Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


DE TOEKOMST VAN DE ASTROLOGIE

Voordracht gehouden tijdens de diploma-uitreiking van CHTA-afgestudeerden 
op 14 juni 2000 

Astrologie wordt beheerst door de planeet Uranus en door het bijbehorende teken Waterman. Wat mensen ook beweren, die Neptunus graag bij de astrologie zouden plaatsen, of andere planeten, het is evident dat Uranus de belangrijkste functie van de astrologie is. Hierbij hoort het flitsende denken, maar ook het afstand kunnen nemen en op afstand kunnen kijken naar processen. Waterman heeft ook een grenzeloze belangstelling hoe mensen functioneren, met name, hoe de geest van mensen functioneert-- Waterman is immers een luchtteken.

Als je kijkt naar de verzorgende beroepen: de verpleging, psychiatrie en psychologie bijvoorbeeld, dan is de Neptunus/Vissen kant de verpleging op zich, en de Schorpioen/Pluto kant de psychologie. Maar het is de Waterman/Uranus kant die belangstelling heeft voor psychiatrie en de geest van de mens, en vervolgens voor het bewustzijn zelf. De meeste mensen zeggen ook dat astrologie hen bewuster heeft gemaakt van dingen. Bewustwording dus. Maar ook: deconditioneren, loskomen van wat je verteld wordt en zelf nadenken: het element van zelf worden, van je eigen unieke kwaliteiten verwoord krijgen, en dat is ook astrologie, en dat past ook bij Uranus, de planeet van het individualiseren.

Uranus was in de Griekse mythologie de god van de hemel (Ouranos), en van alles wat met de hemel in verband staat: de luchtvaart, astronomie en dus ook astrologie. De astrologie gebruikt het zonnestelsel als basis, en kijkt dus naar "de hemel" om iets te leren over ons zelf. We houden er per slot van rekening geen bespiegelingen op na in het oppervlak van het zeewater, al drijvend op een bootje op de zee, maar kijken juist omhoog, naar de hemel, met de astrologie. Hoe zeer Neptunus ook een soort van antwoord is op Uranus, het is Uranus die de planeet is die in werkelijkheid met de astrologie te maken heeft.

Op het spirituele pad kun je bij Uranus spreken van het wakker worden uit de routine, uit de status quo. Het al te zeer wakker worden en vragen gaan stellen bij wat de buitenwereld je altijd vertelt dat waarheid is, kan er toe leiden dat je op een gegeven moment wel heel erg geÔsoleerd raakt van alle mensen. Daarom is Neptunus ook de volgende stap, want Neptunus zorgt voor compassie. De compassie van Neptunus komt voort uit het besef dat we allemaal ťťn zijn, en dat past weer wel bij de oceaan, de moederzee, waar we allemaal onderdeel van zijn. Neptunus geeft je dus een hogere staat van verbondenheid terug, na het isolement van Uranus. Van astrologen wordt vaak gezegd dat ze in ivoren torens leven, en dat is inderdaad het gevaar van Uranus. De meeste professioneel werkende astrologen werken in absoluut isolement, alleen, en het wordt tijd dat we supportgroepen gaan creŽren voor elkaar en met elkaar, waarbij alle individualiteit gerespecteerd blijft. Uranus staat immers in Waterman op dit moment. De volgende fase, de Neptunus fase geeft de compassie en de behoefte iets te doen voor anderen. Maar ook Neptunus kent een schaduwzijde, want deze staat van zijn kan op een gegeven moment tot een bepaalde desintegratie leiden, van chaos, en van oplossing, en die heeft Pluto weer nodig om je opnieuw wakker te schudden in bepaalde waarheden. Neptunus kan tot desillusies leiden, maar de compassie van Neptunus is dus wel precies het antwoord op de Uranische staat van zijn.


Als we op dit moment in de geschiedenis kijken naar de planeet Uranus en naar het teken Waterman, dan vallen twee dingen op, die heel erg voelbaar en zichtbaar zijn in de ontwikkelingen die plaats vinden in de Westerse wereld met betrekking tot de astrologie. Om bij Waterman te beginnen: de planeet Neptunus bevindt zich daar sinds 1998 in, en deze zal in het teken Waterman blijven tot 2012.

Neptunus is de planeet van het grenzeloze, en dat wil heel concreet zeggen dat er geen grenzen meer zijn, dat alles open is voor iedereen. Toen Neptunus in het teken Boogschutter stond in de 70er jaren, kwam het onderwijs (Boogschutter) beschikbaar voor iedereen. Toen Neptunus in het teken Steenbok stond, kwam het zakelijke beleggen beschikbaar voor iedereen, evenals 'design': vormgeven past heel sterk bij Steenbok. Astrologen kwamen opeens met heel strak vormgegeven visitekaartjes en briefpapier aan om zo professioneel mogelijk over te komen.... En toen Neptunus in Waterman kwam kwam de computer (dat overigens ook onder Waterman valt: het flitsende denken) beschikbaar voor iedereen, en daarmee erg veel informatie via computerprogramma's.

Er wordt al een tijd lang nauwelijks astrologieliteratuur van enig niveau uitgegeven, zoals dat een decennium geleden wel het geval was: de hausse daarin was toen Uranus (astrologie) in het teken Boogschutter (uitgeven) stond, overigens destijd samen met de planeet Jupiter. En waar de commerciŽle markt zich en masse nu op heeft gestort, althans in Nederland is in het uitgeven van cd-roms met mooie plaatjes en de mogelijkheid om zelf je horoscoop te berekenen en eventueel ook nog te interpreteren. (Deze voordracht stamt uit 2000).  Mensen kopen die cd-roms en masse, om vervolgens te constateren dat ze er niets mee kunnen. Maar dat zal die uitgevers worst wezen. Mensen worden dus lege worsten voorgehangen zou je kunnen zeggen, met die fraai uitgegeven cd-roms. Er wordt net gedaan alsof astrologie makkelijk is en voor iedereen: alsof je er zelfs niets voor hoeft te doen, de computer doet het wel!

Neptunus vervlakt dus ook, het maakt niet alleen iets toegankelijk voor iedereen, het haalt de energie daarmee tegelijkertijd naar beneden, naar een heel pop-achtig niveau. Als je op een Nederlandse zoekmachine op het internet naar het woord astrologie zoekt, krijg je een keur van nietszeggende webpagina's, waar je maag van omdraait. Oppervlakkigheid troef. En steeds meer mensen lezen hun horoscoop gewoon als grapje. Serieuze astrologie is helemaal verdwenen sinds Uranus uit het serieuze teken Steenbok is gegaan, en nu Neptunus, de planeet van vervlakking en oplossing in het teken van de astrologie is gekomen.

Anderzijds is het ook waar dat Neptunus de mode maakt. Neptunus is een collectieve onderstroom in het collectief onbewuste van de mens en maakt mensen open voor bepaalde dingen, dus ook voor astrologie. Mensen die zich vroeger niet zouden wagen zich in te laten met astrologie, doen het nu wel. Astrologie is mode geworden sinds Neptunus in het teken Waterman staat! En laten we eerlijk zijn: dat kan eigenlijk kan dat geen kwaad voor ons beroep! Het wordt tijd dat astrologen gewaardeerd worden, dan maar financieel, want in alle ernst, ik denk dat astrologen in hun beroep  op de achtergrond  meer goed doen dan ze zichzelf realiseren, en veel individuen in problemen kunnen helpen de juiste weg te vinden, zodat ze niet helemaal verdwalen en uiteindelijk bij een psychiater terecht komen.


Als je naar de passage van Uranus door de dierenriemtekens kijkt, dan kun je heel goed waarnemen, dat telkens als Uranus in een "yin" of vrouwelijk/negatief of introvert teken staat, de astrologie zich weer verdiept, en introverter wordt, en telkens als Uranus in een "yang" of mannelijk/ positief of extrovert teken staat, de astrologie zich weer sterker naar buiten profileert. Uranus staat dus nu duidelijk in een "yang" teken. Omdat de totale omloop van Uranus rond de dierenriem 84 jaar duurt en we 12 dierenriemtekens hebben, loopt Uranus gemiddeld zeven jaar lang in een dierenriemteken. Na telkens 7 jaar hebben we dan ook echt een nieuwe fase en een nieuwe kleuring wat de astrologie betreft:

Als we de recente geschiedenis nalopen, kunnen we heel goed zien hoe de astrologie inderdaad de kleuring aannam van het teken waar Uranus doorheen liep in die tijd. Uranus liep in het yange teken WEEGSCHAAL van ongeveer 1969 tot 1975: de flower power astrologie kwam toen op! Uranus liep in SCHORPIOEN: van ongeveer 1975 tot 1981en er werd toen echt diep gestudeerd, de psychologische astrologie van vandaag werd geboren (denk aan Liz Greene en Dane Rudhyar) en astrologisch onderzoek was in die tijd eveneens heel sterk. Michel Gauquelin beleefde hoogtijdagen met zijn onderzoek, en in deze periode werd het nu niet meer verkrijgbare werk "Recent Advances in Natal Astrology" van Dean & Mathers uitgegeven, dat alle onderzoek over de astrologie op een rijtje zette in een soort van encyclopedie.

Uranus liep in BOOGSCHUTTER van ongeveer 1981-1988: er kwamen steeds meer congressen en boeken in omloop en in deze periode werden de huidige astrologiecursussen en scholen geboren, allemaal fenomenen die bij Boogschutter passen. Het culmineerde in 1988 door een steeds sterker worden contact tussen astrologen van verschillende landen. In 1981 bijvoorbeeld vond het eerste Internationale Astrologiecongres in Zwitserland plaats, gevolgd door de internationale congressen in Amerika (UAC). Internationaal is uiteraard ook een fenomeen dat bij Boogschutter hoort.

Uranus liep vervolgens in STEENBOK van ongeveer 1989-1995: Er waren toen veel interne pogingen tot organisatie, maar ook tot een solidere professionaliteit van de astrologie. Astrologen begonnen zich in te laten met financiŽle astrologie en kregen werk in het bedrijfsleven. Hun visitekaartjes werden design en hun briefpapier eveneens, allemaal Steenbokkwaliteiten.

Uranus liep in WATERMAN: vanaf 1996 : toen kwam er een enorme versnelling en losbarsten van het internet. Astrologie per computer dus. Astrologie zou eigenlijk nu ook zijn functie als wakkermaker en bewustwordingsproces ten volle kunnen ontplooien. Een humanitaire astrologie, de astrologie van Rudhyar en Ruperti past heel sterk bij deze periode.

Uranus zal in het yinne teken Vissen komen in 2003, dus dat duurt niet zo lang meer. We hebben nog maar een paar jaar te gaan om optimaal te profiteren van het internet, van de versnelling in de astrologie en van het vormen van, om een oud Aquariaans woord te gebruiken, broederschaps-en zusterschapsverbindingen, groepsgewijze, in de astrologie. De onmiddellijke toekomst van de astrologie zal dus een voortzetting zijn van de situatie waarin we ons nu bevinden: het is opwindend, vernieuwend en we komen met elkaar in contact via de computer en vormen supportgroepen voor elkaar. Eigenlijk is dat heel mooi, want juist omdat astrologen zulke individualisten zijn, en liever niet fysiek geclaimd worden door welke vorm van collectiviteit ook, past het dat we voor het eerst supportgroepen krijgen juist omdat we nu het ware Waterman ideaal kunnen uitvoeren via de virtuele computerwereld: verbonden in een groep, en toch individueel op je eigen moment. Wat wil je eigenlijk nog meer?

Je mag verwachten dat we na 2003 een periode zullen krijgen waarin voor de buitenwereld de astrologie lijkt te verwateren en op te lossen, en misschien ook wel weer geÔdealiseerd wordt, en nog sterker in beeldvorm uitgedrukt wordt. Computers zullen steeds meer met beelden en webcams werken bijvoorbeeld, steeds meer visuele overdracht via plaatjes in plaats van cijfers en tekst zoals nu. Rationaliteit zal dan echt vervangen worden door intuitievere  vormen van astrologie met alle gevaar voor vervlakking inbegrepen. Een enorme nadruk op rekenen en handmatige technieken zal pas weer plaats gaan vinden als Uranus in het teken Ram gaat lopen, over een jaar of 10. Tegen die tijd weet natuurlijk niemand meer hoe je een horoscoop met de hand moet berekenen:-) Uranus in Vissen na 2003 zal met name een grote rol kunnen gaan spelen in de medische wereld. Medische astrologie zal best een  sleutelwoord kunnen zijn van 2003 tot 2010, evenals trouwens helderziende vormen van astrologie.


Als je naar bekende astrologen kijkt, en naar de plaatsing van Uranus in hun horoscoop, qua tekenachtergrond, dan zie je notabene ook dat hun specifieke bijdrage in astrologie echt gekleurd werd door het teken waarin Uranus zich bevond.

Uranus in RAM: hadden bijvoorbeeld de statisticus Michel Gauquelin en Robert Carl Jansky (die ook bekend werd door zijn technische informatie over onder meer de eclipsen)

Uranus in STIER had William Lilley, die goed verdiende met uurhoeken, en Noel Tyl: die ook zeer productief genoemd kan worden.

Uranus in TWEELINGEN had Alan Leo: die enorm veel genetwerkt en gecommuniceerd heeft, en tijdschriften oprichtte en veel boeken schreef, en deze tijdschriften vormden de bakermat voor de Nederlandse georganiseerde astrologie. De huidige generatie topastrologen heeft ook Uranus in Tweelingen, zij werden 84 jaar na Alan Leo geboren. ALAN OKEN is daar een voorbeeld van: hij schrijft veel en geeft veel lezingen, evenals vele van zijn tijdgenoten: Jeffrey Green, Raymond Merriman, Jeff Jawer. Allemaal bekende namen, en allemaal namen van mannen. Uranus in Tweelingen is Uranus in een yang-teken...

Maar toen kwam Uranus IN KREEFT en kwamen de eerste vrouwelijke astrologen van naam: Evangeline Adams, is daar een ijzersterk voorbeeld van, die beroemd werd door onder meer haar boek "ństrology for Everyone", en ook Karen Hamaker die internationaal een enorme reputatie heeft vanwege haar boeken, die ook door iedereen gelezen worden.

Uranus in LEEUW had bijvoorbeeld Thierens: de leidende figuur van de WvA begin vorige eeuw in Nederland.

Uranus in MAAGD komt voor bij een hele nieuwe generatie astrologen, die astrologie voor genezing in willen zetten en zich ook bezig houden met het verschaffen van technische hulpmiddelen in de astrologie. In de geschiedenis waren Elsbeth Ebertin, Tycho Brahe, Wilhelm Knappich en Leo Knegt astrologen met Uranus in het teken Maagd. Elsbeth Ebertin kunnen we nog dankbaar zijn voor haar gedetailleerde en accurate werk met betrekking tot de anatomische correlaties met de dierenriemgraden. En Leo Knegt staat bekend om zijn technische astrologieboeken. Elise Schouten is een astrologe met Uranus in Maagd van de huidige generatie, zij maakt al weer een aantal jaren een astrologische agenda, een opschrijfboekje voor astrologen, zou je kunnen zeggen, wat natuurlijk ook Maagd is.

Uranus in WEEGSCHAAL had Th. J. J. Ram die het bekende boek "Psychologische Astrologie" schreef, en Charles Carter, en Marc Edmund Jones, die ongetwijfeld netwerkers waren die mensen met elkaar verbonden binnen de astrologie.

Uranus in SCHORPIOEN hoort bij drie van de meest invloedrijke en belangrijke astrologen - alledrie diepgravers, die alle drie door de meeste mensen als "moeilijk" ervaren worden: Dane Rudhyar, Thomas Ring, en Walter Koch.

Van Uranus in BOOGSCHUTTER is Grant Lewi een goed voorbeeld, wiens boek "Heaven Knows What"" misschien wel het meest verkochte astrologieboek aller tijden is geweest en nog steeds gedrukt wordt! En let eens op de titel: Heaven Knows What: het woord "Know" of Kennis alleen al is zo Boogschutter als het maar zijn kan, en Uranus is natuurlijk weer Heaven, of de hemel.

Uranus in STEENBOK had Charles Jayne. Hij schreef "Horoscope Interpretation outlined": Het woord "outlined" duidt al op structuur en op een plan a la Steenbok. Hij bekommerde zich om de horoscoopstructuur. Een andere astrologe met Uranus in Steenbok is Mellie Uyldert. Veel mensen ervaren haar astrologie als nogal streng. Ze brengt een astrologie die je met je eigen verantwoordelijkheid confronteert, minder een structuur als wel een spirituele beleving van Steenbok.

En dan komen de astrologen die Uranus in Waterman hadden en allemaal zo hun eigen systeem bedachten:

Morin de Villefranche, Willem Koppejan, Edith Wangemann, J.B. Gieles en de enige astroloog die niet een eigen systeem bedacht maar een humanistische en wereldomvattende visie had: Alexander Ruperti, en uitgerekend deze figuur is jullie wel bekend vanwege het werk van het CHTA.

Van de astrologen met Uranus in het teken Vissen, die ons ook een tipje van de sluier kunnen doen oplichten voor wat de onmiddellijke toekomst betreft was de eerste die ik in het boek Cirkels tegenkwam , een astroloog die nogal bekend stond om zijn drankzucht, dus die slaan we maar over..., de tweede die ik tegenkom was een astroloog die plagiaat pleegde bij het leven, dus die slaan we ook maar over. Dat zijn wel de meer negatievere eigenschappen van Vissen. Maar je mag verwachten dat Uranus in Vissen op een hoger plan niet alleen intuÔtie betekent maar ook pure helderziendheid. En wat wil het geval? Nostradamus, die misschien wel de meest profetische astroloog van de afgelopen eeuwen was, had Uranus in Vissen. Nostradamus was echter ook arts. Het ligtdus  in de verwachting dat de periode van Uranus in Vissen astrologie en geneeskunde weer dichter bij elkaar doet brengen. 

Andere astrologen met Uranus in Vissen, astrologen die binnenkort dus 84 jaar zullen worden, zijn Douglas Baker, bekend om zijn esoterische astrologie, Zipporah Dobyns, Louise Huber, Theodor Landscheidt: een mysticus en wetenschapper, Sydney Omarr, die het prototype is van astrologie als modeverschijnsel,  de inmiddels  reeds overleden Marion March en  John Addey die eveneens sterk mystieke kanten hadden. Als de astrologie de laatste tijd dus wat al te rationeel wordt, en wat al te zeer gericht op de uiterlijke wereld, ga er dan maar van uit, dat er een omslag komt na 2003, en de esoterische en mystieke kanten van de astrologie weer volop in de aandacht zullen komen te staan!


Het verleden, het heden en de toekomst van de astrologie laat zich dus tamelijk eenvoudig afleiden door naar Uranus te kijken en deze afleiding is verifieerbaar voor iedereen die de astrologische taal spreekt.

In filosofisch opzicht is het echter waarschijnlijk ook heel erg juist om je te realiseren dat elke astrologie een afspiegeling is van de cultuur waarin deze beoefend wordt. Dat we op dit moment een astrologie hebben die het erg goed doet in het bedrijfsleven, komt mede vanwege de cultuur van het bedrijfsleven op dit moment in Nederland. Astrologie is een van de oudste wetenschappen, en ze zal nooit verdwijnen, op dezelfde manier als het fenomeen God of de hemel, of de sterren en de planeten nooit zullen verdwijnen, hoe we het ook uitdrukken in een specifieke cultuur.

In individueel opzicht blijkt astrologie het doel van bewustwording, van wakkermaken en van begrijpen van hoe de mens in elkaar zit te hebben. Maar wat over het maatschappelijke doel? De toekomst van de astrologie is heel erg verweven met hoe functioneel astrologie is in maatschappelijk opzicht. Wat kan astrologie betekenen voor mensen die de taal zelf niet machtig zijn? Op dit moment in de geschiedenis betekent astrologie voor niet-astrologen twee dingen: in de eerste plaats vermaak, en astrologen verdienen dan ook voor een groot deel hun brood in de amusementsindustrie. In de tweede plaats betekent astrologie voor de maatschappij iets wat wederom met het individu te maken heeft. En hier komen we opnieuw bij Uranus aan als planeet. Het uitoefenen van astrologie in een maatschappij vol mensen die de astrologische taal niet machtig zijn betekent eenvoudigweg dat je consulten geeft op basis van de horoscoop aan andere mensen. En wat blijkt? In die consulten vertelt je mensen niets nieuws. Je vertelt ze iets dat men aan de binnenkant al weet. Maar...... de hele wereld zal altijd en eeuwig proberen je te doen aanpassen aan de status quo, aan middelmatigheid en aan de gemene deler die alle mensen met elkaar gemeen hebben, zodat je zo min mogelijk last veroorzaakt. Bijna niemand, zelfs je ouders niet, geeft je een advies wat daadwerkelijk bij jou als individu hoort. Want iedereen projecteert zijn eigen verwachtingsbeelden op anderen. En dat is nu precies het helende kenmerk van een astrologieconsult voor een ander: iemand hoort, wellicht voor het eerst van zijn leven, iets in de buitenwereld van een ander persoon, dat hij of zij aan de binnenkant ook zo voelt. Dat heet bevestiging. Bevestiging niet van het ego, bevestiging NIET van eigen wensen of verlangens, maar bevestiging van het INNERLIJK van iemand. De horoscoop is een prachtige blauwdruk van zowel het innerlijk als het uiterlijke leven van iemand, maar het is op het innerlijke vlak dat ons leven betekenis krijgt. Ik noem deze functie van horoscoopconsulten voor andere mensen, het mensen terugbrengen bij zichzelf. De hele wereld zal immers proberen je uit je zelf te halen, zodat je je aanpast aan de uiterlijke wereld. En deze omgekeerde situatie, de situatie van de astrologie, is dan ook zo ongelooflijk sterkend en heelmakend, dat ik nooit over dit wonder uitgesproken zal raken. Grappig genoeg is Uranus de planeet die inderdaad alles omkeert. Uranus zelf draait 180 graden omgekeerd om zijn eigen as heen dan alle andere planeten. Waar de hele wereld van je vraagt je innerlijk op te offeren aan het uiterlijk, doet Uranus het omgekeerde, en draait alles weer om naar het innerlijk.

Een andere omschrijving van de functie van astrologie is dat astrologie kan helpen met wat Paramahansa Yogananda zou noemen: Hoe Te Leven. We leren van alles hier in de westerse maatschappij: we leren rekenen, met computers om gaan, we leren geld verdienen, maar niemand vertelt ons wat we moeten doen met problemen die we op ons pad tegenkomen. Problemen hoor je eigenlijk niet te hebben. Problemen zijn afwijkingen van de norm. Dat ze enorme potentiŽle groeipunten zijn, is iets wat hooguit bij enkele verlichte psychologen terugkomt. Juist op dit moment in de Westerse wereld, is er zo weinig aandacht voor onze innerlijke groeiprocessen dat alleen al daarom astrologie zinvol en functioneel is. En alleen als astrologie zinvol en functioneel is, heeft het bestaansrecht. Astrologie is een afspiegeling van de cultuur waarin ze beoefend wordt, zei ik eerder. De cultuur waarin wij astrologie beoefenen is Westers, en dat betekent nog steeds belust op materieel gewin. Maar precies die nadruk op geld en de beurskoersen en de economie, vraagt een antwoord op de innerlijke vragen die mensen in zo'n maatschappij hebben. Astrologie geeft dat antwoord. Astrologie voldoet aan je innerlijke gevoel van schoonheid en harmonie, het voldoet aan je behoefte iets concreet en 'zichtbaar' bewezen te willen hebben, het is niet puur intuÔtief, en het voldoet tegelijkertijd aan je innerlijke weten dat je verbonden bent met een groter zinvol geheel.

Vraag je, in je astrologie beoefening in de toekomst, met enige regelmaat af waartoe astrologie dient, en waarom jij astrologie beoefent. Het is minder belangrijk je te richten op bepaalde technieken, dan op deze heel essentiŽle vragen.

OVERZICHT URANUS 1900-2025

RAM van 1927-1934 / 2010-2018
STIER van 1934-1941/ 2018 -2025
TWEELINGEN van 1941-1948/1949
KREEFTn 1948-1955/1956
LEEUW 1955-1961/1962
MAAGD 1962-1968/1969
WEEGSCHAAL van 1968-1974/1975
SCHORPIOEN van 1974-1981
BOOGSCHUTTER van 1981-1988
STEENBOK van 1904-1912/1988-1995
WATERMAN van 1912-1919/1996-2003
VISSEN van 1919-19272003-2010

© Joyce Hoen 2001-2007