THE WEEKAHEAD

Als de datum van deze Week Ahead nog steeds naar de vorige week verwijst,
klik dan op "vernieuwen" (update/upload) in uw browser. Dit is aflevering 258
---
BREAK OUT
6 april 2003  Update: eind van elke week.
Deze informatie is bedoeld voor mensen met minimaal basiskennis van de astrologie.

6-13 April 2003

SARS

Nog even over Jupiter D: toen het NL kabinet 'viel' stond Neptunus conjunct Saturnus in de horoscoop van NL (8 graden Waterman), en nu Jupiter stationair liep de vorige week op 8 graden Leeuw ertegenover, leek het erop alsof er een kabinet aan gaat komen. De onderhandelingen waren nog knap 'stationair' vorige week, maar nu loopt Jupiter recht, en moet er wel wat gebeuren.

Als ik zo van buitenaf naar de oorlog in Irak kijkt en hoe de wereld daarop reageert, lijkt het me toe dat het hier om een oorlog tussen MACHT (in groter perspectief) en HAAT (vanuit een heel persoonlijke maar collectief opgehitste houding) gaat, in tijden dat de planeet die zowel met macht als met haat te maken heeft, door Boogschutter reist---het teken van de politiek, wereldvisies en religieuze overtuigingen. Haat komt overigens voort uit onmacht en onderdrukking. Met God of Allah heeft het natuurlijk helemaal niets te doen. Ik vermoed dat God zou zeggen, als je echt een gesprek met Hem zou aangaan en Hij/Zij/Het zou antwoorden in jouw taal, dat oorlogen binnen in ons zelf overwonnen moeten worden, willen we de wereld oorlogvrij krijgen en dat Hij/Zij/Het de mensen rustig de vrijheid geeft om te denken wat ze willen, met alle gevolgen van dien. Tot er wijsheid en bewuste keuzes ontstaan. (Zo iets heet "Vrije Wil" en wie zou die afgenomen willen hebben? ) Control-freaks ontstaan, als de Vrije Wil tot excessen leidt, en men de eigen onmacht over het omgaan met de buitenwereld niet onder ogen kan of wil zien, dus zowel haat als control-freak gedoe ontstaan uit onmacht. Ware Wijsheid (ook Pluto in Boogschutter) gaf Epictetus die zei: hou je macht bij waar je hem hebt. En dat is niet bij de uiterlijke omstandigheden, die je nooit onder controle zult hebben, maar bij je eigen reacties erop. Zo zou je als je de wereld oorlogvrij wilt maken eens kunnen kijken naar de locale situatie van je gezin of werkplek, of je daar niet wat kunt doen aan gevoelens van onmacht, haat en control-freak gedrag: kun je niet wat liefde voelen gewoon voor iedereen en onderling begrip voor elkaar te voorschijn toveren? Wees een magier in je eigen omgeving, en echt, je helpt de wereld: het virus van begrip en openheid, zonder angst, kan zich net zo hard verspreiden als het virus van angst en mensen tegen elkaar opzetten! Wie weet, moet er wel een oorlog gebeuren wil Amerika zich eens gaan openen voor het gedachtegoed van andersdenkenden in de wereld, en kan het werkelijke gedachtegoed van de Islam ook eens gewaardeerd worden in plaats van het fundamentalistische ophitsen van het mensen tegen elkaar opzetten (hetgeen zo ongeveer het laatste is wat de bedoeling van de grondleggers van de Islam kan zijn geweest). Zowel naieve Amerikanen als Islamitische fundamentalisten kunnen wel wat bewustzijnsexpansie gebruiken..

Zou het fenomeen SARS nou ook iets met Pluto in Boogschutter te maken hebben (oppositie Saturnus in Tweelingen), omdat het om de longen gaat, en de ademhaling? Misschien wel, en als dat zo is krijgen we hier mogelijk de Pluto-in-Boogschutter variant op het fenomeen van AIDS dat in de tijd van Pluto-in-Schorpioen bovenkwam. Maar, ik heb zo'n gevoel dat dat niet het geval is, en dat er hier eerder een vergelijking getrokken kan worden met zoiets als EBOLA, dat uitbrak net toen Uranus in Waterman ging lopen (SARS is bekend geworden toen Uranus in Vissen ging lopen). De horoscoop van de dag dat de Wereld Gezondheids Organisatie de eerste rapporten over SARS in de openbaarheid bracht, 18 maart 2003, genomen voor Hong Kong, voor een lokale tijd van 12 00 uur s middags (zonnetijd), laat wat dat betreft het nodige zien. SARS werd het eerst in de provincie Guandong geconstateerd, grenzend aan Hongkong op 16 november 2002 en schijnt van kontakt met het vee te komen. En een week voor die eerste rapporten, net toen Uranus in Vissen was gekomen! heeft de WHO het eerste alarm geslagen over SARS: toen stond de Zon precies vierkant Saturnus/Pluto.

 

Er is op de dag van de rapportage een week later, een groot vierkant tussen de Mercurius en Maan en Saturnus en Pluto in de beweeglijke tekens (de longen vallen onder Tweelingen en Mercurius) waardoor je al snel op de gedachte wordt gebracht dat dit grote Vierkant, of anders gezegd, de Saturnus/Pluto oppositie in Tweelingen/Maagd bij het SARS patroon zou kunnen horen. En misschien is dat ook wel zo. Maar er staat nog een ander vierkant in de horoscoop dat ook erg overeenkomt met wat we over SARS te horen krijgen: Uranus, zojuist in Vissen gekomen, staat vierkant de Noordknoop in Tweelingen, en de 1e graad van Tweelingen is de graad van de 'luchtpijp" (Ebertin). Niet de longen als zodanig maar de luchtpijp, hetgeen symbolisch opgevat kan worden, omdat we al reizend met vliegtuigen (Uranus) over de wereld, geinfecteerd (Vissen) kunnen worden en er zelfs dood aan kunnen gaan (Neptunus als heerser in receptie met Uranus, hier in het 8e huis, maar de tijd is natuurlijk maar gewoon (wat heet) de tijd van "midden op de dag", waardoor dit plaatje symbolisch behoorlijk stevig in elkaar zit, maar niet accuraat hoeft te zijn voor een "geboortehoroscoop van SARS"). En verder kun je je afvragen (astrologisch dan) wat Hong Kong , Azie of China, nou te zeggen heeft. Als je de Mandala van Rudhyar (Mirananda) er op na slaat, en je leest 1 graad Vissen na, dan gaat het over een gezonde handel en verkeer tussen mensen onderling. Het gaat over gezonde handel.., sic! In het onderlinge commerciele verkeer op het internet gaat het er ook niet zo gezond toe, en je zou het spaansbenauwd kunnen krijgen (dat slaat op de longen) van de hoeveelheid spam die als oncontroleerbare virussen je computer binnen willen stormen als je je snel uit je evenwicht laat brengen.

Het ideaalplaatje van de handel dus, en de vrije wil van mensen om te doen wat ze willen.. Uranus heeft de neiging patronen nogal plotseling en onverwacht te veranderen en het teken Vissen heeft dus met "vertrouwen' te maken. Merken we niet over de hele wereld op dit moment dat het met het 'vertrouwen' hier en daar niet zo best gesteld is? Sommige mensen hebben het opeens terug, sinds Uranus in Vissen loopt, anderen worden wakker aangaande de illusie dat deze wereld het ideaal is en denken dat het maar een zootje is (hier en daar). En verliezen hun vertrouwen. Vertrouwen verliezen kan heel erg benauwen. En zo zijn we weer bij de luchtpijp en de longen aangeland. Uranus in Vissen vraagt om een nieuwe helderheid met betrekking tot je vertrouwen. Het zijn slechts de illusies die doorgeknipt worden, niet de werkelijkheid. Als je altijd de werkelijkheid zocht in een droom buiten je, afhankelijk van de wereldomstandigheden, dan kan Uranus je ruw wakker schudden, en je gewoon losmaken, zelfs bevrijden van je illusies. Daar moet je het niet benauwd van krijgen, het betekent dat je de basis van je vertrouwen moet verleggen, naar iets meer waarachtigs. Helderder kijken naar het fenomeen Vissen en het ideaal zoeken daar waar het werkelijk te vinden is. En, een kenmerk van Vissen is, dat het per definitie niet iets IN de stof is (want die is altijd vergankelijk en niet eeuwig), het ligt er dus ACHTER.

vorige weekaheads

Abonnees van de astrokrant kunnen de "Week Ahead" ook elke week ge-emailed krijgen. Natuurlijk mis je dan wel de experimentele kleurrijke vormgeving van deze weekaheads :-)

Joyce Hoen DF Astrol S, 2003

 

 

Zoek met verzending naar Nederland

Zoek met verzending naar Belgie

verder met Tour

Naar een financiele weekahead

Naar de indexpagina