Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

*


SATURNUS IN MAAGD

Uit het nieuws van 10 oktober 2007 : Het bedrijfsleven in Nederland doet op dit moment goede zaken. De gemiddelde omzetgroei bedraagt 6,1 procent. De omzetgroei geldt voor bijna elke branche. Ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten gunstig. Probleem is en blijft een tekort aan personeel, met name in de bouwsector, de horeca en de recreatie. Het personeelstekort heeft een temperend effect op de positieve ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Daarnaast kondigde Unilever in dezelfde week sluitingen van fabrieken aan.  Deze trend zal zich zeker voortzetten volgend jaar omdat we naar een oppositie tussen Uranus en Saturnus gaan (eind 2008) wat altijd spanningen oplevert: het verbreken van "zekerheden" (Uranus/Saturnus) en veranderen van structuren.  Er zullen ook meer afsplitsingen dan grote fusies voor gaan komen (fusies vinden plaats bij conjuncties, afsplitsingen bij opposities).  Maar over het algemeen is de astrologische verwachting dat de werkgelegenheid stijgt, cq dat er personeelstekorten zijn precies wat ik al maanden geleden dacht over de Saturnus-in-Maagd periode, die afgelopen september is gestart.

Uit het september nummer van "Astro-Time"over Saturnus in Maagd :

De vorige keer dat Saturnus in Maagd stond, zo’n dertig jaar geleden, was er in Europa sprake van werktijdverkorting, er was niet voldoende werk (werkeloosheid was dus het probleem). Deze keer zou het wel eens omgekeerd kunnen zijn, omdat de tekenen ervoor zich al een tijd lang aankondigen: er is juist een tekort aan arbeidskrachten, dus de werkeloosheid vermindert juist. Er ligt hoe dan ook altijd “druk op de ketel” als Saturnus door Maagd loopt, met hoe we dagelijks werkzaam zijn, denk maar aan de perioden in je leven dat Saturnus in je eigen horoscoop door het 6e huis loopt. Met Saturnus in Maagd  loopt Saturnus  als het ware in “het 6e huis” van de wereldhoroscoop.  Daarnaast staat Maagd natuurlijk ook bekend om haar relatie met onze gezondheid. In werkelijkheid gaat het hier om een nauwe verbinding tussen hoe we dagelijks werkzaam zijn, weerstanden daartegen, en protesten van ons lichaam. Als er niet voldoende balans is tussen ontspanning van het lichaam (Vissen, dat tegenover Maagd staat) en werk, en we steeds meer druk voelen en geen tijd meer hebben ergens voor, omdat “er zoveel te doen is” kan er een crisis komen die zich uit via de gezondheid. Maar we hebben het nu niet over een individuele horoscoop waar Saturnus  in het 6e huis loopt, maar over een trend in de westerse wereld, waarbij Saturnus in Maagd op de een of andere manier de aandacht gaat vragen met betrekking tot hoe we gezond blijven. De aandacht van de overheid over onze gezondheid is de laatste jaren ook sterk toegenomen, in feite zou men het liefst de gezondheid van individuen ook nog eens reguleren. Gaat deze trend zich doorzetten? Waarschijnlijk wel, want de overheid heeft er momenteel een handje van om regels op te leggen, omdat het hele fenomeen van individuele verantwoordelijkheid en vrijheid op een dieptepunt is (daar is de Pluto in Steenbok  periode voor bedoeld, om de strijd tussen collectieve en persoonlijke verantwoordelijkheid voor het leven op te pakken, wat niet zo 1,2,3 tot meer persoonlijke vrijheid zal leiden, tot we aan het eind of op z’n minst in de tweede helft van die periode zijn gekomen).

Over een jaar zal Saturnus daarnaast ook nog eens het oppositiepunt van Uranus bereiken en dit zijn twee planeten die van uit hun aard niet echt op heel goede voet met elkaar staan. “Spanning” is de meest gebruikelijke uitwerking van deze polarisatie tussen Saturnus en Uranus die aan elkaar gaan trekken. Het is een spanning tussen individuele vrijheid en regels van binnen-of buitenaf, tussen rebellie en “moeten”, en de individuele vrijheid zal vooralsnog aan het kortste eind trekken. De aandacht gaat namelijk liggen op praktische zaken, op “nuchterheid” en op regelgeving van onze dagelijkse invulling.  En op wereldschaal mag je per definitie spanning op het politieke toneel verwachten tussen de meer revolutionaire krachten en de harde werkers op de aarde. En de revolutionairen zullen aan het kortste eind trekken in de Saturnus in Maagd periode. Lijkt je dat allemaal maar een zwart scenario? Laten we dan eens gaan overwegen wat wij persoonlijk als astrologen en vrijheidslievende mensen potentieel voor mogelijkheden hebben met dit spanningsaspect en met Saturnus  in Maagd tegenover Vissen.  Als een spirituele levensinstelling onze levensinstelling is, dan kan de Saturnus in Maagd periode ons een goede impuls bieden om onze eigen manieren van spiritueel leven te gronden in de dagelijkse werkelijkheid. In plaats van een getouwtrek tussen twee kanten van de medaille: de vrijheid willen hebben om je eigen spirituele leven te leiden, versus te “moeten” werken, zouden we kunnen proberen om te beseffen dat de oppositie tussen deze twee kanten een schijn-oppositie is, op het moment dat we ophouden hetzij Uranus, hetzij Saturnus buiten onszelf te projecteren. We zouden ze binnen in ons zelf als een eenheid kunnen gaan proberen te leven (dus van de oppositie een conjunctie te maken:-)  Er is maar één manier om dat te doen, en dat is door je spirituele levensovertuiging toe te passen in je innerlijke houding ten opzichte van het dagelijks werk, je te realiseren dat we juist door ons dagelijkse werk de mogelijkheid krijgen een verbinding te leggen tussen onze innerlijke goddelijke natuur en het uiterlijke leven. Eén van de dingen die mij altijd opvalt als ik iets lees of films zie over mensen die in ashram’s werken onder leiding van een guru, is dat men juist aan het werk gezet wordt om de meest banale werkzaamheden te doen, zoals w.c.’s schoonmaken, en dat met liefde en aandacht te doen (wat vanzelf gaat als je innerlijk in vrede bent). Maar in de “normale” wereld vindt ons ego onszelf te goed voor het poetsen van w.c.’s, vandaar dat we in de zestiger jaren, toen er overigens ook een Saturnus-Uranus oppositie was, maar omgekeerd, met Uranus  in Maagd en Saturnus in Vissen, zoveel arbeidskrachten uit andere landen naar ons toehaalden om het werk van “w.c.’s te poetsen” te doen. Nu vertrekken deze zelfde mensen weer terug naar hun eigen land met de oppositie omgekeerd met juist Saturnus in Maagd en Uranus inVissenJ  Ik zie de verfijnde en in luxe opgegroeide Pluto in Weegschaal generatie die naar hun Saturnus-terugkeer aan het groeien zijn en het grootste deel van de werkende bevolking omvat, nog niet zo 1,2,3 “w.c.’s poetsen”:-) Dat past niet bij hun "life-style".  (het is op zich interessant dat nu de Pluto-in -Weegschaal generatie de dienst uitmaakt in de wereld, het woord "life-style" verzonnen is, Weegschaal staat immers voor stijl, elegance, verfijning, goede smaak). 

De iets oudere Pluto  in Maagdgeneratie die gewend is keihard te werken, zullen met een Saturnus  transit conjunct hun Pluto heel waarschijnlijk oplopen tegen protesten van hun lichaam. Wordt het werk uit angst voor werkeloosheid en te weinig inkomen gedaan, of met liefde? Hoe zinvol zijn we bezig met werk? Dat zullen de vragen zijn van die generatie. De nog weer oudere generatie, met Pluto  in Leeuw heeft de neiging de hele werkende wereld de rug toe te keren, met pensioen te willen gaan en zelf spirituele centra te creëren. Maar Saturnus in Maagd  betekent “gewoon aan het werk” te kunnen zijn! Een integratie zien te vinden. Maar omdat we nu eenmaal zelden de oppositie als een conjunctie leven, zal de ene persoon juist (en wellicht door gezondheidsproblemen) ophouden met werken, en de ander zal ophouden met illusies en juist opnieuw aan het werk gaan. Alle dagelijkse werkzaamheden is “werk”. Een spirituele taak uit innerlijke vrijheid op je te nemen en die te gronden in je dagelijkse werk, zou een mooie oplossing kunnen zijn.

We hebben zojuist de Saturnus-Neptunus oppositie gehad, waarbij de uitwerking varieerde van zelf verantwoordelijkheid nemen en bedrogen worden door een ander, tot zelf vluchten en de wetten of regelgeving op je af krijgen van buiten, of simpelweg, door een diep besef dingen los te moeten laten en opnieuw te beginnen met betrekking tot je spirituele pad, omdat elke oppositie nu eenmaal ook de culminatiefase is van een cyclus die begint bij de conjunctie. De Saturnus/Neptunus conjunctie vond plaats in 1989. De Saturnus-Uranus conjunctie vond plaats in 1988, een heel roerige tijd, die voor ieder individueel een nieuw leven betekende, waarbij er een vrijkomen (Uranus) was van karma (Saturnus)  dat nog uit de tweede wereldoorlog stamde: omdat de nieuwe cyclus vanaf 1988 een nieuw begin van structuren was, en de cyclus daarvoor in de tweede wereldoorlog begon. Velen van ons zijn in 1988 veranderd  van richting, van land, van relatie, en werkelijk bevrijd (potentieel ) van het karma van de vorige cyclus. Wat hebben we met die nieuwe cyclus die in 1988 begon gedaan tot nu toe? Eind 2008 is de oppositiefase van de cyclus van “nieuwe structuren” en zullen ook wat deze cyclus betreft een aantal dingen veranderen, voor de tweede helft van de cyclus. In Europa is “Europa” geboren met de conjunctie van 1988, en alle grenzen zijn verdwenen. We gaan meer “gastarbeiders” benodigen om het werk aan te kunnen met Saturnus in Maagd, en wat zal de tweede helft van deze “Europa-cyclus” dan brengen? Meer werk in Europees verband:-) Of de arbeid verleggen naar andere landen, steeds meer en meer. Maar ook meer spanning in dit opzicht. Er is in werkelijkheid geen weg terug, we kunnen onszelf niet langer afgrenzen van de rest van de wereld, van onze buurlanden om mee te beginnen, en dus is elk verzet tegen een groter Europa compleet zinloos, op de lange duur.

Maar terug naar onze eigen wereld met Saturnus in Maagd de komende jaren. De Pluto  in  Maagd generatie zal ongetwijfeld door de moeilijkste periode gaan, een periode van diepe bewustwording omtrent “werk” en “gezondheid”. Het maken van diepe keuzes zal belangrijk zijn, keuzes die te maken hebben met hoe je werkzaam wilt zijn en waarom. Een van de grote geschenken die de Pluto in Maagd generatie aan de wereld (de westerse wereld) gebracht heeft, is dat zij de eerste generatie in de collectieve menselijke geschiedenis zijn waar vrouwen economisch onafhankelijk zijn geworden. Van jongs af aan is hun ingehamerd dat werkeloosheid een angstig iets is, zodat ze zich onveilig voelen als ze niet werken. Bovendien kunnen ze niet fatsoenlijk de hypotheek en alle andere rekeningen betalen als niet man en vrouw beiden werken, in deze wereld van steeds groter wordende kosten waar je geen invloed op hebt.  Het moest zo zijn, in het grote geheel van collectieve evolutie. Het is aan de Pluto in Weegschaal generatie om relaties tussen man-en vrouw op een meer gelijkwaardiger niveau te krijgen, en dat dank zij het geschenk wat de Pluto in Maagd generatie al vast voor ze geregeld heeft: de economische onafhankelijkheid van de vrouw, die daardoor een gelijkwaardiger positie met de man inneemt. Voor een deel is ieder van ons een slaaf van onbewuste krachten, die evolutie ten doel heeft. Uiteraard zijn we ons daar nooit van bewust. Elke generatie heeft een eigen doel en als ziel ben je niet voor niets in de wereld gekomen samen met vele anderen in diezelfde generatie. Maar er bestaat ook nog zo iets als bewustwording, acceptatie van je eigen doel maar ook acceptatie van het doel van andere generaties, en kwaliteit van innerlijk leven.  De acceptatie van het doel van andere generaties betekent dat economische macht (Pluto) niet misbruikt wordt om je wil op te leggen aan anderen. Tijdens de Pluto in Boogschutter  generatie is elke Pluto-in-Maagd persoon al opgelopen tegen de onmogelijkheid daarvan en is daardoor op een nieuw punt gekomen van werkelijke bijdrage aan het groter geheel. En nu komt Saturnus dus in Maagd en vraagt van ons hoe we weerstand tegen werk kunnen veranderen in het werken vanuit innerlijke vreugde, zelfs als onze gezondheid ons de boodschap zal moeten brengen. Het zal geen eenvoudige periode worden met Saturnus in Maagd, zeker niet voor het collectief, maar daardoor brengt het ook enorme groeimogelijkheden tot bewustwording met zich mee. En dat is uiteindelijk wat Saturnus teweegbrengt, bewustwording. Daar is deze planeet in werkelijkheid voor bedoeld.

Joyce Hoen  (© 2007)

Vervolg rondleiding door de site