Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


SATURNUS IN LEEUW

door RAYMOND A. MERRIMAN (USA)

Uit zijn "Forecasts" voor 2005, vertaling Joyce Hoen

Saturnus begon een 2 jaar-durende reis door het teken Leeuw op 16 juli 2005, nadat hij de voorgaande 2 jaar in het familie-en ouderschapsteken Kreeft heeft doorgebracht.

In de Saturnus-in-Kreeft periode (half 2003 tot half 2005), adopteerden wereldleiders een ongelooflijke sterke ouderschapsrol naar hun burgers. Saturnus en Kreeft zijn beide dynamieken die met ouderschaps-kwaliteiten te maken hebben. Saturnus vertegenwoordigt het principe van de vaderlijke autoriteit (*), een instituut dat regels maakt en oplegt. Kreeft symboliseert de moederlijke kwaliteiten, die beschermend van aard zijn en probeert haar omgeving te vrijwaren van schade. Met  zo’n nadruk op deze ouderschapsprincipes, werd Saturnus in Kreeft een periode waarin regeringen over de hele wereld de positie innamen dat zij wisten wat het beste was voor hun kinderen, de bevolking van hun landen. Zo iets als het ontwikkelen van een “Nationaal Beveiligingsinstituut” als regeringsafdeling. Rigide regels en wetten die repressiever en beperkender zijn dan normaal waren aan de orde, alles met het idee dat het “het beste voor iedereen” zou zijn. Deze rigide regels en hun toepassingen zijn ontworpen om mensen te beschermen tegen schade. Maar hoe reageren mensen met deze beperking van hun rechten en vrijheden, zelfs als het in de naam van veiligheid of zorgzaamheid gaat? Hoe reageren volwassenen als hun regeringsleiders hen behandelen als kinderen? We zullen het merken als Saturnus in Leeuw gaat lopen, in 2005 tot 2007. Tegen die tijd zullen de mensen het helder hebben en het omgekeerde doen: hun regeringsleiders als kinderen behandelen!  De rollen zullen omdraaien, en zo ook de veiligheid van diegenen die in leiderschapsposities zitten, die dan opeens ernstig bekritiseerd en uitgedaagd worden.

We zullen zien of deze analyse van Saturnus in Leeuw correct is. Saturnus in Kreeft is zeker correct, omdat wereldleiders nogal dictatoriaal een atmosfeer van angst creëerden: de angst voor terrorisme, de angst voor Amerika, de angst voor wie ook maar buiten de eigen “grenzen” was. En slechts door de wijsheid en zorg van deze leiders zouden de mensen “beschermd” en veilig zijn. Iedereen die het niet met hen eens was werd als een gevaar gezien voor die fragiele stabiliteit dat deze leiders konden handhaven. Om ze uit hun posities te stemmen betekende dat je een enorm en onbekend gevaar riskeerde…

Maar onlangs ging Saturnus dus in Leeuw lopen, en de bevolking zal heel waarschijnlijk deze overbeschermende houdingen en beslissingen van hun leiders uitdagen.  En al deze leiders niet in voldoende mate rekenschap af kunnen leggen naar hun kiezers, staan zij voor het gevaar niet meer verkozen te worden, of er uitgesmeten te worden door een revolutionaire coupe.

Maar natuurlijk hoeven de zaken niet te resulteren op deze manier van een revolutionaire drang naar verandering. Saturnus is per slot van rekening het principe van management en regering. En Leeuw vertegenwoordigt het potentieel voor creatief leiderschap. Als dit op gezonde wijze geïntegreerd wordt, krijgen we de combinatie van creatief leiderschap in de regering en/of het management. Als het hoofd van de regering of de directie van een zaak creatief is (Leeuw) en bereid om een heldere, nieuwe vorm van leiderschap uit te oefenen, gebaseerd op de principes van respect voor de talenten van een ander, heb je de ingrediënten voor een goed-geregeerde onderneming, of land. Het is op die manier mogelijk een land te hebben dat achter hun leider staat, omdat die leiders als rechtvaardig gezien worden en het respect verdienen van allen die zij dienen en leiden.  De sleutel voor succes met Saturnus in Leeuw is om te leiden met respect, en een atmosfeer te creëren die creatieve zelfexpressie aanmoedigt. Saturnus is ouderschap, en Leeuw is het kind binnen elk van ons. Als de ouder en het kind elkaar respecteren en goed samenwerken met elkaar, is er een sterke  gezinseenheid. Het is alleen als de ouder te autoritair wordt, te beperkend of te veeleisend, en het kind zonder respect behandelt, dat het kind zal rebelleren in een poging zijn eigen behoeften expressie te geven, zijn eigen zelf creatief neer te zetten.

Dit dan is de uitdaging voor wereldleiders in 2005-2007, zoals aangegeven door Saturnus in Leeuw. Het is om met respect leiding te geven, en creatieve expressie aan te moedigen, rechtvaardig ook, en de verleiding te weerstaan om autocratisch te heersen, alsof burgers niet-aanstuurbare of onvolwassen kinderen zijn die gedisciplineerd moeten worden. Als leiders of managers zich tot hun bevolking of werknemers kunnen verhouden met respect, zullen zij ook op hun beurt bewonderd worden.  Als ze er in plaats daarvan voor kiezen om hun burgers of werknemers als kleine kinderen te behandelen (te betuttelen in Nederland) zullen de “kinderen” rebelleren, en zullen deze leiders of managers gedwongen ontslagen kunnen verwachten. Op zijn negatiefst zullen deze leiders of managers zelf te recht moeten staan, en gedwongen worden rekenschap af te leggen voor hun gedrag in het verleden. Als ze dat niet kunnen tot de genoegdoening van diegenen die ze beledigd hebben, zullen ze de geëigende consequenties merken. Ik denk dat we in die 2-3 volgende Saturnus-in-Leeuw jaren zullen zien dat veel vorige wereldleiders voor de rechter komen en rekenschap af mogen leggen van hun gedrag. Saddam Hussein hoeft niet de enige te zijn van die vorige wereldleiders wiens daden in het verleden voor een rechtbank komen.

(*de schrijver heeft de Zon in Steenbok)

Het CHTA geeft ook Merriman's boek overEvolutionaire Astrologie uit. Klik hier.

 

Vervolg rondleiding door de site