Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


HET GETAL 7 IN DE ASTROLOGIE

door JOYCE HOEN DF Astrol S
artikel geschreven voor de lustrumalmanak (2000) van het Econometrisch Dispuut (ED) van de Erasmus Universiteit

Astrologie gaat uit van de stelling: Zo Boven Zo Beneden (Zo Buiten Zo Binnen) en omgekeerd. De mens is een microkosmische afspiegeling van de macrokosmos en alle kosmische wetten weerspiegelen zich op veel niveaus analoog aan elkaar. Evolutionaire ontwikkelingsfasen van de mens (omgekeerd aan involutionaire inwikkelingsfasen) voltrekken zich telkens in 7 stadia. Met involutionaire inwikkelingsfasen kun je denken aan energie die zich steeds een stadium verder "verdicht", zodat dat wat Geest (of Spirit) is, uiteindelijk Materie wordt. Materie gaat ook de omgekeerde weg en energietrillingen kunnen steeds ijler worden, om zo van Materie weer tot Geest te evolueren. In ons zelf hebben wij ook twee impulsen: de ene impuls is het zoeken naar iets hogers (iets "ijlers" en met een groter bewustzijn), anderzijds willen we ons in de materie vestigen en ons afschermen en beschermen en heel concreet bestaan op het aardse niveau. Het verbinden van die twee stromen, het verbinden van hemel en aarde in de mens zelf, is misschien wel het doel van elk mens, en ongetwijfeld worstelen we allemaal op onze eigen individuele manier met dezelfde behoefte aan heelwording, zowel binnen in ons zelf als met de uiterlijke wereld.

Alle astrologische processen vinden plaats in cycli: planeten draaien in heel regelmatige banen om de Zon heen, waarbij het getal 7 of veelvouden daarvan regelmatig terugkomen. De planeten Saturnus, Uranus en de Maan als reflectie van de planeet Aarde hebben een directe verbinding met het getal 7 in de astrologie. Uranus was de god van de hemel in de Griekse mythologie, Saturnus de God van de tijd (Chronos). Uranus is de vlucht naar het hogere, Saturnus de behoefte om in tijd en ruimte hier op de aarde functioneel te zijn. Uranus is astrologisch het principe van onafhankelijkheid, bevrijding, zelf nadenken, individuatie (en eigenlijk: alles anders doen dan de ander). Uranus hoort astrologisch als planeet bij het dierenriemteken Waterman: omdat alle "sterrenbeelden" een planeet hebben die specifiek bij dat beeld past en de uitvoerder is van de impulsen van dat sterrenbeeld. Als Uranus aan het werk is in je leven, dan accelereert alles: er komt nieuwe energie vrij, er is verruiming, en dat kan letterlijk zijn (verhuizingen, emigraties, loslaten van oude dingen, en daardoor opnieuw beginnen , Uranus staat in die zin ook voor vernieuwing). In sommige filosofieŽn, vooral Oosterse gaat het bij de bestemming van de individuele mens om het bereiken van de verlichting en de bevrijding. Uranus speelt een sterke rol in dit verband. Hij heeft 84 jaar nodig om een totale cyclus, een omloop rond de Zon te voltooien. Als Bevrijding (en Bewustwording) inderdaad het hogere doel van de mens is, dan zou dat er op kunnen wijzen dat een mens in principe 84 jaar "behoort" te worden. Er zijn 12 dierenriemtekens in de dierenriem (Ram, Stier, Vissen, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen). Die dierenriem is de grotere cirkel achter alle planeten en evenwijdig aan de ecliptica waarlangs alle planeten gemeten worden in hun rondgang om de Zon heen. Als je 84 deelt door het getal 12, blijkt dus dat de planeet Uranus telkens 7 jaar in een dierenriemteken verblijft. Dat betekent dat we op collectieve schaal telkens vernieuwingen en "bevrijdingen van energie" kunnen verwachten op een bepaalde manier, namelijk de manier van het dierenriemteken waarin Uranus staat, en dat dat om de 7 jaar verandert van kwaliteit. Op dit moment loopt de planeet Uranus in het teken Waterman. De periode van 1996 tot 2003 staat daarom wat vernieuwingen en doorbraken betreft, sterk in het "teken van Waterman". Waterman is op zich al heel vernieuwend, en maakt graag gebruik van moderne technieken en van de ruimtevaart (Waterman en Uranus passen goed bij elkaar overigens). Het hele fenomeen van de computer, e-commerce, de groei van de IT-wereld, en het internet, en de enorme versnelling op dat gebied is voor een groot deel in overeenstemming met het doorlopen van Uranus door het teken Waterman. Vanaf 2003 zal Uranus 7 jaar in het teken Vissen lopen, en vanaf dat moment zullen er allerlei doorbraken en vernieuwingen komen wat visuele vormgeving, beelden, film, t.v. maar ook spiritualiteit betreft, waar Vissen voor staat.

Saturnus is bijna het omgekeerde principe van Uranus: Saturnus is niet een vernieuwer, maar juist een conservator van energie. Saturnus concentreert en structureert energie heel sterk om ergens een bestendige vorm aan te geven. Het "Sterrenbeeld" Steenbok "hoort bij" de planeet Saturnus. Saturnus is de planeet van "tijd en ruimte", en in werkelijkheid de meest interessante planeet in de horoscoop van ons allemaal. Saturnus doet iemand niet uitbreken zoals Uranus, maar juist naar binnenkeren. Op sociaal niveau is Saturnus de energie waar je je niet altijd even geaccepteerd voelt (dingen als faalangst horen daarbij op dat vlak), maar wel omdat het een reden heeft. Het is niet de functie van Saturnus om je al te veel ruimte te geven, de functie van Saturnus is juist naar binnen te keren, en je bewust te worden. De omloop van Saturnus rond de zon is 29,6 ŗ 29,7 jaar. De leeftijd van 29,7 (en een veelvoud daarvan) is een leeftijd waarop mensen via een inkeerproces in een totaal nieuwe bewustzijnscyclus van hun eigen leven komen, die niet altijd even makkelijk maar wel heel zinvol is. Het is niet ondenkbaar dat de eerste keer dat we werkelijk leren luisteren naar ons zelf aan de binnenkant, en onszelf accepteren voor wie we zijn (zodat we niet langer afhankelijk zijn van andere mensen die die rol op zich nemen om ons te bevestigen daar waar we onzeker zijn), gebeurt tussen de 29-30 jaar, als Saturnus een hele cyclus heeft afgelegd. Elke cyclus kent vier markeringspunten. Zo ook de cyclus van Saturnus. Als je 29,7 deelt door 4 zien we opnieuw het belang van het getal 7 of een veelvoud daarvan: Als we 7,5 jaar oud zijn, als we 14-15 jaar oud zijn, (de puberteit), en als we 21-22 jaar oud zijn gaan we telkens door een nieuwe faseverandering heen in ons leven, en die processen herhalen zich ook na ons 29e.
De omloop van de Maan rond de Aarde kent ook 4 fasen. We kennen Nieuwe Maan (het begin van een cyclus), Eerste Kwartier (7 dagen later), Volle Maan (weer 7 dagen later), Laatste Kwartier (weer 7 dagen later), tot een volgende Nieuwe Maan. Deze cyclus duurt telkens 28 dagen. De cyclus van de Maan en die van Saturnus lijken, evenals hun betekenissen in de astrologie (vormgeving) heel sterk op elkaar, alleen is de Maan een sneller wisselende cyclus, van maand tot maand, en de cyclus van Saturnus een tragere, die een heel jaar nodig heeft waar de Maan er maar een dag over doet. De Maan symboliseert bijvoorbeeld ook onze snel wisselende stemmingen en emoties van moment tot moment of dag tot dag.

  • Getal is vibratie. Het getal 1 komt overeen met de grootste vorm van verdichting in de evolutie en dus met materialiseren. Als we dit toepassen op bijvoorbeeld de cyclus van Uranus die met "Menswording" (en Bewustwording) te maken had zoals eerder uiteengezet, dan kunnen we de eerste 7 jaar van ons leven zien als een fase waarin we leren dat we een onafhankelijk ik zijn, dat "gereedschap" heeft gekregen om ons in de vorm te manifesteren: handen, voeten, enzovoort, en die we in de eerste 7 jaar van ons leven leren gebruiken.

  • Het getal 2 is een getal dat veel te maken heeft met ontvankelijkheid : de 2e fase van 7 jaar, van 7 tot 14 jaar, is een fase waar we veel nieuwe kennis opdoen en waar de basis gelegd wordt voor waar we wat onze geest betreft ontvankelijk voor zijn, welke soort instructie (welk vakkenpakket, welke talenten), die we vervolgens een beetje gaan ontwikkelen.

  • Het getal 3 is een getal dat heel sterk te maken heeft (althans in evolutionaire zin), met polarisatie: in de derde 7 jaarsperiode van ons leven (14-21) ontwikkelen we onszelf onder meer door relaties aan te gaan met iemand anders.

  • Het getal 4 is een heel belangrijk getal in verband met aardse bestemming: 4 is een getal van manifestatie, heel concreet. In de vierde zevensjaarsperiode (van 21-28) leggen we een heel concrete basis voor ons bestaan, (een huis, een baan, een gezin), maar aan het eind ervan is het eveneens zo dat we langzaam aan aan een heel nieuwe fase van de Saturnuscyclus beginnen, waardoor onze werkelijke bestemmingen zich nogal eens wijzigen op 28-30 jarige leeftijd: we vinden die wellicht pas rond die leeftijd!

  • Het getal 5 heeft te maken met geestelijke (mentale, intellectuele) ontwikkeling en met communicatie: in de 5e periode van 7 jaar (28-35 jaar) ontwikkelt ons bewustzijn en ons geestelijk inzicht zich enorm, met een hoogtepunt zelfs rond ons 35e jaar.

  • Het getal 6 heeft te maken met doorbraken in het spirituele bewustzijn, en waar de psychologie van de 5e periode vaak heel sterk samen hangt met opeens begrijpen wie je bent en waar je vandaan komt, en hoe de invloed van vroeger door heeft gewerkt op de vorming van je persoonlijkheid, is de 6e periode van evolutionaire ontwikkeling juist bedoeld om meer kennis te maken met de inhouden van je ziel en je zielsmatige bestemming op deze aarde. Dat geeft heel wat aanpassingscrisissen en psychologische ontwikkelingscrisissen die evolutie tot doel hebben.

  • Het getal 7 is dus het getal van completering. De 7e periode van 7 jaar vindt plaats als iemand 42-49 jaar oud is. Men vindt (potentieel) eindelijk evenwicht tussen innerlijk en uiterlijk en Boven en Beneden. Het 49e jaar is wat dat betreft een heel belangrijk jaar in iemand leven. Daarna komen er nog 5 ŗ 7 perioden van 7 jaar die op een heel ander vlak geleefd worden.

De bovenstaande summier weergegeven verdeling van de 84 jarige cyclus van Uranus is een generieke cyclus, dat wil zeggen: geldig voor alle mensen alleen al vanwege hun leeftijd. Planeten lopen ook werkelijk heel "voorspelbaar" hun eeuwige cyclische rondjes rond de Zon. Maar in de individuele geboortehoroscoop vinden dergelijke cycli en hun fasen tevens plaats op geheel eigen momenten, zodat we in werkelijkheid allemaal op een totaal unieke wijze omgaan met dat kosmische evolutionaire patroon: er zijn net zoveel wegen die naar Rome leiden als er mensen zijn: elke horoscoop is uniek. Toch delen we ook veel met elkaar, alleen al omdat we mens zijn, en allemaal dezelfde generieke ontwikkelingsfasen doormaken.

Joyce Hoen DF Astrol S (©)

Vervolg rondleiding door de site