Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


TRANSITS ALS SPIRITUEEL GROEIPROCESdoor

JOYCE HOEN DF Astrol S

-tweede gecorrigeerde en aangevulde druk-

ISBN 90805916-3-7, 223  pagina's/ zwart-wit/ gelijmd, 190 x 275 mm, € 35,00

Bestellen: maak € 35,00 over op CHTA, RUURLO  IBAN: NL34 RBRB 0956 0166 77, BIC SNSBNL2A
o.v.v. naam en adres en "Transits" 
en "Transits"  VERZENDING NAAR BELGIE: alleen nog per PDF a 10,00 euro , voor Nederland geldt dit binnenkort ook want ik ben bijna door de papieren versie heen, maar ook nu kun je dit boek al per pdf ontvangen voor 10,00 euro.

 Stuur eventueel een emailtje met het post adres naar: chta @ astrologie.ws


De tweede druk is december 2006 verschenen, compleet gecorrigeerd en met aanvullingen van 9 pagina's in het Pluto hoofdstuk (o.a. over de Pluto in Steenbok periode).  Als je het boek nog niet hebt, doe jezelf dan een plezier. Er zijn al hele astrologiegroepen die gezamenlijk workshops houden over de inhoud van dit boek!  Zie ook de commentaren hieronder van lezers van het eerste uur. 

In dit boek wordt een nieuwe benadering van transits besproken, door ze in een heel logische cyclus te plaatsen, die echter nog nooit eerder zo is bekeken:  simpelweg door de horoscoopcirkel in verbinding te brengen met de Maanfasencyclus (a la  Rudhyar). Zo kun je met behulp van de Saturnus-transit cyclus accenten van je levensloop direct uitzetten, en zul je in je consulten met anderen tot een snelle en diepgaande analyse kunnen komen die ook je cliënten enorm kunnen helpen.  Daarnaast worden de planeten Uranus, Neptunus, Pluto en Mercurius op dezelfde manier bekeken en ontstaat daardoor een diep inzicht in de cycli van planeten als geheel.  Het boek is de neerslag van duizenden consulten en workshops gehouden sinds 1997, zodat vele mensen  in de praktijk nu al met deze cyclische inzichten werken. 

Boekbesprekingen en commentaren van lezers: 

Joyce Hoen: Transits als spiritueel groeiproces
CHTA, 2004, ISBN 90-805916-3-7

Verschenen in de Winternieuwsbrief januari 2005 van Aries Astro Services

Joyce Hoen onderscheidt de persoonlijke en de transpersoonlijke wereld en het is Saturnus die op de grens tussen deze twee werelden staat. Enerzijds is er de wereld van de persoonlijkheid en het ego, het ‘lagere zelf’, de identiteit die je aanneemt ter overleving en waardoor je gericht bent op de buitenwereld, onder leiding van de Maan. Anderzijds is er het ‘hogere Zelf’, de wereld van wat de auteur de ziel noemt, waarin je gericht bent op de binnenwereld en je ware spirituele essentie, de Zon. Dat is het domein van de ‘transpersoonlijke’ planeten Uranus, Neptunus en Pluto, als hogere Mercurius-, Venus en Marsfuncties van de ziel. Omdat Saturnus over de grens tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke waakt, is het geen wonder dat de helft van dit boek over deze planeet gaat. Door erkenning in de buitenwereld te weigeren jaagt Saturnus ons als het ware het spirituele pad op. Maar voor de persoonlijkheid, die met zijn ego in een afgescheiden ‘ik’ gelooft, is dat altijd pijnlijk.

Een Saturnus-cyclus duurt een kleine 30 jaar en het is normaal dat de eerste cyclus het ‘Pad weg van God’ vertegenwoordigt. Maar daarna is het tijd gekomen om meer innerlijk gericht te worden, om ons op het ‘Pad naar God’ te begeven. Opdat we, weer een kleine 30 jaar later, onze gehechtheid aan de buitenwereld loslaten om uiteindelijk het ‘Pad in God’ te gaan. Deze drie fasen – probleemfase, bewustwordingsfase en synthese – worden uitgebreid beschreven voor de huizen waarover Saturnus heerst of waarin hij staat in de geboortehoroscoop. Maar ook wordt de loop van Saturnus door de afzonderlijke huizen, wat gemiddeld zo’n 2,5 jaar per huis duurt, besproken. Hierin correspondeert het IC en het vierde huis met het meest innerlijke en spirituele, en het MC en het tiende huis met het meest veruiterlijkte en wereldse leven.

Uiteraard komen ook de transits van de buitenplaneten zelf aan het woord. De huizen die Uranus doorloopt geven aan welk gebied van ons gedurende zo’n zeven jaar bevrijd wordt van oude patronen. De huizen waardoor Neptunus gemiddeld zo’n 13,5 jaar loopt geven de gebieden aan waar we de verbondenheid terug kunnen vinden die we kwijtraakten met onze geboorte, hoewel we ons er toen nog niet bewust van waren. De huizen waardoor Pluto loopt, zo’n 20 jaar per huis, geven de gebieden aan waar we doodsangsten kunnen doorstaan, angsten waarover we geen controle hebben en waarbij we alleen maar kunnen kijken naar hoe we onderworpen zijn aan een zuiveringsproces. Gelukkig hebben we aan één zo’n ervaring meestal wel genoeg voer voor een heel leven, zodat ons ego niet bij elke transit door een nieuw huis last heeft van deze purificatie.

Het boeiende van dit boek vind ik dat veel beschrijvingen van transits herkenbaar zijn. En dat het daardoor een stimulans is om mijn grote levenslijnen weer eens opnieuw te beschouwen. Om tot het inzicht te komen dat er maar één vrijheid is: om me over te geven aan iets dat groter is dan ik zelf en dat – achteraf bekeken – mijn hele leven bestuurd blijkt te hebben. En dat is maar goed ook.


Boekbespreking van Mellie Uyldert in de "Kaarsvlam", 59e jaargang no 2, maart-april 2005

Boekbespreking: Joyce Hoen: Transits als spiritueel groeiproces, CHTA, € 35,00 - ISBN 90-805916-3-7

Tegenwoordig heb ik het genoegen om de bekende astrologe Joyce Hoen als buurvrouw te hebben als ik in mijn heerlijke buitenplaats Oasis te Kalmthout verblijf. Joyce woont er in het huis dat zij "Sunlodge" noemde, en waarbij zij een heilige tuin naar Indiaans voorbeeld aanlegde. Haar astrologie-leerlingen verblijven er van tijd tot tijd om zich verder onder haar leiding in astrologie te bekwamen, en genieten er met name van de heide, het bos en de heerlijke tuin van Oasis. Geen wonder dat zij daar geinspireerd wordt in de stilte en het leven van het ven. 

Ik ben blij dat er schrijvende astrologen zijn als Joyce Hoen, die haar mening en oordeel met die van anderen durven vergelijken, dus zich aan andermans oordeel durven blootstellen. Want er moet 1 oordeel zijn dat de waarheid zegt, en die moeten wij eenmaal met elkaar erkend hebben als uiterste waarheid - die wij altijd erkend en "geweten" hebben. Ons geweten, dat is Saturnus in ons.

Transits zin in de tijd verlopende planeetstanden door de huizen van de horoscoop, het veranderende zedelijke oordeel in de loop der tijden. Want ieder zedelijk oordeel wordt bepaald door de planeet Saturnus in de eerste plaats, maar tegelijkertijd vermengd met Jupiter. Maar ook door de zedelijke oordelen die ontstaan uit de psychische situaties van het ogenblik, waaronder de gangbare moraal van het moment! De opvoeders zijn gewend hun leerlingen een gangbare moraal op te dringen, wat vaak de moraal van een zeker tijdvak is, door zekere sterrenstanden teweeg gebracht.

Omdat een transit een in beweging voortgaande planeet is, zijn er dus veranderende aspecten. Dus de zienswijze, de zedelijke houding van de mens op een bepaald moment. En nu is de vraag hoe de mens iets moreel beoordeelt op een zeker moment: het NU! Gisteren kan mijn oordeel anders geklonken hebben dan vandaag, en dat is dan niet een blijk van met alle winden meewaaien, want het moet liefst een blijk van zedelijke groei zijn, een situatie van een nieuw doorbrekend inzicht. Een mens moet altijd bereid zijn tot het volgen van een nieuwe waarheid! 

De planeten bewegen zich voort en krijgen dus voortdurend andere morele verhoudingen in hun leven. Daarbij is de verhouding van het ik tot een zekere morele opvatting afhankelijk van de ontwikkeling van de horoscoop als krachtenverhouding. Het blijft voor een persoon altijd de vaag in hoeverre een ik zich kan ontdoen van een bestaande morele verhouding. Een gevoelig mens kan bv. als kind hevig lijden onder morele dwang, die bij Saturnus behoort of zelfs over een andere persoon een onbillijk oordeel vellen.

Bij de mens met een overwegende Jupiter-invloed zal billijkheid het absolute overwicht van de strenge zedenmeester Saturnus afzwakken -- het is maar net wie van de twee in een mensenziel overheersend is. In het algemeen nemen kinderen als de zwakkere partij de morele dwang van hun ouders noodgedwongen aan en over. De sterke ikken onder hen nemen de strijd tegen de volwassenen op.

De actuele planeet-aspecten door je eigen horoscoop beschrijven je eigen zielenleven, als je eigen inwijdingen in de jaren van het mensenleven. Zoals het ervaren en gebruikt wordt, schept het weer een nieuw stuk van de vormende ervaringsweg die een mens doorloopt. En dat heeft Joyce helder en uitstekend beschreven, bijvoorbeeld de weg van Saturnus door de huizen van je horoscoop -- zoals de voelende, denkende en bewustwordende mens dat ervaart. En een dergelijke voorlichting wensen we dan ook ieder opgroeiend mens toe: lees dit boek als je je horoscoop hebt laten trekken! 

We begrijpen ook hoe goed het is dat de astroloog-psycholoog zich door Joyce laat opleiden en inwijden! Alles wat je in het menselijk leven op Aarde innerlijk en uiterlijk kan overkomen, dat is de levenszin! Het is de Liefde en de Scheppingsvreugde der Goden! 


Een greep uit de commentaren van de lezers van het eerste uur: 

Simon de Smeth: Ik kreeg gisteren je nieuwe boek in huis, ik heb er vandaag de hele dag in gelezen. Schitterend!   

Liesbeth de Boer: Een heel waardevol boek, mooi duidelijk uitgegeven, en geen drukfouten. Knap hoor!!!!!!!!!!! Ik neem echt de tijd (Saturnus) voor dit boek want ik wil het goed tot mij laten doordringen. 

Yvonne Grijpstra: ik ben met je boek begonnen en ik kan niet anders zeggen, dat ik het echt een goed boek vind. Wat leest het makkelijk en het wordt zo duidelijk uitgelegd  Ik ben nog niet zover (blz. 40), omdat ook andere verplichtingen roepen en ben ook niet een vlotte lezer, maar zodra ik weer wat tijd heb, ben ik aan het lezen. Het is voor mij een geschenk en zou bijna zeggen: schrijf aub boekenkasten vol. 

Esther Breuker: Ik heb aan een stuk door je boek gelezen,geweldig vind ik het. Alle lezingen, workshops, lessen en verhalen die ik de afgelopen 5 jaar heb mogen beleven, zijn prachtig gebundeld en geven mij de basis en het vertrouwen om als astroloog op een zinvolle wijze aan de slag te gaan.

Dineke Hoekstra: Kreeg vorige week je nieuwe boek in huis: het voelt als een cadeautje, heerlijk om uit je werk zo'n nieuw boek op de mat te vinden! heb het weekend zitten lezen: fantastisch, mijn complimenten. Het boek ziet er goed verzorgd uit, is heel makkelijk leesbaar en zo verhelderend. Er staan dingen in die ik in het boek van Robert Hand nooit tegenkwam, ook miste. Ik kreeg dan zo'n gevoel van: ligt dat nu aan mij, ben ik de enige die het zo voelt? In jouw boek, met name de transit van Saturnus over de cusp van het 4e huis herkende ik van A tot Z . Verheug me nu al op vanavond, ga ik verder lezen.

Annet Mol: geweldig je nieuwe boek. Ik heb het tussen het opknappen van de kamers door gelezen en ik ga het gauw weer herlezen. Het is echt een verademing zoals je de spirituele astrologie begrijpelijk maakt. Ik blijf er van genieten.

Lonki Porteners:  ik heb 'm in huis en al razendsnel hier en daar gelezen. Op eigen transits uiteraard en ook op die van intimi. Zeer herkenbaar en vooral van jouw kant zeer liefdevol uitnodigend tot spirituele groei. Je laat vooral de perspectieven zien, de vruchten. Daar ga ik voor. Dankjewel.

Toevoeging bij reacties: 
van Alice Lentjes:

Ik heb met ongelofelijk veel plezier de correcties gedaan. Aangezien het enorm interessant was om te lezen, heb ik de teksten meerdere malen moeten lezen. Als je corrigeert, lees je niet echt wat er staat. De zinnen van Joyce waren ook enorm.....grinnik. Maar het allermooiste is wel, dat ik gewoon iets heb aan het boek. Het maakt dingen duidelijk. Het is ook geen boek om een keer te lezen en dan weet je het wel. Het is een leesboek, maar ook een opzoekboek, om steeds weer opnieuw stukjes te lezen en je eigen te maken.

Ik vind het een, alweer, enorme prestatie van Joyce en heb last van plaatsvervangende trots voor een dergelijk boek.


K.M. schreef dd 4/11/2004 : Had nog niet echt gereageerd, behalve dan dat ik alles ademloos aan het lezen was, tot de transits van Mercurius toe, hetgeen logisch was,want M.liep door mijn 8ste huis...
 
De reden dat ik niet reageerde, (maar ik had natuurlijk wel even mogen vermelden, dat je boek er sowieso goed uit ziet, en op een heel fijne en prettige manier leesbaar is), is dat ik nogal verbijsterd was en heel lang en diep moest denken over hetgeen je schreef over Saturnus in transit over het IC: de eerste keer leerde ik mijn partner kennen en de tweede keer nam ik afscheid. Jouw verhaal over dat je op die positie een partner zou kunnen ontmoeten, die je al heel veel levens kende, klopte voor mij toen al als een bus (bij de eerste ontmoeting). Maar je schreef ook dat het niet noodzakelijkerwijs een levenslang durende relatie behoefde te zijn. Ook dat klopte...En dan komt weer mijn gevoel naar boven (en dat is natuurlijk wel onzin) : hoezo vrije wil? 
Al met al komt mijn reactie wat laat, maar ja ik denk vaak eerst heeel lang voor er een reactie komt, en soms komt ie helemaal niet:-)

Hilde van den Broeck: www.lichtwerk.be
 
Dank je voor je boek !!
Nu weet ik waarom ik met astrologie begonnen ben, en ook waarom bij jou.  Dit boek legt helemaal de link tussen de zaken die me nauw aan het hart liggen en de astrologie.  Ik heb het gevoel dat het helemaal klopt terwijl ik het lees, het is volledig in balans (althans voelt zo voor mij) ,  en het is zo ontzettend herkenbaar… 
Veel wordt me nu ineens duidelijk en de puzzelstukjes vallen ineen (ja zelfs met merc retro, die zorgt hier trouwens voor verschrikkelijke computerproblemen maar da's dan weer een ander verhaal).  De kennis die mijn pluto in 3 reeds had opgedaan en alles wat mijn merc in vissen al had aangevoeld worden door saturnus op zijn plaats gebracht, in ruimte en tijd gesitueerd ahw.
Dank, je geeft me een enorm geschenk (niet alleen aan mij geloof ik) door je inzichten zo duidelijk weer te geven, het is treffend hoe ik mijn leven tot nu toe er kan in plaatsen. 
En het kan allemaal waar zijn dat je het niet zo belangrijk vindt wat anderen ervan denken en dat je geïnspireerd bent geweest bij het schrijven van dit boek en …  Maar toch wil ik JOU danken Joyce dat je eraan begonnen bent, het afgewerkt hebt en het dan nog te onzer beschikking stelt. 


januari 2005

Op de eerste plaats wil ik je complimenteren met je boek Transits als spiritueel groeiproces. De teksten werkten als een indringende spiegel voor wat ik aan het doen ben, wat ik belangrijk maak, hoe ik mezelf dagelijks voorneem met de `stroom`  mee te gaan en alles te zegenen wat op mijn pad komt, en net zo vaak weer struikel over mezelf, mijn ego. De teksten zijn voor mij meer dan alleen taal, het stimuleert tot een voortdurende oefening in bewust-zijn. 
Ben Venneman - www.benvenneman.nl


An (Brecht) 
Ik ben je boek over de transits aan het lezen, ben nog maar met Saturnus bezig maar nu is er veel dat me duidelijk wordt. Je boek is een godsgeschenk. 


februari 2005:

Germa Thoen:
.. ik ben aan je boek begonnen, en het lijkt of je veel zaken voor mij geschreven hebt  ... ik heb hem uiteraard nog niet helemaal uit, tot nu toe fantastisch. Dank voor je kennis die een verrijking is voor velen.


Heleen Goezinnen: 
De laatste paar weken ben ik jouw Transit-boek aan het bestuderen en ik wilde je even laten weten hoe blij ik ermee ben. Alle losse flodders in mijn hoofd en op papier van lessen en workshops vallen nu eindelijk op z'n plaats en dat doet me veel plezier. Ik ben nu ook zover dat ik het meeste van wat je beschrijft binnen mijn eigen ervaring kan plaatsen en dan leeft het natuurlijk vooral. Een mooie tijdsbesteding als je bedenkt dat Saturnus oppositie zichzelf staat en Uranus over mijn Desc is gegaan (en er nu "ineens" klandizie komt op astrologisch vlak...)
 
Het verhaal over Neptunus in zes sluit zeer aan bij mijn huidige beleving.
Je verhaal in het boek, het klopt, het is waar, ik voel het en het sluit wonderwel aan bij waar ik vertrouwen in heb. Nogmaals, dank je wel.


Ankie Adema, Koutsounari, Kreta: 
Elke middag zit ik een paar uur met jouw boek, iets lezen en dan weer terug te kijken naar mijn leven, te mijmeren en te dromen en langzaamaan vallen er heel veel dingen op zijn plaats. Dank je wel voor de heldere en persoonlijke benadering en beschrijving van de transits. Ik heb er erg veel aan.


Yvonne M.K.:

Heel veel dank voor de spoedige toezending van het TRANSIT-studieboek!
Precies op zaterdag, zodat ik elk vrij momentje erin kon lezen: heerlijk!
Wat een prachtig boekwerk: fijn om in te lezen en geweldig bij duidingen.

maart 2005

Lia ten Wolde: 
Ik heb jouw boek in een adem uitgelezen, PRACHTIG, heel herkenbaar, en net de steun in de rug, die ik nodig heb. (transit Saturnus in 4 voor de 2e keer en weer moeilijk) maar ook waardevol. Dank je wel. 


oktober 2005

Hallo Joyce,
 
Ik heb met heel veel plezier en veel interesse je boek "Transit als spiritueel proces" gelezen, lees verslonden!! Heel boeiend en herkenbaar.
Bij mij viel dit boek precies op het goede moment in mijn handen zoals het meestal gebeurt als je zoekt of vragen hebt en dat bij een transformatie proces hoort :). Het gaf mij hoop.
Toen ik met het lezen van je boek bezig was dacht ik bij mezelf: "wow, dit boek moet in het Frans vertaald worden zodat mijn moeder het ook kan lezen". 
Dank je wel voor je mooie boek en heel hartelijke groeten!!
Marie Feith

maart 2006

Ik kwam bij saturnus niet verder dan een of ander obstakel in je leven.
Vond Saturnus maar een "lastig ding "zo gezegd.
Je hebt je boek geschreven opdat tenminste iemand er wat aan heeft, dat is dan gelukt.
Zo kun je ook echt advies geven.
Ben dus erg met je in de nopjes.
A.R.


december 2007

Ik heb jouw boek transits vorig jaar gelezen tijdens een saturnus-transit in huis 8 (het was zeer verhelderend). Ben met astrologie begonnen toen saturnus over het IC kwam in 1995. Ik vond het leuk en interessant maar het was allemaal heel oppervlakkig. Jouw boek was voor mij het eerst gelezene boek dat veel verder ging, er ging echt een nieuwe wereld voor mij open. Sindsdien ben ik er echt helemaal weg van, ik heb er geen woorden voor. Sinds een aantal maanden staat mijn transit uranus conjunct mijn radix mercurius. Het is een behoorlijke bewustwording, het zijn letterlijk allemaal innerlijke flitsen van oooohhh daarom, en ahhhhaaaa!! In deze periode tot nu toe heb ik dan al heel wat boeken opgevreten. (Deze opmerking is natuurlijk figuurlijk bedoeld, maar zo zei ik het wel steeds en zo voelde het ook.) Ik kan er geen genoeg van krijgen. En wat ik daar nu weer zo geweldig aan vond is dat ik deze week al jouw artikelen aan het ''verorberen'' was en ik het artikel las over Ceres! Nou, ik heb dus Ceres in tweelingen, hoezoo voeding door boeken???? Geweldig! Nou dit wou ik effe kwijt, ik ben zeker van plan om nog veel van jou te lezen omdat je zo gemakkelijk schrijft, zonder onnodig moeilijke woorden te gebruiken. En tot nu toe klopt in mijn geval alles! Ga zo door! Met vriendelijke groet, Shirley


juni 2009

 Je transitboek was voor mij zonder meer een openbaring en een grote inspiratie om intensief met Saturnus te gaan werken!
Je hebt - terecht- al veel complimenten gehad over dit boek. Hier zou je een prijs voor moeten ontvangen. Ik vind het een klassieker. E. te Amsterdam


juli 2009:

Ik ben ook gestart met je boek "transits als spiritueel groeiproces" en vind het gewoon fantastisch. Ik twijfelde of ik het wel moest kopen omdat ik dacht dat ik er niks zou van begrijpen, maar ik moet zeggen dat je echt wel de kunst hebt om de dingen heel duidelijk en eenvoudig te formuleren (zowel in je consulten als in je teksten), zodat zelfs een beginneling het goed begrijpt, zeer leerrijk allemaal. GvW


24 dec. 2009:

Jawel Joyce ditmaal is het boek goed aangekomen. Oef ! Deze morgen  lag ik nog even wakker te worden toen omstreeks 08.55 de deurbel  ging. Ik sprong prompt recht vanop de matras en riep : "Ja, de postbode is er met het boek !!" Ik ben snel naar beneden gelopen en daar overhandigde de man me blij het boek. Hij zei me eindelijk is  het boek terecht. Ik heb hem geantwoord dat het een "tweede" boek was  dat je me verstuurde. Waarop de man antwoordde dat hij niet begrijpt  wat er met het eerste fout gegaan is. Daarna heb ik me weerom op de matras in de woonkamer genesteld en  zoals ik er me er telkens op betrap begin ik weerom achteraan in het boek te lezen - grappig ik kan het niet laten om van achteren naar voren te bladeren en te lezen ! Intussen heb ik al één en ander gelezen - was al de klok van 10.40 uur voorbij en ik heb nog niet eens  ontbeten, ben nog niet gewassen noch aangekleed. Maar ik heb intussen  al enorm genoten van jouw boek ! Dank je wel hiervoor ! K.A.


feb 2010: Ter bevestiging van mijn bestelling/betaling van het boek "Transits" deze mail.
Ik heb het boek in een adem uitgelezen. Had het geleend van een vriendin. Geweldig.
Het heeft mijn leven weer perspectief gegeven. 


april 2010: Wat je beschrijft vanaf pag. 108  is volkomen herkenbaar op dit moment voor mij ;-( ... vooral ook de ashram ;-)  Op pag.111 schrijf je :  " de reden om dit boek te schrijven al vervuld is...als ook maar 1 persoon in dezelfde moeilijke fase iets heeft aan dit boek... Bij deze... ik dus. ...want door dit af en toe te herlezen wordt het lichter, minder zwaar. R.H.


februari 2011:  PS  Wat een geweldig boek over de transits!!! heb hem bijna uit! En heel duidelijk beschreven allemaal, zo herkenbaar als ik dan terugkijk in mijn eigen leven................Had al iemand helemaal in tranen van blijdschap toen ik haar kon doorgeven dat het niet gek was wat ze voelde, meemaakte, ervaarde omdat ze ook in zo'n periode van haar leven zit!  Wat is dat toch mooi he inzicht, duidelijkheid en bevestiging....zowel voor jezelf als voor een ander


2012: Vorige zomer kwam ik tot de constatering dat de problematiek waar ik me in bevond dezelfde was als 30 jaar geleden. Hierbij kwam de gedachte op "Is er geen 30-jaar cyclus van Saturnus" ? Iemand zijnde met geen noemenswaardige kennis van astrologie. Ik ging zoeken op internet en kwam bij uw boek "Transits als spiritueel groeiproces" terecht, hetgeen ik bestelde om mee terug te keren naar India waar ik sinds 11 jaar een 'spiritueel leven' leidde en sinds 4 jaar een residente was in de ashram van Mata Amritanandamayi Devi, kortweg Amma genaamd.
 
Aldaar kwam ik tot de ontdekking me in de laatste fase van de 30-jaar cyclus van Saturnus te bevinden en middels het lezen van uw beschrijving werd mijn persoonlijke situatie geheel duidelijk. De laatste 3 jaren waren heel zwaar geweest en ik was in het laatste jaar al tweemaal in een depressie beland. Door de informatie die tot me kwam begreep ik dat dit geheel in overeenstemming was met Saturnus en dat er aan alle misere een einde zou komen, vrij snel zelfs, met de transit op 15 november. Het oude leven dat van alle kanten afbrokkelde stortte inderdaad in maar het was slechts een kwestie van afwachten en geduld hebben. Omdat ik me reeds in een ashram bevond kon ik daar niet heen vluchten, en ik besloot een trip naar Borneo te maken. Waarom niet, je moet ergens zijn, en het leek me een ideale plek. Vervolgens keerde ik terug naar het begin - de Sri Aurobindo ashram en Arunachala - om op 14 november terug te keren naar Amma's ashram en de Saturnus puja bij te wonen. Diezelfde morgen voelde ik een verandering in energie en al bevind ik me nog in het prille begin van een nieuw leven, sindsdien ervaar ik het verschil tussen neergaande en opwaartse energie.
 
U schrijft in uw boek "Als ook maar EEN persoon, die in net zo'n moeilijke fase zit als ik gezeten heb met Saturnus vlak voor het IC, iets heeft aan dit boek en daardoor langzaam maar zeker gaat weten niet gek te zijn, en dat de gevoelens kloppen, en dat de deur echt wel weer open gaat, dan is de reden om dit boek te schrijven al vervuld ..."
 
Daarom wil ik u laten weten heel dankbaar te zijn voor de informatie die het boek verschaft heeft, en daaraan een houvast gehad te hebben in turbulente tijden.

 

Naschrift van de schrijfster: ik geef toe dat het niet erg "done" is in Nederland om zo je eigen loftrompet te (laten) steken. Maar eigenlijk gaat het daar niet om. Ik heb het boek geschreven voor mensen die net als ik door een enorm moeilijke periode kunnen gaan zonder te weten wat ze overkomt, zelfs als ze astroloog zijn. Mijn hart wordt helemaal blij als ik lees dat het boek mensen echt geholpen heeft. En ik hoop dat het nog vele mensen zal helpen, astroloog of geen astroloog. 

Uit het eerste inleidende hoofdstuk is een artikeltje "Hebben de Planeten een Moraal?" samengesteld en op deze website te lezen: klik hier.

ANDERE UITGAVEN VAN HET CHTA:

Joyce Hoen: Medische Astrologie
Ruperti: Cosmische Cycli van Wording
Ruperti: Naar het Bewustzijn van het Ware Zelf
Raymond Merriman: Evolutionaire Astrologie