Rudhyar werd "ZaadMens" genoemd, hetgeen deze Ram-pionier voortreffelijk beschrijft, die zo velen van ons geÔnspireerd en onderwezen heeft. Hij heeft ons een voorbeeld geschonken over waarheen de astrologie kan leiden, waar de mensheid naartoe kan gaan en ik zou hieraan toe willen voegen, waar wij naartoe moeten gaan als we willen overleven en gedijen.

Gefeliciteerd met je 100ste, Dane Rudhyar, en vanuit het diepste van mijn hart: bedankt!

Jeff Jawer, Email: jjawer @ stariq.com

 

 

Vervolg rondleiding door de site