chta

home

tour

sitemap

workshops

E-school

consult

weekahead

artikelen

astrotime

uitgeverij

boekwinkel

NAAR BOL COM
bol.com Partner

NAAR COSMOX

links

chta.org

vorige weekaheads

weersvoorspellingen 2020

Kruiden & astrologie

CHTA startpagina

Sacred Music startpagina

Maan door de tekens  

 

www.astrologie.ws
 

de weekahead

no.635- 2 november 2020

Alle informatie is bedoeld voor mensen met minimaal basiskennis van de astrologie.
Zie eventueel
cursus

   leuk plaatje toch?
 

Geinteresseerd in de archieven van Gauquelin? Klik hier

Geinteresseerd in de verbinding tussen de I Tjing en de astrologie? Hier is heel wat (engelstalige) informatie van Robin Armstrong.

Het boek Astrologie voor Dummies staat online, klik hier

 

Alhoewel Dane Rudhyar astrologie de algebra van het leven noemde, is astrologie ook een taal.  En als je taal beheerst en goed kunt schrijven, ben je al een heel eind op weg in je astrologiestudie. Helen Plevier heeft het talent zo beeldend te schrijven, dat teksten gewoon tot leven komen en als het over astrologie gaat, astrologie tot leven komt. Onderstaande beschrijvingen van Mars in 6 dierenriemtekens was huiswerk voor les 6 van het EERSTE jaar van de emailopleiding....

Mars in Weegschaal: (lucht – Heerser Venus – begin vd herfst)
+ Evenwicht-Harmonie - Besluiteloosheid
Mars heeft het lastig in Weegschaal: het immer zoeken naar de balans en
vandaar uit de harmonie, de besluiteloosheid n sfeergevoeligheid, maken
(denk ik) dat Mars in Weegschaal nog wel eens voor psychische chaos zorgt.
Alleen als Weegschaal in een voor hem goede omgeving verblijft, kan hij door
de werking van Mars veel aan, maar in een tegenovergestelde situatie, wordt Weegschaal nog besluitelozer, rusteloos en minder wilskrachtig omdat hij zich niet kan laten gelden voor wie hij is terwijl Mars hem daartoe wel aanzet.
Weegschaal maalt in zijn hoofd met Mars in zijn teken, wikt en weegt, tot er
toch een wellicht geforceerd besluit volgt omdat Mars nu eenmaal vooruit wil en helemaal niets heeft met dat besluiteloze van Weegschaal……, hij lijkt te zeggen “Kom op nou, actie en reactie”.
Deze actie en reactie zou in Weegschaal wel eens met de nodige bombarie
kunnen gaan, bijvoorbeeld met een felle discussie of debat.
In de natuur is de periode in Weegschaal (start van de herfst) n van het
opmaken van de zomerbalans.
Wat heeft de zomer overleeft n wat niet, of met andere woorden ‘wat werkt
wel en wat werkt niet meer’, om zo weer tot balans en harmonie te komen
waarbij afsterft wat overbodig is geworden.
Mars in Weegschaal (wanneer hij zich senang voelt) kan zorgen voor wilskracht met een besluit waarmee hij laat gaan wat voor hem niet meer werkt of van belang is.
Verder gaat de natuur onzichtbaar door met het zich gereedmaken voor de
winter, huidmondjes van bomen en planten sluiten zich, sapstromen komen tot stilstand waardoor het blad valt en de dieren maken zich gereed voor de winter die in aantocht is.
Mars in Weegschaal is in contradictie met wat zich in de natuur voordoet.
Het is voor de tijd dat Mars (vuur) in Weegschaal verblijft, belangrijk voor de persoon in kwestie dat hij ook contact maakt met zijn gevoelens (door bv de natuur te observeren en daar met regelmaat te zijn of bv aan zee het water bij stromend water ). Zo krijgt het hoofd en het hart de mogelijkheid om op n lijn te komen waardoor makkelijker harmonie ontstaat.


Mars in Schorpioen (water – Heer Pluto (in de tijd der Ouden was dit Mars) – midden van de herfst)
Mars smult in Schorpioen, zijn oorlogshelm en harnas heeft hij paraat om vurig, trots en gewapend op het levenstoneel van Schorpioen te verschijnen!
Niemand en niets kan Schorpioen in de weg staan met Mars op zijn rug,
gebeurt dit toch, dan haalt hij de onderste steen boven om door te zetten waar hij mee bezig is. Desnoods zet hij zijn angel erin! Hij gaat door!
Energiek en gefocust werkt hij om zijn borrelende ideen uit te pluizen en te transformeren naar de materie.
Individualistisch, oers en scherp als Schorpioen is, volgt hij zijn weg zonder om te kijken naar zijn omgeving. Zij hebben twee keuzes: meedeinen waarbij de rust wordt bewaard of in verweer komen waarbij Schorpioen het geen probleem vindt om de angel in de situatie te steken, met alle gevolgen die dit met zich meebrengt, voor Schorpioen is het dan om het even……
Mars in Schorpioen vergroot de agressiviteit om licht over het donker te laten schijnen, zijn lontje is korter, zijn emoties heftiger en zijn daadkracht en moed groter.
Dit alles kan hij aanwenden voor een goede zaak waarbij Schorpioen gul en
galant is f voor een duister zaakje waar hij op de barricades staat en als eerste de confrontatie aangaat, ongeacht zijn eigen of een ander zijn veiligheid.
Mars brengt dt naar boven wat nodig is om aan te gaan volgens Schorpioen; de gevolgen ziet hij later wel….
In de natuur is het zompig, koud en verdord, alles lijkt doods, oogt grauw en
grijs.
Juist deze verdorring is de voeding voor het nieuwe begin dat nog een tijdje op zich laat wachten maar in oorsprong aanwezig is.
De talenten van de Schorpioen zijn misschien niet zo zichtbaar en aan de
buitenkant ziet hij er wellicht grauw en emotieloos uit, maar let op!
Binnen in hem bruist en borrelt een kruitvat van energie, gevoelens en
emoties, in Mars ontbrandt de lont!
Hoe het vuur zijn weg vindt hangt af van zijn gevoelens en moraal.
Wie denkt dat Schorpioen de zelfverzekerdheid zelf is, heeft het mis.
Hij is minder stabiel dan hij lijkt.
Mars in zijn teken brengt ook de ontlading van die onzekerheid naar boven
waarbij hij zich veel veroorlooft wat het daglicht, moreel gezien, niet verdraagt.
Er is een contradictie: Mars wil vol vuur met het individu vooruit, Schorpioen heeft eerst het aftasten nodig voordat hij tot actie overgaat, hij moet immers van het duister naar het licht, daar heeft hij tijd voor nodig om er zeker van te zien dat hij op het juiste moment (voor hem) tot actie overgaat. Teleurstelling wil hij koste wat het kost voorkomen, hij is snel op zn teentjes getrapt.

Mars in Boogschutter (vuur – Heerser Jupiter – einde herfst- start winter)
De ijzers onder de paardenhoeven zijn nog roodgloeiend van het smeden, de
pijl aangescherpt voor zijn doel: de Boogschutter wt waar hij zijn voeten
neerzet en zijn pijl op richt, in een keurige hoek van 45 graden.
Mars geeft Boogschutter de energie n daadkracht om verder te reiken dan het zichtbare, het geeft hem ook de moed en de kracht om de levensverwondingen op psychisch en fysiek gebied een plek te geven waarmee ze dragelijk worden.
Wellicht vormen zich ook inzichten in deze periode, visionair als Boogschutter is, gaat hij pragmatisch te werk.
Mars geeft de achterhand van het paard een krachtige impuls, de benen stevig onder het lichaam waarmee hij de menselijke geest in galop naar ruimte en vrijheid brengt, het aardse met het hemelse verenigend tot een eenheid.
De omgeving doet er goed aan de Boogschutter zijn gang te laten gaan, dat
heeft hij nodig om uiting te geven aan zijn visie en missie, hij gaat waar hij voor staat! Viva le vrijheid!
De filosofie, wetenschap, religie of (rij)kunst waarin hij zich begeeft, verdiept en intensiveert zich in deze Mars periode.
Dit heeft hij, individualist als ie is, ook nodig omdat hij wil werken en leven
vanuit deze visie en missie en deze ook wil doorgeven.
Onbewust gedreven door zijn innerlijke of uiterlijke verwondingen en de
daaruit voortvloeiende pijn, waarbij hij zich niet beklaagt of afzondert (als hij de ruimte en vrijheid krijgt!) maar deze in de ogen kijkt, en (gestaag) werkt aan heelwording voor zichzelf en de mensheid als het groter geheel.
De visionair Boogschutter is vredelievend en vrede minnend, nooit zal hij een ander bewust beschadigen of pijn doen, k niet met Mars in zijn teken,
immers, hij kent de pijn of kan zich in ieder geval inleven in een ander en wenst niemand de pijn toe die hij lijdt of geleden heeft.
Met Mars in zijn teken, zal hij vasthouden en nog harder werken aan zijn visie, zijn grote inzet en verdieping richt zich op zijn doel: de wereld een stukje wijzer achterlaten.
Nauwkeurig en ongeremd brandt het innerlijk vuur van de paardenwijsheid en de menselijke geest, ze smelten samen in een loepzuiver weten en duiden waar het op zijn weg naar toe wil.
En zo gebeurt het, zegt Boogschutter


Mars in Steenbok
Het Marsvuur vindt Steenbok lastig: aan de ene kant wil hij dolgraag vooruit en omhoog in het maatschappelijk leven omdat hij weet dat hij het kan, aan de andere kant weet en kent hij de verantwoordelijkheden die hij draagt.
Dit dualisme kan hem uitputten.
Met Mars op zijn horens weet Steenbok toch een weg te vinden, onzichtbaar
doorwerkend, streng, gestructureerd voor zichzelf en de omgeving.
Langzaam maar vooruit zou het motto van Steenbok kunnen zijn aards als
hij is.
Wanneer Steenbok in een voor hem goede, zachte en vriendelijke omgeving
verblijft waar zijn bokkigheid en (emotionele) afzondering wordt gerespecteerd
om wat het is, n hij de warmte ervaart, dan is een Marsperiode vruchtbaar en rijk.
Hij zet door en vervolgt zijn weg naar de top, wat dat ook mag zijn in zijn ogen, wellicht nog onzichtbaar maar zeker in zijn gedachten als doel aanwezig.
Het vriest dat het kraakt met Mars in zijn teken, koud, dor, hard, streng en
droog, maar ook ligt het vruchtbare onder dit oppervlak, n Steenbok weet dit, immers hij kent zichzelf……, houdt vast aan zijn geloof ook al heeft hij hiervoor zijn horens nodig!
Gestructureerd, verantwoordelijk, ordelijk, punctueel en georganiseerd volgt hij zijn weg, rechtvaardig en gedisciplineerd werkt hij aan wat hij belangrijk vindt.
Toegegeven, in deze periode kan zijn omgeving beter Steenbok wat meer
buiten beschouwing laten, hij gaat zijn eigen weg, no matter what!
Gelijk de weersomstandigheden in de periode van Steenbok, zie je niet zo
makkelijk aan Steenbok hoe de emotionele klok ervoor staat, onderhuids is hij toch ook gelijk een Kreeft: emotioneel en gevoelig!
Ook onzekerheid is hem niet vreemd waardoor hij zich makkelijk terugtrekt in zijn eigen strengheid en begrenzing of te wel: zijn eigen waarheid.
Daarom is letterlijke en figuurlijke omgevingswarmte van cruciaal belang voor Steenbok, het geeft hem een gevoel van waarde waarmee zijn skelet soepel en elastisch blijft.
Kortom: het vuur van Mars verwarmt de Steenbok zeker, het laat zich alleen
van buiten niet zo sidderend en vlammend en roodgloeiend zien.
Maar, wanneer je een warmtemeter op Steenbok loslaat, slaat de meter uit.
De waakvlam brandt, ook in de kou,…..


Mars in Waterman (Lucht – Heerser Uranus – midden winter)
Heerlijk, Mars in Waterman!
De lucht trilt met de vuurkracht van Mars in het teken Waterman.
Mars en Uranus: het siddert, knalt en flitst!
Het vriendelijke teken dat houdt van de wereld waar het in leeft.
Onbaatzuchtig, k met Mars in zijn teken, stelt hij zijn intellect ter beschikking aan dt waar hij in gelooft.
Een Waterman heeft vrijheid en ruimte nodig om dt in zijn mind te
ontwikkelen dat hij voor ogen heeft, en met Mars gaat hij als de brandweer!
Hij pluist, hij weet, hij denkt en hij overlegt, voornamelijk met zichzelf, om
vervolgens naar buiten te treden met wat hij denkt en vindt voor het grotere
geheel.
Waterman windt er geen doekjes om, is recht door zee, ingesteld op feiten en waarheid en wars van uiterlijk vertoon en onzinnig gedoe.
In Mars maakt zijn geest overuren, hij lijkt alles aan te kunnen en niets lijkt
teveel voor de Waterman.
Maar, geef hem de vrijheid, houdt zeurders bij hem weg als ook pietluttig
gedebatteer, dt maakt hem gerriteerd en moe.
Wanneer hij kan delen en weet dat hij gehoord en gezien wordt, verdiept hij
zich nog meer om dt eruit te halen waarvan hij denkt wat nodig is om zijn
medemens vooruit te brengen, inclusief zichzelf maar dat is hij niet zo bewust.
Een Waterman wil vooruit, is wat minder van de emotie, daarentegen, wat
schiet je op met al die emoties?
Met een lach kan je het leven beter aan toch? Zo is Waterman, met goede
koffie/glas wijn, lekker eten en een goed gesprek is de dag van Waterman
helemaal ok (bij wijze van…)
Inderdaad, een Waterman is niet veeleisend, maar, dat betreft de materie, op geestelijk vlak is hij gelijk een Leeuw, de zonnestralen spatten ervan af en zeker in de Mars periode!
Waterman wt waarover hij spreekt, drijf daar absoluut niet de spot mee en zeker niet in de Mars periode!
Hij zal strijd en ruzie achterwege laten, zo is Waterman, maar via een omweg zal hij zeker van zich laten horen hoe hij erover denkt en wat hij ervan vindt!
In de natuur is het midden winter, ogenschijnlijk nog steeds nat en koud, de
dagen lengen al en de natuur maakt zich onzichtbaar op voor de energiestoot
in Ram.
Daarvoor moet de schil van het zaad zacht worden om zich op te lossen in de aarde. nwording met de materie, dat kan de geest van een Waterman, ten volste zet hij zich in voor de zaak waar hij in gelooft, wetende dat het zaad tot groei en bloei komt, ten enenmale.

Mars in Vissen (water – heerser Neptunus en Jupiter – einde winter)
Dit is een lastige voor Vissen n voor Mars.
De gloeiend hete energie van Mars wil driftig vooruit met het individu en heeft het moeilijk met Vissen die op gevoel makkelijk alle kanten op zwemt. Zeker wanneer het geen vast omlijnde identiteit heeft opgebouwd en onstabiel met de voeten in de aarde staat, immers, Vissen is een waterteken en zeker Vissen vaart op zijn gevoel.
Dat is niet Mars a like, hij verlangt sturing en richting en dr stopt hij gericht zijn vuurkracht in. Hij gaat gekanaliseerd te werk.
Met Vissen wordt dit niks, Mars koelt af door al dat koude stromende water
van de zee, wat moet hij daar nou mee?
Nou…. Mars heeft wel degelijk invloed op Vissen, maar dit kanaliseert zich via de onderstroom.
Hij voelt dat hij vooruit wordt gestuwd maar gezien zijn gevoeligheid en het
makkelijk benvloedbaar zijn, kan dit gevoel zich uiten in onzekerheid en een warrig/chaotisch hoofd, waardoor hij geen prioriteiten stelt, steunt op de buitenwereld en aan zijn eigen innerlijke kracht en geloof in zichzelf voorbij gaat.
Maar, wanneer Vissen zijn eigen identiteit heeft omlijnd en gekaderd en
verankerd in zichzelf, dan is een Marsperiode zeer vruchtbaar: gedreven,
varende op eigen kracht, gevoel en innerlijk weten (intutie) werkt Vissen aan dat waar hij in gelooft. n, gezien zijn helderheid in weten en vooruitkijken, kan dat waar hij aan werkt iets compleet nieuws zijn wat nog in de wereld van vandaag moet worden gentroduceerd.
Om dt te realiseren is het essentieel dat Vissen zich veilig voelen in de school vissen waarin hij verblijft, pas dan stroomt het water in zijn geest en is hij actief.
Het gevoel te worden opgegeten door haaienbaaien en kaaimannen overspoelt zijn geest waardoor hij alleen maar mee kan gaan met de stroom waarin hij zwemt en verliest daarmee zijn eigen identiteit, eigenwaarde en kracht.
Dus tja, Mars in Vissen/Neptunus-Jupiter is geen makkelijke, maar weet dat de drietand van Neptunus wonderbaarlijke dingen tot stand kan brengen!
In de natuur staat het ondergrondse en de knoppen op uitbarsten! De
sapstromen komen langzaam op gang, van de ABC bomen (Acer-Betula-
Carpinus) zijn ze al op gang. Deze bomen moet je dan ook met rust laten,
Vissen heeft daar ook behoefte aan…..hij wil zijn eigen gang gaan…
Als teken tussen Waterman, de (h)eerlijke verbinder tussen geest en mens en Ram, de eerste energiestoot, is Vissen de verbindende factor. Zijn intutie en gevoeligheid kan ervoor zorgen dat Waterman de emotie pakt voor de goede verbindingen en Ram de gevoeligheid tot zich neemt om meer rekening met een ander te houden en de stootram in de kast te zetten.
Als het aan Vissen ligt verblijft hij tussen werkelijkheid en droom, met het
integreren van het praktische en analytische van Maagd, kan Vissen ware
kunstwerken afleveren wanneer Mars door zijn teken loopt.