© 
CHeTA

 

 

 

 

 

 

 

vorige weekaheads

engelstalige w.a

Het weer in 2008 

Het verkeer in 2008

Maantransits door de tekens

De 12 "sterrenbeelden" en 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

from CHTA© 

THE WEEKAHEAD

no. 476,  27 april  2008
Deze informatie is bedoeld voor mensen met minimaal basiskennis van de astrologie.
zie eventueel cursus.htm

Saturnus oppositie Uranus: regulier versus alternatief 

Op 3 mei gaat Saturnus recht lopen en dat betekent opnieuw een soort richtingsverandering in ons leven, een richtingsverandering, innerlijk of uiterlijk, die te maken kan hebben met onze doelstellingen. Een paar dagen later gaat Jupiter trouwens retrograde lopen, hetgeen de sfeer in de lucht ook altijd heel Jupiter-achtig en dus uitbundig maakt.  

Saturnus staat nu voor de derde keer op de begingraden van het teken Maagd. Hij gaat in de zomermaanden snel doorlopen om de in de herfst tegen de oppositie met Uranus aan te botsen.  Momenteel staan de sterren eigenlijk heel plezierig (misschien met uitzondering van de transits in de horoscoop van Nederland),  maar omdat het belangrijkste evenement van het jaar wel de komende Saturnus-Uranus oppositie is die ons nog jaren kan bezighouden, vraag ik me af of we al iets van die energie kunnen proeven door een nieuw televisieprogramma dat "uitgedokterd" heet (NCRV). Eindelijk kwam er weer eens iets in het nieuws dat liet zien wat alternatieve geneeswijzen vermogen daar waar de reguliere "wetenschappelijke" geneeskunst alleen medicijnen ter onderdrukking inzetten. (Met bijwerkingen, uiteraard).  Het werd tijd, het hele alternatieve gebeuren zit sinds Uranus in Vissen loopt namelijk voor wat het uiterlijke nieuws betreft behoorlijk in het verdomhoekje (Vissen). Maar prompt kwam er weer een reactie van lieden van de stichting Skepsis (Saturnus in Maagd) die het programma "onwetenschappelijk" vonden en het wilden laten verbieden. In het programma werd getoond hoe drie mensen genezing vonden. In wat voor wereld leven we eigenlijk dat het verboden moet worden dat mensen genezen?  Het lijkt wel een fascistische wereld. Per slot werd het fascisme uitgevonden de vorige keer dat Uranus in Vissen liep. 

Een verharding  en steeds groter wordende kloof tussen het reguliere (Saturnus) en alternatieve (Uranus) circuit lijkt wel één van de eerste mogelijkheden te worden in de komende jaren met deze oppositie aan de hemel. 

De vorige keer dat Saturnus oppositie Uranus stond was midden in de zestiger jaren. Toen was er ook een enorme splijting tussen het ouderwetse en gangbare, en het nieuwe. In die tijd was het juist de jeugd die revolutionair (Uranus) was en kritisch ging denken (Uranus stond toen in Maagd), en was het de overheid (Saturnus) en het wetenschappelijke dat in het verdomhoekje (Vissen) kwam. Nu zitten we in precies de omgekeerde fase. Het zijn de andersdenkenden, de mensen die voor zichzelf denken, die niets meer zeggen en alles gedwee laten gebeuren (Vissen),  of de rebellen van toen die zich gewoon terugtrekken (Vissen) versus de semi-wetenschappelijke skeptici (Saturnus in Maagd) en jongeren die alles geregeld willen hebben door Papa overheid? 

 

-nog een ziekte van de reguliere "gezondheids"zorg in Nederland,  (Tros radar uitzending)

(al weer de tweede uitzending in een maand tijd die een halt toeroept aan de mythe dat de reguliere gezondheidszorg goed is voor je gezondheid, Saturnus in Maagd op een andere manier bekeken, en eigenlijk wel op z'n best!)

Teken een petitie tegen de codex alimentarius (dwz tegen het plan van de Europese Unie om voedingssupplementen te gaan verbieden.

 

EINDELIJK: de astrologische relatiemakelaar!
klik hier voor de website en als je die te roze vindt klik dan hier voor een andere website (zelfde content) Zegt het Voort, Zegt het Voort!

vertaling van een paar zinnen uit het voorwoord van Dane Rudhyar's The Rhythm of Human Fulfillment: 

... hier en daar spreekt een relatief klein aantal mensen hier  gepassioneerd over een "nieuw bewustzijn" en een "Nieuwe Tijd", maar heel vaak gaat het daarbij alleen om een soort van emotioneel of devoot gevoel achter hun houding jegens henzelf, hun naaste omgeving, en de maatschappij. Ze zijn per slot van rekening zo geconditioneerd door het vertrouwen in onze tijd, en zelfs de verering van, techniek en technologie, dat alles dat ze kunnen bedenken gaat om het dingen op een andere manier doen. En voor in ieder geval een heleboel jonge mensen betekent dit "het doen van MIJN dingen", dat op zijn beurt meestal vertaald moet worden als het handelen zoals ik het persoonlijk voel, "als ik niet min of meer passief de persoonlijke buien volg die geconditioneerd worden door externe omstandigheden en emotionele reacties op de druk van de omgeving, of meer recent, door ecologische zorgen". (Dit boekje stamt uit 1966 toen Uranus tegenover Saturnus stond:-)
De nadruk op het "doen" en op empirische technieken is bijzonder sterk in de Anglo-Saksische mentaliteit.
..
Maar "doen" alleen is niet genoeg. Een nieuwe techniek die gebruikt wordt ten dienste van een oude filosofie, die ongeldig is geworden vanwege de ontwikkeling van nieuwe mentale krachten, kan ongelooflijk destructief worden. Het monster van de technocratie groeit over de hele wereld, en deze groei kan van de poging om de Gemeenschap van Mensen over de hele wereld te organiseren waar 18e eeuwse denkers al van droomden, een verschrikkelijk spirituele mislukking maken.
 
De mensheid is één , en zou zijn totale en fundamentele functie in het planetaire organisme van de aarde moeten beseffen. Maar het alleen maar "doen" zal deze evolutionaire step tegenhouden. De meest cruciale vraag is : " op welke basis van "zijn" zou de globale organisatie van de mensheid moeten voortgaan ?
 
We bevinden ons in een wereld waar "het doen"  gescheiden is van "het zijn".
Er waren in het verleden, en vandaag ook nog, individuen met een hoge spirituele realisatie, die, misschien als resultaat van hun eigen ervaring, de nogal absolute positie innemen dat noch filosofische concepten, noch "spirituele Leraren" ook maar enig doel dienen. Ze leiden eenvoudigweg van het ene vastgeketend zijn naar het andere, en hoe verfijnder, hoe moeilijker het is om er doorheen te breken. Een realistische kijk op de situatie die iemand confronteert die op de een of andere manier opgestaan is uit de geconditioneerde onderwerping aan de familie, cultuur en academische of religieuze traditie zou kunnen leiden tot het besef dat zo iemand fundamenteel drie keuzen heeft:
 
1) nadat hij ontdekt heeft dat zijn traditie en de sociale patronen van relaties die door zijn omgeving geaccepteerd wordt tot onacceptabele resultaten leidt, kan hij proberen terug te keren tot de fundamentele basisenergieën van de menselijke natuur, waarbij hij hoopt om de stroom van natuurlijke kracht af te tappen waarop hij een "nieuwe wereld" kan bouwen  - in ieder geval voor zichzelf, als persoon.
 
2) hij kan in staat zijn om een bredere en hogere formulering van universele Principes en zaadgedachten te ontdekken die hem een nieuw perspectief op de wereld geeft en een basis waarop hij een nieuw leven kan bouwen, vrij van de gifstoffen en beperkte dogma's van de cultuur en de familie waarin hij geboren werd
 
3) het individu kan het eerste alternatief weigeren, en niet in staat zijn om het tweede te vinden of te accepteren, en kan dan proberen om alleen te steunen op zijn vermogen om zichzelf en zijn reacties op het leven te analyseren, en proberen om elke ervaring spontaan en vrij tegemoet te treden, zonder enige referentie naar het verleden of naar gevoelens die met herinnering te maken hebben, alleen dat voor wat het is, en wat het kan brengen voor de groei van zijn totale persoon.
 
De eerste van deze drie benaderingen wordt het meest gezocht door veel jongeren ie weigeren deel te nemen aan een maatschappij die precies de basis is van wat ze veroordelen, en ook door een aantal gedesillusioneerde en neurotische mensen op middelbare leeftijd. Het leidt tot wat breed "een terugkeer naar de natuur" genoemd kan worden en is een afhankelijkheid van de "wijsheid van het lichaam".
 
De derde mogelijkheid heeft zijn originele oorsprong in de leringen van Gautama de Boeddha, die de waarde benadrukt van een objectieve en analytische houding van zelfobservatie, zelfbeheersing en loskomen van alle metafysische concepten evenals van biologische drijfveren. Deze leringen leidden veel Buddhisten ongelukkigerwijze naar wat de latere scholen van het Mayahana Boeddhism "spirituele zelfzuchtigheid" noemden - het resultaat van een intense drijfveer voor de verlossing van het zelf van alles dat een obstakel zou kunnen zijn om het Nirvana te bereiken, ongeacht wat anderen overkomt. In onze moderne maatschappij die het ego verheerlijkt en de ambities ervan, zal zo'n benadering waarschijnlijk leiden tot een speciaal soort van egocentriciteit, waardoor het werkelijke doel mislukt.
 
Wat ik in dit boek presenteer verwijst naar de tweede van de drie bovengenoemde alternatieven.
..
Als het individu zichzelf op meer of minder gewelddadige wijze heeft bevrijd van de druk van zijn geboorteomgeving of van die van zijn jeugd, is het niet nodig dat hij zichzelf bevindt en denkt in termen van te leven in een vacuüm. Een nieuw gebied van relatie bevindt zich om hem heen. Als hij sensitief is en volwassen genoeg om dit feit tenminste te accepteren. Hij kan niet alleen zijn oude beperkte banden met zijn verleden inruilen voor een bewuste en open deelname in de activiteiten van een grotere gemeenschap, zichtbaar en onzichtbaar - de Gemeenschap van de Mensheid - maar ook zijn autarchische en nogal beperkte afhankelijkheid van zijn "ik". Hij kan deze totaal- relatie tot het universum accepteren en proberen om zijn bewustzijn af te stemmen op de ritmen van de kosmos. Hij kan toestaan dat het grotere kosmische Geheel zich actief in zijn totale wezen focust en daardoor heen straalt.
 
Hij kan dit echter alleen doen als hij tenminste tot op bepaalde hoogte een diep gevoel en een intuïtief mentale ervaring van het universele Geheel heeft verworven. Deze kunnen tot hem komen op meer of mindere spontane manieren; maar het  lijkt zinloos en egocentrisch om de hulp van wat dan ook of wie dan ook te weigeren die zijn mentale lenzen zo kunnen bijstellen dat een waarlijk levendig en krachtig gevoel van dit Geheel zijn bewustzijn kan bereiken.  De trots alles alleen zelf te doen is heel sterk bij de nieuwe generatie; maar de bijproducten ervan is maar al te vaak een afhankelijkheid van drugs, die het magnetische veld die het bewustzijn beschermt van psychische invasies kan vernietigen en het gevoel van ego-vervreemding van de collectieve mentaliteit kan versterken, zonder in ruil daarvoor een nieuw gevoel van orde en structuur te geven.
..
Wat de mensheid vandaag de dag nodig heeft is niet Kracht, maar Wijsheid-- en die intelligente, alomvattende en niet-bezitterige liefde die stroomt naar alle mensen, zoals de rivier naar de zee.

Uit het voorwoord van Dane Rudhyar: The Rhythm of Human Fulfillment,  In Tune With Cosmic Cycles,  Palo Alto, 1966-1973

Het juninummer (nummer 1 van de 12e jaargang) van Astro Time gaat volgende week naar de drukker. Zorg je ervoor dat je op tijd je abonnement verlengt, zodat ik voldoende exemplaren laat drukken? 

Mercurius staat langdurig in Tweelingen deze zomer (vanaf 3 mei), dus: 

RICHARD TARNAS: Cosmos & Psyche

Cosmos and Psyche
Cosmos and Psyche
Richard Tarnas

Het boek cosmos & psyche van Richard Tarnas is helaas niet in het Nederlands, dus ik ben me door de engelse versie aan het begeven.
ik snap niet alles vanwege het literaire engels en vanwege het onderwerp op zich, het is dus best een uitdaging om aan het boek te beginnen.
ik laat de woorden over me heen stromen en na een paar bladzijden ga ik proberen na te denken over wat de man geschreven heeft.
en ik ben overdonderd...  (en ik ben pas bij bladz. 80 :))
 
Wat een heerlijke verteltrant heeft hij over heerlijke onderwerpen, zoals synchroniciteit bijv. , en laat deze onderwerpen op een wetenschappelijk onderbouwde manier tot leven komen.
Hij vertelt hoe hij zelf door de astrologie gegrepen werd, dat hij er in het begin erg sceptisch over was, maar na onderzoek volkomen overtuigd is van astrologie en wel op een hele integere, maar toch wetenschappelijke manier. het lijkt haast wel of hij de dingen naar een hoger plan tilt, samenvat wat er tot nog toe op dit vlak gebeurt is en dit op zijn manier heeft geïntegreerd en hij maakt een statement over dat wat hem het meest logisch lijkt. Als je het boek leest voel je de hartstocht van de man die het geschreven heeft.
 
dus.... dit gezegd op de vrijdagochtend, ga naar de winkel en koop het boek!!!
Ellen van Geel, Amsterdam, april 2008

© Joyce Hoen,  2008, e-mail chta @ astrologie.ws