Humanistische Astrologie

door Alexander Ruperti

   
DEEL 1

DEEL  2

Ruperti: over de huizen

Ruperti: een nieuwe psychologie dank zij de astrologie

Tour

Home


  ../..vervolg

Vraag: Kunt u ons iets meer vertellen over uw ideeŽn over de ziel en zijn relatie tot dit lichamelijk/mentale voertuig, waarin de ziel werkt en de relatie van beiden tot het zonnestelsel?

Ruperti: Wij zijn, als realiteit, het resultaat van de tegenstelling tussen wat we de ziel noemen (we hebben er helaas geen beter woord voor) en de persoonlijkheid, die gebruikt wordt door de ziel om zich op een bepaald aards niveau te manifesteren; het is een 'energieveld' (wat Rudhyar een 'zielsveld' noemt). Na de dood neemt de ziel (als de tijd er rijp voor is) een ander instrument, nadat het vorige instrument zijn werk gedaan heeft. Karma is de verzameling onafgewerkte zaken van het verleden. Nu gaat het erom een bewust contact te creŽren tussen wat we ziel en persoonlijkheid noemen. Totdat we individuen zijn in de ware zin van het woord, kunnen we deze relatie met de ziel niet leggen. We zijn slechts uitingen van de collectieve ziel, we zijn wel potentiŽle individuele zielen, maar we zijn nog geen zielen op een individueel niveau. Het contact leggen tussen ziel en persoonlijkheid is wat men probeert te bereiken door Yoga-oefeningen etc. Dit is echter slechts het begin van het geestelijk leven; tot dan toe dacht je dat je ziel afgescheiden was van al het andere. Als je die hogere bewustzijnsgraad bereikt hebt, weet je dat dit niet zo is, en dat je ziel een aspect is van iets veel groters. Totdat je deze ervaring hebt meegemaakt, praat iedereen over 'mijn' ziel en dat is normaal.

Vraag: Is het voor u vaststaand, dat alle mensen even capabel zijn om als echte individuen te leven of zijn sommigen daartoe beter in staat dan anderen?

Ruperti: Het hangt er helemaal van af, wie ze in vorige levens zijn geweest. We staan allemaal op een verschillende trede van de ladder. Dit hangt af van de ervaring, die er geweest is tussen een instrument en een ziel. De meeste mensen hebben nog geen individueel zielsveld, zij zijn slechts - psychologisch gesproken - een uitingsvorm van hun maatschappij. Zij hebben niet 1 idee, niet 1 waardeoordeel, dat het resultaat is van persoonlijke ervaring, slechts meningen van anderen, die ze herhalen.

Vraag: Vindt u degenen, die nog niet geÔndividualiseerd zijn, van mindere waarde dan degenen die dat wel zijn?

Ruperti: Nee, het is geen kwestie van oordelen vellen. We oordelen in het geheel niet. De werkelijkheid is altijd 1, maar volgens de plaats waar je staat en van waaruit je de dingen bekijkt lijkt het alsof ze dit of dat zijn.

Vraag: Als u niet oordeelt, kunt u er ook niets voor terug verwachten.

Ruperti: Waarom moet je er iets voor terugkrijgen? Iemand sprak gisteren erg goed over de problemen in onze maatschappij ten gevolge van onze 'Yang-houding': we moeten zaken beheersen, dingen onderwerpen aan ons, boven dit, en beneden dat staan. Hierbij wordt de Yin-pool vergeten, die het zoeken naar wijsheid is, niet het beheersen ervan. Yin staat voor begrip, de bedoeling zoeken achter alle verschillende relaties die we kunnen hebben. Yin zoekt niet naar de overwinning en kan dus ook nooit verslagen worden. Zij mislukt niet, omdat ze niet zoekt naar succes. We moeten leren de balans te vinden tussen Yin en Yang. Yin is niet het vrouwelijke; het is wat Gandhi noemde: "het geweldloze, het geen schade willen berokkenen." Het betekent echter niet het passief zijn en alles maar over je heen laten komen.

Vraag: Hoe staat u tegenover het feit dat de stand van de sterren al van tevoren vaststaat, bijvoorbeeld over 2 jaar Saturnus conjunct Uranus in transit, en dat gebeurtenissen al vaststaan?

Ruperti: Het hangt er van af wat we er mee doen. Stel, je hebt de transiterende Saturnus conjunct Uranus in sterk aspect staan met je Zon. Jij, als individu, zou dan een zeer sterke invloed kunnen uitoefenen op de problemen in die bepaalde tijd door dat aspect met je Zon. Het is een uitdaging iets aan die problemen te doen. We vragen ons altijd af vanuit een "ik-standpunt" wat er met mij gaat gebeuren, maar we moeten onszelf leren zien als deel van het grotere geheel. Als je in Iran leeft, zul je met een heleboel afschuwelijke sociale omstandigheden moeten leren leven. Wat echter belangrijk is, is wat we doen ondanks of dankzij die omstandigheden. Je bent dan ook niet toevallig in zo'n land geboren. Jij moet juist in die omgeving iets doen. Als je de oplossing wilt zijn voor iets, zul je het probleem moeten kennen en begrijpen.

Vraag: ik heb Alice Bailey's 'Esoterische Astrologie' gelezen. Denkt u dat het mogelijk is het niveau van iemands geestelijke ontwikkeling uit zijn horoscoop te halen?

Ruperti: WIj hebben momenteel nog geen middelen om wat zij beschrijft in de praktijk te brengen. Dat zou namelijk betekenen, dat astrologen al in staat waren te werken met occulte krachten en een dusdanige hoge graad van bewustzijn zouden hebben bereikt, dat ze deze allemaal konden begrijpen en gebruiken. Ze zouden dan echter geen horoscoop meer nodig hebben, of planeten. Maar dat ligt ver buiten de mogelijkheden van de meeste van ons. De inhoud van genoemd boek heeft momenteel voor ons geen praktische waarde, voor zover ik het kan inschatten. Later pas, maar dat is een kwestie van eeuwen.

Vraag: Wat zijn uw ideeŽn over heliocentrische astrologie?

Ruperti: Ik vind dat het 'planeet-omloop-astrologie' zou moeten heten omdat, wat we toeschrijven aan de planeten, het electro-magnetische veld is, dat ontstaat door de baan van die planeet. Zijn fysieke positie, zoals we deze gemeten hebben, laat slechts de toestand van die baan zien op dat bepaalde tijdstip. Omdat iedere baan van de planeten van ons zonnestelsel de Zon als 1 centrum heeft (en omdat het ellipsen zijn, een eigen tweede centrum), hebben we de kans om door middel van de heliocentrische astrologie te bekijken hoe de energieŽn, waarvan wij een uiting zouden zijn, zouden uitwerken als wij mensen niet alles door elkaar gegooid hadden door ons persoonlijk ego. Mars zou op een bepaalde manier werken, als ons ego niet iets anders zou willen. Daarom krijg je vaak een heel interessant beeld als je de heliocentrische planeetstanden plaatst in de radix. Je kunt dan de verschillende manieren zien waarop iemand zou kunnen reageren m.b.t. bepaalde huizenproblemen volgens de heliocentrische standen, d.w.z. zonder dat het ego tussenbeide komt, en hoe diegene reageert als hij zijn ego centraal stelt. Natuurlijk zijn we aarde-mensen, maar toch kan het heel nuttig zijn eens naar de heliocentrische horoscoop te kijken, en dan vooral naar de verschillen met de geboortehoroscoop.

Vraag: Denkt u dat de Maansknopen het doel van ons leven aangeven?

Ruperti: Er zijn veel misvattingen over de Maansknopen. Het valt mij bijvoorbeeld op, dat men vaak alleen de Noordelijke Maansknoop in een horoscoop intekent, maar niet de Zuidelijke. Het belangrijkste is dat er een as is, die de horoscoop in twee helften verdeelt. Sommige planeten werken daarom onder de invloed van de Noordelijke en anderen onder invloed van de Zuidelijke Maansknoop. Er is ook een tendens om aan de Noordelijke Maansknoop slechts positieve betekenis te geven en aan de Zuidelijke Maansknoop alleen negatieve betekenissen. Tot op zekere hoogte is dit juist, maar lang niet altijd: de Zuidelijke Maansknoop is het punt van bevrijding: de Noordelijke de kant, waar je je op moet concentreren, waar je kunt leren en groeien. Alleen, we houden niet zo van die Noordelijke kant, omdat we daar echt moeten werken. Bij de Zuidelijke Maansknoop kun je makkelijker komen, omdat die staat voor dingen, die je al ontwikkeld hebt in vorige levens. Als je alleen maar bij die Zuidelijke Maansknoop blijft hangen, groei je natuurlijk niet. Daarom kan de Zuidelijke Maansknoop de vooruitgang belemmeren. Je kunt ook de gaven gebruiken, die je meekreeg vanuit het verleden, voor verdere groei, vooral in het huis waar de Noordelijke Maansknoop staat. De Zuidelijke Maansknoop moet gebruikt worden voor de behoeften, die aangetoond worden door het huis waar de Noordelijke Maansknoop staat. Als je dat op de wijze doet, zoals de Noordelijke Maansknoop die aangeeft, dan is de Zuidelijke Maansknoop het punt waar je de beloning krijgt voor al je moeite.

De Maansknopencyclus geeft de perioden aan wanneer je je aandacht naar de ene of andere pool moet richten, nieuwe dingen moet ontwikkelen in jezelf, of juist uiting moet geven aan de resultaten van je pogingen uit vorige levens. Zo doen we altijd het juiste op de juiste tijd. Dit is astrologie: niet te vroeg, niet te laat, niet op de verkeerde momenten. De dingen doen op het moment dat ze gedaan moeten worden, wat er ook gebeurt. Of het zogenaamd 'goed' of 'fout' is kan je niet meer schelen, je doet gewoon wat noodzakelijk is, ook al doet het pijn.

Vraag: Wat hebben al die voorspellingen voor zin? Astrologie is, zoals u zei, het juiste te doen op het juiste moment. Voorspellingen moeten ons dan in staat stellen een keuze te maken. Niet om als zombies door het leven te gaan, niet wetende in welke richting te gaan, voortgestuwd door vage krachten. Zo gauw we weten waar we staan, zijn we in staat een vrije keuze te maken. Het is hetzelfde als dat je langs de etalage van een banketbakkerswinkel loopt. Je ziet een heerlijke taart en denkt: wat zou ik die taart graag opeten! Maar je weet dat je er misselijk van kunt worden en er ponden van zult aankomen, dus moet je een bewuste keuze maken: die taart wel of niet gaan kopen, uiteraard met alle bijkomende gevolgen. Met betrekking tot relaties (niet alleen persoonlijke en intieme relaties, maar ook jij en de rest van de wereld) hebben we zeker astrologische voorspellingen nodig als een gids, om ons te laten zien, welke kant we opgeduwd worden en er iets tegen of mee te kunnen doen.

Ruperti: Het juiste doen op de juiste tijd heeft een verschillende betekenis voor elk niveau van het leven. Hier is een misverstand ontstaan, want het doen van dingen op de juiste tijd heeft een verschillende betekenis, afhankelijk van het vlak waarop je leeft. Het is niet zo zeer een kwestie van het doen van de juiste dingen op de juiste tijd, behalve als je op het punt komt, waar er geen keuzes meer bestaan tussen het al of niet eten van de taart. Er komt een tijd, waarop het ego niet langer bestaat en het komt alleen op ego-niveau voor, dat je wilt kiezen tussen dit of dat, om welke reden en met welk lofwaardig streven dan ook. Op dat punt bestaat er geen keuze, alleen de noodzaak om iets te doen en dan doe je het gewoon. Totdat je op dat punt komt en terwijl je nog op je ego-niveau leeft, is het niet zozeer een zaak van het juiste te doen op de juiste tijd, maar het openstaan in de richting die je horoscoop aangeeft: 7e huis relaties. Het zegt niet voor welk type relatie je moet openstaan, maar je moet openstaan voor relaties en deze ook zelf aanknopen, omdat je weet, dat daardoor op de een of andere manier iets nieuws en belangrijks zal plaatsvinden.

terug naar deel 1

 


Cosmische Cycli van Wording

door Alexander Ruperti

Naar het Bewustzijn van het Ware Zelf

door Alexander Ruperti