Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


HET ZON-URANUS ASPECT

 

Waarom zijn Uranus-kinderen vaak zo allergisch voor autoriteit? Om de simpele reden dat ze als een individu gezien willen worden, en niet iets door een ander opgelegd willen krijgen. Uranus-Zon kinderen verwachten bovenal van de vader dat ze als gelijkwaardig behandeld worden (vooropgesteld dat die vader aanwezig is met dit aspect in de horoscoop, tenminste als het om een oppositie gaat). De vader, aanwezig of niet aanwezig, behoort de onafhankelijkheid van het kind te stimuleren, en zelfs een vader die zijn eigen weg gaat, het kind (en de familie) verlaat, geeft de stimulans mee om een eigen weg te gaan in het leven. Zon-Saturnus aspecten leveren een enorme vaderBINDING op, Zon-Uranus aspecten het omgekeerde. Het kind kan het huis uitgegooid worden bij wijze van spreke. Uranus-Zon kan wel degelijk pijnlijk zijn, emotioneel gesproken (vanwege het gemis aan binding wellicht), maar je komt daardoor wel sneller op eigen benen te staan.

Zoals de Pluto-Zon persoon iemand is die zich graag ingraaft in het diepste van de aarde om het zo maar te noemen, en de Neptunus-Zon mens iemand is die zich graag verbonden wil voelen met het Al, is de Uranus-Zon persoon iemand die juist 'weg' wil van de aarde, de ruimte in dus. En terwijl zijn geest de ruimte inschiet, kan hij of zij dus bezig zijn met astronomie, de sterren, de luchtvaart of de astrologie, zoals Ouranos van oudsher de God van de Hemel was. Je beschouwt de aarde in je wezen (Zon) van een afstandje (Uranus), alsof je zelf op een ster woont, je bent toeschouwer, en je bent GEEN onderdeel van die aarde naar jouw idee. Dat geeft het voordeel dat je heel objectief kunt waarnemen, vrij en zonder oordeel. Het heeft het nadeel dat je je wel eens knap vervreemd kunt voelen van alles wat zich op de aarde afspeelt, alsof je de eeuwige toeschouwer en buitenstaander bent. Dat afstandelijke kijken zorgt voor wat betreft iemands spirituele pad ervoor, dat je vraagtekens gaat zetten bij alles wat je aangereikt wordt door "de aarde". Als iemand nooit vraagtekens zet, en zelf nooit gaat nadenken, dan kun je dingen klakkeloos ondergaan, en dat in slaap vallen  is het tegengestelde van bewustzijnsverruiming en het tegengestelde van het wakkermakende Zon-Uranus aspect. 

Doordat we met de astrologie steeds bezig zijn met planeten en "grootsere patronen" is het makkelijker om naar dingen te kijken -- bij problemen bijvoorbeeld kan dat veel rust geven, omdat je afstand kunt nemen. Het grootste probleem van het problemen hebben is je er mee te identificeren waardoor de problemen grip op ons gaan krijgen in plaats van andersom. Het afstand nemen van Uranus zorgt ervoor dat je getuige wordt van de dingen waardoor je ze veel beter kunt hanteren.

Het afstand nemen kan ook leiden tot een vrijblijvende houding: het je helemaal nergens bij betrokken voelen. Neptunus en Pluto zijn veel sterkere gevoelsplaneten, Uranus echter niet: die voelt niet eens een binding, maar soms ook geen betrokkenheid. En elk engagement dat je aan zou gaan, betekent een gevoel dat je vrijheid (je vrijheid om altijd verschillende opties te hebben) aangetast wordt, en dat is het hoogste goed van de Zon-Uranus mens. Mocht je een vader hebben gehad, die het gezin inderdaad in de steek liet, en jou dus ook, (bij een Zon-Uranus oppositie bijvoorbeeld) dan kan die vader ook heel duidelijk moeite hebben gehad met daadwerkelijk een keuze ergens voor te maken. Aan jou de taak om dat wel te doen ZONDER dat je vrijheid aangetast wordt. Je moet er achter komen wat jouw unieke pad is, waar jij je zelf zou WILLEN beperken uit eigen vrije keus, om ergens een engagement aan te willen gaan in het leven....

Vaak zijn vierkanten tussen planeten in Schorpioen (die een hartstochtelijke binding met iets kunnen symboliseren) en planeten in Waterman (die een gelijksoortig principe van vrijblijvendheid kunnen symboliseren) een spanningsveld tussen "wel of geen engagement". Ik herinner me dat ik eens een horoscoop van een kunstenaar deed, die enerzijds veel planeten in Schorpioen had in zijn horoscoop en anderzijds veel in Waterman. Ik vertelde hem dat het grote thema in zijn leven was dat hij zich nooit wilde binden; dat als hij vrij was hij op zoek was naar binding, en als hij gebonden was, hij weer op zoek ging naar vrijheid. Hij hoorde het met open mond aan, want precies dat was het thema van zijn leven. Op een andere manier uitgelegd gaat het om Pluto en Uranus: en die twee samen kunnen inderdaad zo'n frictie geven, dat er kernenergie ontstaat...

Saturnus is een andere tegenstelling met Uranus, bij Saturnus willen we ons hechten, we willen zekerheden. Bij Zon-Uranus gaat het echter over het onvoorspelbare (en de boodschap van de vader kan het Onvoorspelbare geweest zijn in de zin van onvoorspelbaar gedrag, zoals dat bij een Maan/Uranus via de moeder kan komen), zodat je telkens als je je hecht weer los komt van de hechting (hetgeen wel eens schrikken kan zijn). Neptunus is ook ongehecht, maar is toch een heel andere energie, Uranus is de energie van het losMAKEN van de hechting, Neptunus is al onthecht. Uranus is in zijn werking veel elektrischer, hij werkt schoksgewijs, onvoorspelbaar inderdaad (zelfs voor astrologen:-) ), bovendien is Uranus een yangplaneet en Neptunus een yinplaneet. Uranus werkt in op de Saturnus laag, Neptunus daarentegen verzacht de Uranus laag weer. Uranus-Zon is op zoek naar een andere wereld en worstelt vaak met de Saturnus-wereld, Neptunus-Zon is al in die wereld, al is het probleem hier vaak, dat men het niet eens weet...

Een Uranus-Zon mens geeft iets zodat er vooral geen verplichtingen ontstaan, iets ontvangen is helemaal moeilijk, een Neptunus-Zon mens geeft iets omdat alles van iedereen is, en hopelijk zonder verwachtingen er iets voor terug te krijgen, en een Pluto-Zon mens geeft iets met het doel er iets mee te transformeren of in zijn of haar macht bevestigd te worden.

Een heleboel mensen die midden in de zestiger jaren geboren zijn hebben een Uranus-Saturnus oppositie in de horoscoop, van Maagd naar Vissen en als er dan een Uranus-Zon aspect is, is er tegelijkertijd een Saturnus-Zon aspect, waarop het principe van vrijheid enerzijds en gezag anderzijds heel sterk is. Kinderen die rond 1993 geboren zijn hebben een Uranus-Saturnus conjunctie in de horoscoop (evenals mensen die in 1942 geboren zijn), zodat een Uranus-Zon aspect ook tegelijkertijd een Saturnus-Zon aspect betekent. Bij deze laatste groep is er meer kans op een verwerkelijking van een 'vrijheid in binding', en is de oppositie tussen de twee principes van Saturnus en Uranus niet zo scherp als bij de zestiger-jaren mensen.

Werkelijke vrijheid ligt 'm niet in dingen te doen die we leuk vinden om te doen. Werkelijke vrijheid ligt in de houding dingen graag te doen die je toch moet doen. Werkelijke vrijheid ligt in de aanvaarding van de beperking en de realisatie dat jijzelf degene bent die deze gekozen hebt: focus je, richt je ergens op vanuit het besef dat het JOUW keus is, en dat die niet opgelegd wordt door een ander. Het gevecht met uiterlijke autoriteit behoort alleen in de eerste 29,6 jaar van ons leven plaats te vinden, als je daarna nog steeds vecht met die autoriteit, blijf je er aan gebonden.

Bij Boogschutter denken we ook vaak aan het principe van vrijheid. Toch is deze vrijheid fundamenteel anders dan de vrijheid van Waterman. Je zou het kunnen samenvatten door je te realiseren dat Boogschutter betekent: vrijheid IN de wereld, en Waterman, en de Uranus-Zon mens, op zoek is naar vrijheid VAN de wereld. En vanuit dat perspectief vanuit de ''ruimte' wil het vervolgens die wereld veranderen en verbeteren. De tolerantie die Boogschutter toegeschreven wordt is ook een heel andere soort van tolerantie dan de menslievendheid van Waterman of de Uranus-Zon mens voorstaat: deze laatsten namelijk vinden alles best "zo lang het hen persoonlijk maar niet raakt". Dat is het geheim van de Uranus-Zon tolerantie. Uranus-Zon mensen kunnen heel onpersoonlijk zijn, het is een waarnemen, een helder kijken en beschouwen, compleet voorbij al het emotionele. Het betekent ook dat ze er niet van houden persoonlijk geraakt te worden, of zelfs persoonlijk aangesproken te worden, tenzij ze het zelf doen. Uranus-Zon mensen houden er niet van ergens onderdeel van te zijn of Łberhaupt ergens aan onderhevig te zijn, als het niet hun eigen vrije keuze is.

Astrologen hebben per definitie wel wat weg van Zon-Uranus mensen, en kunnen soms ook zo heel erg rationeel kijken naar dingen waar andere mensen heel emotioneel van worden. Ze kunnen inderdaad slecht met gevoelens omgaan, en als ze de compassie van Neptunus nog niet ontwikkeld hebben, kan het menselijk kou opleveren in plaats van onderlinge menselijke warmte (Neptunus komt dan ook niet voor niets NA Uranus, als antwoord op Uranus in de hiŽrarchie van de planeten).

Al deze kenmerken zullen Uranus-Zon mensen herkennen, maar wat geef je iemand mee in een consult die last heeft van dit aspect? Wel, Uranus kan een eindeloos conflict geven met autoriteiten, en rebellie ergens TEGEN, en zolang er niet iets gevonden wordt waar men VOOR is, is het conflict aanwezig. Uranus-Zon is in werkelijkheid een ongelooflijk creatief aspect. Op het moment dat er iets nieuws gecreŽerd wordt is de Uranus-Zon mens in zijn of haar element. Als er in plaats van een creatief leven, een gefrustreerd leven is, gaat Uranus brekerig, rebels en conflictueus werken: in conflict met anderen. Maar als er van binnenuit daadwerkelijk iets nieuws gecreŽerd wordt, is Uranus-Zon een heel vreugdevol aspect, dat bovendien in zijn werking bewustzijnsverruimend werkt voor anderen. Bewustzijnverruimend in de zin van ontwaken uit dingen, niet in de zin van schoppen tegen om iemand wakker te maken. Een werkelijk ontwaakte mens schopt niet tegen anderen of de rest van de wereld, een ontwaakt mens creŽert vanuit zichzelf iets nieuws vanuit de vreugde van het creŽren zelf. Dat is de potentie, de belofte, van het Uranus-Zon aspect.

© CHTA - Joyce Hoen - 2005-2007

Vervolg rondleiding door de site