chta

home

tour

sitemap

workshops

E-school

consult

weekahead

artikelen

astrotime

uitgeverij

boekwinkel

 

NAAR BOL COM
bol.com Partner

NAAR COSMOX

 

links

chta.org

vorige weekaheads

weersvoorspellingen 2015

Kruiden & astrologie

CHTA startpagina

Sacred Music startpagina

Maankalender 2014

Maan door de tekens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.astrologie.ws
 

de weekahead

 

no.615- 15 december
Deze informatie is bedoeld voor mensen met minimaal basiskennis van de astrologie.
Zie eventueel
cursus

22-09-2011

 leuk plaatje toch?

 

Innerlijke of uiterlijk werkende planeten?

Als we astrodrama doen, begin ik altijd met te zeggen hoe wonderlijk de horoscoop uitwerkt met het feit dat de planeten zowel innerlijke krachten als uiterlijke mensen in ons leven vertegenwoordigen.  In dit verband las ik een mooie passage van Mellie Uyldert in de Kaarsvlam van november/december 2014, oorspronkelijk al geschreven in 1947.

De krachten die het mensenlot samenstellen werken niet alleen in zijn ziel, maar ook in zijn omgeving, en wel in precies dezelfde configuratie, zodat iemands omgeving de spiegel en analogie is van zijn ziel. De personen in de omgeving treden op als de personificaties van de innerlijke eigenschappen, zowel van de bewuste als van de onbewuste (astrologisch: planeten in huizen). Ieder kan dus aan zijn omgeving zijn eigen innerlijk aflezen. De onbewuste 'zielsinhouden' herkent men natuurlijk niet in zijn omgeving, die ziet men aan voor vreemde elementen.

Degenen die hun eigen onbewuste inhouden bij bewustwording aanvaarden, hebben ook vrede met hun omgeving (want dat is hetzelfde). De verdringers echter gaan tegen hun omgeving even fel tekeer als tegen hun eigen onbewuste factoren. Als zij maar willen, kunnen zij van hun omgeving leren, er zichzelf aan aflezen.

Modern Astrology in 1909

Met Mercurius retrograde ben ik een oude jaargang van het Engelse tijdschrift Modern Astrology aan het lezen, en in het november nummer van 1909 staat een artikeltje van ene Cecil Tracey over de energie van de verschillende dagen van de week. En alhoewel hij beweert er langdurig onderzoek naar gedaan te hebben, lijkt het erop of hij zich sterk baseert op de planeten die over de dag heersen. Ik zal ze deze week per dag eens even vertalen.

De zondag,  "Een dag van vreugde en licht"". Een dag van leven en kracht op elk vlak. Goed om elk proces te beginnen, speciaal op spiritueel gebied. Ook een succesvolle dag om anderen enthousiast te maken voor iets. Waarschuwing: waak tegen een te grote overvloed aan vitaliteit, als het een onwenselijke uitwerking heeft op het Kamische vlak.

Over de MAANdag:

Niet een echt goede dag, behalve voor het beoefenen van zelfbeheersing en de realisatie van de veranderlijkheid of impermanentie van alle dingen die te maken hebben met het lagere denken en met de persoonlijkheid.  Er bestaat een neiging tot stress en zenuwstoringen.  Er kan een gevoel van ontevredenheid zijn, je kunt ergens op broeden, of je bent aan het strijden met gevoelens van depressie. Schenk NOOIT aandacht aan gevoelens van falen die je op een maandag ervaart! Bedenk dat twijfel en donker niet de plekken zijn waar de ziel woont, maar slechts tijdelijke wolken veroorzaakt door de donkere mist van de persoonlijkheid en een poging van de materie om het Licht te verduisteren.

Over de dinsdag, beheerst door Mars, geschreven in een periode waarin Pluto nog niet ontdekt was en Mars nog over Schorpioen heerste:

een dag om "Vrede te denken", in een wereld vol strijd, en om "Liefde te leven" in een wereld vol haat. Een dag van ruzie, discussie, storm en conflict.

Het is wel een dag van moed, en van veel onuitputtelijke kracht of energie. Een dag om irritatie te vermijden indien mogelijk, omdat alle persoonlijke onenigheden op hun hoogtepunt zijn. Niet een dag om een vijand op te zoeken om een vriend van hem te maken. Maar een dag om innerlijke kracht te bewaren en zo veel mogelijk alleen te zijn.

Inderdaad zijn de maandag en de dinsdag in de ervaring van de schrijver de slechtste dagen van de week.

Over de woensdag is onze schrijver erg te spreken: Een goede dag. Geschikt om te schrijven, en gunstig voor elke geestelijke bezigheid. Vaak een dag waar problemen opgelost worden waar de geest lang mee worstelde. Het kan echter ook een dag zijn waarop zich prompt nieuwe geestelijke vraagstukken voordoen. Goed voor de concentratie en ook om dingen in beweging te zetten die een mentale aard hebben. Ook gunstig voor gesprekken met anderen en zelfs voor het anderen kunnen motiveren en beÔnvloeden.

Waak ervoor om de discussie aan te gaan alleen voor het discussiŽren en niet om tot een besluit te komen over een of andere kwestie. Zorg er ook voor dat je de plannen, argumenten en ideeŽn van anderen niet kleineert. Een dag om het denken zo veel mogelijk te gebruiken, maar niet om de denkfuncties te misbruiken door ze belangrijker te vinden dan spirituele processen. Een dag om synthese en eenheid te bevorderen en niet om groepen of mensen uit elkaar te halen.

De donderdag is naar de ervaring van onze schrijver uit 1909 een uitstekende dag. Overigens is dat mijn ervaring ook deze keer:-) De donderdag wordt beheerst door Jupiter:

Gevoelens van vrijheid, zelfrealisatie en kracht van het Hoger Zelf spelen vrijwel altijd op donderdagen. "God is in de hemel en alles is goed op de aarde". Een dag om anderen te ontmoeten en aan anderen te geven. Een dag van bewuste verbinding met het Ene Leven, en van kracht om te delen. DE dag van de week voor de beoefening van kracht en liefde. Een dag van extase.

Over de vrijdag schreef Cecil Tracey: Een dag voor stille meditatie en contemplatieve gedachten. Een dag voor reflectie en bewustwording van de ideeŽn van het hogere denken/het hogere Zelf. Een dag om anderen te helpen door harmonieuze vibraties van mentale sympathie. Een dag om te broeden op de wijsheden van de Wijze en van de Dichter.

Waak voor een te dromerige inertie en voor onpraktische neigingen of een onvermogen alledaagse zaken te begrijpen. Maar aan de andere kant moet je je ook niet bezig houden met onnodige aktiviteiten of processen in de buitenwereld.  Het is eerder een dag voor inkeer dan voor het naar buiten treden. Een Sabbat dag zou een goede beschrijving zijn.

Over de zaterdag schrijft onze schrijver heel interessante dingen: een dag met meer onzekerheden en onregelmatigheden in de opeenvolging van activiteiten dan andere dagen. Maar door herhaalde analyse en vergelijkingen lijkt de zaterdag wel een soort intieme verbinding met de woensdag te hebben. Als het goed gaat op woensdag, zal het op de zaterdag daarop ook goed gaan, gaat het niet goed op een woensdag, dan op de zaterdag daarop ook niet. In het algemeen is de zaterdag vol instabiliteit, een dag van "ups en downs"", en van allerlei heen en weer slingerende zaken. Er gebeuren veel vreemde zaken op een zaterdag van romantische en "Uranische" aard. (!)  Over het algemeen is het ťťn van de meest interessante dagen van de week, vanwege zijn verrassende karakter. Het is ook een dag  waarop voorbijgaande vriendschappen makkelijk gemaakt worden. Waak voor rusteloosheid en onzekerheid, en voor "wereldvreemdheid", want dat laatste komt vaak voor op een zaterdag.