CHeTA

 

 

 

 

 

 

 

astrologische relatiemakelaar

vorige weekaheads

engelstalige w.a

Het weer in 2008 

Het verkeer in 2008

Maantransits door de tekens

De 12 "sterrenbeelden" en 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

from CHTA 

THE WEEKAHEAD

no. 478,  16 mei  2008
Deze informatie is bedoeld voor mensen met minimaal basiskennis van de astrologie.

Het vermogen vervelende emoties te transcenderen

Neptunus staat stationair te draaien op de 25e graad van Waterman, een graad waarbij het mogelijk is oude emoties achter je te laten door een hoger bewustzijn dat de samenhang van alles kan doorzien.  Neptunus kwam eind april op deze graad, gaat 26 mei retrograde lopen op dezelfde graad en komt pas eind juni weer terug op de 24e graad.


-De ontdekking van Neptunus-

Neptunus werd ontdekt toen hij de vorige keer in Waterman stond, en wel op 24 september 1846, en om precies te zijn op 25.52 graden Waterman.  (Berlijn - Schoeneberg, nieuwste gegevens :  0.15 uur)  Een planeet die ontdekt wordt loopt parallel met de ontdekking  van nieuwe principes door de mensheid. Astrologen stellen over het algemeen dat de ontdekking van Neptunus in 1846 parallel liep met 

*de ontdekking en het gebruik van rontgenstraling.
* de ontdekking van de werking van klopgeesten en andere spiritistische verschijnselen.
* het gebruik van straatverlichting door middel van gas (een onzichtbare alles doordringende substantie, heel Neptunisch dus). 
* het begin van het op materialistische principes gebaseerde communisme en zijn spirituele tegenhanger: de Bahai beweging, dat heel sterk gericht is op een universeel (Neptunus) besef van de mensheid in z'n geheel (Waterman). 
* het begin van de techniek voor de ontwikkeling van de fotografie (de virtuele wereld, afbeeldingen maken, momenten in tijd en ruimte die al lang weer voorbij zijn vastleggen).  In september 1846 stond Saturnus trouwens conjunct Neptunus: het vastleggen van dingen, maar ook de bewustwording IN tijd en ruimte van het tijdloze van Neptunus (van de planeet zelf). 

In 2009 zal Neptunus terugkomen op dezelfde graad als waar hij op ontdekt werd en dat betekent dat Neptunus dan eindelijk, sinds zijn ontdekking, een heel rondje heeft afgelegd in de zodiak. In 163 jaar dus, 2 mensenlevens achter elkaar, of 2 Uranus omlopen, of 6 Saturnus omlopen. Een eerste rondje is een eerste implementatie en kennismaking met principes. Een tweede rondje betekent de consolidatie en het opnemen in ons zelf van de principes die bij Neptunus horen, niet langer van buiten af, maar binnen in ons zelf.  (uh, potentieel dan, dat kan nog wel duren tot Neptunus weer eens een vierkant maakt naar Neptunus in Waterman, dus als hij ooit weer eens in Stier staat).  

In Nederland vinden we een paar sterke Neptunus voorbeelden op RTL: waar de aandacht voor het paranormale de afgelopen maanden heel groot was, met de Ghost Whisperer en "het 6e zintuig".  Is het ter afsluiting van de Neptunus cyclus en gaan we in de nieuwe cyclus die volgend jaar begint langzaam aan steeds meer vertrouwen op ons innerlijke vermogen voor intuitie en ons besef van verbondenheid met de hele mensheid? Neptunus zal overigens in Vissen gaan lopen in februari 2012 waarna hij nog sterker zal werken op het gebied van het ongeziene, het geestelijke dat geen vorm heeft, het alles doordringende. Neptunus staat nu dus op de 25e graad. Spirituele ontwikkeling betekent niet een sterkere emotie, een sterkere gehechtheid aan paranormale vermogens, het betekent een sterker doorzicht, een sterker weten, voorbij ikkige impulsen van paranormale glamour en glitter, voorbij de gedachte specialer te zijn dan een ander. Te weten dat ieder speciaal is, op zijn of haar eigen manier. Jij niet speciaal alleen. Jij wel speciaal tegelijkertijd. Neptunus is van allemaal, en komt DOOR mensen heen, maar is niet van 1 mens in het bijzonder. Zo zou je het ook kunnen stellen.  Neptunus is het principe van de eeuwige, maar wel de ONpersoonlijke liefde, waarbij teleurstelling op menselijk vlak telkens komt omdat wij persoonlijke verlangens hebben, ons hechten ergens aan, en Neptunus als principe ook verpersoonlijken.  Van God maken we menselijke beelden, van Guru's maken we personen.  Neptunus is een universeel principe, ongevormd, en kan in de muziek tot de hoogste uitdrukkingsvormen komen, omdat muziek (en gedichten) Neptunus nog het minst vervormd.  Kom ik Neptunus in het 5e huis tegen bij een kinderloos iemand, en doe ik de voorzichtige suggestie dat het om universele kinderen gaat, zegt zo iemand, ja maar ik wil een kind van MIJZELF hebben.  (Het verlangen).  Kom ik Neptunus tegen in het 7e huis in een situatie waar het gaat om een laten gaan van een geliefde, zegt zo iemand, ja maar ik wil hem of haar alleen voor MIJZELF hebben.  (Het verlangen). Kom ik Neptunus tegen in het 2e huis waar God voor de pecunia zorgt (of je man... grinnik)  zegt zo iemand, ja maar ik wil inkomsten van MIJZELF hebben.  Neptunus gaat om geven, waar je kunt tappen uit een universele bron. Het is niet van jezelf.  Het komt en het gaat. Zouden we dat gaan leren in het tweede rondje van Neptunus dat volgend jaar begint? 

Voor persoonlijke relaties en iets voor jezelf,  hebben we gelukkig ook een planeet: Venus. Klik hier:-) !!! En zegt het voort! 

Het juninummer van astrotime gaat volgende week op de post. 

In tegenstelling tot eerdere berichten vond ik zojuist een nieuwe doos met de laatste druk van "Evolutionaire Astrologie" van Merriman. Die mensen die teleurgesteld waren dat het boek nu alleen in PDF verkrijgbaar is, kunnen het dus nog gewoon bestellen. Dat komt er van als je allerlei verhuizingen van het ene hutje naar het andere plant.. 

21 mei: de tweedehands boekenpagina is weer aangevuld.

 

Joyce Hoen,  2008, e-mail chta @ astrologie.ws