Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


DE GESPIEGELDE ASCENDANT


Dit artikeltje gaat niet echt diep in op het gebruik van spiegelpunten, maar wil eens kijken naar hoe de gespiegelde Ascendant een nader beeld kan geven van de gewone Ascendant  Al in de oudheid maakten astrologen gebruik van antiscions, antisce-of "reflectie" -punten. De Nederlandse "spiegelpuntenbeweging" ontstond nadat Jan de Jong het Thema Mundi, oftewel de "wereldhoroscoop" (met 0 graden Ram op de Ascendant) als uitgangspunt voor de antisciepunten nam, in plaats van alle horoscoopposities te spiegelen om de as 0 graden Kreeft/Steenbok zoals men in de oudheid deed.  In de "wereldhoroscoop" bevindt 0 graden Ram zich dus op de Ascendant en dat betekent dat voor wat de Ascendant in onze geboortehoroscoop betreft, het spiegel-of reflectiepunt zich op precies dezelfde afstand aan de andere kant van de lijn  0 graden Ram-Weegschaal bevindt. 

Daarmee krijgen we Vissen als gespiegelde Ascendant voor Ram als Ascendant in de geboortehoroscoop en omgekeerd.  En we krijgen Waterman als gespiegelde Ascendant voor Stier als Ascendant in de geboortehoroscoop en omgekeerd. En Steenbok als gespiegelde Ascendant voor Tweelingen als Ascendant in de geboortehoroscoop en omgekeerd. En Boogschutter als gespiegelde Ascendant voor Kreeft als Ascendant in de geboortehoroscoop en omgekeerd.  En Schorpioen als gespiegelde Ascendant voor Leeuw als Ascendant in de geboortehoroscoop en omgekeerd. 

De as 0 graden Ram/Weegschaal is de archetypische Ascendant, de Ascendant van het Thema Mundi, de Ascendant van de Mundane of ook wel eens Perfecte horoscoop genoemd: de horoscoop waarbij tekens en huizen geheel met elkaar overeenkomen. 

Een punt aan de ene kant van die archetypische Ascendant kan zijn reflectie hebben aan de andere kant, als je bijvoorbeeld bedenkt, dat de astrale wereld precies 180 graden omgekeerd is aan deze wereld. Voordat een ziel incarneert in de stof, creŽert hij eerst een astraal lichaam, en daarna een fysiek lichaam. Ze horen bij elkaar maar kunnen ook elkaar's tegenpool zijn, in de zin van dat het astrale diapositief zou kunnen zijn  ten opzichte van het fysieke. 

En in die zin zou je aan de gespiegelde Ascendant kunnen denken. De betekenis van de Ascendant is naar mijn idee "de persoonlijkheid die de ziel heeft gekozen om zich in te bewegen in dit leven" , en voordat een fysieke Ascendant geboren wordt, is er eerst de creatie van een astrale persoonlijkheid, door de ziel. Die astrale persoonlijkheid van de Ziel kan door de gespiegelde Ascendant weergegeven worden. 

Het gebruik van het woord "innerlijk"  als men "gespiegeld" bedoelt,  komt omdat Jan de Jong deze benaming gebruikte voor de gespiegelde posities van de horoscoopfactoren. Maar hij dacht daarbij zelf aan het 'astrale vlak" , en dus moet je voor wat de gespiegelde Ascendant betreft, je gewoon realiseren dat het hierbij om het astrale lichaam gaat dat de ziel voor incarnatie creŽerde, waarna er een stoffelijk omhulsel kwam, (de "gewone" Ascendant).  Het stoffelijk omhulsel, of de gewone Ascendant, wordt beÔnvloed door wat er voor die tijd kwam, het astrale omhulsel van de ziel, en dus kun je spreken van een astraal veld wat het uiterlijke veld beÔnvloed. Achter het uiterlijke, ligt dat innerlijke, maar het gaat in feite bij dit woord 'innerlijk' om het astrale. 

Zo zou je kunnen denken aan het feit dat als je een nuchtere Stier-Ascendant hebt, die op zekerheid gericht is, je als astraal lichaam misschien wel een heel vrijbewegend (of zelfs lichtelijk nerveus) lichaam gecreŽerd kreeg door de ziel :-)  Maar je begrijpt dan ook opeens waarom een Stier Ascendant zo afstandelijk kan overkomen. 

Zo heeft de uiterlijke (d.w.z. in de geboortehoroscoop)  Leeuw Ascendant, vol van blakend zelfvertrouwen,  astraal gezien een Schorpioen Ascendant die feitelijk denkt zijn of haar bestaan te moeten bewijzen en de uiterlijke Schorpioen Ascendant die misschien denkt dat hij of zij zijn bestaan eerst moet bewijzen, heeft op het astrale vlak een Leeuw-Ascendant  en daar komt dan zijn trots vandaan. 

 
Zo is de uiterlijke Boogschutter Ascendant, stoer, gevoed op astraal gebied door Kreeftkarakteristieken en daardoor innerlijk  kwetsbaar... (het geval van een grote mond en een klein hartje) , en de uiterlijke Kreeft Ascendant, kwetsbaar lijkend, is vanuit het astrale zo kwetsbaar helemaal niet want die hebben een dosis Boogschutter kwaliteiten meegekregen van het astrale gebied en zijn dus best vol optimisme en lef en weten het soms ook altijd beter, net als de uiterlijke Boogschutter Ascendant:-) 
 
Zo is de uiterlijke Stier Ascendant, onbewogen, onverstoorbaar en rustig, innerlijk misschien wel  een vat vol zenuwen, want heeft het Waterman als gespiegelde Ascendant (of je kunt ook zeggen ipv een vat vol zenuwen, meer op zijn of haar vrijheid en onafhankelijkheid gesteld dan je normaliter aan Stier zou wijten).
Of de uiterlijke Waterman ascendant, innerlijk een Stier Ascendant, is nog koppiger dan koppig:-) en heel vasthoudend,   of anders gezegd: meer op zekerheid gesteld dan je aan het onafhankelijke gedrag van een Waterman zou wijten .

Zo heb je eindelijk een verklaring waarom de uiterlijke Vissen Ascendant, die innerlijk Ram is, veel assertiever is dan het niet gezien worden van Vissen doet vermoeden. Maar hoe het werkt met de uiterlijke Ram Ascendant (stoer gedrag) die innerlijk oplost in een Vissen Ascendant ? :-)

 
Zo is de uiterlijke ongenaakbare en serieuze Steenbok Ascendant, in feite een Tweelingen rebbel, (met 2 b's, een kletsmajoor dus:-)  met Tweelingen als astrale Ascendant,  maar  het geeft ook het mentale & logische karakter van de Steenbok ascendant aan. Of omgekeerd: de uiterlijke Tweelingen ascendant, is innerlijk serieuzer en met minder zelfvertrouwen behept dan je uiterlijk zou vermoeden, omdat de gespiegelde Ascendant Steenbok is. En je begrijpt waar het 'afgemetene" wat sommige Tweelingen Ascendant laten zien, vandaan kan komen. 

De uiterlijke Maagd-Ascendant, die misschien wel kritisch kan lijken (op zichzelf), is innerlijk een vriendelijke sociaal begane Weegschaal Ascendant en kan het verfoeien alleen te zijn, (en het verklaart waarom sommige Maagd-Ascendanten zo Weegschalig lijken) , en omgekeerd, de uiterlijke Weegschaalascendant, ogenschijnlijk vriendelijk en meegaand, is innerlijk misschien wel heel kritisch en perfectionistisch  met een astrale Maagd Ascendant.

In een uitwisseling hierover schreef Iren:

Het blijft humor. Dat bij een Schorpioen een innerlijke Leeuw-ascendant hoort. Zo duaal en dat past perfect bij beide tekens. Juist om te veranderen hebben de Schorpioentjes dat zonlicht van hun innerlijke ascendant nodig, zoals een Leeuw diep van binnen de angst om dood (in vergetelheid te raken) te gaan nodig heeft om zichzelf op de voorgrond te zetten, denk ik. Voor mij waren die gespiegelde Ascendanten een eye-opener, het lijkt me leuk om reacties van anderen te zien.

En er  waren heel wat reacties op onze CHTA cursistenmailinglijst. Velen herkenden het direct, maar stelden ook vast dat de achterliggende "astrale" kwaliteit ook zo wel te zien was in de horoscoop (zo had iemand met Ascendant Vissen, sowieso de Zuidknoop al in Ram, of had iemand met Steenbok Ascendant, sowieso al drie planeten in Tweelingen). Maar niet iedereen heeft het "astrale" Ascendantsbeeld zo duidelijk in de horoscoop staan op uiterlijk niveau (dus gewoon in de geboortehoroscoop) en herkenden het ook. En sommigen herkenden het niet:-)  Hier een leuke reaktie:

Ik lees die lijst door en verstijf echt van herkenning!

Mijn vader, met zijn ascendant Maagd, van wie ik al mijn leven lang denk: ''hij lijkt wel een Weegschaal ascendant'', maar hij heeft dan ook Venus in Weegschaal heel sterk staan, of Hans, mijn buurman, Leeuw ascendant Weegschaal, streng gereformeerd opgevoed, drs filosofie en ing bouwkunde en de grootste muggenzifter en vitter die ik ooit ontmoet heb, mijn vriendin Godelieve,, met haar ascendant Leeuw, van wie ik al mijn leven lang denk: ''Wat is ze toch een Scorpionische, penetrante, lady'', maar die dan ook haar Zuidelijke Maansknoop heel sterk in Schorpioen heeft staan en Jan en mijn moeder, met hun ascendant Schorpioen, die beiden enorm Leeuwig zijn, maar Jan heeft dan ook Zon op MC en mijn moeder Maan in Leeuw, of mijn oom Henk en mijn vriendin Paula, die beiden ascendant Boogschutter zijn, die allebei een heel klein Kreeftig hartje hebben, maar dan ook allebei ''toevallig'' Zon in Kreeft hebben staan, of Elsbeth, mijn homeopathe, een Vissen ascendant Kreeft, die ontzettend stoer, voortvarend en ondernemend is met haar eigen bedrijf, maar dan ook haar Maan in Boogschutter heeft staan, of mijn ex-buurmeisje Claire met haar ascendant Stier, dat zeer nerveus van binnen is en zogenaamd heel stabiel van buiten, maar ze heeft dan ook de rest van haar horoscoop in Vissen en Waterman staan of Martin, met zijn ascendant Waterman, die 15 jaar geleden koppiger dan koppig en zonder een greintje compassie alle contact met zijn vader heeft verbroken tot op de dag van vandaag of mijn vriendin Isabelle, die Vissen ascendant Vissen met Maan in Vissen is, maar intussen intrinsiek Rammiger lijkt dan wie ook, ze is deze week voor 2 jaar naar Engeland geŽmigreerd overigens, maar dat heb ik altijd geweten aan haar Venus, Mars, Saturnus en NMK in Ram of mijn hypersensitieve ascendant Ram vriendin Janet, maar ja, die had dan ook al Zon in Vissen en als ascendant Steenbok ben ik natuurlijk de babbelkont bij uitstek, maar ja, ik heb dan ook Mercurius in Waterman in 1, huizen 5 en 6 in Tweelingen en 3 planeten in Maagd en Ernie, de advocaat en galeriehouder, die zo aan de drank is, is dan wel Tweelingen ascendant Tweelingen met Mercurius in Tweelingen op de ascendant maar barst van de angsten en de onzekerheden, is ondermeer als de dood voor de dood, iets wat ik weet aan zijn Saturnus in 8, KORTOM: ik lees die lijst door en voel opeens een soort ''toevallige situatie'' van binnen, omdat alles wat hier staat in MIJN leven bij MIJN connecties en mezelve heel erg klopt, maar ja, die mensen, mezelf incluis, hebben dan ook TOEVALLIG allemaal een horoscoop waarvan ik al jaren roep, dat ze daar een zwaarwegend, compenserend, aspect in hebben staan, zoals hierboven geschetst.

Iemand anders met een Stier Ascendant schreef:

Herken ik meteen. Uiterlijk kalm en rustig, doch innerlijk een vat vol zenuwen. Kan het ook dat men op een bepaald moment in zijn leven meer in die innerlijke ascendant gaat zitten? Ben een tijd enorm onrustig en zenuwachtig geweest, zelfs met een soort huideczeem en onhandigheid tot gevolg zou ik zeggen. Kon bvb nooit een boek lezen, omdat ik gewoon niet stil kon zitten van de zenuwen. Na een blz of 2 vloog dat boek al aan de kant en was ik al met iets anders bezig, twee dingen tegelijk willen doen, jezelf gewoon voorbij steken. De laatste paar jaar is dat sterk verbeterd en ben k terug in mijn Stierascendant gaan zitten. Lekker genieten en alles op me af laten komen, rustig in zeteltje met een boekje en een glaasje wijn en laat me niet meer opjagen. Voelt veel beter aan, want die onrustige periode voelde echt helemaal niet goed aan. Tevens ben ik ook op mijn vrijheid en onafhankelijkheid gesteld. kom al zenuwachtig als ik met anderen moet samen werken. Daarom ben ik ook zelfstandig manueel therapeut, die zelf zijn dagindeling maakt en zelf onafhankelijk beslist welke behandeling er aan zijn patiŽnten wordt gegeven.

Tot slot: ja, als je een tijd lang niet "ge-aard" in je fysieke Ascendant zit, kun je volgens mij veel makkelijker toegang hebben tot het astrale gebied, en dan kun je de poppen aan het dansen hebben:-)

 

Vervolg rondleiding door de site