THE WEEKAHEAD

Aflevering 430---
2 november
2006  Update: eind van elke week.
Deze informatie is bedoeld voor mensen met minimaal 
basiskennis van de astrologie.

3-10 november 2006

-Verkiezingen 22 november -

 

Uit het nieuws een dag of 10 geleden: * Gedragskenmerken kiezers in kaart gebracht
 
Bij alle onderzoeken en peilingen in verband met de komende verkiezingen, ontbrak het nog aan een karakterschets van de kiezer. Die is er inmiddels ook, met enkele opvallende conclusies. Zo blowen SP-stemmers vaker dan andere kiezers. GroenLinks-kiezers doen meer aan yoga, en de doorsnee VVD'er is erg tevreden met zichzelf, wat weer niet kan worden gezegd van de LPF- en ChristenUnie-aanhangers, die meer onzeker zijn. Het geluk van de PvdA-stemmer zit 'm vooral in materieel bezit, terwijl voor de CDA-kiezer andere mensen een bron van geluk zijn.
Dat D66'ers van alle kiezers het beste kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid, is wellicht niet zo onverwacht, net zomin als de conclusie dat stemmers op GroenLinks en de SP bovengemiddeld begaan zijn met anderen.
Het onderzoek naar persoonskenmerken is overigens gehouden kort na de vorige Kamerverkiezingen in 2002, maar de resultaten zijn wel representatief.

"Het geluk voor de PVDA stemmer zit 'm vooral in materieel bezit...... sic...   de PVDA gaat het naar alle waarschijnlijkheid goed doen in de komende verkiezingen: Jupiter transit staat precies op cusp 8 in hun horoscoop op 22 november, wat aangeeft dat ze "in power" zijn, en Saturnus transit staat in het 5e huis wat aangeeft dat ze gemakkelijk de minister-president zouden kunnen aanleveren of in ieder geval een belangrijke stem kunnen hebben in de vorming van het kabinet... 

Grappig is dat je in de horoscoop hieronder van de PVDA kunt zien hoe de Maan in Stier staat (net als overigens in de horoscoop van NL)  en dat dat wel eens veel te maken kan hebben met de behoefte aan materiele zekerheid. Neptunus, de planeet voor spiritualiteit wordt vooral in het 6e huis geleefd inspelend op werk voor iedereen (en op werkeloosheid). In de komende regeringsperiode zal de PVDA wel te maken krijgen met een transit van Pluto op de Zuidknoop, waardoor vele van hun visies die oud zijn versterkt naar buiten komen. Vernieuwing? Uranus transit zit in het 12e huis dus.... integendeel, de oude patronen komen weer versterkt naar boven en machtspelletjes over visies zullen aan de orde van de dag zijn.  Het lijkt vanuit de horocsoop of de PVDA een patroon heeft van of ze doen alsof ze samenwerken (Jupiter in Weegschaal als heerser van de Zuidknoop), maar in werkelijkheid zijn ze uit op alleenheerschappij (Pluto in 5 als heer 8). Mercurius is de heerser van de Noordknoop en staat in Waterman in 11: het revolutionaire roepen naar de maatschappij is wel degelijk hun pad, een eigen visie in de gemeenschap hebben die echter altijd in conflict is juist met materiele zekerheden (vierkant Maan in Stier). Maar voorlopig staan ze heel sterk in hun eigenwaarde, die opgebouwd is sinds 2003 toen ze op hun dieptepunt zaten (Saturnus t conjunct het IC, zie transitboek). 


PVDA, 9 februari 1946, 10.00 uur, Zwolle


Het CDA: 


CDA, 11 oktober 1980,  11.00 uur v.m. 's Hertogenbosch

Het CDA kon het echter ook wel eens heel goed doen: Jupiter transit bijna op de Ascendant, die interessant genoeg precies cusp 8 van de PVDA raakt, dus die twee zullen altijd mot met elkaar hebben.  Pluto transit conjunct cusp 2 vierkant Jupiter/MC: dat kon wel eens betekenen dat ze toch de winnende partij zijn, Saturnus transit staat ook niet slecht, in het 9e huis. Ze zullen hoe dan ook de economie het meest beinvloeden in de komende tijd, een proces dat al een tijdje aan de gang is omdat Pluto al een jaar lang in het 2e huis van het CDA loopt.  Dat betekent vermoedelijk domweg ook, dat als ze winnen, ze profijt trekken van de aangetrokken economie het laatste jaar, alsof zij daarvoor gezorgd hebben.... Mogelijk levert het CDA de economische minister en het PVDA de minister-president, of wordt het nog een heel getouwtrek tussen die twee partijen bij de kabinetsformatie? 


de VVD:


VVD 24 januari 1948, 12:00?? , Den Haag??

Neptunus staat precies vierkant de Ascendant (en conjunct Mercurius)  hetgeen op teleurstelling duidt bij de partij. Daar komt bij dat ze midden in hun 2e Saturnus-return zitten, niet zo lang geleden was de eerste conjunctie van Saturnus t conjunct zichzelf (het gedonder met Minister Verdonk), op de dag van de verkiezingen staat Saturnus veelbelovend in het 5e huis, beginnend aan de wederopbouw van de VVD, maar in februari hebben ze al weer de tweede Saturnus t conjunct zichzelf met Neptunus er precies tegenover, dus bepaalde processen van "ziekte" zijn aan de orde van de dag bij de VVD.  Aangezien Saturnus de heerser van het MC is en Neptunus zelf in 10 staat, blijven die in de openbaarheid komen.  Als dit proces eenmaal achter de rug is zal Saturnus transit in het 5e huis verder lopen, en kan de "wederopbouw" echt beginnen. Voorlopig lijkt deze partij in voor een fikse teleurstelling, omdat er een heroverweging van hun doelstellingen aan de orde is met deze Saturnus-terugkeer.  Overigens ben ik niet zeker van hun horoscoop (noch de  tijd, noch de plaats), hij kan goed kloppen maar uitgerekend bij de VVD meen ik me vaag te herinneren dat ik er wel eens fiks naast zat met het aantal zetels die ze wel of niet zouden krijgen bij vorige verkiezingen.  Overigens past het wel om de minister van volksgezondheid te leveren met Neptunus in het 10e huis, komend vanuit het 6e huis, al weer een hele tijd lang trouwens..


D'66


D'66 - 22 oktober 1966, 12.30 pm Amsterdam (Krasnapolsky)

Tot slot de horoscoop van D'66, (want van meer partijen heb ik geen horoscoopgegevens, met uitz. van de Partij voor de dieren), die hun naam van Onvoorspelbaarheid zoals bovenaan genoemd eer aan doen, met de transit Zuidknoop op Uranus. 

Ze hebben Pluto transit al weer een tijdje rond de Ascendant, en hebben daarmee niet alleen een beslissende stem gehad in de vorige kabinetsformatie, maar zijn ook spreekwoordelijk (voor deze conjunctie)  "zelf destructief" bezig, samen met Saturnus transit aan het eind van het 8e huis... er gingen al stemmen op om D66 maar helemaal op te heffen.... ??  Het kan best dat ze dat zo'n beetje doen... met zo'n transit, maar het kan ook best zijn dat ze zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn met deze transits. De knopen-as staat precies op de Saturnus-Uranus oppositie , dus het is een lekker heftige boel bij D'66.  Over een jaar staan ze veel steviger in hun schoenen, maar momenteel zijn ze zichzelf domweg aan het heruitvinden en waarschijnlijk gewoon continu destructief bezig, zodat de kans dat ze zelfs nu een coalitie kunnen vormen niet erg groot is, omdat ze vooralsnog met hun identiteit worstelen. Dat moesten ze dan maar eerst eens even een tijdje gaan doen, tot Jupiter ook uit hun 12e huis is en in het eerste huis komt, waarna hun vertrouwen weer wat groter zal worden (over ruim een jaar)...  (als ze dan nog bestaan, maar ze zullen ongetwijfeld als een phoenix uit de as herrijzen met een totaal nieuwe (onvoorspelbaar dus) richting... ) 

Als dit bij elkaar de vier grootste spelers zouden zijn, dan lijkt het domweg spannend te worden tussen het CDA en de PVDA. Dus laten we eens even kijken naar de horoscopen van de respectievelijke lijsttrekkers: 


Wouter Bos, 14 juli 1963, 1.32.55 vm GMT, Vlaardingen (bron gegevens Eric Pals via het internet)

Wouter Bos heeft Mars (de rode planeet:-) dominant in Maagd (kritisch) en uitgerekend deze Mars wordt beinvloed door de Zuidknooptransit erover heen. Bovendien is Jupiter transit net in zijn 6e huis gekomen waardoor 1 ding zeker is: werk in overvloed in de komende tijd.  Saturnus transit is net aan een nieuwe cyclus begonnen in het 4e huis, of dat gaat betekenen of hij minister-president wordt is nog even de vraag, maar in ieder geval zal hij in principe werk kunnen verrichten waar zijn hart in zit, hij begint gewoon domweg net aan een totaal nieuwe 30-jarige cyclus in zijn leven.  De knopen-as in zijn geboortehoroscoop (vooropgesteld dat deze zou kloppen , maar ik vind hem wel passen... ), geeft aan dat hij vanuit zijn karakter bezig is te veel andere mensen/organisaties en de wereld om hem heen te willen veranderen (Saturnus in Waterman in 10 als heer 8), en dat de bedoeling is beter bij zichzelf te blijven (Noordknoop conjunct Zon in Kreeft in 2), en beter zijn eigen meer warmere normen en waarden te blijven, never mind "de ander".   En vandaaruit enthousiast de kar te trekken (Maan als heerser conjunct Jupiter in 11) - nou dit laatste doet hij dus ook wel. Telkens als hij zich druk maakt over de tegenpartij is hij dus gewoon bezig met "oude patronen" in zijn eigen horoscoop, en telkens als hij gewoon bij zichzelf blijft is hij zijn eigen dharma aan het volgen. 


J.P. Balkenende- 7 mei 1956, 11.37 vm Kapelle

Balkenende zit met een lastige Saturnus-Neptunus oppositie : Neptunus op de Descendant en Saturnus die een conjunctie met Pluto gaat maken. De verwaandheid van Jupiter conjunct de Leeuw Ascendant (en conjunct Pluto) en van kinderlijke zelfingenomenheid...... en het kon wel eens zijn dat Neptunus op de Descendant betekent dat hij "wat flexibeler" moet worden (wat toch al geen gek idee is met Vissen op cusp 8)  Hij is een beetje een alleenheerser en koppig ook met Zon in Stier in 10.  Toch is Jupiter de heerser van de Noordknoop in zijn horoscoop en dat betekent weer wel dat hij in principe moet gaan staan voor waar hij in gelooft.  Jupiter transit bevindt zich in zijn 4e huis, in de basis (en thuis) voelt hij zich wel lekker momenteel. Het KAN betekenen dat Saturnus t conjunct Pluto hem een toontje lager doet gaan zingen, maar eerlijk gezegd, het omgekeerde kan net zo goed waar zijn: Saturnus t conjunct Pluto : steviger in het zadel komen. Het is moeilijk te voorspellen dus, met andere woorden wie van de twee minister-president gaat worden, tenzij er nog een derde mogelijkheid gaat komen. 

De conclusie is dat zowel de PVDA als het CDA het hoe dan ook beide goed gaan doen. De andere partijen spelen namelijk geen rol van belang. (Hieronder volgt nog de horoscoop van Jan Marijnissen). De horoscoop van de SP en van Groen Links heb ik eenvoudig niet... Een van de dingen is vrijwel zeker, nu Mercurius retrograde loopt zijn de ideeŽn over de verkiezingen anders dan de werkelijke stemming op 22 november, als Mercurius weer recht loopt... dus wat er ook gepubliceerd wordt in het nieuws, je hoeft het niet te geloven als zijnde aanwijzers voor de uitslag van de verkiezingen, pas vanaf 18 november komen de nieuwsberichten met adequatere inzichten.  Als ik naar de transit van Mercurius door de huizen kijk (a la de Mercurius transitcyclus door de huizen van de horoscoop) en overweeg hoe de diverse partijen cq lijsttrekkers op de avond van de verkiezingen naar buiten komen met hun stem, dan: 

* heeft de PVDA Mercurius transit in 7: ze komen wel over
* heeft Wouter Bos Mercurius in 5 bijna conjunct Neptunus (wat van alles kan betekenen.... hetzij idealisme, hetzij een enorme(des-) illusie) 
* heeft het CDA Mercurius transit in 12: en hebben daarmee niet zo veel commentaar na de verkiezingen... en 
* heeft Balkenende Mercurius transit in 4 en zit gewoon thuis.... nou is het probleem alleen eventjes wat hij als zij "thuis" beschouwt.....:-)) Of hij zit stevig in het zadel, of hij heeft gewoon niet veel te zeggen.

 

De horoscoop van Jan Marijnissen: 


Jan Marijnissen,  8 okt 1952, 10.02 vm MET, Oss

Het is opvallend hoe al deze politieke figuren beinvloed worden door een Neptunus transit tijdens deze verkiezingen*, bij Jan Marijnissen is het een vierkant naar de Ascendant en met Mercurius transit in 12 erbij op de dag van de verkiezingen geloof ik dat de uitslag voor hem persoonlijk een teleurstelling zal zijn, ondanks dat Saturnus t in 9 goed geplaatst is en zijn partij daardoor enorm in de lift zit. 

Pluto transit gaat volgend jaar conjunct Mars (heer 6) lopen en wellicht betekent dat zelfs dat Marijnissen vanaf dan weer enorm aan het werk gaat of op een andere manier zijn manier van werken totaal zal veranderen.  

Het is overigens niet ondenkbaar dat de SP & de PVDA samen willen gaan na de verkiezingsuitslag voor een meerderheid, (gebaseerd op de composite tussen Jan Marijnissen , en de PVDA en Wouter Bos), maar als ze dat doen zal het geen lang leven beschoren zijn en zullen ze zich binnen de kortste keren al weer verwijderen van elkaar. (gebaseerd op diezelfde composites). 

 


(* de 17e en 18e graad van de vaste tekens waar Neptunus momenteel in aspect mee staat komt als volgt voor bij al deze horoscopen: 

PVDA: Mercurius 18 Waterman - CDA : Zuidknoop 18 Waterman  - VVD Mercurius 17 Waterman en Asc 17 Stier, Wouter Bos: MC op 17 Waterman, Balkenende: Desc op 17 Waterman,  Jan Marijnissen: Asc op 17 Schorpioen en Noordknoop op 19 + Waterman)


 

 

De Partij voor de Dieren: met dank aan Leontine van Huet voor de horoscoop! 


Partij voor de Dieren, 28 oktober 2002, 16.30 pm MET, Amsterdam

Dit is duidelijk aan aktivistische partij (Ram Ascendant en Pluto pal op cusp 9 als heer 9) die een IDEE de wereld in willen hebben. Ze verkrijgen sympathie bij de kiezer door de Zon/Venus conjunctie in 7 met de Zon als heer 6 (de dieren staan centraal, dieren vallen onder het 6e huis).  Jupiter staat tamelijk sterk en succesvol maar is de heerser van de Zuidknoop... de Noordknoop geeft aan dat meer luisteren en meer overleg en minder eigen visie belangrijk is. Hoe dan ook, in deze periode staat Saturnus pal tegenover Uranus hetgeen "nieuwe structuren" aan geeft, waarbij Saturnus binnenkort het 6e huis ingaat en een overdaad aan werk bezorgt. Ik heb zo'n gevoel dat deze partij meer een partij is die een visie wil verkondigen dan dat ze daadwerkelijk in de kamer willen, en dat als over een aantal jaar Pluto op het MC komt ze zichzelf zullen opheffen.... voor die tijd zullen ze het nog moeilijk genoeg krijgen als Pluto t oppositie Saturnus komt (en dat is meen ik volgend jaar al....) 


Opening stemlokalen:  22 november 2006, 07.30 am Den Haag:

Het is een horoscoop die wijst op de kracht van de bestaande structuren enerzijds, en wisseling van de fundamenten anderzijds met Uranus dominant op het IC die wellicht echter net niet lukken (Uranus staat nog voor het IC) ....Maar dit is de horoscoop van de opening. De horoscoop van de einduitslag: 

Sluiting stembussen: 22 november 2006, 21.00 uur Den Haag: 

Als je naar de energieŽn kijkt van deze horoscopen, zie je dat de opening nogal overeenkomt met de horoscoop van het CDA (zelfde ascendant), en de sluiting nogal met die van Balkenende (zelfde ascendant), dus deze horoscopen begunstigen het CDA als winnaar. 

Het is al met al een heel gedoe om al die horoscopen te wikken en te wegen, voor de Amerikaanse verkiezingen op 7 november zijn er maar 2 horoscopen nodig: zie de Engelstalige weekahead. 

Ook zo'n leuke Mercurius retrograde periode nu deze in Schorpioen plaatsvindt wat je bijna het collectieve "8e huis" van de wereld kunt noemen? Lees de ervaringen van Annemieke Krammer met de NS afgelopen week:-) http://www.astrologie.ws/mercret.htm

Mercurius wordt meer en meer belangrijk : op 8 november vindt er een astronomische Mercurius transit plaats, een occultatie, oftewel een conjunctie zowel zodiakaal als bij declinatie. (Als je niet weet wat dat is kun je de lezing van Astrid Fallon volgen op ons minicongres op 13 november.) Het is ook de start van een nieuwe Mercurius cyclus, maar deze keer erg benadrukt. Zie deze pagina van NASA. (Bij ons zal de zon al onder zijn voordat de Mercurius passage over de Zon plaatsvindt) 

© Joyce Hoen DF Astrol S, 2006, e-mail chta @ astrologie.ws

 

 

Abonnees van Astro-Time kunnen de "Week Ahead" ook elke week ge-emailed krijgen. Natuurlijk mis je dan wel de experimentele kleurrijke vormgeving van deze weekaheads :-)